29 found
Order:
See also
Daniel Rönnedal
Stockholm University
 1.  28
  Boulesic-Doxastic Logic.Daniel Rönnedal - 2019 - Australasian Journal of Logic 16 (3):83.
  In this paper, I will develop a set of boulesic-doxastic tableau systems and prove that they are sound and complete. Boulesic-doxastic logic consists of two main parts: a boulesic part and a doxastic part. By ‘boulesic logic’ I mean ‘the logic of the will’, and by ‘doxastic logic’ I mean ‘the logic of belief’. The first part deals with ‘boulesic’ concepts, expressions, sentences, arguments and theorems. I will concentrate on two types of boulesic expression: ‘individual x wants it to be (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  12
  Temporal Alethic–Deontic Logic and Semantic Tableaux.Daniel Rönnedal - 2012 - Journal of Applied Logic 10 (3):219-237.
  The purpose of this paper is to describe a set of temporal alethic–deontic systems, i.e. systems that include temporal, alethic and deontic operators. All in all we will consider 2,147,483,648 systems. All systems are described both semantically and proof theoretically. We use a kind of possible world semantics, inspired by the so-called T x W semantics, to characterize our systems semantically and semantic tableaux to characterize them proof theoretically. We also show that all systems are sound and complete with respect (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  35
  Doxastic Logic: A New Approach.Daniel Rönnedal - 2018 - Journal of Applied Non-Classical Logics 28 (4):313-347.
  In this paper, I develop a new set of doxastic logical systems and I show how they can be used to solve several well-known problems in doxastic logic, for example the so-called problem of logical omniscience. According to this puzzle, the notions of knowledge and belief that are used in ordinary epistemic and doxastic symbolic systems are too idealised. Hence, those systems cannot be used to model ordinary human or human-like agents' beliefs. At best, they can describe idealised individuals. The (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Dyadic Deontic Logic and Semantic Tableaux.Daniel Rönnedal - 2009 - Logic and Logical Philosophy 18 (3-4):221-252.
  The purpose of this paper is to develop a class of semantic tableau systems for some dyadic deontic logics. We will consider 16 different pure dyadic deontic tableau systems and 32 different alethic dyadic deontic tableau systems. Possible world semantics is used to interpret our formal languages. Some relationships between our systems and well known dyadic deontic logics in the literature are pointed out and soundness results are obtained for every tableau system. Completeness results are obtained for all 16 pure (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Counterfactuals and Semantic Tableaux.Daniel Rönnedal - 2009 - Logic and Logical Philosophy 18 (1):71-91.
  The purpose of this paper is to develop a class of semantic tableau systems for some counterfactual logics. All in all I will discuss 1024 systems. Possible world semantics is used to interpret our formal languages. Soundness results are obtained for every tableau system and completeness results for a large subclass of these.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  18
  Quantified Temporal Alethic-Deontic Logic.Daniel Rönnedal - 2014 - Logic and Logical Philosophy 24 (1):19-59.
  The purpose of this paper is to describe a set of quantified temporal alethic-deontic systems, i.e., systems that combine temporal alethicdeontic logic with predicate logic. We consider three basic kinds of systems: constant, variable and constant and variable domain systems. These systems can be augmented by either necessary or contingent identity, and every system that includes identity can be combined with descriptors. All logics are described both semantically and proof theoretically. We use a kind of possible world semantics, inspired by (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  42
  Bimodal Logic.Daniel Rönnedal - 2012 - Polish Journal of Philosophy 6 (2):71-93.
  Many interesting philosophical principles include two kinds of modalities, e.g. epistemic and doxastic, alethic and epistemic, or alethic and deontic modalities.The purpose of this essay is to describe a set of bimodal systems, i.e. systems that include two kinds of modal operators, in which it is possible to investigate some formalizations of such principles. All in all we will consider 4,194,304 logics. All logics are described semantically and proof theoretically. We use possible world semantics to characterize the logics semantically, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Allmänna Normer och Strukturen hos Normativa System: En Logisk Analys.Daniel Rönnedal - 2015 - Filosofiska Notiser 2 (3):69–98.
  Den här uppsatsen handlar om allmänna eller generella eller universella normer och strukturen hos normativa system. Allmänna normer är normer som uttalar sig om alla entiteter eller individer eller fenomen av ett visst slag. Men vilken logisk form har de? Kan de användas för att härleda andra generella normer och normer som handlar om enskilda individer? Det tycks förekomma åtminstone två olika typer av föreskrifter av denna typ: normer där vi kvantifierar över handlingar eller beteenden och normer där vi kvantifierar (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Aktualism, Possibilism och Handlingsriktighet.Daniel Rönnedal - 2014 - Filosofisk Tidskrift 35 (1):35–41.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Boulesic Logic, Deontic Logic and the Structure of a Perfectly Rational Will.Daniel Rönnedal - 2020 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 27 (2):187–262.
  In this paper, I will discuss boulesic and deontic logic and the relationship between these branches of logic. By ‘boulesic logic,’ or ‘the logic of the will,’ I mean a new kind of logic that deals with ‘boulesic’ concepts, expressions, sentences, arguments and systems. I will concentrate on two types of boulesic expression: ‘individual x wants it to be the case that’ and ‘individual x accepts that it is the case that.’ These expressions will be symbolised by two sentential operators (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bimodal Tidslogik med Monotemporala Ramar.Daniel Rönnedal - 2015 - Filosofiska Notiser 2 (2):53–76.
  Tidslogik är en gren av logiken som handlar om temporala begrepp, satser, argument och system. Inom denna gren av logiken undersöker man t.ex. uttryck såsom "Det kommer alltid vara fallet att", "Det kommer någon gång i framtiden vara fallet att", "Det har alltid varit fallet att", "Det var någon gång i det förflutna fallet att". Logiska relationer mellan satser som innehåller temporala begrepp studeras och giltigheten hos argument som består av sådana satser analyseras. I tidigare arbeten har jag diskuterat hur (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Contrary-to-Duty Paradoxes and Counterfactual Deontic Logic.Daniel Rönnedal - 2019 - Philosophia 47 (4):1247-1282.
  In this paper, I will discuss some examples of the so-called contrary-to-duty paradox, a well-known puzzle in deontic logic. A contrary-to-duty obligation is an obligation telling us what ought to be the case if something forbidden is true, for example: ‘If she is guilty, she should confess’. Contrary-to-duty obligations are important in our moral and legal thinking. Therefore, we want to be able to find an adequate symbolisation of such obligations in some logical system, a task that has turned out (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  44
  Commitment: Some Formal Interpretations.Daniel Rönnedal - 2012 - Disputatio 4 (33):445 - 457.
  We often use sentences that seem conditional in nature when we reason about normative issues, e.g. ‘If you have promised to do something, you should keep your promise’ and ‘If you have done something bad, you should apologize’. We seem to think that promise-making in some sense commits us to promise-keeping and that acting bad in some sense creates an obligation to apologize. It is, however, not obvious how we should symbolize such sentences in a formal language. The purpose of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Diodorus Cronus Mästerargument: Några reflektioner.Daniel Rönnedal - 2014 - Filosofiska Notiser 1 (1):41–57.
  Det sägs att den gamla grekiska tänkaren Diodorus Cronus argumenterade för uppfattningen att någonting är möjligt endast om det är eller kommer att vara sant. Hans argument går under benämningen ”Mästerargumentet”. I den här uppsatsen tittar jag närmare på detta. Jag tar upp två möjliga tolkningar och går igenom några argument för utgångspunkterna. Jag visar hur det är möjligt att acceptera alla premisser i argumentet, givet att de tolkas på ett visst sätt, samtidigt som man förkastar slutsatsen. Det här innebär (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och kvantifierad deontisk logik.Daniel Rönnedal - 2014 - Tidskrift För Politisk Filosofi 18 (2):22–34.
  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller en katalog över ett antal mänskliga fri- och rättigheter. I den här uppsatsen argumenterar jag för att det krävs en kvantifierad deontisk logik för att förstå den logiska formen hos flera av de normer som uttrycks i denna förklaring. Jag kommer att gå igenom ett antal argument som intuitivt är giltiga, men som inte kan bevisas i klassisk logik. Därefter kommer jag att visa hur dessa argument kan formaliseras och bevisas med hjälp (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Fritt Val Tillåtelser.Daniel Rönnedal - 2015 - Filosofiska Notiser 2 (1):3–37.
  Den här uppsatsen handlar om fritt val (FV) tillåtelser (FVT). Jag går igenom den s.k. fritt val tillåtelser paradoxen och nämner några möjliga lösningar på denna. Därefter presenterar jag mitt eget förslag på hur man bör förstå tillåtelser av detta slag och hur man kan lösa (FVT) paradoxen. Jag tar upp några potentiella invändningar mot denna analys och visar hur dessa kan bemötas. Ibland har (FVT) paradoxen använts som ett argument emot s.k. standard deontisk logik (SDL). Jag argumenterar för att (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Quantified Counterfactual Temporal Alethic-Deontic Logic.Daniel Rönnedal - 2017 - South American Journal of Logic 3 (1):145–172.
  This paper will introduce and explore a set of quantified counterfactual temporal alethic-deontic systems, that is, systems that combine counterfactual temporal alethic-deontic logic with predicate logic. I will consider three types of systems: constant, variable and constant and variable domain systems. Every system can be combined with either necessary or contingent identity. All logics are described both semantically and proof theoretically. I use a kind of possible world semantics, inspired by the so-called T x W semantics, to characterise them semantically (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  24
  Quantified Temporal Alethic Boulesic Doxastic Logic.Daniel Rönnedal - 2021 - Logica Universalis 15 (1):1-65.
  The paper develops a set of quantified temporal alethic boulesic doxastic systems. Every system in this set consists of five parts: a ‘quantified’ part, a temporal part, a modal part, a boulesic part and a doxastic part. There are no systems in the literature that combine all of these branches of logic. Hence, all systems in this paper are new. Every system is defined both semantically and proof-theoretically. The semantic apparatus consists of a kind of $$T \times W$$ T × (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Semantic Tableau Versions of Some Normal Modal Systems with Propositional Quantifiers.Daniel Rönnedal - 2019 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 47 (4):505–536.
  In Symbolic Logic (1932), C. I. Lewis developed five modal systems S1 − S5. S4 and S5 are so-called normal modal systems. Since Lewis and Langford’s pioneering work many other systems of this kind have been investigated, among them the 32 systems that can be generated by the five axioms T, D, B, 4 and 5. Lewis also discusses how his systems can be augmented by propositional quantifiers and how these augmented logics allow us to express some interesting ideas that (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  36
  Temporal Alethic Dyadic Deontic Logic and the Contrary-to-Duty Obligation Paradox.Daniel Rönnedal - 2018 - Logic and Logical Philosophy 27 (1):3-25.
  A contrary-to-duty obligation (sometimes called a reparational duty) is a conditional obligation where the condition is forbidden, e.g. “if you have hurt your friend, you should apologise”, “if he is guilty, he should confess”, and “if she will not keep her promise to you, she ought to call you”. It has proven very difficult to find plausible formalisations of such obligations in most deontic systems. In this paper, we will introduce and explore a set of temporal alethic dyadic deontic systems, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Transgressions Are Equal, and Right Actions Are Equal: Some Philosophical Reflections on Paradox III in Cicero’s Paradoxa Stoicorum.Daniel Rönnedal - 2017 - Philosophia 45 (1):317-334.
  In Paradoxa Stoicorum, the Roman philosopher Cicero defends six important Stoic theses. Since these theses seem counterintuitive, and it is not likely that the average person would agree with them, they were generally called "paradoxes". According to the third paradox, (P3), (all) transgressions (wrong actions) are equal and (all) right actions are equal. According to one interpretation of this principle, which I will call (P3′), it means that if it is forbidden that A and it is forbidden that B, then (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Aporia of Perfection.Daniel Rönnedal - 2018 - Filozofia 73 (9):707–716.
  In this paper, I introduce a new aporia, the aporia of perfection. This aporia includes three claims: (1) Ought implies possibility, (2) We ought to be perfect, and (3) It is not possible that we are perfect. All these propositions appear to be plausible when considered in themselves and there are interesting arguments for them. However, together they entail a contradiction. Hence, at least one of the sentences must be false. I consider some possible solutions to the puzzle and discuss (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  The Aporia of Omniscience.Daniel Rönnedal - 2020 - Logos and Episteme 11 (2):209-227.
  This paper introduces a new aporia, the aporia of omniscience. The puzzle consists of three propositions: (1) It is possible that there is someone who is necessarily omniscient and infallible, (2) It is necessary that all beliefs are historically settled, and (3) It is possible that the future is open. Every sentence in this set is intuitively reasonable and there are prima facie plausible arguments for each of them. However, the whole set {(1), (2), (3)} is inconsistent. Therefore, it seems (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  22
  The Aporia of Future Directed Beliefs.Daniel Rönnedal - forthcoming - Acta Analytica:1-13.
  This paper discusses a new aporia, the aporia of future directed beliefs. This aporia contains three propositions: (1) It is possible that there is someone who is infallible that believes something about the future that is not historically settled, (2) it is necessary that someone is infallible if and only if it is necessary that everything she believes is true, and (3) it is necessary that all our beliefs are historically settled. Every claim in this set is intuitively plausible, and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Good: An Investigation Into the Relationships Among the Concepts of the Good, the Highest Good, Goodness, Final Goodness and Non-Instrumental Goodness.Daniel Rönnedal - 2020 - Synthesis Philosophica 35 (1):235–252.
  This paper is about The Good and its relation to various kinds of goodness. I will investigate what it means to say that something is a highest good, a final all-inclusive, complete, or greatest good, and I will consider some definitions of ‘instrumental’ and ‘non-instrumental’ goodness. I will prove several interesting theorems about The Good and explore some of the essential relationships between various kinds of goodness.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  35
  The Golden Rule and The Platinum Rule.Daniel Rönnedal - 2015 - Journal of Value Inquiry 49 (1-2):221-236.
  The purpose of this paper is to investigate the relationships between the so-called golden rule and the so-called platinum rule. According to the golden rule (GR) you ought to treat others as you want to be treated by them; and according to the platinum rule (PR), you ought to treat others as they want to be treated by you. In this essay I argue for the following propositions. (1) (GR) and (PR) are logically independent. (2) (PR) can be derived from (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  20
  The Ideal Observer Theory and Motivational Internalism.Daniel Rönnedal - 2015 - Kriterion - Journal of Philosophy 29 (1):79-98.
  In this paper I show that one version of motivational internalism follows from the so-called ideal observer theory. Let us call the version of the ideal observer theory used in this essay (IOT). According to (IOT), it is necessarily the case that it ought to be that A if and only if every ideal observer wants it to be the case that A. We shall call the version of motivational internalism that follows from (IOT) (moral) conditional belief motivational internalism (CBMI). (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  28
  The Moral Law and The Good in Temporal Modal Logic with Propositional Quantifiers.Daniel Rönnedal - 2020 - Australasian Journal of Logic 17 (1):22.
  The Moral Law is fulfilled iff everything that ought to be the case is the case, and The Good is realised in a possible world w at a time t iff w is deontically accessible from w at t. In this paper, I will introduce a set of temporal modal deontic systems with propositional quantifiers that can be used to prove some interesting theorems about The Moral Law and The Good. First, I will describe a set of systems without any (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Tidslogik som Multimodal Logik.Daniel Rönnedal - 2014 - Filosofiska Notiser 1 (1):59–90.
  Tidslogik är en gren av logiken som handlar om temporala begrepp, satser, argument och system. Inom denna gren av logiken undersöker man t.ex. uttryck såsom "Det kommer alltid vara fallet att", "Det kommer någon gång i framtiden vara fallet att", "Det har alltid varit fallet att", "Det var någon gång i det förflutna fallet att". Logiska relationer mellan satser som innehåller temporala begrepp studeras och giltigheten hos argument som består av sådana satser analyseras. Ett multimodalt språk är ett modalt språk (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark