Results for 'Etudy O. Bolesti A. In�� Eseje'

991 found
Order:
 1. O bolesti.Etudy O. Bolesti A. Iné Eseje - 1999 - Filozofia 54 (6-10):777.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  97
  Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice.Petr Specian - 2012 - Filozofia 67 (4):335-346.
  The paper deals with von Mises’ metaphysics and argues that his methodological dualism concerns only his epistemology. The framework of Mises´s ontology is materialistic monism. Although Mises strongly criticizes materialism, his critique does not concern metaphysical ontological materialism as long as it does not try to eliminate the specific method of the social sciences. In this sense Mises’ metaphysics is fully naturalistic – it does not include any “spiritual” agents and postulates a world consisting exclusively of elementary physical particles. The (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Duševne bolesti i rasprava o biološkim funkcijama (Eng. Mental illnesses and the debate on biological functions).Zdenka Brzović - 2016 - In Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti & Elvio Baccarini (eds.), Moralni, Politički I Epistemološki Odgovori Na Društvene Devijacije (Eng. Moral, Political, and Epistemological Responses to Antisocial Deviation). Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. pp. 183-199.
  In this paper, I discuss the question whether objective criteria could be provided for judging something to be a mental illness. I consider the two most prominent objectivist or naturalistic accounts of mental illness, evolutionary and bio-statistical account, which offer such a criterion by relying on the notion of biological function. According to such suggestions, illness is a condition in which there is dysfunciton in some feature of an organism. In this context, I consider different accounts for ascribing functions in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  11
  Esej o znanosti i GMO-u.Valerije Vrček - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):231-235.
  Prikazani su elementi koji olakšavaju orijentaciju u prostoru »kontaminiranom« znanstvenim prisvajanjem istina, vrijednosti, »krunskih« dokaza i konačnih interpretacija. Iz spektra modernih disciplina »izvučena« je molekulska biologija kao model za razumijevanje mehanizama kojim prirodne znanosti privatiziraju sadržaje i područja koja pripadaju široj zajednici, odnosno čitavome društvu. U bogatome arsenalu molekulske biologije posebno se ističe metoda rekombinantne DNK koja je omogućila razvoj GMO-a.GMO-i su »klasična« znanstvena kontroverza u kojoj jedna strana prepoznaje »mutante« kao nepotrebne i defektne izume, dok ih druga strana predstavlja (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Esej o rozstaniu. Pamięci Cezarego Wodzińskiego.Julia Marczyńska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 19:261-271.
  This is a metaphysical essay devoted to the phenomenon of parting. The author analyses two events that happened to the Russian poet Marina Tsvetaeva on 31August 1941: parting with her life and parting with her son. A thorough analysis of the poet’s goodbye letter to her son, and in particular the handwritten underlining that is absent from reprints, sheds new light on why the great poet committed suicide. The main subject of discussion, however, remains the phenomenon of separation. The article (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Stavovi roditelja osnovnoškolskih učenika grada Zagreba o uporabi IKT u nastavi na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19.Iva Ivanković & Ivan Igić - 2021 - Metodicki Ogledi 28 (1):39-62.
  Information and communication technology is included in all social strata, and its role in upbringing has intensified. The readiness of teachers as educational professionals is a crucial element for the use and implementation of ICT in the educational process. With the sudden COVID-19 pandemic, teachers were faced with designing and implementing distance learning. This research aimed to determine parents’ attitudes on using information and communication technology in distance learning during the COVID-19 pandemic; a survey was conducted on 465 participants. It (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Racja stanu i racje pozorów. Esej o źródłach zła w polityce.Michał Bohun - 2022 - Principia 69:37-55.
  Esej jest próbą rozważenia problemu zła w polityce. Punktem wyjścia są refleksje polityczne B. Pascala i M. Montaigne. Historia filozofii służy tutaj do konceptualizacji problemów aktualnych i w gruncie rzeczy nieprzemijających. Namysł nad źródłami władzy i legitymizacją państwa okazuje się uniwersalną medytacją dotyczącą ludzkiego losu i wolności w obliczu egzystencjalnych zagrożeń. Raison d’État and Rationale of Appearances. An Essay on the Roots of Evil in Politics This essay attempts to weigh in on the problem of evil in politics. The starting (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Metafore zdravlja i bolesti u medicinskoj praksi.Krešimir Babel - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):121-138.
  U radu ću pokušati ukazati na moguće doprinose razmatranja metafora kao načela spoznaje raspravi o konceptualnim temeljima krize u medicini. Stoga ću u prvom dijelu rada dati sažeti prikaz temeljnih postavki kognitivne teorije metafore u djelu Georgea Lakoffa i Marka Johnsona koje će poslužiti kao smjernice u propitivanju metafora zdravlja i bolesti. U drugom dijelu u razmatranje ću uzeti primjere metafora vezanih uz pojmove zdravlja i bolesti uvriježenih kako u svakodnevnom govoru tako i u znanstvenim i stručnim medicinskim (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Wola mocy i wieczny powrót: dwa oblicza eonu. Esej o Nietzschem.Günther Wohlfart - 2001 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 14:177-189.
  In the first part of the essay G. Wohlfart examines fragments (mostly unpublished) in which Nietzsche criticises freedom of the will as the 'calamitous invention of the philosophers'. Then, consequently, he describes the will to power as a will without willing, so that he can analyse the 'third transformation of the spirit' in Zarathustra, showing that it comes from Nietzsche's reading of Heraclitus' 52nd Fragment. The child from the third transformation is thus the aeon from Fragment 52, and the aeon (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Między Kantem a Goethem: eseje o wczesnej filozofii Hegla.Jerzy Krakowski - 1994 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  16
  De doctoribus theologiae O. S. A. in Universitate Vindobonensi.Joannes J. Gavigan - 1965 - Augustinianum 5 (2):271-364.
 12.  37
  Yes/no and Wh-Questions in Ǹjò̩-Kóo : A Unified Analysis.Simeon Olaogun - 2018 - Corela. Cognition, Représentation, Langage 16 (1).
  Cet article, s’inscrit dans le cadre minimaliste de la syntaxe générative et étudie oui / non et wh-questions dans la langue Ǹjò̩-kóo, parlée dans l’état de Ondo au Nigeria. On observe que la particule interrogative pour des questions de type oui / non qui suit systématiquement le sujet DP se trouve également dans des clauses avec wh-questions. Cet article soutient que oui / non et wh-questions sont projetées par la même tête fonctionnelle Inter˚, et que wh-words ne participent pas à (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. A (in)compatibilidade entre O tribunal do júri brasileiro E o sistema interamericano de proteção dos direitos hUmanos: Uma análise à Luz da presunção de inocência.Moadenildo Freire Domingos Junior - 2014 - Revista Fides 5 (1):102-117.
  A (IN)COMPATIBILIDADE ENTRE O TRIBUNAL DO JÚRI BRASILEIRO E O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE À LUZ DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  38
  Schopenhauer and Wittgenstein: Assessing the Buddhist influences on their conceptions of ethics.Milan Vukomanovic - 2004 - Filozofija I Društvo 2004 (24):163-187.
  In the first part of this essay, the author discusses certain aspects of the Hindu and Buddhist philosophical and religious conceptions that could have made some impact on the European ethics before Schopenhauer. In the second part, he deals with various channels of possible Buddhist influence on Schopenhauer's ethical thought. Finally, in discussing Buddhist-Wittgenstein relationship, one is confronted with convergent, yet independent, responses to similar sets of problems. Independently, and less systematically than Buddhist philosophical schools, Wittgenstein indicates the way of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. On the use of ’απóφασισ and ’αποφáσεισ in deinarchus I and III.Ian Worthington - 1986 - Philologus: Zeitschrift für Antike Literatur Und Ihre Rezeption 130 (1-2):184-186.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. O expertech a lidech: spasitelské lhaní v časech pandemie [Of Experts and Men: White Lies in the Times of a Pandemic].Petr Špecián & Marek Hudík - 2021 - In Dedičstvo koronakrízy: Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu. Bratislava, Slovensko: pp. 53-74.
  Krize spojená s příchodem pandemie koronaviru ukázala, že užitečné expertní vědění sice podle všeho existuje, ale ne každému, kdo se představí jako expert, bychom měli věřit. Slovy doktora House: „Všichni lžou.“ Lžou i odborníci. Kapitola se zaměřuje na situace, kdy odborník lže takříkajíc „s dobrým úmyslem,“ neboť se domnívá, že pravda by veřejnost vedla k chování, které není společensky žádoucí. V takovém případě se jedná o lhaní paternalistické, protože má ochránit veřejnost před ní samotnou. Ukážeme příklady, kdy k němu dochází, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Teodor MÜNZ: Odchádzame? Esej o človeku a prírode.Zlatica Plašienková - 2020 - Filozofia 75 (6):505-510.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại: kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế = Religion and ethics in a contemporary society: proceedings of international conference.Quang Hưng Đỗ (ed.) - 2016 - Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  O MOBON, a política e a imprensa: notas sobre religião e política em Minas Gerais (The MOBON, the politics and the press: comments on religion and politics in Minas Gerais) - DOI: 10.5752/P.2175-5841.2009v7n14p170. [REVIEW]Fabrício Roberto Costa Oliveira & Arnaldo José Zangelmi - 2009 - Horizonte 7 (14):170-186.
  Resumo A proposta deste artigo é apresentar parte do processo de formação do MOBON (Movimento da Boa Nova) e as idéias que o nortearam na década de 1980, bem como a influência do trabalho de mediação realizado por ele na Zona da Mata mineira. Este movimento se mostrou importante para a expressiva votação de candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) naquela região. Tal fato chamou a atenção da imprensa nacional em função do trabalho de mediação religiosa na conformação da posição (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  A (in)Eficiência Do Estado Regulador: O Papel da Agência Nacional de Mineração Na Prevenção de Desastres Minerários.Luiz Otávio Braga Paulon - 2022 - Revista Brasileira de Filosofia do Direito 8 (1).
  A pesquisa possui como objetivo geral demonstrar o papel do Estado regulador no contexto do neoliberalismo, em que se abstém de prestar os serviços públicos diretamente e exerce uma função regulatória e fiscalizatória. O tema-problema surge no momento em que se indaga se a Agência Nacional de Mineração cumpre de forma satisfatória sua função de regulação e fiscalização do setor minerário diante dos recentes desastres minerários. A metodologia de pesquisa utilizada é a jurídico-sociológica, ou seja, busca-se compreender o fenômeno jurídico (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  31
  Drugs in sport: A philosophical challenge.A. O'Hear - 2006 - Philosophy 81 (318):559-560.
  There is certainly a strong feeling against the use of drugs in sport, even though many sportsmen and women use them and many more undoubtedly would if they thought they could get away with it. In face of what actually goes on in far too many locker rooms, the efforts of sports authorities to stem the use of drugs can seem futile as well as all too often petty and misguided in practice.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  11
  A Model of Isotope Separation in Plants.A. O. Bokunyaeva & A. V. Melkikh - 2017 - Acta Biotheoretica 65 (4):271-284.
  A model representing isotope separation during water evaporation in plants was constructed. The model accounts for substance diffusion, convective transfer and evaporation from the surface of the leaves. The dependence of the system’s separation and enrichment coefficients on various parameters was determined. A comparison was made between the enrichment coefficients calculated from experimental data from different plants and those based on the model. Qualitative agreement between the experimental and theoretical values was obtained for the case of $$\frac{uh}{D} {\gg} 1$$ uh (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Gender-as-Lived: The Coloniality of Gender in Schools as a Queer Teacher Listens in to Complicated Moments of Resistance.A. K. O’Loughlin - 2019 - Indo-Pacific Journal of Phenomenology 19 (1):41-49.
  In this paper, I use Gloria Anzaldúa’s narrative method of “autohistoría” in concert with theoretical analysis to reflect on my experiences as a queer teacher in the heteronormative United States schooling system. These reflections are aimed at unpacking the ways in which racialization, sexual orientation and coloniality are inseparably tied to living out one’s gender. It is this phenomenon of “Gender-as-Lived” that I urge become a focus of identity development research in education studies and is my central concern in this (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  ‘O tempera, O magnes!’: A sociological analysis of the discovery of secular magnetic variation in 1634.Stephen Pumfrey - 1989 - British Journal for the History of Science 22 (2):181-214.
  As sociologists learn more about how scientific knowledge is created, they give historians the opportunity to rework their accounts from a more contextual perspective. It is relatively easy to do so in areas with large theoretical, cosmological or overtly ideological components. It is more difficult, but equally necessary, to open up very empirical accomplishments, and recent sociological analysis of the process of science gives us some interesting insights. This paper employs some of these on the apparently unpromising subject of the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  30
  O que fala o psicótico?: a pesquisa interdisciplinar no estudo da psicose; What does the psychotic say?: the interdisciplinary research in the study of psychosis.Margareth Shãaffer & Valdir do Nascimento Flores - 2005 - Aletheia: An International Journal of Philosophy 22:89-100.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  Díaz Gonzalo, O. S. A., De Peccati Originalis Essentia in Schola Augustiniana Praetridentina. [REVIEW]G. Schiavella - 1963 - Augustinianum 3 (2):452-453.
 27.  2
  Cooperação e o recurso a uma base pública de justificação em Rawls/Cooperation and the appeal to a public base for justification in Rawls.Evandro Barbosa - 2012 - Pensando - Revista de Filosofia 3 (5):110.
  Revisitando as obras seminais de John Rawls, propõe-se analisar em que medida os termos equitativos de cooperação nas sociedades democráticas marcadas pelo pluralismo de valores, aliada à ideia de razão pública, permite estabelecer uma concepção pública e compartilhada de justiça.: By revising the seminal John Rawls’s works, we claim to analyze how the equitative terms of cooperation in Democratic societies, which are characterized by values pluralism, allied to the idea of public reason, may provide us a public and shared conception (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Quinn, John M., O. S. A., The Doctrine of Time in St. Thomas: Some Aspects and Applications. [REVIEW]S. Méndez - 1965 - Augustinianum 5 (1):221-222.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Nicolaus Scutellius, O.S.A., as Pseudo-Pletho: the sixteenth-century treatise Pletho in Aristotelem and the scribe Michael Martinus Stella.John Monfasani - 2005 - Firenze: L. S. Olschki.
  Betr. den Drucker Michael Martinus Stella und seine Beziehung zu Basel, speziell zu Thomas und Felix Platter, Johannes Oporin, Andreas Vesalius.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Nicolaus Scutellius, O.S.A., as Pseudo-Pletho: the sixteenth-century treatise Pletho in Aristotelem and the scribe Michael Martinus Stella.John Monfasani - 2005 - Firenze: L. S. Olschki.
  Betr. den Drucker Michael Martinus Stella und seine Beziehung zu Basel, speziell zu Thomas und Felix Platter, Johannes Oporin, Andreas Vesalius.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  20
  The Koran Illuminated: A Handlist of the Korans in the Chester Beatty Library.O. G. & A. J. Arberry - 1968 - Journal of the American Oriental Society 88 (2):360.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  21
  C.O. Pache A Moment's Ornament. The Poetics of Nympholepsy in Ancient Greece. Pp. viii + 213, ills. New York: Oxford University Press, 2011. Cased, £45, US$74. ISBN: 978-0-19-533936-9. [REVIEW]Giulia Biffis - 2013 - The Classical Review 63 (1):14-16.
 33. Shane O'Neill. Impartiality in Context: Grounding Justice in a Pluralist World; Amos Nascimento. A Matter of Discourse: Community and Communication in Contemporary Philosophies. [REVIEW]M. Festenstein - 1999 - Journal of Applied Philosophy 16 (3):305-308.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  18
  F. X. Martin, O.S.A. and J. A. Richmond, eds., "From Augustine to Eriugena: Essays on Neoplatonism and Christianity in Honor of John O'Meara". [REVIEW]Brian Leftow - 1993 - Journal of the History of Philosophy 31 (3):460.
 35.  14
  Henrici de Frimaria O. S. A., Tractatus ascetico-mystici, Tomus I complectens: Tractatum de adventu Verbi in mentem, Tractatum de adventu Domini, Tractatum de incarnatione Verbi. [REVIEW]J. -J. Gavigan - 1977 - Augustinianum 17 (3):600-601.
 36.  18
  Quinn, John M., O. S. A., The Doctrine of Time in St. Thomas: Some Aspects and Applications. [REVIEW]S. Méndez - 1965 - Augustinianum 5 (1):221-222.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  Colette O'Niel: a Season in Repertory.Bennitt Gardiner - 1976 - Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies:26.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Colette O'Niel: a Season in Repertory.Bennitt Gardiner - 2003 - Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies 23:26.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  19
  Hartmann, Arnulf, O. S.A., The Augustinians in Seventeenth Century Japan. [REVIEW]C. Alonso - 1966 - Augustinianum 6 (2):347-349.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  51
  Shane O'Neill, Impartiality in Context: Grounding Justice in a Pluralist World, New York, State University of New York Press, 1997, pp. vii + 288.Philip Parvin - 2000 - Utilitas 12 (1):107.
 41. Responsibility in health care: a liberal egalitarian approach.A. W. Cappelen & O. F. Norheim - 2005 - Journal of Medical Ethics 31 (8):476-480.
  Lifestyle diseases constitute an increasing proportion of health problems and this trend is likely to continue. A better understanding of the responsibility argument is important for the assessment of policies aimed at meeting this challenge. Holding individuals accountable for their choices in the context of health care is, however, controversial. There are powerful arguments both for and against such policies. In this article the main arguments for and the traditional arguments against the use of individual responsibility as a criterion for (...)
  Direct download (11 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   66 citations  
 42.  23
  Gavigan, J.-J., O. S. A., De vita monastica in Africa Septentrionali inde a temporibus S. Augustini usque ad invasiones Arabum. [REVIEW]Georges De Plinval - 1963 - Augustinianum 3 (1):177-183.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Antiquity A History of Ancient Mathematical Astronomy. By O. Neugebauer. Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, I. Berlin, Heidelberg, & New York: Springer-Verlag, 1975. 3 vols. Pp. xxi + 1456. DM. 290. [REVIEW]A. G. Molland - 1978 - British Journal for the History of Science 11 (1):74-75.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  29
  A Hard Look at Catullus David O. Ross: Style and Tradition in Catullus. Pp.viii + 188. Cambridge, Mass.: Harvard University Press (London: Oxford University Press), 1969. Cloth, £2.90 net. [REVIEW]R. O. A. M. Lyne - 1972 - The Classical Review 22 (01):34-37.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  16
  Socio-educational implications of poverty reduction and democratic experiment in Nigeria: A critique.V. O. Ebuara, A. O. Akpaltam & S. D. Edinyang - 2011 - Sophia: An African Journal of Philosophy 11 (1).
 46. Recognition of moving faces: a psychological and neural perspective.A. J. O’Toole, D. Roark & H. Abdi - 2002 - Trends in Cognitive Sciences 6:261-266.
 47.  2
  Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech.Stanislav Komárek - 2011 - Praha: Academia.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. O Definici A Pojmu Toho, Co Není.Pavel Materna & Petr Kolář - 1994 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 1 (1):4-16.
  In the paper, Priorś well-known \'tonk\' argument is examined and taken as a basis for general considerations regarding the logical status of implicit definition, and the semantical status of the \'tonk\'-like expressions. Further, the whiff of logical vanity attendant upon Priorś conclusions is dispelled by employing a new theory of concept. In particular, the authors argue that: a) Priorś \'tonk\' argument discredits neither the concept of analytical validity nor the role of implicit definition. The arguments underlying the authors\' view draw (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Editorial: The use and abuse of language in science.A. O. Rourke - 2002 - Journal of Medical Ethics 27 (2; SPI):102-103.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  35
  Rationality of Action and Theory-Testing in Popper.A. O'hear - 1975 - Mind 84 (1):273-276.
1 — 50 / 991