Results for 'Dorota Szczygie��'

278 found
Order:
 1.  4
  “I Made This Munch”: Mieke Bal Talks to Dorota Filipczak About the Exhibition Emma & Edvard: Love in the Time of Loneliness, Opened in Munchmuseet, Oslo.Dorota Filipczak - 2017 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 7:11-24.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology.Dorota Heck - 2010 - Księgarnia Akademicka.
  Dilemma one, Between the theoretical concepts and authorial intention -- Dilemma two, Good manners and eristic -- Dilemma three, Between strangeness and familiarity -- Dilemma four, Between scholarly research and faith.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Existentialism as the Philosophy of a Subiect.Dorota Bajer - 2011 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 23:115-134.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Autonomy and Female Spirituality in a Polish Context: Divining a Self.Dorota Filipczak - 2004 - In Pamela Sue Anderson & Beverley Clack (eds.), Feminist Philosophy of Religion: Critical Readings. Routledge. pp. 210--22.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  1
  Pythagorean Women Philosophers: Between Belief and Suspicion.Dorota M. Dutsch - 2020 - Oxford University Press.
  Pythagorean Women Philosophers argues for a rewriting of Greek philosophical history so as to include female intellectuals. Dutsch presents testimonies regarding the role of women in the Pythagorean school as demonstrating their active contribution to the philosophical tradition.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Del idealismo al realismo crítico: la política como realización en José Ortega y Gasset.Dorota Leszczyna - 2020 - Berlin: Peter Lang.
  El objetivo de este libro es presentar el pensamiento político de José Ortega y Gasset. La política es para el autor español un motor que activa a los individuos para que realicen con entusiasmo su propia vida y, a la vez, las posibilidades de su nación. Esta "política de realización" es resultado de superar el idealismo en el área política.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  19
  O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego.Dorota Angutek - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):329-346.
  Author: Angutek Dorota Title: ON THE ROLE OF JERZY KMITA’S SEMIOTIC CONCEPTS IN DESCRIPTION OF NONVERBAL COMMUNICATION (O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 329-346 Keywords: SEMIOTICS, SIGN, NONVERBAL COMMUNICATION, HAPTIC COMMUNICATION, CULTURE, CONVENTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author discusses various approaches to nonverbal communication and tries to provide a general descriptive account of the problem in (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Emotional Intelligence Buffers the Effects of Negative Emotions on Job Burnout in Nursing.Dorota Daniela Szczygiel & Moïra Mikolajczak - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 9.  10
  Exploring the Creative Process: Integrating Psychometric and Eye-Tracking Approaches.Dorota M. Jankowska, Marta Czerwonka, Izabela Lebuda & Maciej Karwowski - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 10. Alberta Schweitzera Etyka Czci Dla Życia Jako Mistyka Panteistyczna I Mistyka Jednoczenia Się Z Bytem.Dorota Brylla - 2015 - Studia Philosophica Wratislaviensia 10 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. O aborcji w perspektywie etyki szacunku dla życia. Polemika ze stanowiskiem Mary Anne Warren.Dorota Brylla - 2013 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 14:29-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Misterium człowieka w misterium Boga – o antropologicznej myśli Cypriana Norwida.Dorota Klimanowska Cssf - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu.Dorota Tobota - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):49-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  27
  Art as the Rhythm of Life (Sztuka Jako Rytm Zycia)(Review).Dorota Frackiewicz - 2005 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 41 (2):455-459.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem.Dorota Dąbrowska - 2021 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28:165-180.
  Artykuł zawiera rozważania nad zróżnicowaniem tekstów eseistycznych dotyczących problematyki polskości, wynikającym z różnorodnej roli pamięci w poszczególnych koncepcjach narodowej tożsamości. Celem szkicu jest podjęcie refleksji nad relacją, w jaką wchodzą teksty, dające się określić jako tradycjonalistyczne oraz modernizacyjne, z orientacjami esencjalistycznymi i kontruktywistycznymi. Przedmiot analizy zawartej w tekście stanowią przede wszystkim dwie publikacje: Awangardowy konserwatyzm Pawła Rojka oraz Polska: wspólnota fantazmatyczna Agaty Bielik-Robson. Eseje te pozwalają się traktować jako reprezentatywne przykłady złożonych zależności ideowych występujących w obszarze refleksji nad polskością.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Affective Connections: Towards a New Materialist Politics of Sympathy.Dorota Golańska - 2017 - Rowman & Littlefield International.
  Looking at a number of memorials, memory sites and artworks relating to the Holocaust the book uses this idea of synaesthetic perception to explore trauma, memory and the production of art in relation to painful memories.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  5
  Flexible Emotion Regulation: How Situational Demands and Individual Differences Influence the Effectiveness of Regulatory Strategies.Dorota Kobylińska & Petko Kusev - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 18. The Structure of Metaphor Towards a Pragmatic Approach.Dorota Rybarkiewicz - 1998 - Logica Trianguli 2:103-115.
  In the paper I try to sketch the pragmatic centrality of the three Aristotle’s properties for bridging the gap between the obscurity and comprehensibility of metaphors.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  10
  Recensies - Dorota Mokrosińska _. _Rethinking Political Obligation: Moral Principles, Communal Ties, Citizenship. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012. 221 Pp. [REVIEW]Lisa Diependaele & Andries De Smet - 2014 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 106 (1):91-93.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona.Dorota Brylla - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (3):145-161.
  On the Non-atheistic and Acosmic Character of Pantheistic Philosophy of Spinoza According to Salomon Maimon The article presents Salomon Maimon’s view on the pantheistic philosophy of Baruch Spinoza and Maimon’s conviction that the system in question cannot be defined as atheism. The Jewish thinker states that Spinozian philosophy should be rather called acosmism which term is suggested by Maimon due to the fact that this system of thought affirms the sole reality of God – what, on the other hand, denies (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  58
  Privacy and Autonomy: On Some Misconceptions Concerning the Political Dimensions of Privacy.Dorota Mokrosinska - 2018 - Law and Philosophy 37 (2):117-143.
  One of the most influential views in privacy scholarship is that privacy protects individual autonomy. On the early liberal view, the exercise of autonomy requires detachment from social and political life and privacy facilitates it. This view of privacy still informs current legal and political practice. As this view of privacy presupposes a tension between privacy and society, it is responsible for the underrating of privacy in legal and political practice. Over the last decades, liberal reflection on autonomy has shifted (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 22.  1
  Rational or Irrational?Dorota Barcik - 2008 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 20:71-80.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Three Aspects of Metaphor.Dorota Rybarkiewicz - 1997 - Logica Trianguli 1:93-103.
  On the basis of the classical view on a metaphoric utterance stemming from Aristotle, there is proposed a kind of the systematisation of some concepts of metaphor. The approaches considered seem to be almost incomparable because of the difficulty in finding common ground for such a comparison or even certain correspondence between the ways in which the very notion is perceived and defined by various authors.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dialektyka dyskursu i intuicji w filozofowaniu Karla Jaspersa.Dorota Barcik - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):351-362.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Racjonalność czy irracjonalność?Dorota Barcik - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Internet a demokracja.Dorota Bazuń - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):351-366.
 27. Hoover Square, Warsaw Poland: Modern Space Respecting the Historic Context.Dorota Rudawa - 2010 - Topos: European Landscape Magazine 72:48.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The New Ego – Phenomenological Absolut.Dorota Ucińska - 2016 - Nowa Krytyka 36:189-205.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Associative Character of Political Obligation.Dorota Mokrosinska - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Dorota Dutsch, Pythagorean Women Philosophers: Between Belief and Suspicion. [REVIEW]Caterina Pellò - 2022 - Ancient Philosophy Today 4 (2):237-241.
  Ancient Philosophy Today, Volume 4, Issue 2, Page 237-241, October, 2022.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  21
  Is Metaphor an Illocutionary Act?Dorota Rybarkiewicz - 2002 - Bulletin of the Section of Logic 31 (1):47-57.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  18
  Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen.Dorota Mokrosinska - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  6
  Socrates’ Philosophy as a Divine Service in Plato’s Apology.Dorota Tymura - 2011 - Peitho 2 (1):183-190.
  The aim of the present paper is to discuss Socrates’ idea of philosophy asa service to the god. First the article investigates why Chaerephon wentto Delphi and why he asked Pythia the famous question concerningSocrates. The investigation provides a basis for distinguishing two majorperiods in his activity. The one preceding the Delphic oracle consists inconducting inquiries in a group of closest friends. The one following theDelphic oracle consist in addressing a much larger audience. An analysisof both periods suggests that the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Karla Jaspersa ujęcie związku świadomości z przedmiotem.Dorota Barcik - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):129-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Between Ethics and Aesthetics: Crossing the Boundaries.Dorota Glowacka & Stephen Boos (eds.) - 2002 - State University of New York Press.
  Rethinks the existing definitions of aesthetics and ethics and the relations between them.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  11
  Intraindividual Variability in Executive Function Performance in Healthy Adults: Cross-Sectional Analysis of the NAB Executive Functions Module.Dorota Buczylowska & Franz Petermann - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  3
  Levinas i Husserl: transcendentalna intersubiektywność.Dorota Ucińska - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):53.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  12
  Measuring Creative Imagery Abilities.Dorota M. Jankowska & Maciej Karwowski - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  1
  Emotional Intelligence Mitigates the Effects of Customer Incivility on Surface Acting and Exhaustion in Service Occupations: A Moderated Mediation Model.Dorota Daniela Szczygiel & Róz·A. Bazińska - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  This study contributes to the constantly accumulating evidence on the effects of customer incivility on service employee exhaustion. Previous research has demonstrated that surface acting acts as a mediating variable in the relationship between CI and exhaustion. This study extended prior findings in two ways. The results of Study 1 demonstrated that SA mediates the positive relationship between CI and exhaustion while controlling for employees’ trait positive and negative affectivity. The results of Study 2 supported a moderated mediation model demonstrating (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  21
  Sokurov's Russian Ark.Dorota Ostrowska - 2003 - Film-Philosophy 7 (5).
  _Russian Ark_ Directed by Aleksandr Sokurov (2001).
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  12
  Environmental Quality as a Decisive Variable in Shaping Regional Development Policy.Dorota Perło - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 37 (1):159-178.
  The article examines the impact of environmental quality on shaping the development policy of Polish voivodeships. The main analytical tool used was the synthetic index of environmental quality, compiled by means of the Perkal method. It was constructed in order to organize Polish voivodeships in terms of environmental quality, which was determined in a comprehensive way on the basis of three thematic areas: advantages of the natural environment, the level of pollution of the environment as well as active protective activities. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  John Dewey: A Culinary Perspective.Dorota Koczanowicz - 2016 - Pragmatism Today 7 (2):88-94.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Myśl Karla Jaspersa w kontekście filozofii Kanta.Dorota Bacik - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu.Dorota Bajer - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Forgive Me for Forgiving You : Derrida, Levinas, and Polish Aporias of Forgiveness.Dorota Glowacka - 2010 - In Henk Oosterling & Ewa Płonowska Ziarek (eds.), Intermedialities: Philosophy, Arts, Politics. Lexington Books.
 46. Negative Witnessing and the Perplexities of Forgiveness : Polish Jewish Contexts After the Shoah.Dorota Glowacka - 2009 - In Desmond Manderson (ed.), Essays on Levinas and Law: A Mosaic. Palgrave-Macmillan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Państwo Kościelne – Wielka Dyplomacja Małego Państwa.Dorota Gregorowicz - 2022 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 28 (1):15-34.
  Artykuł przedstawia rozważania historiograficzne wokół pytania, czy można wpisać nowożytne Państwo Kościelne w pojęcie „małego państwa”, a jednocześnie jakie były przyczyny wielkiego sukcesu dyplomatycznego Rzymu w XVI i XVII stuleciu. Działalność dyplomacji papieskiej została przedstawiona jako skupiona przede wszystkim na afirmacji dualistycznego autorytetu nowożytnej Stolicy Apostolskiej (zarówno jako świeckiego państwa terytorialnego, jak i uniwersalnej monarchii o charakterze religijnym). Niniejsza analiza dotyczy również papieskiej postawy „aktywnej neutralności” jako strategii politycznej i dyplomatycznej ukierunkowanej na osiągnięcie „międzynarodowej” pozycji papiestwa. Profil pracy ma charakter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Gombrowicz w nowej Formie?Dorota Plat - 2000 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Dwa bieguny dialogu: mowa i milczenie. O sentencjach w Vade-mecum Cypriana Norwida.Dorota Plucińska - 2001 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 19:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. «Contemporary Variants of the Ut Ilit Ar I an Moral I> Ri Nc If» Ł-E.Dorota Probucka - 1995 - In Eugeniusz Kulwicki (ed.), Selected Problems of Economics, Sociology and Philosophy. Politechnika Krakowska. pp. 7--121.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 278