23 found
Order:
Disambiguations
Daniel Sobota [14]Daniel Roland Sobota [12]Daniel R. Sobota [4]
 1.  4
  Donacja czy performancja? Próba krytycznej interpretacji fenomenologii donacji J.-L. Mariona jako fenomenologii performatywnej.Daniel Roland Sobota - 2023 - Principia 70:71-130.
  Celem niniejszego artykułu jest wykładnia Jeana-Lu ca Mariona fenomenologii donacji jako swoistej filozoficznej teorii performansu. Inspiracje, kierunek oraz kontekst przedstawionej interpretacji wyznaczają istotne przeobrażenia współczesnej humanistyki, której krajobraz został ukształtowany przez liczne kontrtekstualne zwroty. Artykuł przedstawia główne motywy Marionowskiej fenomenologii donacji, takie jak kontrmetoda, dar, sakrament, objawienie, oddany, wydarzenie, przygodność, fenomen nasycony, świadek itp., doszukując się w nich performatywnych instrukcji. Artykuł kończy się wielowątkową krytyką Mariona fenomenologii donacji, pokazując dlaczego nie zdaje ona egzaminu i musi ustąpić fenomenologicznej zasadzie performancji.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Spór o źródłowy akt fenomenologicznego poznania.Daniel Roland Sobota - 2022 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:89-106.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  27
  Religijność bez Boga i wiary. Z inspiracji Jerzego Grotowskiego.Daniel Sobota - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  RELIGIOUSNESS WITHOUT GOD AND FAITH. INSPIRED BY JERZY GROTOWSKI The purpose of this article is to present a certain idea of religiousness. It could be called religiousness without God and without faith. I found its premises in the work of the Polish theatre reformer Jerzy Grotowski. He was neither a prophet nor the founder of the religion; primarily, he was a man of theatre. But for him, in the age of “God’s death” the theatre was a substitute of religion and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Andrzej Przyłębski \"Etyka w świetle hermeneutyki\", Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, ss. 212.Daniel Sobota - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminach filozofii Heideggera i problemach z ich polskimi przekładami.Daniel R. Sobota - 2015 - Analiza I Egzystencja 31:65-96.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Cieszkowski redivivus.Daniel Roland Sobota - forthcoming - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Esej z filozofii dziejów =.Daniel Roland Sobota - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Geneza, struktura i dynamika \"Seinsfrage\".Daniel Sobota - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):41-71.
  Author: Sobota Daniel Title: GENESIS, STRUCTURE AND DYNAMICS OF SEINSFRAGE (Geneza, struktura i dynamika Seinsfrage) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 41-71 Keywords: HEIDEGGER, QUESTION OF BEING, ONTOLOGICAL DIFFERENCE, ONTOLOGY, DASEIN Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The main purpose of this article is to present the genesis, structure and dynamics of the most important thought of Martin Heidegger’s philosophy (the question of Being). Since the very beginning of Heidegger’s (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Heidegger w Polsce.Daniel Roland Sobota - 2021 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 65:397-405.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. J. Hartman, \"Techniki metafilozofii\", Aureus, Kraków 2001.Daniel Sobota - 2001 - Filo-Sofija 1 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kim jest Dasein?Daniel Sobota - 2011 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 79.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Między episteme i doksa. Polemika z Witoldem Płotką.Daniel Roland Sobota - 2018 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 30 (2):98-106.
  The aim of presented article is the discussion with several theses of Witold Płotka's book Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy [Studies in the Phenomenology of Cognition. Transcendental Philosophy of Edmund Husserl and the Problem of Knowledge]. After a short presentation of its main theses, the article subjects them to criticism. It starts with a observation that Husserl's theory of cognition, as reconstructed by Płotka, assumes the primacy of theoretical reason, which results in two major (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Miejsce Heideggera w dziejach filozofii.Daniel Sobota - 2011 - Principia 54:55-73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Narodziny fenomenologii z ducha pytania: Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch = The birth of phenomenology from the spirit of question: Johannes Daubert and the start of the phenomenological movement.Daniel Roland Sobota - 2017 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  30
  Ontologia przyrody we wczesnej filozofii Martina Heideggera.Daniel Sobota - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):737-768.
  Author: Sobota Daniel Title: ONTOLOGY OF NATURE IN THE EARLY MARTIN HEIDEGGER’S PHILOSOPHY (Ontologia przyrody we wczesnej filozofii Martina Heideggera) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 737-768 Keywords: HEIDEGGER, ONTOLOGY OF NATURE, LIFE, BEING, BODY, UMWELT Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The purpose of this paper is to present ontology of nature in the early Heidegger’s philosophy (1919–1929). Although Heidegger had never developed systematic “ontology of nature” as separated (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Periodyzacja filozofii Martina Heideggera.Daniel Sobota - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Rozumieć całym sobą. Próba ugruntowania etyki w hermeneutycznej etyce działania fizycznego.Daniel Sobota - 2017 - Etyka 55:9-40.
  Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter wprowadzający i prowadzi do spostrzeżenia, że powstająca etyka hermeneutyczna winna uczynić zadość wezwaniu Nietzschego do „pozostawania wiernym ziemi”. Chodzi o ugruntowanie etyki w działaniu fizycznym. Pewne elementy takiej etyki znajdują się nie tylko w myśli Nietzschego, ale również Diltheya i Heideggera. Zwłaszcza myśl tego ostatniego, mimo jej zgoła „duchowego” charakteru, może stanowić dobry punkt wyjścia dla budowy etyki hermeneutycznej zanurzonej w ludzkiej fizyczności. Wskazując na ograniczenia „etyki hermeneutycznej” Heideggera i przekraczając (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  22
  U źródeł Seinsfrage. Martina Heideggera Pytanie i sąd.Daniel Sobota - 2012 - Filo-Sofija 12 (16):127-148.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wolność i przestrzeń w świetle Kantowskiej nauki o wzniosłości.Daniel Sobota - 2007 - Principia 49.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Wybrane problemy wczesnej fenomenologii.Daniel R. Sobota (ed.) - 2018 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Co to jest przyroda?Daniel Sobota - 2014 - Ruch Filozoficzny 71 (1):85.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Heidegger i neopozytywizm. U źródeł rozłamu filozofii XX wieku.Daniel Sobota - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 90.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Norbert Leśniewski, \"Hermeneutyczny kontekst „wiedzy źródłowej”. Studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916–1929)\", Wyd. UAM, Poznań 2010, s. 158. [REVIEW]Daniel Sobota - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark