Order:
 1. Xin Bian Zhongguo Zhe Xue Shi.Dawen Feng & Qiyong Guo (eds.) - 2005 - Hong Ye Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zhongguo Gu Dian Zhe Xue Lüe Shu.Dawen Feng - 2009 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jue Xing Zhi Tu =.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark