Order:
 1.  40
  Rapid Improvement in Visual Selective Attention Related to Action Video Gaming Experience.Nan Qiu, Weiyi Ma, Xin Fan, Youjin Zhang, Yi Li, Yuening Yan, Zhongliang Zhou, Fali Li, Diankun Gong & Dezhong Yao - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2.  19
  A Reduction in Video Gaming Time Produced a Decrease in Brain Activity.Diankun Gong, Yutong Yao, Xianyang Gan, Yurui Peng, Weiyi Ma & Dezhong Yao - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 3.  26
  Action Real-Time Strategy Gaming Experience Related to Increased Attentional Resources: An Attentional Blink Study.Xianyang Gan, Yutong Yao, Hui Liu, Xin Zong, Ruifang Cui, Nan Qiu, Jiaxin Xie, Dong Jiang, Shaofei Ying, Xingfeng Tang, Li Dong, Diankun Gong, Weiyi Ma & Tiejun Liu - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 4.  4
  Action Real-Time Strategy Gaming Experience Related to Enhanced Capacity of Visual Working Memory.Yutong Yao, Ruifang Cui, Yi Li, Lu Zeng, Jinliang Jiang, Nan Qiu, Li Dong, Diankun Gong, Guojian Yan, Weiyi Ma & Tiejun Liu - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.