Results for 'Dariusz ��ukasiewicz'

831 found
Order:
 1.  6
  Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
  The article reviews the book The Problem of Evil, by Peter van Inwagen.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Is Probabilistic Theism a Tenable Idea? Critical Remarks on Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz.Marian Grabowski - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):205-220.
  Czy można obronić teizm probabilistyczny? Krytyczne uwagi do książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność, przypadek Artykuł zawiera krytyczną analizę fragmentu książki Dariusza Łukasiewicza pt. Opatrzność Boża, wolność, przypadek.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  5
  Is God (Perfectly) Good? Remarks on Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz.Ireneusz Ziemiński - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):149-167.
  Czy Bóg jest dobry? Na marginesie książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność, przypadek Podstawowym problemem książki Dariusza Łukasiewicza jest kwestia natury Boga, przede wszystkim pytanie, czy jest On bytem doskonale dobrym. Jeśli jest doskonale dobry, to powinien zawsze uczynić to, co w danych warunkach najlepsze lub – jeśli nie ma możliwości czynienia dobra – z dwu lub więcej alternatyw wybierze tę, która jest najmniej zła. W argumentacji rozwijanej w artykule staram się pokazać, że dobroci Boga nie da się wykazać ani (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  God’s Insurmountable Will and the Mystery of the Freedom of Created Beings: Comments on the book Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz.Stanisław Judycki - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):137-147.
  Nieprzezwyciężona wola Boga i tajemnica wolności stworzonych bytów. Komentarz do książki Opatrzność Boża, wolność, przypadek Dariusza Łukasiewicza Artykuł jest komentarzem do książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Zasadniczą jego tezą jest to, że nie istnieje wolność ludzka jako nie-kauzalny generator wolnych aktów. Prawdziwej wolności doświadczymy tylko w życiu wiecznym, a stanie się ona dla nas czymś realnym dopiero wtedy, gdy zostanie nam ujawniona nasza indywidualna istota. Życie wieczne polegać będzie, między innymi, na ujrzeniu, w jaki sposób wszystkie nasze działania (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  On Jan Łukasiewicz’s many-valued logic and his criticism of determinism.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Philosophia Scientiae 15:7-20.
  Dans le présent article, on analyse l’assertion, avancée par Jan Łukasiewicz, que la véracité ou la fausseté des propositions portant sur les événements futurs contingents implique le déterminisme. Pour éviter le déterminisme, il faut, selon Łukasiewicz, rejeter la logique classique (binaire) et remplacer cette logique par la logique polyvalente (trivalente). La conception défendue par Łukasiewicz est examinée en rapport avec la thèse proposée par Susan Haack, selon laquelle la véracité des propositions portant sur les événements futurs n’implique aucun déterminisme. Dans (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  8
  On Jan Łukasiewicz’s many-valued logic and his criticism of determinism.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Philosophia Scientiae 15:7-20.
  Dans le présent article, on analyse l’assertion, avancée par Jan Łukasiewicz, que la véracité ou la fausseté des propositions portant sur les événements futurs contingents implique le déterminisme. Pour éviter le déterminisme, il faut, selon Łukasiewicz, rejeter la logique classique (binaire) et remplacer cette logique par la logique polyvalente (trivalente). La conception défendue par Łukasiewicz est examinée en rapport avec la thèse proposée par Susan Haack, selon laquelle la véracité des propositions portant sur les événements futurs n’implique aucun déterminisme. Dans (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Argument from Chance.Dariusz Łukasiewicz - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (1):199--207.
  In the article, first I present the atheistic argument from pointless evil and the argument from chance. The essence of the argument from chance consists in the incompatibility of the existence of purposeless events and the existence of a God who planned the universe to the last detail. Second, I would like to show that there is a relation between the evidential argument from evil and the argument from chance. An analysis of the theistic argument from small probabilities is a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8.  2
  Kilka uwag do metaetycznych poglądów Kazimierza Twardowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Etyka 37:215-226.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  3
  The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology.Dariusz Łukasiewicz & Roger Pouivet (eds.) - 2011 - De Gruyter.
  In the twentieth century, many contemporary epistemologists in the analytic tradition have entered into debate regarding the right to belief with new tools: Richard Swinburne, Anthony Kenny, Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff, Peter van Inwagen defend or contest the requirement of evidence for any justified belief. The best things we can do, it seems, is to examine more attentively the true notion of "right to believe," especially about religious matters. This is exactly what the contributors in this book do.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Podstawy i główne zasady teodycei Bernarda Bolzano.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 61.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Divine Providence and Chance in the World: Replies.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):5-34.
  Opatrzność Boża a przypadek w świecie Celem artykułu jest obrona dwóch tez: pierwszej, że istnienie zdarzeń przypadkowych jest do pogodzenia z istnieniem Boga oraz tezy drugiej, że przypadek może być częścią Bożej opatrzności. Koniunkcja obu powyższych tez nazwana jest w artykule tezą kompatybilizmu. Argumentacja w obronie kompatybilizmu opiera się na danych współczesnej nauki oraz na idei wszechmocnego Boga Stwórcy. Porządek argumentacji w artykule jest następujący. W części drugiej przedstawiony jest historyczny kontekst oraz podstawy doktrynalne pojęcia opatrzności. W części trzeciej omówiony (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 12.  17
  Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano’s Theodicy.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):33-56.
  Bolzano's theodicy is a very good example of Platonism in the philosophy of religion. Above all, Bolzano believes that there obtains an ideal realm of truths in themselves and mathematical objects, which are independent of God. Therefore, we are allowed to conclude that God is only a contractor; true, more powerful than Plato's demiurge because He created substances and sustains them in existence, but God must follow a project which is independent of Him. Since the world is determined, by the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  18
  Koncepcja istnienia według Franciszka Brentana.Dariusz Łukasiewicz - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  Author: Łukasiewicz Dariusz Title: THE THEORY OF EXISTENCE ACCORDING TO FRANZ BRENTANO (Franciszka Brentana koncepcja istnienia) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 899-909 Keywords: FRANZ BRENTANO, EXISTENCE, JUDGMENT, PRESENTATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper presents Franz Brentano’s theory of existence. In particular, we discuss Brentano’s arguments for the thesis that existence is not a predicate. The most important role in the defense of such a concept (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Divine Providence and Chance in the World: Replies.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):249-273.
  Opatrzność Boża a przypadek w świecie: odpowiedzi W artykule przedstawiam odpowiedzi do zarzutów, zawartych w innych artykułach tego numeru, wobec proponowanej przeze mnie w artykule otwierającym oraz monografii z roku 2014 koncepcji opatrzności i przypadku. Argumentuję, że istnienie różnie rozumianych zdarzeń przypadkowych nie implikuje tezy, że Bóg Stwórca świata nie interesuje się losem indywidualnych bytów stworzonych, w tym istot ludzkich. Staram się w swoich odpowiedziach pokazać, że powodem, dla którego Bóg może dopuszczać występowanie zdarzeń przypadkowych jest Boża wola stworzenia świata (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  34
  Agathological Rationalism and First-Order Religions.Dariusz Łukasiewicz - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (2):223-229.
 16.  41
  Actions, products, and things: Brentano and Polish philosophy.Arkadiusz Chrudzimski & Dariusz Łukasiewicz (eds.) - 2006 - Lancaster: Ontos.
  This volume is devoted to Brentano's influence on the Polish Analytic Philosophy better known under the name of: Lvov-Warsaw School.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 17.  8
  Marcin Tkaczyk’s Ockhamism, or Whether the Theory of Contingentia Praeterita is the only Plausible Solution to the Problem of FuturaContingentia.Dariusz Łukasiewicz - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (4):115-134.
  In the first part of this article, we point out and discuss these the contained in Marcin Tkaczyk’s book, Futura Contingentia, with which we agree completely or at least partially. In the second part of the paper, we seek to consider whether the solution of the futura contingentia problem, rooted in the basic intuitions of William of Ockham, is the only one possible and available for us. We argue that there is another possible approach to the problem of how to (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  9
  Metaphysics of Axiological Realism.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Philosophia Scientae 12:57-74.
 19.  8
  Metaphysics of Axiological Realism.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Philosophia Scientiae 12 (1):57-74.
  The paper presents the main assumptions of the metaphysics of axiological realism of Tadeusz Czeżowski, one of the eminent representatives of the Lvov-Warsaw School. Czeżowski’s major thesis is that values are not properties of any kind, but they are transcendental concepts in the understanding of Duns Scotus . One of the consequences of such a view is that his realism has a form of non-naturalism. Czeżowski’s position is not completely clear and elaborated in all details; it is possible, for some (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Brentanowskie inspiracje w filozofii Tadeusza Czeżowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Brentano's theory of judgment and the Lvov-Warsaw School.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
 22. Boska wiedza pośrednia.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):45-56.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Marylin McCord Adams, \"Horrendous Evils and the Goodness of God\", Cornell University Press, Ithaca and London, 1999, ss. 220.Dariusz Łukasiewicz - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Niektóre zagadnienia teorii stanów rzeczy E. Husserla w kontekście poglądów innych flozofów.Dariusz Łukasiewicz - 1997 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 9 (9):123-142.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. O pojęciu Lebensweltu w fenomenologii Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):149-162.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Some Remarks on Husserl’s and Seiferts’s Ontology of Propositions.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 57.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Thomas G. Weinandy OFMCap, \"Czy Bóg cierpi\", przeł. Józef Majewski, W drodze, Kraków 2003, ss. 528.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena.Dariusz Łukasiewicz - 1994 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Twardowski's psychologism and the ontology of truth.Dariusz Łukasiewicz - 2022 - In Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.), At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement: Kazimierz Twardowski and His Position in European Philosophy. Brill.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac E. Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 1995 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  40
  Bocheński on divine providence and human freedom.Dariusz Łukasiewicz - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):53-63.
  Prior to his ‘naturalistic turn’, Bocheński was a Thomist and defended the Thomist doctrine as a logically consistent and attractive philosophical system. Some opponents of Thomism interpreted this doctrine, Aquinas’s conception of divine providence included, as a kind of theological fatalism (or theological determinism) incompatible with human freedom. Bocheński dismissed such interpretations as based on “a superficial misunderstanding.” I will try to demonstrate that his criticism of deterministic interpretations of Thomism was not quite justified. The article will present, first, Bocheński’s (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Axiological and Epistemic Individualism in the Lvov-Warsaw School in the Context of Anti-irrationalism and the Problem of Religious Beliefs.Dariusz Łukasiewicz - 2022 - Filozofia Nauki 30 (2):29-46.
  This article presents the main epistemological and axiological assumptions of the Lvov-Warsaw School (LWS) and argues that these assumptions led to agnosticism and the conviction about the irrationality of religious beliefs, so common among the LWS members. It is shown that these assumptions were deeply rooted in the tradition of modern epistemic individualism and evidentialism. The final part of the paper discusses two contemporary modifications of the epistemology characteristic of Twardowski and his disciples. The first one, formulated by Jacek Jadacki, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Judeochrześcijańska koncepcja rzeczywistości a środowisko.Dariusz Łukasiewicz - 2006 - Diametros 9:194-211.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  20
  Wszechwiedza Boża a problem zła z perspektywy teizmu otwartego.Dariusz Łukasiewicz - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Divine Omniscience and the Problem of Evil from the Perspective of Open Theism In the first part of the article, I present the argument for theological fatalism consisting in the thesis that if God has an infallible knowledge of future contingents, then whatever happens in the world happens necessarily. Next, I discuss the open theism view, whose rejection of theological fatalism rests on the claim that God does not know future contingents in advance. In the second part of the paper, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Cierpienie Boga a zło.Dariusz Łukasiewicz - 2004 - Diametros 1:113-127.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  16
  Relativistic and Absolute Concept of Truth in Edmund Husser's Prolegomena to Pure Logic.Dariusz Łukasiewicz - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:218-220.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):201-218.
  Husserlowska krytyka relatywizmu dokonuje się w jego polemice z psychologizmem w logice i matematyce. Husserl pokazał, ze psychologizm jest odmianą relatywizmu. Wszystkie argumenty przeciwko relatywizmowi muszą zatem w równym stopniu dotyczyć psychologizmu. Jeśli więc obalony zostaje relatywizm, to równiez i psychologizm nie moze się oprzec refutacji, sądzi Husserl. Oczywiście nie jest to jedyna droga, na której Husserl stara się rozprawić z psychologizmem, ale ponieważ bezpośrednio nawiązuje do zagadnienia absolutyzmu i relatywizmu, chcielibyśmy zaprezentować tę własnie drogę walki z psychologizmem.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  11
  O niektórych warunkach moralnej akceptowalności pewnych modlitw.Dariusz Łukasiewicz - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):37-47.
  W artykule prezentuję pogląd, że ocena moralna osób modlących się w sytuacjach skrajnych powinna być formułowana w oparciu o znajomość pewnych nierzeczywistych okresów warunkowych. Chodzi tu o okresy warunkowe opisujące sytuacje, w których osoby modlące się mogłyby wybrać, gdyby zechciały, inne niż modlitwa sposoby ocalenia siebie lub najbliższych. Jednakże ponieważ nie znamy wartości logicznej takich zdań, nie mamy wystarczających podstaw do oceny moralnej takich osób. W dalszej części artykułu rozważam ogólne założenia racjonalności modlitw wstawienniczych w kontekście różnych odmian teizmu i (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Teizm a twardy inkompatybilizm.Dariusz Łukasiewicz - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):191-203.
  Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska zwanego twardym inkompatybilzimem i porównanie go z teistyczną, a w szczególności współczesną chrześcijańską koncepcją wolności woli ludzkiej. Twardy inkompatybilizm głosi, że wolność woli ludzkiej, rozumiana zarówno w sposób libertariański,jak i kompatbilistyczny, nie istnieje. W artykule zwraca się uwagę na pewną zbieżność między tezą twardego inkompatybilizmu a opartą na Biblii mądrością chrześcijańską, głoszącą zależność ontyczną i aksjologiczną człowieka od Boga. Zarazemjednak argumentuje się, że jednym z najważniejszych składników teologii i filozofii chrześcijańskiej jest doktryna owol- ności woli (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):201-220.
  Husserlowska krytyka relatywizmu dokonuje się w jego polemice z psychologizmem w logice i matematyce. Husserl pokazał, ze psychologizm jest odmianą relatywizmu. Wszystkie argumenty przeciwko relatywizmowi muszą zatem w równym stopniu dotyczyć psychologizmu. Jeśli więc obalony zostaje relatywizm, to równiez i psychologizm nie moze się oprzec refutacji, sądzi Husserl. Oczywiście nie jest to jedyna droga, na której Husserl stara się rozprawić z psychologizmem, ale ponieważ bezpośrednio nawiązuje do zagadnienia absolutyzmu i relatywizmu, chcielibyśmy zaprezentować tę własnie drogę walki z psychologizmem.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  Introduction.Dariusz Łukasiewicz & Ryszard Mordarski - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):1-3.
 42.  10
  Ontologia znaczenia w \\\"Badaniach logicznych\\\" Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):179-211.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden, by Arkadiusz Chrudzimski.Dariusz Łukasiewicz - 2001 - Journal of the British Society for Phenomenology 32 (2):209-210.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  Peter van Inwagen: The Problem of Evil. [REVIEW]Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
  The article reviews the book The Problem of Evil, by Peter van Inwagen.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla.Dariusz Łukasiewicz - 2002 - Filo-Sofija 2 (1(2)):69-80.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Ontologiczne podstawy aksjologii w filozofii Tadeusza Czeżowskiego.Dariusz Łukasiewicz - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):155-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  On William Hasker’s Theodicy, the Doctrine of Continuous Creation and the Nature of Morality.Dariusz Łukasiewicz - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (1):155-171.
  In the article, I present the main assumptions of the natural-order theodicy and the free-will theodicy defended by William Hasker. Next, I pose the question of whether Hasker’s theodicies are compatible with the Christian doctrine of continuous creation accepted by Hasker himself. I consider several different ways of how the doctrine of continuous creation can be understood and the difficulties associated with them. Finally, I propose a modified conception of continuous creation and I claim that it is consistent with the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano’s Theodicy.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):33-56.
  Bolzano's theodicy is a very good example of Platonism in the philosophy of religion. Above all, Bolzano believes that there obtains an ideal realm of truths in themselves and mathematical objects, which are independent of God. Therefore, we are allowed to conclude that God is only a contractor; true, more powerful than Plato's demiurge because He created substances and sustains them in existence, but God must follow a project which is independent of Him. Since the world is determined, by the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Peter van Inwagen: The Problem of Evil.Dariusz Łukasiewicz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):447-454.
  The article reviews the book The Problem of Evil, by Peter van Inwagen.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Filozofia w Polsce po reformie z bydgoskiego punktu widzenia.Dariusz Łukasiewicz - 2020 - Ruch Filozoficzny 76 (1):259.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 831