Results for 'Dusan Sormaz'

154 found
Order:
 1. A First-Order Logic Formalization of the Industrial Ontology Foundry Signature Using Basic Formal Ontology.Barry Smith, Farhad Ameri, Hyunmin Cheong, Dimitris Kiritsis, Dusan Sormaz, Chris Will & J. Neil Otte - 2019 - In Barry Smith, Farhad Ameri, Hyunmin Cheong, Dimitris Kiritsis, Dusan Sormaz, Chris Will & J. Neil Otte (eds.), ”, Proceedings of the Joint Ontology Workshops (JOWO), Graz.
  Basic Formal Ontology (BFO) is a top-level ontology used in hundreds of active projects in scientific and other domains. BFO has been selected to serve as top-level ontology in the Industrial Ontologies Foundry (IOF), an initiative to create a suite of ontologies to support digital manufacturing on the part of representatives from a number of branches of the advanced manufacturing industries. We here present a first draft set of axioms and definitions of an IOF upper ontology descending from BFO. The (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  24
  The Slavs and the Beginning of Early-Medieval Central Europe.Dusan Caplovic - 1999 - Human Affairs 9 (1):28-43.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Syed Azmatullah: The Coach’s Mind Manual.Dusan Gruicic - 2016 - Philosophy of Management 15 (3):241-245.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Humanizam Marksove dijalektike i dijalektika humanizma danas.Dušan Nedeljković - 1968 - Beograd,: "Naučno delo,". Edited by Karl Marx.
 5.  2
  Naša filozofija u borbi za socijalizam.Dušan Nedeljković - 1952 - Beograd: Srpsko filozofsko društvo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Pragmatizam i djalektika.Dušan Nedeljković - 1960 - Beograd,: Kultura.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  18
  Universalité et changement humain du monde.Dušan Nedeljković - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (2):155-157.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Telo in oblast: sociologija in filozofija telesa v XIX. in XX. stoletju.Dušan Rutar - 1995 - Ljubljana: DAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Products of hurewicz spaces in the Laver model.Dušan Repovš & Lyubomyr Zdomskyy - 2017 - Bulletin of Symbolic Logic 23 (3):324-333.
  This article is devoted to the interplay between forcing with fusion and combinatorial covering properties. We illustrate this interplay by proving that in the Laver model for the consistency of the Borel’s conjecture, the product of any two metrizable spaces with the Hurewicz property has the Menger property.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10.  43
  Controversies and Dilemmas in Contemporary Psychiatry.Dušan Kecmanović - 2010 - Transaction Publishers.
  Toward a definition of mental disorder -- From normality to mental health -- Physical diseases and mental disorders : should they be differentiated? -- Conceptual cacophony in psychiatry.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  3
  Aperçu de la philosophie contemporaine en Yougoslavie.Dušan Nedeljković - 1934 - Beograd,: Impr. de l'État.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Lenjin i filozofija.Dušan Nedeljković - 1969 - Edited by Vladimir Ilʹich Lenin.
 13.  2
  Dva eseja.Dušan S. Nikolajević - 1924 - Beograd: Izd. "Raskrsnice".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Filosofie užitkové tvorby.Dušan Šindelář - 1971 - Praha,: Svoboda, t. Rudé právo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  31
  Mathias forcing and combinatorial covering properties of filters.David Chodounský, Dušan Repovš & Lyubomyr Zdomskyy - 2015 - Journal of Symbolic Logic 80 (4):1398-1410.
  We give topological characterizations of filters${\cal F}$onωsuch that the Mathias forcing${M_{\cal F}}$adds no dominating reals or preserves ground model unbounded families. This allows us to answer some questions of Brendle, Guzmán, Hrušák, Martínez, Minami, and Tsaban.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 16.  20
  The importance of knowledge for wellbeing of society in the contemporary world.Dusan Markovic & Mrdjan Mladjan - 2017 - Filozofija I Društvo 28 (4):1136-1159.
  Following the recent wave of globalization, the possession of different types of knowledge became even more important for economic development than the possession of physical resources. The ability of a society to adopt existing and create new knowledge thus gained fundamental importance for its wellbeing. In this paper, we identify important aspects of the relationship between education, creation of knowledge, economic growth, as well as both material and immate?rial wellbeing of a society. We describe potential problems that prevent societies from (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Dijalektika na delu u razoju nauka nauěcnog stvaralaštva i liěnosti nauěnika.Dušan Nedeljković - 1976
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Vprašanje o poeziji vprašanje naroda.Dušan Pirjevec - 1978 - Maribor: Obzorja.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Estetika situací.Dušan Šindelář - 1976 - Praha: Odeon.
  Po výkladu situace jako filozofického problému rozebírá autor různé formy a funkce, v nichž se uplatňuje situace v uměleckém díle (jako motiv, syžet, specifický výrazový prostředek apod.). Na konkrétních příkladechcharakterizujerůzné typy estetických situací, způsoby estetického zaujetí, podíl subjektivního a objektivního v situačním zážitku a ukazuje vlastnosti a společenský význam situačního estetična.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  15
  Individual Differences in Comprehension of Contextualized Metaphors.Dušan Stamenković, Nicholas Ichien & Keith J. Holyoak - 2020 - Metaphor and Symbol 35 (4):285-301.
  We report a study examining the role of linguistic context in modulating the influences of individual differences in fluid and crystalized intelligence on comprehension of literary metaphors. Three...
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  24
  Side flankers produce less crowding, but only for letters.Dušan Vejnović & Sunčica Zdravković - 2015 - Cognition 143 (C):217-227.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  21
  Pathology of Balkan endemic nephropathy. A correlation with established kidney disease entities.Dušan Ferluga, Asta Hvala, S. Trnacevic, A. Halilbašic, M. Vukelic, S. Cˇeovic & Alenka Vizjak - 2002 - Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature 9:82-87.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Autonomija ličnosti u Rolsovoj teoriji pravde.Dušan Pavlović - 2005 - Beograd: Reć.
 24.  8
  Society and Market in the Era of Globalization.Dušan Pokornÿ - 2007 - In Richard B. Day & Joseph Masciulli (eds.), Globalization and political ethics. Boston: Brill. pp. 103--55.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Myšlení v obrazech, aneb, Obrazy myšlení.Dušan Šindelář - 1986 - Praha: Odeon.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Mysliti dějiny.Dušan Třeštík - 1999 - Praha: Paseka.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Some improvements of the image sequence compression.Dušan Ćurapov & Miodrag Popović - 1996 - Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature 9 (2):173-184.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Kniha Laozi: Překlad s filologickým komentářem by David Sehnal.Dušan Vávra - 2015 - Philosophy East and West 65 (3):993-997.
 29.  8
  Aristotelské vplyvy na Marxa v súvislosti s pojmom zóon politikon.Dušan Ličko - 2023 - Studia Philosophica 70 (1):49-61.
  Tento článok si kladie za cieľ preskúmať možnú nadväznosť medzi Aristotelovými úvahami o polis a Marxovou filozofiou v prípade pojmu zóon politikon. Na to, aby sme tento problém mohli objasniť, tak bude nutné si položiť dve otázky: 1) Je skutočne možné doložiť, že Marx tento termín reflektoval či sa ním inšpiroval? 2) Sú v tomto prípade tvrdenia moderných bádateľov opodstatnené, pokiaľ ide o vplyv Aristotela na Marxa? Na prvú otázku odpoviem kladne, avšak v odpovedi na tú druhú vyjadrím značné pochybnosti, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Contemporary czech aesthetics.Dusan Sindelar - 1959 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 18 (1):116-126.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Scientific rationality and scientific method.Dusan Galik - 2009 - Filozofia 64 (1):1-8.
  The aim of the paper is to give a description of the development of understanding scientific method in the history of science and philosophy of science. The thesis is defended that crucial changes in understanding scientific method had fundamental consequences for the development in scientific knowledge, for the position of science in the system of knowledge and for its role in human culture. Basic attitudes to scientific method in contemporary philosophy and philosophy of science are shortly outlined and the rationality (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  37
  Smart-Glasses: Exposing and Elucidating the Ethical Issues.Bjørn Hofmann, Dušan Haustein & Laurens Landeweerd - 2017 - Science and Engineering Ethics 23 (3):701-721.
  The objective of this study is to provide an overview over the ethical issues relevant to the assessment, implementation, and use of smart-glasses. The purpose of the overview is to facilitate deliberation, decision making, and the formation of knowledge and norms for this emerging technology. An axiological question-based method for human cognitive enhancement including an extensive literature search on smart-glasses is used to identify relevant ethical issues. The search is supplemented with relevant ethical issues identified in the literature on human (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33.  12
  Parmenides a spor o dejiny metafyziky. Nietzscheho a Heideggerova kritika metafyziky.Dušan Hruška - 2015 - Studia Philosophica 62 (1):25-40.
  Cieľom, ktorý premýšľa táto štúdia, je zápas o zmysel (deštrukcie) dejín metafyziky odohrávajúci sa na pozadí reflexie filozofického odkazu Parmenida. Leitmotív problému sa spája so zmyslom (deštrukcie) dejín metafyziky ako západnej ontológie (Heideggerova pozícia); identifikáciou platonskej (metafyzickej) tradície ako falošného vedenia nazerajúceho v pravde existujúce jestvujúcno, ktoré sa vo svetle tézy o neexistencii absolútnej pravdy a jej explikáciou stáva konkrétnym výkonom časového a konečného ľudského bytia (pozícia Nietzscheho). Nietzsche a Heidegger poukazujú na to, že prvým momentom, ktorý si musíme uvedomiť (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  13
  Ontology of Beauty.Dušan Ignjatović - 2020 - Filozofska Istrazivanja 39 (4):893-905.
  The theory of beauty plays an important role in Plotinus’s philosophy. It has metaphysical, psychological, ethical, as well as aesthetical dimension. It is also inseparable from the spiritual ascent and mysticism. For Plotinus, the role of beauty is to recall to us a knowledge of forms. Thus, soul ascends to the true beauty through the practice of virtues and its purification. His aesthetic theory searches for a way to the ultimate principle in terms of beauty, and by doing that it (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  The Concept of Pneumatic Body of Soul in John Philoponus’ Comments on Aristotle’s Treatise On the Soul.Dušan Ignjatović - 2022 - Filozofska Istrazivanja 41 (4):831-843.
  This paper deals with an aspect of John Philoponus’ psychology, a 6th century Byzantine writer, which marks the early phase of his philosophical career. It is the ochēma/pneûma theory, which in Philoponus’ case represents an unusual fusion of Aristotelian, Platonic, and Stoic philosophy with Galenic physiology and anatomy. In this paper, we examine how this Christian Neoplatonist attempts to assimilate elements of two ancient traditions – philosophical and medical – into a peculiar psychological concept.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  21
  The study of religious diversity in the Czech lands—diversity in academic studies of religions.Dušan Lužný - 2012 - Human Affairs 22 (4):558-568.
  This article attempts to summarize some of the experiences and methodological insights gained from research on non-traditional religious groups that the author has conducted over the last twenty years, primarily in Czech society. The starting point for these studies is respect for the principle that it is not possible to approach the study of religious pluralism and diversity from a single predetermined conceptual framework-religious diversity requires diverse approaches. However, within the diversity approach there exist some common principles such as respect (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Dějiny antické filosofie.Dušan Machovec - 1993 - Praha: H&H.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Hermeneutičke tendencije u Lessingovim interpretacijama likovne umjetnosti u Laokontu.Dušan Milenković - 2022 - Synthesis Philosophica 37 (1):41-67.
  In this paper, I examine the extent to which the theoretical procedures for interpreting works of visual art, which Gotthold Ephraim Lessing describes in his famous book Laocoon: An Essay Upon the Limits of Painting and Poetry, are comparable to various methods of interpretation from the tradition of hermeneutics. To achieve this, I analyse how Robert S. Leventhal and Frederick Burwick approached Lessing’s interpretation techniques and try to expand their views and apply them to Lessing’s thoughts in Laocoon. I will (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  8
  Musical Transcription and Remix. Applying Stephen Davies’ Aesthetics of Music to Contemporary Electronic Music.Dušan Milenković - 2020 - Filozofska Istrazivanja 39 (4):853-892.
  In this paper, I examine the views of contemporary aesthetician of music Stephen Davies about musical transcriptions as special forms of classical music and try to apply his theoretical views to remixing as a musical practice that is primarily related to contemporary electronic music. Using the theoretical approaches of Davies’ aesthetics of music, I point out the similarities between the creative attitudes of a musician in transcribing and remixing, similarities that can be found in the way these musical forms relate (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  17
  M-separable spaces of functions are productive in the Miller model.Dušan Repovš & Lyubomyr Zdomskyy - 2020 - Annals of Pure and Applied Logic 171 (7):102806.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  On well-splitting posets.Dušan Repovš & Lyubomyr Zdomskyy - 2022 - Archive for Mathematical Logic 61 (7):995-1005.
  We introduce a class of proper posets which is preserved under countable support iterations, includes \(\omega ^\omega \) -bounding, Cohen, Miller, and Mathias posets associated to filters with the Hurewicz covering properties, and has the property that the ground model reals remain splitting and unbounded in corresponding extensions. Our results may be considered as a possible path towards solving variations of the famous Roitman problem.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  21
  The Twentieth Century Transformation of Slovak Society.Dusan Kovàc - 1996 - Human Affairs 6 (2):142-153.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The development of the concept of “matter”: A cross‐age study of how children classify materials.Dušan Krnel, Saša S. Glažar & Rod Watson - 2003 - Science Education 87 (5):621-639.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  18
  World Revolution — Tomás Garrigue Masaryk and Vladimir Ilyich Lenin.Dusan Kovác - 1991 - Human Affairs 1 (1):22-29.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Induction in aristotle's system of scientific knowledge.Dušan Galik - 2006 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 13 (4):495-505.
  There are many disputes about induction in the logic and philosophy of science. One of the problem is that we often use the term „induction“ in different meanings. This is precisely the point of Aristotle, the first thinker who analyzed induction systematically. The aim of the paper is to show that we are confronted with at least four different meanings of induction in Aristotleś writings, to analyze them and to show the role of induction in acquiring scientific knowing and the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Tautologism in the Theory of Evolution.Dusan Galik - 2012 - Filozofia 67 (7):545-556.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  24
  Paul's Idea of the "New Man" and Transhumanism.Dušan Krcunović - 2021 - AKROPOLIS: Journal of Hellenic Studies 5:62-69.
  By setting the relationship between human and divine reality in a whole new way, Christian anthropology has provided an authoritative framework for understanding and valuing the dynamics of human life as moving “from the old to the new man”, according to the famous phrase of the apostle Paul. Other great European humanistic traditions with their ideas of man and visions of his progress can be placed in the critical perspective of this Pauline anthropological formula. One of those traditions that relatively (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  41
  Property, Culture, and Cultural Property.Dušan Pokorný - 2002 - Constellations 9 (3):356-374.
 49.  14
  Why the Low Success Rate of Research Dedicated To New Technologies? Tolstoy May Have Had the Answer.Dusan C. Prevorsek - 1995 - Bulletin of Science, Technology and Society 15 (2-3):104-108.
  The view of American industrial research from the perspective of the general public, the practicing scientist as professor or teacher or university researcher is very fuzzy. But in general it may be perceived as quite successful. Quite the contrary, as the recent wholesale cuts in industrial research have shown, the track record of communicating discoveries into technologies, the cost efficiency is dismal. The problem is that the cost efficiency of research based on the average cost per project tells nothing about (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  Obecná uměnověda: stručný přehled a úvod.Dušan Prokop - 1994 - Praha: Gryf.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 154