25 found
Order:
 1.  64
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Über die ersten sechs Sätze der Monadologie.Johannes Czermak, Georg J. W. Dorn, Peter Kaliba, Edward Nieznanski, Christine Pühringer & Christian Zwickl-Bernhard - 1982 - Conceptus: Zeitschrift Fur Philosophie 16 (38):89–96.
  This is, to the best of my knowledge, the first published attempt at a rigorous logical formalization of a passage in Leibniz's Monadology. The method we followed was suggested by Johannes Czermak.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  18
  Elements of Modal Theodicy.Edward Nieznanski - 2008 - Bulletin of the Section of Logic 37 (3/4):253-264.
 4.  22
  The First Formalized Proof of the Indestructibility of a Subsistent Form.Edward Nieznański - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):65-73.
  The article presents a formalization of Thomas Aquinas proof for the indestructibility of the human soul. The author of the formalization—the first of its kind in the history of philosophy—is Father Joseph Maria Bocheński. The presentation involves no more than updating the logical symbolism used and accompanies the logical formulae with ordinary language paraphrases in order to ease the reader’s understanding of the formulae. “The fundamental idea of the Thomist proof is of utmost simplicity: things which are destructible are destructible (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  13
  Aksjomatyczne ujęcie problemu teodycei.Edward Nieznański - 2007 - Roczniki Filozoficzne 55 (1):201-217.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  11
  Logical Analysis of Thomism.Edward Nieznański - 1987 - In Jan T. J. Srzednicki (ed.), Initiatives in Logic. M. Nijhoff. pp. 128--155.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. On Notions of Assertion, Knowledge and Opinion in Epistemic Logic.Edward Nieznański - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (4):73-83.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Prima via sw. tomasza W formalizaji ojca bochenskiego.Edward Nieznanski - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):27-35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Logika przedmiotów.Edward Nieznański - 1988 - Studia Filozoficzne 271 (6-7).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  7
  Algebra pojęć deontycznych.Edward Nieznański - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (1):231-259.
  Leibniz suggested that deontic modalities can be defined in terms of the alethic modalities; according to him, the permitted (licitum) is what possible for a good man to do and the obligatory (debitum) is what is necessary for a good man to do. The paper starts from specifying a connection of deontic concepts with the moral values. The connection comes down to define an isomorphism of two Boolean algebras: from deontic one onto axiological one. The work presents theories of two (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Filozofia jako system okresow warunkowych.Edward Nieznanski - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):7-14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  The Concepts of Proof and the Formali-Zed Arguments Ex Gradibus Perfectionis.Edward Nieznanski - 2012 - In Miroslaw Szatkowski (ed.), Ontological Proofs Today. Ontos Verlag. pp. 50--379.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. World Models in Formalized Systems of Theodicy.Edward Nieznański - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (1):89-96.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  The Logic of Objects1.Edward Nieznanski - 1994 - In Jan Wolenski (ed.), Philosophical Logic in Poland. Kluwer Academic Publishers. pp. 228--129.
 15. Über die Rolle des Zufalls in der Welt des Allmächtigen Gottes.Edward Nieznanski - 2000 - Studia Philosophiae Christianae 36 (2):207-219.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Czy wartości chrześcijańskie są rozpoznawalne.Edward Nieznański - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 5 (1):188-192.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Dostateczna racja istnienia świata.Edward Nieznanski - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (2):189-195.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Elementy Filozofii Teoretycznej.Edward Nieznański - 2009 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Logika deontyczna W systemie s5.Edward Nieznanski - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (2):5-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Logiczne racje istnienia dostatecznej racji bytu.Edward Nieznanski - 2002 - Studia Philosophiae Christianae 38 (1):19-27.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ontologiczne podstawy logiki Arystotelesa.Edward Nieznański - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 41 (1):35-43.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Sformalizowana Ontologia Orientacji Klasycznej.Edward Nieznański - 2007 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sprawa oczywistosci zasad racji bytu.Edward Nieznanski - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (1):5-12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Trzecia droga z podwójną kwantyfikacją.Edward Nieznański - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (2):49-60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. U Podstaw Analizy Filozoficznego Dyskursu: Z Wykorzystaniem Interpretacji Władysława Tatarkiewicza.Edward Nieznański - 2010 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark