Order:
 1. Chuan Tong Si Xiang de Jin Dai Zhuan Huan =.Dahua Zheng & Xiaozhan Zou (eds.) - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Minguo Si Xiang Shi Lun (Xu Ji) =.Dahua Zheng - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Minguo Si Xiang Jia Lun.Dahua Zheng - 2006 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Si Xiang Jia Yu Jin Dai Zhongguo Si Xiang =.Dahua Zheng & Xiaozhan Zou (eds.) - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Xi Fang Si Xiang Zai Jin Dai Zhongguo =.Dahua Zheng & Xiaozhan Zou (eds.) - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark