Results for 'Damla Bulut'

32 found
Order:
 1.  9
  Güzel Sanatlar Lisesi Viyola Öğretim Programındaki Türk Müziği Konularına Yönelik Öğretmen Görüşleri.Damla Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):363-363.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Collingwood and ‘Art Proper’: From Idealism to Consistency.Damla Dönmez - 2015 - Estetika 52 (2):152-163.
  Collingwood’s ‘art-proper’ definition has been controversial. Wollheim argues that his Theory of Imagination assumes that the nature of the artwork exists solely in the mind, committing him to the Ideal Theory. Consequently, when Collingwood states that the audience is essential for the artist and the artwork, he is being inconsistent. In contrast, Ridley claims that Collingwood’s Expression Theory saves him from Wollheim’s accusations; hence he is consistent and does not support the Ideal Theory. I demonstrate that Collingwood both adheres to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  27
  Saving ‘Disinterestedness’ in Environmental Aesthetics: A Defence Against Berleant.Damla Dönmez - 2016 - Estetika 53 (2):149-164.
  The old, historical concept of ‘disinterestedness’ has dominated the tradition of aesthetics for almost two centuries. In environmental aesthetics, a rather recent branch of aesthetics, some scholars such as Arnold Berleant have criticized disinterestedness, claiming that it is not a satisfactory criterion since it views the environment as an artwork. As an alternative, Berleant proposes a theory of the ‘aesthetics of engagement’. I claim that although his main intention is to introduce a comprehensive perception of nature, ‘appreciating nature as nature’, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Anatolian Dialects Static Words Used In Of This Use Static Words.Serdar Bulut - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1117-1155.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  A Semiological Look to Melahat Hanım’s Regular Life.Funda Bulut - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:709-721.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Atatürk'ün Türkçeye Yönelik Özleştirme/Sadeleştirme Çalışmaları Ve Bu Bağlamda Yaşanan Dil Tartışmal.Mesut Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):131-131.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Bayburt İli Ve Yöresi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları İçindeki Yeri.Serdar Bulut - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):371-371.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  35
  Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretimine Etkisi.Mesut Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):293-293.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiir Anlayışı Ve Yaşama Sevinci Temalı Şiirlerinin, İçerikleri Açısından "Şi.Yıldıray Bulut - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):193-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  15
  Dil Bilgisi Öğretiminde Yaşanan Kavram Kargaşasının Türkçe Öğretimine Etkisi.Mesut Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):43-43.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Dil Ve Edebiyatın Harp Ortamında Birey Ve Toplum Eğitimine Etkisi: Ders Kitabı Örneği.Mesut Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):301-301.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Ehl-I Sünnet Kel'mı’Nda İcm'.Erkan Bulut - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):1297-1319.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Giving Directions in Turkish.Doğan Bulut - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:236-257.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Les locutions verbales et les constructions à verbe support en français L2.Alma Bulut & Jebali - 2018 - Corela. Cognition, Représentation, Langage 16.
  L’objectif de ce travail de recherche est d’étudier la distinction formelle entre les locutions verbales et les constructions à verbe support telles qu’elles sont présentées et décrites par les chercheurs travaillant dans le cadre théorique du lexique-grammaire. Dans ce but, nous avons conçu quatre tâches que nous avons proposées à nos deux groupes de participants : des locuteurs natifs du français et des apprenants du FL2. Nous avons testé plusieurs aspects de la maîtrise des constructions verbales complexes en français par (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Düzeyleri.Aydın Bulut - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):625-625.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Romandan Piyese Bir Uyarlama Örneği Olarak Çalıkuşu.Sibel Bulut - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):387-387.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Towns And Cities In Which Researches On Turkey Turkish Dialects Have Not Been Carried Out.Serdar Bulut - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Tarık Buğranın Romanlarında Kadın, Erkek İzlekleri Ve Birbirleriyle Olan İlişkileri.Yıldıray Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):311-311.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  30
  Türkçe Eğitimi Ve Öğretiminde Dil Ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Atasözleri Ve Deyimlerin Önemi.Mesut Bulut - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):559-559.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  11
  The Relation Between Worldviews and Intergenerational Altruism in Turkey: An Empirical Approach.Mehmet Bulut, K. Ali Akkemik & Koray Göksal - 2016 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 15 (45):234-256.
  Intergenerational altruism is an important area of research to understand the impact of culture on economic outcomes. We hypothesize based on recent research about intergenerational altruism and tough love model that worldviews, religious beliefs, and people’s confidence about their worldviews affect intergenerational altruistic economic behaviour. We extend the research on the impact of worldviews on intergenerational altruism by focusing on Turkey. In the empirical analysis, we run probit regressions using data from a large national survey. We find that worldviews, religiosity, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  20
  Tübitak Tarafından Yayınlanan Çocuk Kitaplarının İçerik Özelliklerinin İncelenmesi.Pınar Bulut - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):215-215.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  YAVUZ, Serdar , Cerr'h-n'me , Kesit Yayınları, İstanbul, 687.Serdar Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1671-1671.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  Âşık Veysel'in Müziksel Yeteneği.Mustafa Hilmi Bulut - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):17-17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Kültürel deformasyonda teknoloji̇ni̇n i̇zleri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:115-127.
  Teknoloji olgusu, bir taraftan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta diğer taraftan da toplumda bir kültür deformasyonuna neden olmaktadır. Teknolojinin; televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla toplumda değişim ve dönüşümlere neden olduğu görülmektedir. Son zamanlarda özellikle genç nüfus arasında, sosyal medyanın etkisi söz konusu olmakta ve bu durum kültürel bir deformasyona neden olmaktadır. Toplumun temeli olan ailede dayanışma ilişkilerinin giderek zayıflamasında, yeni neslin iletişim dilinde meydana gelen bozulmalarda, toplumun tek boyutlu bir insan haline dönüşmesinde, gelenek ve göreneklerde meydana gelen değişimlerde teknolojinin izleri (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Kültürel deformasyonda teknoloji̇ni̇n i̇zleri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:109-118.
  Teknoloji olgusu, bir taraftan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta diğer taraftan da toplumda bir kültür deformasyonuna neden olmaktadır. Teknolojinin; televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla toplumda değişim ve dönüşümlere neden olduğu görülmektedir. Son zamanlarda özellikle genç nüfus arasında, sosyal medyanın etkisi söz konusu olmakta ve bu durum kültürel bir deformasyona neden olmaktadır. Toplumun temeli olan ailede dayanışma ilişkilerinin giderek zayıflamasında, yeni neslin iletişim dilinde meydana gelen bozulmalarda, toplumun tek boyutlu bir insan haline dönüşmesinde, gelenek ve göreneklerde meydana gelen değişimlerde teknolojinin izleri (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Toki̇ konutlarinda yaşamanin sosyo-kültürel yapi üzeri̇ndeki̇ etki̇leri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:84-108.
  Kentler, ikincil ilişkilerin meydana geldiği, işbölümünün ve uzmanlaşmanın arttığı mekânlardır. Giderek daha çekici hale gelen kentler, insanlar tarafından tercih edilen mekânlar olmaya başlamış ve kentleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kent nüfusunun artması olarak ifade edilen kentleşme kentlileşmeyi, kentlileşme de toplumsal ve kültürel değişimleri beraberinde getirmiştir. Kentleşme, konut sorununu da görünür kılmakta ve konut sorununun çözümü gelir gruplarına göre değişiklik arz etmektedir. Alt gelir grubunda olan insanlar bu konut sorununu gecekondu denilen yapılarla çözmeye çalışmış ancak gecekondular devlet hazinesine yapılmış yapılar olması dolayısıyla (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Surgical Nurses’ Knowledge and Practices About Informed Consent.Elif Akyüz, Hülya Bulut & Mevlüde Karadağ - 2019 - Nursing Ethics 26 (7-8):2172-2184.
  Background: Informed consent involves patients being informed, in detail, of information relating to diagnosis, treatment, care and prognosis that relates to him or her. It also involves the patient explicitly demonstrating an understanding of the information and a decision to accept or decline the intervention. Nurses in particular experience problems regarding informed consent. Research question and design: This descriptive study was designed to determine nurse knowledge and practices regarding their roles and responsibilities for informed consent in Turkey. The research was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Bir Kur'an Meyvesi Olarak İncir Ve Türk Kültüründe İncir Yorumları.Halil İbrahim Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):453-453.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Development Practices of Trusted AI Systems Among Canadian Data Scientists.Jinnie Shin, Okan Bulut & Mark J. Gierl - 2020 - International Review of Information Ethics 28.
  The introduction of Artificial Intelligence systems has demonstrated impeccable potential and benefits to enhance the decision-making processes in our society. However, despite the successful performance of AI systems to date, skepticism and concern remain regarding whether AI systems could form a trusting relationship with human users. Developing trusted AI systems requires careful consideration and evaluation of its reproducibility, interpretability, and fairness, which in in turn, poses increased expectations and responsibilities for data scientists. Therefore, the current study focused on understanding Canadian (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  The Interpretation of Personal Religious Experience in Al-Ghazali's Al-Munqidh Min Ad-Dalal.Nurefşan Bulut Uslu - 2020 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 4 (2):129-153.
  Hujjat al-Islam Imam al-Ghazali is a thinker, mystic, jurist, and theologian who has still influenced today since his time. In his al-Munqidh min ad-Dalal, he writes about how he survived the crisis that his inquiries about life had driven him to depression. Due to the distress caused by the crisis in him, he left the place where he lived and moved away from people. During this abandonment, he confesses his experiences, inquiries, introspection, and ways of getting to know himself in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  20
  Ferit Edgü'nün "Üç Düş/Üş" Ve S'dık Hid'yet'in "Üç Damla Kan" Adlı Öykülerinin Anlatımsal Ve İçeriks.İrfan Polat - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):781-781.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Turkic-Iranian Contact Areas: Historical and Linguistic Aspects * Edited by Lars Johanson and Christiane Bulut.C. Kerslake - 2010 - Journal of Islamic Studies 21 (1):147-151.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark