Results for 'Elena Ru��z'

1000+ found
Order:
 1. A Faithful Interpretation of the Intuitionistic Propositional Calculus by Means of an Initial Segment of the Medvedev Lattice, Sibirsk. Math. Zh. 29 (1)(1988) 171–178. [REVIEW]Elena Z. Skvortsova - 1990 - Journal of Symbolic Logic 55 (2):831-853.
 2.  14
  Modality of Obligation as a Legal Phenomenon.Elena Z. Kireeva - 2017 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 30 (1):129-150.
  This article discusses deontic modality in the context of legal documents and its divergence from the natural, conventional, interpretation. This work demonstrates that the meaning of the performative verb is not purely linguistic. A number of non-linguistic factors cause the variation of meanings of performatives, in this case, when expressing prohibition, permission, recommendation, advice, proposal or request. These factors include: status of the addressee, type of the relationship between the author and the addressee, type of the document, possibility of control (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Sir Ramazan-Z'de Abdünnafi İffet and His Work Entitled Kitab-I N'fi’U’L-Âs'r Nevb've-I Sim'ru’L-Esm'r.Tuncay BÜLBÜL - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:447-609.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Science and Scientists in the Post-Soviet Disunion.Yakov M. Rabkin & Elena Z. Mirskaya - 1993 - Social Science Information 32 (4):553-579.
 5. Ontologii͡a I Gnoseologii͡a Iskusstva.Elena Levchenko - 2007 - Saratovskiĭ Gos. Universitet.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sposob Myshlenii͡a Ėpokhi: Filosofii͡a Proshlogo.Z. M. Orudzhev - 2004 - Ėditorial Urss.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Problema Cheloveka V Russkoĭ Idealisticheskoĭ Filosofii: Monografii͡a.Z. A. Subbotina - 2004 - Finansovai͡a Akademii͡a Pri Pravitelʹstve Rf.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Chelovek V Perspektive Setevoĭ Paradigmy: Opyt Sinergeticheskogo Podkhoda.Elena I͡Aroslavt͡seva - 2007 - Dinter.
 9. Aktualʹnye Problemy Filosofskikh Razmyshleniĭ.Z. D. Kazan - 2006 - Kubanskiĭ Gos. Tekhnologicheskiĭ Universitet.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Osnovy Buddizma.Elena Ivanovna Rerikh - 2009
  Articles on Buddism written by a wife of the famous Russian scholar Nicholas Roerich.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  44
  Human Community Identity & Tolerance in the Conditions of Globalization.Polikanova Elena - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 46:167-175.
  Globalization is a natural process. It has a number of advantages & disadvantages, causes many questions and problems, which can hardly sometimes be solved by countries independently. These problems can only be solved by the world community. One of these problems is to maintain the concrete communities identity. Is it possible to keep the unique culture of different ethnos, language, traditions in the globalizing world? Or as some researchers consider, there is a tendency to the formation of the so called (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Culture and Morality in the XIX Century: At the Origins of Modern European Tolerance.Aleksandr Viktorovich Voloshinov, Elena Aleksandrovna Semukhina & Svetlana Vladimirovna Shindel - 2022 - Философия И Культура 5:12-21.
  The purpose of this publication is to analyze the economic, social and cultural phenomena that first appeared in the "era of revolutions" that occurred in the XIX - early XX centuries. It seems that the modern European trend towards tolerance, which is the basis of current social and cultural changes, including in our country, has certain intellectual grounds. The subject of the study was the ideosphere of the XIX – early XX century, including philosophical, economic, psychological concepts that gave rise (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Chelovek V Sovremennoĭ Setevoĭ Paradigme.Elena I͡Aroslavt͡seva - 1998
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Neklassicheskai͡a I Postneklassicheskai͡a Filosofii͡a Prava: Monografii͡a.Z. D. Denikina - 2010
  Автором рассматриваются различны типы правовой рефлексии в свете смены основных исследовательских парадигм. Для специалистов в области гуманитарного знания и читателей, интересующихся вопросами философии права и теоретического правоведения.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Vostok: Modernizat͡sii͡a V Chelovecheskom Izmerenii, Opyt Sistemnogo Podkhoda.Z. I. Levin - 2011
  Исследование - это попытка выявить социокультурные основания, предпосылки и условия превращения человека традиционного восточного общества в современную личность. Для специалистов.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Teologicheskie Aspekty Filosofii Istorii M. Khaĭdeggera.N. Z. Brosova - 2005 - Belgorodskiĭ Gos. Universitet.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Logika Myshlenii͡a I Aksiologii͡a Serdt͡sa: Monografii͡a.S. Z. Goncharov - 2006 - Bank Kulʹturnoĭ Informat͡sii.
 18.  7
  Психологическая адаптация личности к трансформирующемуся обществу.Seyran Amiryan & Elena Muradyan - 2013 - Wisdom 1 (1):145.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Methodological aspects of ethno-linguistic studies of toponymic systems of Ural-Volga region.Z. F. Shayhislamova - 2016 - Liberal Arts in Russia 5 (6):611-621.
  According to the priority the modern anthropocentric direction, as well as the fact that the ontological existence of toponymic system merges with its mental existence, the consideration of the Bashkir toponymy from the standpoint of cognitive linguistics in the aspect of representation by toponymic system of toponymic identity and mental structures of a native speaker becomes inevitable. In connection with the goal and objectives of the work. certain methodological framework is settled that determines the classification of generalizing the results, as (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Filosofskie Sochinenii͡a.A. Z. Shteĭnberg - 2011
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Spid Umstvennyĭ Kak Prichina Neizlechimosti Biologicheskogo Spida.A. Z. Siris - 2010
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Bacha Na Analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  28
  Elena Abrudan.Elena Abrudan - 2011 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 10 (30):397-402.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Život a Práce Alchymisty V Obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  74
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  Elena Zanoni. Scienza, patria, religione: Antonio Stoppani e la cultura italiana dell'Ottocento. 301 pp., illus., bibl., index. Milan: FrancoAngeli, 2014. €39. [REVIEW]Elena Canadelli - 2015 - Isis 106 (2):464-465.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  70
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  19
  Filosofická Logika?Jaroslav Peregrin - unknown
  Existuje obrovské množství definic logiky; avšak je tu jistá jednotící myšlenka, která se proplétá většinou z nich, a to je ta, že logika nám má pomoci klasifikovat úsudky, způsoby argumentace či důkazy na „správné“ a „nesprávné“, a tímto způsobem nám má pomoci lépe „usuzovat“. A protože úsudek či argumentační schéma je věcí kroku od nějakých premis k nějakému závěru a jeho správnost můžeme vyjadřovat také tak, je jeho závěr odvoditelný z jeho premis či z nich vyplývá . Toto úzké pojetí (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sprava Z 10. medzinarodnej konferencie O prave a jazyku.Z. Vedeckeho - 2006 - Filozofia 61 (6-10):770.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Interpreting Bodies: Classical and Quantum Objects in Modern Physics.Elena Castellani (ed.) - 1998 - Princeton University Press.
  Bewildering features of modern physics, such as relativistic space-time structure and the peculiarities of so-called quantum statistics, challenge traditional ways of conceiving of objects in space and time. Interpreting Bodies brings together essays by leading philosophers and scientists to provide a unique overview of the implications of such physical theories for questions about the nature of objects. The collection combines classic articles by Max Born, Werner Heisenberg, Hans Reichenbach, and Erwin Schrodinger with recent contributions, including several papers that have never (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 32.  12
  Systems Theory and Algorithmic Futures: Interview with Elena Esposito.Elena Esposito, Katrin Sold & Bénédicte Zimmermann - 2021 - Constructivist Foundations 16 (3):356-361.
  : By introducing us into core concepts of Niklas Luhmann’s theory of social systems, Elena Esposito shows their relevance for contemporary social sciences and the study of unsettled times….
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  25
  Z kręgu wspomnień. J.Ż - 1984 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Book Review: Response to Review (Williams, 2019) of Elena Mihas (2017) Conversational Structures of Alto Perené (Arawak) of Peru. [REVIEW]Elena Mihas - 2019 - Discourse Studies 21 (5):615-617.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ru Xin Wen Ji =.Xin Ru - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Postrehy Z lovane.Z. Vedeckeho Zivota - 2006 - Filozofia 61 (6-10):890.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Catherine Z. Elgin.Catherine Z. Elgin - 1998 - In Alcoff Linda (ed.), Epistemology: The Big Questions. Blackwell. pp. 26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  30
  Robert Ginsberg, J.Z. Hubert, Philemon A. Peonides, Dinal V. Picotti C.Robert Ginsberg, J. Z. Hubert, Philemon A. Peonides & Dinal V. Picotti C. - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:613-613.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Res Et Signa: Studi di Maria Elena Reina.Maria Elena Reina - 2010 - Sismel Edizioni Del Galluzzo.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  16
  Soma Hızır Bey Camii Duvar Resimleri Üzerine Bir Değerlendirme.Dilek Karaazi̇z Şener - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):715-715.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Being of intertextemes with omocomplex ‘it‘ in Russian discourse of the early twentieth century.A. N. Morgunova - 2015 - Liberal Arts in Russia 4 (6):422-430.
  The author focuses on the functioning of intertextemes with omocomplex ‘it‘ in the works of M. E. Saltykov-Shchedrin, Z. Gippius, A. Belyi. The various literary interpretation of the phrase ‘it came‘ from the novel ‘The Story of a City‘ that depend on the historical and cultural context reading of the work are given. The author contends that the nominalized pronoun it in the lyrics Z. Gippius transforms to diffuse the image of the crowd-element that helps lyrical works in 1905 to (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Cultural Gaslighting.Elena Ruíz - 2020 - Hypatia 35 (4):687-713.
  This essay frames systemic patterns of mental abuse against women of color and Indigenous women on Turtle Island (North America) in terms of larger design-of-distribution strategies in settler colonial societies, as these societies use various forms of social power to distribute, reproduce, and automate social inequalities (including public health precarities and mortality disadvantages) that skew socio-economic gain continuously toward white settler populations and their descendants. It departs from traditional studies in gender-based violence research that frame mental abuses such as gaslighting--commonly (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 43. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. From Participatory Sense-Making to Language: There and Back Again.Elena Clare Cuffari, Ezequiel Di Paolo & Hanne De Jaegher - 2015 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 14 (4):1089-1125.
  The enactive approach to cognition distinctively emphasizes autonomy, adaptivity, agency, meaning, experience, and interaction. Taken together, these principles can provide the new sciences of language with a comprehensive philosophical framework: languaging as adaptive social sense-making. This is a refinement and advancement on Maturana’s idea of languaging as a manner of living. Overcoming limitations in Maturana’s initial formulation of languaging is one of three motivations for this paper. Another is to give a response to skeptics who challenge enactivism to connect “lower-level” (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 45.  3
  Osman Nuri Taşkent Öncülüğünde Bir Kıraat Eğitimi Kursu: Adapazarı D'rül-Huff'zı.Nurullah Aydeni̇z - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:367-389.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  56
  Contradictions: Logic, History, Actuality.Elena Ficara (ed.) - 2014 - De Gruyter.
  The papers in this volume present some of the most recent results of the work about contradictions in philosophical logic and metaphysics; examine the history of contradiction in crucial phases of philosophical thought; consider the relevance of contradictions for political and philosophical actuality. From this consideration a common question emerges: the question of the irreducibility, reality and productive force of (some) contradictions.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  58
  Dislocating the Soul: D. Z. PHILLIPS.D. Z. Phillips - 1995 - Religious Studies 31 (4):447-462.
  Many analyses of belief in the soul ignore the soul in the words. Dislocations of concepts occur when words are divorced from their normal implications. The ‘soul’ is sometimes the dislocated utterer of such words. Pictures, including pictures of the soul leaving the body, may mislead us by suggesting applications which they, in fact, do not have. But pictures of the soul may enter people's lives as desires for a temporal eternity. Contrasting conceptions of immortality and eternal life depend on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  1
  Skeptizismus Und Philosophie: Kant, Fichte, Hegel.Elena Ficara (ed.) - 2012 - Editions Rodopi.
  Content: Elena Ficara: Einleitung Marco Ivaldo: Skeptizismus bei Fichte mit besonderer Berücksichtigung der Rolle des Zweifels in der »Bestimmung des Menschen« Angelica Nuzzo: A Question of Method: Transcendental Philosophy, Dialectic, and the Problem of Determination Rainer Schäfer: Kombinationen von Fundamentalismus, Kohärentismus und Skepsis bei Kant, Fichte und Hegel als Antworten auf Probleme gegenwärtiger Epistemologie Elena Ficara: Skeptizismus und die Begründung der Philosophie bei Kant und Hegel Lidia Gasperoni: Maimon und der Skeptizismus Jürgen Stahl: Skeptizismus und Kritik – zur (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Adolescents in Quarantine During COVID-19 Pandemic in Italy: Perceived Health Risk, Beliefs, Psychological Experiences and Expectations for the Future.Elena Commodari & Valentina Lucia La Rosa - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 50.  40
  Reply to a Comment by S.N. Semenov and M.E. Schimpf on ‘Role of the Velocity Frame of Reference in Thermodiffusion in Liquid Mixtures’,Philosophical Magazinevol. 92, 705 , by M. Eslamian, C.G. Jian and M.Z. Saghir. [REVIEW]M. Eslamian & M. Z. Saghir - 2012 - Philosophical Magazine 92 (35):4392-4394.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000