Results for 'Dariusz ��ukasiewicz'

680 found
Order:
 1.  4
  Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
 2.  1
  Is Probabilistic Theism a Tenable Idea? Critical Remarks on Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz.Marian Grabowski - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):205-220.
  Czy można obronić teizm probabilistyczny? Krytyczne uwagi do książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność, przypadek Artykuł zawiera krytyczną analizę fragmentu książki Dariusza Łukasiewicza pt. Opatrzność Boża, wolność, przypadek.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  32
  Agathological Rationalism and First-Order Religions.Dariusz Łukasiewicz - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (2):223-229.
 4.  2
  God’s Insurmountable Will and the Mystery of the Freedom of Created Beings: Comments on the book Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz.Stanisław Judycki - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):137-147.
  Nieprzezwyciężona wola Boga i tajemnica wolności stworzonych bytów. Komentarz do książki Opatrzność Boża, wolność, przypadek Dariusza Łukasiewicza Artykuł jest komentarzem do książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Zasadniczą jego tezą jest to, że nie istnieje wolność ludzka jako nie-kauzalny generator wolnych aktów. Prawdziwej wolności doświadczymy tylko w życiu wiecznym, a stanie się ona dla nas czymś realnym dopiero wtedy, gdy zostanie nam ujawniona nasza indywidualna istota. Życie wieczne polegać będzie, między innymi, na ujrzeniu, w jaki sposób wszystkie nasze działania (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Is God (Perfectly) Good? Remarks on Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz.Ireneusz Ziemiński - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):149-167.
  Czy Bóg jest dobry? Na marginesie książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność, przypadek Podstawowym problemem książki Dariusza Łukasiewicza jest kwestia natury Boga, przede wszystkim pytanie, czy jest On bytem doskonale dobrym. Jeśli jest doskonale dobry, to powinien zawsze uczynić to, co w danych warunkach najlepsze lub – jeśli nie ma możliwości czynienia dobra – z dwu lub więcej alternatyw wybierze tę, która jest najmniej zła. W argumentacji rozwijanej w artykule staram się pokazać, że dobroci Boga nie da się wykazać ani (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano's Theodicy.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):33-56.
 7.  1
  Divine Providence and Chance in the World: Replies.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):5-34.
  Opatrzność Boża a przypadek w świecie Celem artykułu jest obrona dwóch tez: pierwszej, że istnienie zdarzeń przypadkowych jest do pogodzenia z istnieniem Boga oraz tezy drugiej, że przypadek może być częścią Bożej opatrzności. Koniunkcja obu powyższych tez nazwana jest w artykule tezą kompatybilizmu. Argumentacja w obronie kompatybilizmu opiera się na danych współczesnej nauki oraz na idei wszechmocnego Boga Stwórcy. Porządek argumentacji w artykule jest następujący. W części drugiej przedstawiony jest historyczny kontekst oraz podstawy doktrynalne pojęcia opatrzności. W części trzeciej omówiony (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8. Argument From Chance.Dariusz Łukasiewicz - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (1):199--207.
  In the article, first I present the atheistic argument from pointless evil and the argument from chance. The essence of the argument from chance consists in the incompatibility of the existence of purposeless events and the existence of a God who planned the universe to the last detail. Second, I would like to show that there is a relation between the evidential argument from evil and the argument from chance. An analysis of the theistic argument from small probabilities is a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 9.  7
  On Jan Łukasiewicz’s Many-Valued Logic and His Criticism of Determinism.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Philosophia Scientiae 15:7-20.
 10.  4
  On Jan Łukasiewicz’s Many-Valued Logic and His Criticism of Determinism.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Philosophia Scientae 15:7-20.
 11.  5
  Metaphysics of Axiological Realism.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Philosophia Scientae 12:57-74.
 12.  33
  Actions, Products, and Things: Brentano and Polish Philosophy.Arkadiusz Chrudzimski & Dariusz Łukasiewicz (eds.) - 2006 - Ontos.
  This volume is devoted to Brentano's influence on the Polish Analytic Philosophy better known under the name of: Lvov-Warsaw School.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Kilka uwag do metaetycznych poglądów Kazimierza Twardowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Etyka 37:215-226.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  6
  Metaphysics of Axiological Realism.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Philosophia Scientiae 12 (1):57-74.
  The paper presents the main assumptions of the metaphysics of axiological realism of Tadeusz Czeżowski, one of the eminent representatives of the Lvov-Warsaw School. Czeżowski’s major thesis is that values are not properties of any kind, but they are transcendental concepts in the understanding of Duns Scotus . One of the consequences of such a view is that his realism has a form of non-naturalism. Czeżowski’s position is not completely clear and elaborated in all details; it is possible, for some (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  36
  Bocheński on Divine Providence and Human Freedom.Dariusz Łukasiewicz - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):53-63.
  Prior to his ‘naturalistic turn’, Bocheński was a Thomist and defended the Thomist doctrine as a logically consistent and attractive philosophical system. Some opponents of Thomism interpreted this doctrine, Aquinas’s conception of divine providence included, as a kind of theological fatalism (or theological determinism) incompatible with human freedom. Bocheński dismissed such interpretations as based on “a superficial misunderstanding.” I will try to demonstrate that his criticism of deterministic interpretations of Thomism was not quite justified. The article will present, first, Bocheński’s (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano’s Theodicy.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):33-56.
  Bolzano's theodicy is a very good example of Platonism in the philosophy of religion. Above all, Bolzano believes that there obtains an ideal realm of truths in themselves and mathematical objects, which are independent of God. Therefore, we are allowed to conclude that God is only a contractor; true, more powerful than Plato's demiurge because He created substances and sustains them in existence, but God must follow a project which is independent of Him. Since the world is determined, by the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Peter van Inwagen: The Problem of Evil.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
  The article reviews the book The Problem of Evil, by Peter van Inwagen.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Koncepcja istnienia według Franciszka Brentana.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  Author: Łukasiewicz Dariusz Title: THE THEORY OF EXISTENCE ACCORDING TO FRANZ BRENTANO (Franciszka Brentana koncepcja istnienia) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 899-909 Keywords: FRANZ BRENTANO, EXISTENCE, JUDGMENT, PRESENTATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper presents Franz Brentano’s theory of existence. In particular, we discuss Brentano’s arguments for the thesis that existence is not a predicate. The most important role in the defense of such a concept (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Brentanowskie inspiracje w filozofii Tadeusza Czeżowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Brentano's theory of judgment and the Lvov-Warsaw School.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
 21. Boska wiedza pośrednia.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):45-56.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Cierpienie Boga a zło.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Diametros 1:113-127.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden, by Arkadiusz Chrudzimski.Dariusz Łukasiewicz - 2001 - Journal of the British Society for Phenomenology 32 (2):209-210.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Divine Providence and Chance in the World: Replies.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):249-273.
  Opatrzność Boża a przypadek w świecie: odpowiedzi W artykule przedstawiam odpowiedzi do zarzutów, zawartych w innych artykułach tego numeru, wobec proponowanej przeze mnie w artykule otwierającym oraz monografii z roku 2014 koncepcji opatrzności i przypadku. Argumentuję, że istnienie różnie rozumianych zdarzeń przypadkowych nie implikuje tezy, że Bóg Stwórca świata nie interesuje się losem indywidualnych bytów stworzonych, w tym istot ludzkich. Staram się w swoich odpowiedziach pokazać, że powodem, dla którego Bóg może dopuszczać występowanie zdarzeń przypadkowych jest Boża wola stworzenia świata (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Franciszka Brentana koncepcja istnienia.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):899-909.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Filozofia w Polsce po reformie z bydgoskiego punktu widzenia.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Ruch Filozoficzny 76 (1):259.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  Introduction.Dariusz Łukasiewicz & Ryszard Mordarski - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):1-3.
 28. Judeochrześcijańska koncepcja rzeczywistości a środowisko.Dariusz Łukasiewicz - 2006 - Diametros 9:194-211.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Marylin McCord Adams, \"Horrendous Evils and the Goodness of God\", Cornell University Press, Ithaca and London, 1999, Ss. 220.Dariusz Łukasiewicz - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Niektóre zagadnienia teorii stanów rzeczy E. Husserla w kontekście poglądów innych flozofów.Dariusz Łukasiewicz - 1997 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 9 (9):123-142.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Ontologie der Sachverhalte.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):19-32.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  O niektórych warunkach moralnej akceptowalności pewnych modlitw.Dariusz Łukasiewicz - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):37-47.
  W artykule prezentuję pogląd, że ocena moralna osób modlących się w sytuacjach skrajnych powinna być formułowana w oparciu o znajomość pewnych nierzeczywistych okresów warunkowych. Chodzi tu o okresy warunkowe opisujące sytuacje, w których osoby modlące się mogłyby wybrać, gdyby zechciały, inne niż modlitwa sposoby ocalenia siebie lub najbliższych. Jednakże ponieważ nie znamy wartości logicznej takich zdań, nie mamy wystarczających podstaw do oceny moralnej takich osób. W dalszej części artykułu rozważam ogólne założenia racjonalności modlitw wstawienniczych w kontekście różnych odmian teizmu i (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Ontologiczne podstawy aksjologii w filozofii Tadeusza Czeżowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):155-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. O pojęciu Lebensweltu w fenomenologii Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):149-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Ontologia znaczenia w \\\"Badaniach logicznych\\\" Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):179-211.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  14
  Relativistic and Absolute Concept of Truth in Edmund Husser's Prolegomena to Pure Logic.Dariusz Łukasiewicz - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:218-220.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  8
  Relatywistyczne i absolutne pojęcie prawdy w „Prolegomenach do czystej logiki” Edmunda Husserla,„.Dariusz Łukasiewicz - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:201-220.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):201-220.
  Husserlowska krytyka relatywizmu dokonuje się w jego polemice z psychologizmem w logice i matematyce. Husserl pokazał, ze psychologizm jest odmianą relatywizmu. Wszystkie argumenty przeciwko relatywizmowi muszą zatem w równym stopniu dotyczyć psychologizmu. Jeśli więc obalony zostaje relatywizm, to równiez i psychologizm nie moze się oprzec refutacji, sądzi Husserl. Oczywiście nie jest to jedyna droga, na której Husserl stara się rozprawić z psychologizmem, ale ponieważ bezpośrednio nawiązuje do zagadnienia absolutyzmu i relatywizmu, chcielibyśmy zaprezentować tę własnie drogę walki z psychologizmem.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Review:" The Problem of Evil," by Peter Van Inwagen. [REVIEW]Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
 40. Some Remarks on Husserl’s and Seiferts’s Ontology of Propositions.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 57.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  7
  Teizm a twardy inkompatybilizm.Dariusz Łukasiewicz - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):191-203.
  Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska zwanego twardym inkompatybilzimem i porównanie go z teistyczną, a w szczególności współczesną chrześcijańską koncepcją wolności woli ludzkiej. Twardy inkompatybilizm głosi, że wolność woli ludzkiej, rozumiana zarówno w sposób libertariański,jak i kompatbilistyczny, nie istnieje. W artykule zwraca się uwagę na pewną zbieżność między tezą twardego inkompatybilizmu a opartą na Biblii mądrością chrześcijańską, głoszącą zależność ontyczną i aksjologiczną człowieka od Boga. Zarazemjednak argumentuje się, że jednym z najważniejszych składników teologii i filozofii chrześcijańskiej jest doktryna owol- ności woli (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)):69-80.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Thomas G. Weinandy OFMCap, \"Czy Bóg cierpi\", przeł. Józef Majewski, W drodze, Kraków 2003, ss. 528.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena.Dariusz Łukasiewicz - 1994 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  17
  Wszechwiedza Boża a problem zła z perspektywy teizmu otwartego.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Divine Omniscience and the Problem of Evil from the Perspective of Open Theism In the first part of the article, I present the argument for theological fatalism consisting in the thesis that if God has an infallible knowledge of future contingents, then whatever happens in the world happens necessarily. Next, I discuss the open theism view, whose rejection of theological fatalism rests on the claim that God does not know future contingents in advance. In the second part of the paper, (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac E. Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 1995 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  96
  Stanowisko epistemologiczne Alvina Plantingi w sporze o naturę, funkcję i wartość uprawnienia epistemicznego / Alvin Plantinga’s Position in Epistemological Debate about the Nature, Function and the Value of the Epistemic Warrant.Marek Pepliński & Dariusz Łukasiewicz - 2018 - Filo-Sofija 41 (2):73-92.
  This article presents Alvin Plantinga’s views on epistemic justification. The first part situates Plantinga’s epistemological views in the context of his epistemology of religion and debates of general epistemology. The second part discusses Plantinga’s argument that the internalism of 20th century epistemology stems from deontologism and that the views on the epistemic justification of analytic philosophers reflect the relationship between classical deontologism and classical internalism. The last part points to the objections with which the Plantinga’s conception met and tries to (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  75
  Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza.Marek Pepliński - 2006 - Filo-Sofija 6 (6):257-266.
  Does God suffer? Some critical remarks on Dariusz Łukasiewicz’s paper ‘The suffering of God and the evil’ (Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza 'Cierpienie Boga za zło') Author of article argues that Dariusz Łukasiewicz's criticism of Thomas G. Weinandy's book Czy Bóg cierpi?, directed towards three arguments for impassibility of God doesn't defeat Weinandy's theses. There are three reasons of that. First, Łukasiewicz criticism doesn't take into account metaphysical nature of Weinandy's arguments concerning nature of (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Divine Providence: Fine-Grained, Coarse-Grained, or Something in Between?Jean-Baptiste Guillon - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):71-109.
  Boża opatrzność: szczegółowa, ogólna czy pośrednia? W swoim eseju Dariusz Łukasiewicz analizuje szczegółowo „argument z przypadku”, zgodnie z którym dane wskazujące na istnienie w świecie przypadku są nie do pogodzenia z Opatrznością Bożą. Łukasiewicz akceptuje pogląd, że owe dane podważają tradycyjny model Opatrzności – model szczegółowy, w którym każdy najmniejszy szczegół jest kontrolowany przez Boga, twierdzi jednak, że nie są one niezgodne z modelem ogólnym, w którym Bóg pozostawia działaniu przypadku wiele aspektów dziejów świata. Łukasiewicz podaje również niezależne racje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  Chance or Agency? A Response to “Divine Providence and Chance in the World”.Peter Forrest - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):111-125.
  Przypadek czy sprawczość? Odpowiedź na „Divine Providence and Chance in the World” Dariusz Łukasiewicz wyróżnia sześć pojęć przypadku, spośród których jedne są spójne z ludzką wolnością rozumianą po libertariańsku, a inne nie. W tym eseju argumentuję na dwa sposoby, że teiści powinni odrzucić przypadek ontologiczny i odwołać się zamiast tego do nieredukowalnej sprawczości w odniesieniu do zdarzeń, które nie są opatrznościowo wyznaczone przez Boga. Moje argumenty zależą od jednoznacznego rozumienia twierdzeń, że Bóg jest kochającym sprawcą oraz że istoty ludzkie, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 680