35 found
Order:
 1.  32
  Argument From Chance.Dariusz Łukasiewicz - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (1):199--207.
  In the article, first I present the atheistic argument from pointless evil and the argument from chance. The essence of the argument from chance consists in the incompatibility of the existence of purposeless events and the existence of a God who planned the universe to the last detail. Second, I would like to show that there is a relation between the evidential argument from evil and the argument from chance. An analysis of the theistic argument from small probabilities is a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  25
  Agathological Rationalism and First-Order Religions.Dariusz Łukasiewicz - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (2):223-229.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Bocheński on Divine Providence and Human Freedom.Dariusz Łukasiewicz - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):53-63.
  Prior to his ‘naturalistic turn’, Bocheński was a Thomist and defended the Thomist doctrine as a logically consistent and attractive philosophical system. Some opponents of Thomism interpreted this doctrine, Aquinas’s conception of divine providence included, as a kind of theological fatalism (or theological determinism) incompatible with human freedom. Bocheński dismissed such interpretations as based on “a superficial misunderstanding.” I will try to demonstrate that his criticism of deterministic interpretations of Thomism was not quite justified. The article will present, first, Bocheński’s (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Judeochrześcijańska koncepcja rzeczywistości a środowisko.Dariusz Łukasiewicz - 2006 - Diametros 9:194-211.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Relativistic and Absolute Concept of Truth in Edmund Husser's Prolegomena to Pure Logic.Dariusz Łukasiewicz - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:218-220.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Cierpienie Boga a zło.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Diametros 1:113-127.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Introduction.Dariusz Łukasiewicz & Ryszard Mordarski - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):1-3.
 8.  5
  Review:" The Problem of Evil," by Peter Van Inwagen. [REVIEW]Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
 9.  3
  O niektórych warunkach moralnej akceptowalności pewnych modlitw.Dariusz Łukasiewicz - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):37-47.
  W artykule prezentuję pogląd, że ocena moralna osób modlących się w sytuacjach skrajnych powinna być formułowana w oparciu o znajomość pewnych nierzeczywistych okresów warunkowych. Chodzi tu o okresy warunkowe opisujące sytuacje, w których osoby modlące się mogłyby wybrać, gdyby zechciały, inne niż modlitwa sposoby ocalenia siebie lub najbliższych. Jednakże ponieważ nie znamy wartości logicznej takich zdań, nie mamy wystarczających podstaw do oceny moralnej takich osób. W dalszej części artykułu rozważam ogólne założenia racjonalności modlitw wstawienniczych w kontekście różnych odmian teizmu i (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Koncepcja istnienia według Franciszka Brentana.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  Author: Łukasiewicz Dariusz Title: THE THEORY OF EXISTENCE ACCORDING TO FRANZ BRENTANO (Franciszka Brentana koncepcja istnienia) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 899-909 Keywords: FRANZ BRENTANO, EXISTENCE, JUDGMENT, PRESENTATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper presents Franz Brentano’s theory of existence. In particular, we discuss Brentano’s arguments for the thesis that existence is not a predicate. The most important role in the defense of such a concept of (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Metaphysics of Axiological Realism.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Philosophia Scientiae 12 (1):57-74.
  The paper presents the main assumptions of the metaphysics of axiological realism of Tadeusz Czeżowski, one of the eminent representatives of the Lvov-Warsaw School. Czeżowski’s major thesis is that values are not properties of any kind, but they are transcendental concepts in the understanding of Duns Scotus . One of the consequences of such a view is that his realism has a form of non-naturalism. Czeżowski’s position is not completely clear and elaborated in all details; it is possible, for some (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
 13.  3
  On Jan Łukasiewicz’s Many-Valued Logic and His Criticism of Determinism.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Philosophia Scientiae 15:7-20.
 14.  3
  Ontologia znaczenia w \\\"Badaniach logicznych\\\" Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):179-211.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Wszechwiedza Boża a problem zła z perspektywy teizmu otwartego.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Divine Omniscience and the Problem of Evil from the Perspective of Open Theism In the first part of the article, I present the argument for theological fatalism consisting in the thesis that if God has an infallible knowledge of future contingents, then whatever happens in the world happens necessarily. Next, I discuss the open theism view, whose rejection of theological fatalism rests on the claim that God does not know future contingents in advance. In the second part of the paper, (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Ontologiczne podstawy aksjologii w filozofii Tadeusza Czeżowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):155-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  On Jan Łukasiewicz’s Many-Valued Logic and His Criticism of Determinism.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Philosophia Scientae 15:7-20.
 18.  1
  Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)):69-80.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Ontologie der Sachverhalte.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):19-32.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  27
  Actions, Products, and Things: Brentano and Polish Philosophy.Arkadiusz Chrudzimski & Dariusz Łukasiewicz (eds.) - 2006 - Ontos.
  This volume is devoted to Brentano's influence on the Polish Analytic Philosophy better known under the name of: Lvov-Warsaw School.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Brentanowskie inspiracje w filozofii Tadeusza Czeżowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Brentano's theory of judgment and the Lvov-Warsaw School.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
 23. Boska wiedza pośrednia.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):45-56.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden, by Arkadiusz Chrudzimski.Dariusz Łukasiewicz - 2001 - Journal of the British Society for Phenomenology 32 (2):209-210.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Franciszka Brentana koncepcja istnienia.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):899-909.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kilka uwag do metaetycznych poglądów Kazimierza Twardowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Etyka 37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Marylin McCord Adams, \"Horrendous Evils and the Goodness of God\", Cornell University Press, Ithaca and London, 1999, Ss. 220.Dariusz Łukasiewicz - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Metaphysics of Axiological Realism.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Philosophia Scientae 12:57-74.
 29. Niektóre zagadnienia teorii stanów rzeczy E. Husserla w kontekście poglądów innych flozofów.Dariusz Łukasiewicz - 1997 - Idea 9 (9):123-142.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. O pojęciu Lebensweltu w fenomenologii Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):149-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Some Remarks on Husserl’s and Seiferts’s Ontology of Propositions.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 57.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Teizm a twardy inkompatybilizm.Dariusz Łukasiewicz - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):191-203.
  Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska zwanego twardym inkompatybilzimem i porównanie go z teistyczną, a w szczególności współczesną chrześcijańską koncepcją wolności woli ludzkiej. Twardy inkompatybilizm głosi, że wolność woli ludzkiej, rozumiana zarówno w sposób libertariański,jak i kompatbilistyczny, nie istnieje. W artykule zwraca się uwagę na pewną zbieżność między tezą twardego inkompatybilizmu a opartą na Biblii mądrością chrześcijańską, głoszącą zależność ontyczną i aksjologiczną człowieka od Boga. Zarazemjednak argumentuje się, że jednym z najważniejszych składników teologii i filozofii chrześcijańskiej jest doktryna owol- ności woli (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Thomas G. Weinandy OFMCap, \"Czy Bóg cierpi\", przeł. Józef Majewski, W drodze, Kraków 2003, ss. 528.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena.Dariusz Łukasiewicz - 1994 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac E. Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 1995 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark