5 found
Order:
 1. Mikołaja Bierdiajewa koncepcja obiektywizacji.Ewa Matuszczyk - 1998 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 43.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Mikołaja Bierdiajewa wizja teodycei.Ewa Matuszczyk - 1995 - Idea 7 (7):69-88.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Przyczynek do krytyki historiozofii Rosji, czyli o intelektualnym oswajaniu „obcości”.Ewa Matuszczyk - 2001 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 46.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Religijny wymiar marksizmu w krytyce Mikołaja Bierdiajewa.Ewa Matuszczyk - 1992 - Idea 5 (5):161-174.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wolność jako pojęcie centralne w filozofii Bierdiajewa.Ewa Matuszczyk - 1990 - Idea 3 (3):69-80.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark