Results for 'Damla Dönmez'

7 found
Order:
 1.  9
  Güzel Sanatlar Lisesi Viyola Öğretim Programındaki Türk Müziği Konularına Yönelik Öğretmen Görüşleri.Damla Bulut - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):363-363.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  16
  Collingwood and ‘Art Proper’: From Idealism to Consistency.Damla Dönmez - 2015 - Estetika 52 (2):152-163.
  Collingwood’s ‘art-proper’ definition has been controversial. Wollheim argues that his Theory of Imagination assumes that the nature of the artwork exists solely in the mind, committing him to the Ideal Theory. Consequently, when Collingwood states that the audience is essential for the artist and the artwork, he is being inconsistent. In contrast, Ridley claims that Collingwood’s Expression Theory saves him from Wollheim’s accusations; hence he is consistent and does not support the Ideal Theory. I demonstrate that Collingwood both adheres to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  27
  Saving ‘Disinterestedness’ in Environmental Aesthetics: A Defence Against Berleant.Damla Dönmez - 2016 - Estetika 53 (2):149-164.
  The old, historical concept of ‘disinterestedness’ has dominated the tradition of aesthetics for almost two centuries. In environmental aesthetics, a rather recent branch of aesthetics, some scholars such as Arnold Berleant have criticized disinterestedness, claiming that it is not a satisfactory criterion since it views the environment as an artwork. As an alternative, Berleant proposes a theory of the ‘aesthetics of engagement’. I claim that although his main intention is to introduce a comprehensive perception of nature, ‘appreciating nature as nature’, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Kültürel deformasyonda teknoloji̇ni̇n i̇zleri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:115-127.
  Teknoloji olgusu, bir taraftan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta diğer taraftan da toplumda bir kültür deformasyonuna neden olmaktadır. Teknolojinin; televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla toplumda değişim ve dönüşümlere neden olduğu görülmektedir. Son zamanlarda özellikle genç nüfus arasında, sosyal medyanın etkisi söz konusu olmakta ve bu durum kültürel bir deformasyona neden olmaktadır. Toplumun temeli olan ailede dayanışma ilişkilerinin giderek zayıflamasında, yeni neslin iletişim dilinde meydana gelen bozulmalarda, toplumun tek boyutlu bir insan haline dönüşmesinde, gelenek ve göreneklerde meydana gelen değişimlerde teknolojinin izleri (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Kültürel deformasyonda teknoloji̇ni̇n i̇zleri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:109-118.
  Teknoloji olgusu, bir taraftan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta diğer taraftan da toplumda bir kültür deformasyonuna neden olmaktadır. Teknolojinin; televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla toplumda değişim ve dönüşümlere neden olduğu görülmektedir. Son zamanlarda özellikle genç nüfus arasında, sosyal medyanın etkisi söz konusu olmakta ve bu durum kültürel bir deformasyona neden olmaktadır. Toplumun temeli olan ailede dayanışma ilişkilerinin giderek zayıflamasında, yeni neslin iletişim dilinde meydana gelen bozulmalarda, toplumun tek boyutlu bir insan haline dönüşmesinde, gelenek ve göreneklerde meydana gelen değişimlerde teknolojinin izleri (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Toki̇ konutlarinda yaşamanin sosyo-kültürel yapi üzeri̇ndeki̇ etki̇leri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:84-108.
  Kentler, ikincil ilişkilerin meydana geldiği, işbölümünün ve uzmanlaşmanın arttığı mekânlardır. Giderek daha çekici hale gelen kentler, insanlar tarafından tercih edilen mekânlar olmaya başlamış ve kentleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kent nüfusunun artması olarak ifade edilen kentleşme kentlileşmeyi, kentlileşme de toplumsal ve kültürel değişimleri beraberinde getirmiştir. Kentleşme, konut sorununu da görünür kılmakta ve konut sorununun çözümü gelir gruplarına göre değişiklik arz etmektedir. Alt gelir grubunda olan insanlar bu konut sorununu gecekondu denilen yapılarla çözmeye çalışmış ancak gecekondular devlet hazinesine yapılmış yapılar olması dolayısıyla (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  20
  Ferit Edgü'nün "Üç Düş/Üş" Ve S'dık Hid'yet'in "Üç Damla Kan" Adlı Öykülerinin Anlatımsal Ve İçeriks.İrfan Polat - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):781-781.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark