Order:
 1.  51
  Ang Demokratikong Sistema at Ang Mga Modelo Ng Pamumuno Sa Pilipinas1.F. P. A. Demeterio - 2010 - Kritike 4 (1):28-49.
  Maraming paraan ang pagsusuri sa problema ng pulitika sa Pilipinas. Para sa mga moralista at ideyalista, halimbawa, maaari itong tingnan gamit ang perspektibo ng sistema ng pagpapahalaga at moralidad; para sa mga materyalista naman, maaari din itong himayin gamit ang perspektibo ng pagka-di-pantay-pantay ng kayamanan at kapangyarihan ng ating mga mamamayan; o hindi kaya para sa mga eksperto sa sistema at istraktura, maaari din itong dalumatin gamit ang perspektibo ng ating marupok na burukrasya. Susubukan ng papel na ito na pag-aralan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  35
  Ang Paglubog Nina Hippokrates at Galen Sa Kanluran: Isang Intepretasyon Sa Anyo Ng Siyantipikong Rebolusyon Sa Larangan Ng Medisina.F. P. A. Demeterio - 2013 - Kritike 7 (1).
  Abstract: This paper conceptualizes the interaction of three discursive paths: the history of science, scientific education, and the debate about the Filipinization of scientific education. The paper analyzes the form of scientific revolution in the field of medicine which is different from its counterparts in the fields of astronomy and physics; as such, the paper contributes a particular narrative of that provides proof that it is possible to tackle scientific issues using the Filipino language as medium. It assumes that the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Time Traveler: On Critical Theory in the Philippines Part II.F. P. A. Demeterio - 2009 - Kritike 3 (2):147-166.
  Dr. Max Felix Silva, dean of the Graduate School of Philosophy and the senior students’ professor of critical theory, was still engrossed in discursively analyzing the transcripts of the peace negotiations between the government panel and the representatives of the Moro Islamic Liberation Front. He was trying to show his students the practical use of the German sociologist and philosopher Jürgen Habermas’ doctrine that in order to attain optimum results in a dialogue the participants should only use statements and actuations (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark