11 found
Order:
Disambiguations
Daniel Sobota [14]Daniel Roland Sobota [5]Daniel R. Sobota [2]
 1.  4
  Religijność bez Boga i wiary. Z inspiracji Jerzego Grotowskiego.Daniel Sobota - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  RELIGIOUSNESS WITHOUT GOD AND FAITH. INSPIRED BY JERZY GROTOWSKI The purpose of this article is to present a certain idea of religiousness. It could be called religiousness without God and without faith. I found its premises in the work of the Polish theatre reformer Jerzy Grotowski. He was neither a prophet nor the founder of the religion; primarily, he was a man of theatre. But for him, in the age of “God’s death” the theatre was a substitute of religion and (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Miejsce Heideggera w dziejach filozofii.Daniel Sobota - 2011 - Principia 54:55-73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  25
  Ontologia przyrody we wczesnej filozofii Martina Heideggera.Daniel Sobota - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):737-768.
  Author: Sobota Daniel Title: ONTOLOGY OF NATURE IN THE EARLY MARTIN HEIDEGGER’S PHILOSOPHY (Ontologia przyrody we wczesnej filozofii Martina Heideggera) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 737-768 Keywords: HEIDEGGER, ONTOLOGY OF NATURE, LIFE, BEING, BODY, UMWELT Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The purpose of this paper is to present ontology of nature in the early Heidegger’s philosophy (1919–1929). Although Heidegger had never developed systematic “ontology of nature” as separated (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  19
  U źródeł Seinsfrage. Martina Heideggera Pytanie i sąd.Daniel Sobota - 2012 - Filo-Sofija 12 (16):127-148.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Geneza, struktura i dynamika \"Seinsfrage\".Daniel Sobota - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):41-71.
  Author: Sobota Daniel Title: GENESIS, STRUCTURE AND DYNAMICS OF SEINSFRAGE (Geneza, struktura i dynamika Seinsfrage) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 41-71 Keywords: HEIDEGGER, QUESTION OF BEING, ONTOLOGICAL DIFFERENCE, ONTOLOGY, DASEIN Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The main purpose of this article is to present the genesis, structure and dynamics of the most important thought of Martin Heidegger’s philosophy (the question of Being). Since the very beginning of Heidegger’s (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Andrzej Przyłębski \"Etyka w świetle hermeneutyki\", Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, ss. 212.Daniel Sobota - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. J. Hartman, \"Techniki metafilozofii\", Aureus, Kraków 2001.Daniel Sobota - 2001 - Filo-Sofija 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Norbert Leśniewski, \"Hermeneutyczny kontekst „wiedzy źródłowej”. Studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916–1929)\", Wyd. UAM, Poznań 2010, s. 158. [REVIEW]Daniel Sobota - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Periodyzacja filozofii Martina Heideggera.Daniel Sobota - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Rozumieć całym sobą. Próba ugruntowania etyki w hermeneutycznej etyce działania fizycznego.Daniel Sobota - 2017 - Etyka 55:9-40.
  Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter wprowadzający i prowadzi do spostrzeżenia, że powstająca etyka hermeneutyczna winna uczynić zadość wezwaniu Nietzschego do „pozostawania wiernym ziemi”. Chodzi o ugruntowanie etyki w działaniu fizycznym. Pewne elementy takiej etyki znajdują się nie tylko w myśli Nietzschego, ale również Diltheya i Heideggera. Zwłaszcza myśl tego ostatniego, mimo jej zgoła „duchowego” charakteru, może stanowić dobry punkt wyjścia dla budowy etyki hermeneutycznej zanurzonej w ludzkiej fizyczności. Wskazując na ograniczenia „etyki hermeneutycznej” Heideggera i przekraczając (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wolność i przestrzeń w świetle Kantowskiej nauki o wzniosłości.Daniel Sobota - 2007 - Principia 49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark