Order:
 1. Troska o postprzyrodę w epoce antropocenu.Ewa Bińczyk - 2018 - Etyka 57:137-155.
  Tekst podejmuje temat kondycji i tożsamości etyki środowiskowej XXI wieku w oparciuo analizę wybranych narracji występujących w debacie na temat antropocenu. Czy zwrotw stronę antropocenu odmienia nasze dotychczasowe myślenie dotyczące troski o przyrodę?Artykuł pokazuje, że nauka o systemie Ziemi i ograniczeniach planetarnych umożliwianam identyfikację zupełnie nowych problemów etycznych. Są to m.in. problem nieodwracalnychstrat, utraty kontroli i sterowalnościa także kluczowa kwestia irracjonalnej krótkowzroczności wpisanej w ludzkiehoryzonty moralne. Tekst szuka odpowiedzi na dwa dodatkowe pytania: 1) Czy troskao postprzyrodę okaże się wyłącznie zarządzaniem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Antropologia Nauki Bruno Latoura Na Tle Polemik.Ewa Bińczyk - 2004 - Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (159):3-22.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Szkoła Edynburska — odczytanie po czterdziestu latach. Przesądzenia filozoficzne a metodologia badań nad nauką.Ewa Bińczyk - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:27-48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Monitorowanie technonanuki? Uwagi z pozycji (post) konstruktywistycznych.Ewa Bińczyk - 2012 - Principia 56:83-100.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Obraz, Który Nas Zniewala: Współczesne Ujęcia Języka Wobec Esencjalizmu I Problemu Referencji.Ewa Bińczyk - 2007 - Universitas.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. (Post)konstruktywizm na temat technonauki.Ewa Bińczyk - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (184):231-252.
  Cele tekstu przedstawiają się następująco: 1) wskazanie, iż (właściwie dookreślona) perspektywa konstruktywistyczna pozwala na satysfakcjonujące modelowanie poznania, w tym również fenomenu skuteczności praktyk laboratoryjnych, 2) rekonstrukcja oraz uwypuklenie znaczenia najnowszych tendencji w obrębie tak zwanych studiów nad nauką oraz technologią, które skłaniają do zastąpienia używanej wobec nich etykietki konstruktywizmu społecznego terminem (post)konstruktywizmu, 3) wskazanie, w jaki sposób (post)konstruktywizm konceptualizuje fenomen technonauki.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Seria udanych zastosowań. Historia nauk biomedycznych interpretuje oraz aplikuje epistemologię Ludwika Flecka.Ewa Bińczyk - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia:177-182.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wybrane problemy programu semantycznego Donalda Davidsona.Ewa Bińczyk - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 58 (2):179-194.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Siedem mocnych stron i dwie słabości książki "Kobiety nauce".Ewa Bińczyk - 2015 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 6 (1):167-176.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark