Results for 'Demir Abdullah'

402 found
Order:
 1. Different Interpretations of Abū Ḥanīfa: the Ḥanafī Jurists and the Ḥanafī Theologians.Abdullah Demir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (2):259-279.
  Since the spread of Islam in Transoxiana (Mā-warāʾ al-Nahr), religious understandings based on the opinions of Abū Ḥanīfa (d. 150/767) have always been dominant in the region. Therefore, it was not possible for other understandings, which may seem to be opposite to Abū Ḥanīfa’s opinions, to be influential in the region. That Najjāriyya and Karrāmiyya could not be perennial in the region may be an example of this case. Similarly, Māturīdiyya, which benefited from Abū Ḥanīfa’s treatises of creed and his (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  20
  Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State by M. H. Hansen.Abdullah Demir - 2018 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 (1):63-66.
  Mogens Herman Hansen, Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State, 237 pp.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Relationship of Idea and Particulars in Plato: Episteme versus Doxa.Abdullah Demir - 2017 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 1 (1-2):37--48.
  There are some terms which should be defined conceptually in the philosophy of values, such that they show us the quality of value judgments. As we have already pointed out, we have to start thinking about values with the essence of ethical concepts, and it is possible for us to create a norm of politics or law through these concepts. The Good as the basic concept of morality is the most comprehensive term that describes the reason for being in existence. (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. ULUM Dini Tetkikler Dergisi 1/1.Abdullah Demir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):3-4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1393-1414.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  13
  İlahiyat Alanı Akademik Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):775-775.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  22
  İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1393-1414.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Academic Writing Manual for Religious Studies - İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (2):1393-1414.
  Academic Writing Manual for Religious Studies - İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Akademik Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):441-441.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Akademik Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:555-540.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  The Academic Writing Guide of Cumhuriyet Theology Journal.Abdullah Demir - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1):623-638.
  The Academic Writing Guide was prepared in accordance with "The Chicago Manual of Style" citation and reference system for the Cumhuriyet Theology Journal. In terms of spelling principles, the spelling rules in the first volume of the Encyclopedia of Islam of the Religious Foundation of Turkey were utilized. In this guide, the formal features that should be considered while preparing an academic article were tried to be explained with examples.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Mantık risâleleri: (İnceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Ladikli Mehmed Çelebi, İsmail Ferruh Efendi, Mustafa Râsit bin Ahmet el-İstanbûlî, Ahmet Nazîf bin Mehmet, Müstakimzade Süleyman Sadeddin & Harputlu İshak (eds.) - 2015 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Māturīdī Theologian Abū Ishāq al-Zāhid al-Saffār’s Vindication of the Kalām = Māturīdī Theologian Abū Ishāq al-Zāhid al-Saffār’s Vindication of the Kalām.Demir Abdullah - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1):445-502.
  Abū Ishāq al-Ṣaffār was one of scholars of the Western Qarakhānids’ period who followed the Kalām thought of al-Māturīdī (d. 333/944). His theological works Talkhīs al-adilla and Risāla fī al-kalām, his method in kalām, and frequent reference to his works by Ottoman and Arab scholars indicate that al-Ṣaffār is a respected and authorative Māturīdī theologian. The article focuses on his defense of the kalām. By adding a long introduction to Talkhīs about the naming, importance, and religious legitimacy of the science (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  Türkiye Merkezli Akademik Yazım ve Kaynak Gösterme Sistemi: İSNAD.Abdullah Demi̇r & Abdussamet Özkan - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1791-1813.
  İSNAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında hazırlanan çalışmalarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemidir. “Kaynak gösterme”, bilginin bilimselliğinin bir gereği olduğu kadar fikrî mülkiyet ve telif haklarına saygının da bir gereğidir. İstifade edilen bir kaynağın araştırmada belirtilmemesi yayın etiği suçudur (intihal / plagiarism). Bu sebeple ortaya konulan bilimsel bir çalışmanın kaynakları, başka araştırmacılar tarafından tekrar ulaşılabilir ve kontrol edilebilir olacak şekilde bibliyografik bileşenleri ile doğru ve eksiksiz olarak yazılmak durumundadır. İSNAD atıf sistemi ise Türkiye (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  83
  Incommensurabilities in the work of Thomas Kuhn.Ipek Demir - 2008 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 39 (1):133-142.
  I distinguish between two ways in which Kuhn employs the concept of incommensurability based on for whom it presents a problem. First, I argue that Kuhn’s early work focuses on the comparison and underdetermination problems scientists encounter during revolutionary periods whilst his later work focuses on the translation and interpretation problems analysts face when they engage in the representation of science from earlier periods. Secondly, I offer a new interpretation of actors’ incommensurability. I challenge Kuhn’s account of incommensurability which is (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 17. Fünun ve felsefe.Abdullah Cevdet - 1912 - İstanbul: Matbaa-yi İctihad.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Skinner ile Tolman Kuramlarının Karşılaştırılması ve Bu Kuramlar Doğrultusunda Kurulan Bir Okul.Abdullah Coşkun - unknown - Behaviorism 30 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Vases from sweden - (m.) Blomberg, (g.) Nordquist, (p.) Roos, (e.) rystedt, (l.) werkström corpus vasorum antiquorum. Sweden. Gustavianum – uppsala university museum, the historical museum at Lund university, the cultural museum of southern sweden, Lund, malmö art museum. (Sweden fascicule 5.) pp. 82, ills, b/w & colour pls. Stockholm: The Royal swedish academy of letters, history and antiquities, 2020. Cased, sek233. Isbn: 978-91-88763-03-7. [REVIEW]R. Gül Gürtekin-Demir - 2021 - The Classical Review 71 (2):534-536.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Islamic Thought: An Introduction.Abdullah Saeed - 2006 - Routledge.
  _Islamic Thought_ is a fresh and contemporary introduction to the philosophies and doctrines of Islam. Abdullah Saeed, a distinguished Muslim scholar, traces the development of religious knowledge in Islam, from the pre-modern to the modern period. The book focuses on Muslim thought, as well as the development, production and transmission of religious knowledge, and the trends, schools and movements that have contributed to the production of this knowledge. Key topics in Islamic culture are explored, including the development of the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  6
  Abdullah B. mes'ud ve kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fenomenologi agama.Syamsuddin Abdullah (ed.) - 1985 - [Jakarta]: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  Tekno-Bilimsel İlerlemecilik ve Nostaljik-Gelişmecilik İkileminde Modern İnsan.Sertaç Timur Demir - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:4):1537-1557.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’an: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  20
  The Role of Parents, Siblings, Peers, Relatives and Other Agents in Turkish–Muslim Emerging Adults’ Religious Socializations.Gözde Özdikmenli-Demir & Birsen Şahin-Kütük - 2012 - Archive for the Psychology of Religion 34 (3):363-396.
  In this exploratory qualitative study, the open-ended responses of 71 Turkish–Muslim university students regarding their religious socialization experiences were coded by NVivo 8. Results indicate that both parents play a major role in their offspring's religious socialization. However, participants perceive their same-sex parents in particular as being more influential. Parents’ methods for transmitting religious values and practices include having religious talks with their children, answering their questions about Islam, sending them to mosques, reinforcing and/or punishing their behaviours. Peers, siblings, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  The Question of whether Partial Will is Subject to God’s Creation according to Sadr al-Sharī‘a and Ibn al-Humām.Abdullah Namli - 2020 - Kader 18 (1):152-176.
  Partial/particular will (al-irādah al-juz’iyyah) and the creation of human acts are two issues related to the predestination belief. Nowadays, it is unarguably accepted that humans have volition. However, the controversy over the formation steps of human will and act does not seem to be settled. Māturīdīs’ approach, taken with the intent to allow some space for freedom for humans in their actions and based on the partial will and postulation that there is a part in human actions that are not (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  7
  Untitled and Untitled.Abdullah Qureshi - 2023 - Feminist Review 133 (1):101-102.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  28
  Perceptions and intentions toward medical assistance in dying among Canadian medical students.James Falconer, Félix Couture, Koray K. Demir, Michael Lang, Zachary Shefman & Mark Woo - 2019 - BMC Medical Ethics 20 (1):22.
  Medical assistance in dying was legalized in Canada in 2016. As of July 2017, approximately 2149 patients have accessed MAID. There remains no national-level data on the perspectives of future physicians about MAID or its changing legal status. We provide evidence from a national survey of Canadian medical students about their opinions, intentions, and concerns about MAID. From October 2016 to July 2017, we distributed an anonymous online survey to all students at 15 of Canada’s 17 medical schools. The survey (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30.  5
  Repentance and the Return to God: Tawba in Early Sufism, Atif Khalil.Abdullah Taha Orhan - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):220-224.
  Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, issued twice a year in English and Turkish (Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi), is a refereed international journal. It publishes original studies, critical editions of classical texts and book reviews on Islamic philosophy, kalām, theoretical aspects of Sufism and the history of sciences. The goal of Nazariyat is to contribute to the discovery, examination and reinterpretation of the theoretical traditions in the history of Islamic thought, by giving (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, tinjauan pustaka.Abdullah Ciptoprawiro - 2010 - In Dyatmiko Soemodihardjo (ed.), Sastra Jendra Hayuningrat: Analisa Dan Pembahasan. Shira Media.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  26
  The effect of ethics training on students recognizing ethical violations and developing moral sensitivity.Z. G. Baykara, S. G. Demir & S. Yaman - 2015 - Nursing Ethics 22 (6):661-675.
 33.  13
  Osmanlı Mülkiye Teşkilatında Üst Düzey Bir Memurun Sosyo-Ekonomik Durumu: Mısrîz.Abdullah POŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):175-175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Akademide felsefe hikmet ve din.Abdullah Kahraman, Bayram Ali Çetinkaya, Harun Savut & Hasan Meydan (eds.) - 2014 - Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  İhvân-ı safâ risâleleri.Abdullah Kahraman (ed.) - 2012 - Cağaloğlu, İstanbul: Ayrıntı.
 36.  8
  Abdullah Tukay'ın Tatarca Üzerindeki Etk.Murat Uzun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1423-1440.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  15
  Mekkî B. ebî tâli̇bi̇n kiraat i̇lmi̇ne katkisi.Abdullah Sawas - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):137-162.
  Kur’ân-ı Kerîm ilimlerini araştırmak Allah indinde en şerefli amellerdendir. Özellikle de bu, Resulullah’ın ashabına öğrettiği vecih üzere vahiy lafızlarını nakletme olgusunu üstlenen kıraat ilmini araştırma olunca. Kur’ân-ı Kerîm İslam şeriatının ilk kaynağı olduğundan eskiden ve şuan âlimler Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili olan tefsir, kıraat, dil bilim, i‘râb ve benzeri ilimlere önem vermişlerdir. Ben bu âlimlerden biri hakkında konuşmak istedim. O da çeşitli şeriat ilimlerinde ilim ehli arasındaki yüksek konumundan ötürü İmam Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talib’tir. Mekkî, şeriat ilimlerin çoğunu elde (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış.Abdullah Karaca - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):685-723.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan “Kur’ân ansiklopedisi” başlıklı matbu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kur’ân ansiklopedileri birçok dilde telif edilmiştir. Bu çalışma “Kur’an ansiklopedisi” başlıklı çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. Kur’ân ansiklopedileri; çalışmayı hazırlayanlara, muhataplara ve içeriklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Kur’ân ansiklopedileri yazımında farklı yollar izlenebilmektedir. Bazı çalışmalar ferdi ürün olabilirken, grup yahut kurum çalışmalarına da rastlanabilmektedir. Ayrıca derleme hüviyetinde çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmaların muhatapları da; halk, akademik camia, gençler veya çocuklar gibi farklı gruplar olabilmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Abdullāh Ibn Abbās’s (d. 68/687) Corrections (Istidrāk) Regarding Inheritance.Emine Demi̇l - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:61-84.
  Müksirûndan biri olan Abdullâh b. Abbâs 1660 hadis nakletmiş ve İslâmi ilimlerin farklı birçok alanlarıyla birlikte hadis ilmiyle temâyüz etmiştir. Kur’ân’daki incelikleri kavrayıp yorumlaması için Rasûlullah’ın özel duasına mazhar olan Abdullâh b. Abbâs, fetvaları oldukça meşhur fakih bir sahâbîdir. Rasûlullah’ın sünnetini anlamaya yönelik çabaları sahâbenin gözlemine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Ayrıca onların her birinin hadisleri anlayış ve kavrayışları aynı seviyede değildi. Bundan dolayı rivâyetler hususunda farklı anlayışlar, yorumlamalar, unutmalar ve yapılan hatalar sebebiyle sahâbe birbirini tenkit etmiştir. Büyük bir ilmi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  جهود مكي بن ابي طالب في علم القراءات.Abdullah Sawas - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):290-315.
  Allah katında en şerefli amellerden biri Kur’ân ilimleri hakkında araştırma yapmaktır. Özellikle Rasulullah’ın ashabına öğretmiş olduğu vahiy vecihlerinin lafızlarını nakletme olgusunu üstlenen kırâat ilmi hakkında araştırma yapmanın ayrı bir yeri vardır. Kur’ân-ı Kerim İslam şeriatının ilk kaynağı olduğundan dolayı geçmiş ve günümüz alimleri kendisiyle alakalı olan tefsir, kırâat, dil bilimi, i’râb ve benzeri ilimlere ehemmiyet vermişlerdir. Biz de bu çalışmamızda çeşitli islami ilimler hakkında ilim ehli zatlar arasındaki yüksek mevkii bulunan İmam Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talib’i ele aldık. Kırâat, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  11
  Ethical Leadership and Knowledge Hiding: A Moderated Mediation Model of Relational Social Capital, and Instrumental Thinking.Muhammad Ibrahim Abdullah, Huang Dechun, Moazzam Ali & Muhammad Usman - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  We examined the direct and indirect (via relational social capital) relationship between ethical leadership and knowledge hiding. We also tested the moderating role of instrumental thinking in the relationship between ethical leadership and knowledge hiding and the relationship between ethical leadership and relational social capital. Data were collected from 245 employees in different firms spanning different manufacturing and service sectors. The results showed that ethical leadership was negatively related to knowledge hiding, both directly and via relational social capital. The results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42.  9
  The Position and Importance of Masjids in Kufa in the Early Period in Fiqh Education.Abdullah Önder - 2023 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 9 (1):113-144.
  Throughout the history of Islam, mosques and masjids have been in a position where Muslims both perform their prayers and perform their scientific activities. In this sense, in the history of Islamic culture, Muslims mostly learned and taught sciences such as the Qur'an, tafsir, hadith and fiqh in these places until the spread of madrasahs. Especially the al-Masjid al-Nabawi, which the Muslims built here with their migration from Mecca to Medina, has become a full center of science. People called Companions (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Ahmet Mekin Kandemir. Mu‘tezilî Düşüncede Tabiat ve Nedensellik.Osman Demir - 2020 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 6 (2):188-193.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 44.  6
  Service Innovation in Human Resource Management During COVID-19: A Study to Enhance Employee Loyalty Using Intrinsic Rewards.Muhammad Ibrahim Abdullah, Dechun Huang, Muddassar Sarfraz & Muhammad Waqas Sadiq - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  This research focuses on the employee loyalty aspect of private hospitals in Pakistan during the COVID-19 pandemic, seriously impacted by strict work demand and work-family conflict. To manage this issue, social rewards and psychological rewards played a role as a mediator. The study uses a causal research design with a correlational study design in a non-contrived environment. Minimal researcher interference has been assured. AMOS 24 has been used to deal with the mediation in study design with bootstrap methodology. The study (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  23
  Islamic and western liberal secular values of higher education : convergence or divergence?Abdullah Sahin - 2019 - In Paul Gibbs, Jill Jameson & Alex Elwick (eds.), Values of the University in a Time of Uncertainty. Cham, Switzerland: Springer. pp. 199-216.
  This chapter aims to discuss critically the changing values in higher education within the context of culturally, ethnically and religiously plural modern European societies with a special focus on the case of emerging European Islamic higher education institutions. The inquiry argues for the need to rethink the core values in Islamic and western liberal, secular higher education in order to facilitate a new creative engagement between these two distinctive perspectives on higher education that share an intertwined intellectual legacy. The focus (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  18
  Teachers’ struggle with gifts: gift culture at schools and associated ethical problems.İnayet Aydın, Tuğba Güner Demir, Burcu Toptaş & Özge Erdemli - 2021 - Ethics and Behavior 31 (5):335-349.
  ABSTRACT The aim of this study was to investigate ethical problems caused by teachers accepting gifts in schools. The viewpoints of teachers, administrators, and parents who were involved in the process of gift giving at schools in Turkey were recorded. To facilitate a deeper investigation of ethical problems caused by gift culture in schools, qualitative research methods were used in the study. Data collected through interviews with the participants were analyzed using content analysis techniques largely based on inductive reasoning. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. The fine line between compounds and portmanteau words in English: A prototypical analysis.Hicham Lahlou & Imran Ho Abdullah - 2021 - Journal of Language and Linguistic Studies 17 (4):1684-1694.
  The current paper investigates two productive morphological processes, namely compounds and portmanteau words (or blends). While compounds, a productive, regular and predicable morphological process, have received much attention in the literature, little attention was paid to portmanteau words, a creative, irregular and unpredictable word formation process. The present paper aims to find the commonalities and differences between these morphological devices, using Rosch et al.’s (1975; 1976) theory of prototypes and basic-level categories to achieve this goal. This theory will also be (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  26
  The Role of Parents, Siblings, Peers, Relatives and Other Agents in Turkish–Muslim Emerging Adults' Religious Socializations.Gözde Özdikmenli-Demir & Birsen Şahin-Kütük - 2012 - Archive for the Psychology of Religion 34 (3):363-396.
  In this exploratory qualitative study, the open-ended responses of 71 Turkish–Muslim university students regarding their religious socialization experiences were coded by NVivo 8. Results indicate that both parents play a major role in their offspring’s religious socialization. However, participants perceive their same-sex parents in particular as being more influential. Parents’ methods for transmitting religious values and practices include having religious talks with their children, answering their questions about Islam, sending them to mosques, reinforcing and/or punishing their behaviours. Peers, siblings, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  27
  Abdullah Ahmad Badawi: A Malaysian Neo-Conservative?Ahmad Fauzi Abdul Hamid & Muhamad Takiyuddin Ismail - 2012 - Japanese Journal of Political Science 13 (3):379-399.
  This article proposes an analysis of changes implemented during Malaysia's Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi's administration (20032003), which displayed bias against changes and introduced schemes to justify the systems it upheld. Transmutations wrought during Abdullah's tenure may have been neither substantial nor totalizing, but within the conservative paradigm which had long gripped national politics, Abdullah's deviations were significant nevertheless.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  11
  Osmanlı Toplumunda Evlatlıklar ve Hukuki Durumları.Abdullah Bay - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):149-149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 402