6 found
Order:
 1. Modalny status zdań matematycznych.Daniel Chlastawa - 2011 - Diametros 30:2-12.
  W artykule przedstawione i analizowane są trzy kontrprzykłady dla tezy, że wszystkie zdania matematyczne są konieczne, tzn. koniecznie prawdziwe lub koniecznie fałszywe: argument z przygodnych relacyjnych własności empirycznych, argument z własności wynikających z konwencjonalnych reprezentacji i argument z relatywizacji do modelu. Pierwsze dwa argumenty poddają się łatwemu podważeniu, do zakwestionowania trzeciego natomiast potrzebne jest przyjęcie dość silnego stanowiska realistycznego w teorii mnogości.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bertrand Russell and Universals.Daniel Chlastawa - 2011 - Filozofia Nauki 19 (3):127.
 3. Bertrand Russell I Uniwersalia.Daniel Chlastawa - 2011 - Filozofia Nauki 19 (3).
  Bertrand Russell paid considerable attention to the problem of universals throughout his long life. One of main factors which contributed to Russell’s rejection of Hegelian philosophy (which is commonly viewed as a beginning of analytic philosophy) was rejection of so-called internal relations theory, according to which relations reduce to properties of relata or of the whole composed of them. For Russell relations were examples of indispensable universals. Russell is also famous for developing the similarity argument for realism: if we want (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Krytyka modalnego dowodu ontologicznego Alvina Plantingi.Daniel Chlastawa - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Three Arguments Against Mathematical Constructivism.Daniel Chlastawa - 2010 - Filozofia Nauki 18 (4):77.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Trzy argumenty przeciwko konstruktywizmowi matematycznemu.Daniel Chlastawa - 2010 - Filozofia Nauki 18 (4).
  This paper contains a criticism of mathematical constructivism, i.e. the class of views in the philosophy and foundations of mathematics according to which only constructive notions and methods of proof should be allowed in mathematics. Three main arguments are deployed against such view and its philosophical background. Firstly, an argument from pluralism: constructivism often appeals to intuitive evidence as the root of mathematics, effectively excluding large parts of classical, ab-stract mathematics. But appeals to «intuition» are utterly subjective and unstable, which (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark