Results for 'Fang Lu'

1000+ found
Order:
 1.  13
  Increased Posterior Insula-Sensorimotor Connectivity Is Associated with Cognitive Function in Healthy Participants with Sleep Complaints.Chun-Hong Liu, Cun-Zhi Liu, Xue-Qi Zhu, Ji-Liang Fang, Shun-Li Lu, Li-Rong Tang, Chuan-Yue Wang & Qing-Quan Liu - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2. Shi Zai Fa Yuan Li: Di Yi Fa Zhe Xue Chen Si Lu.Kong Fang - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Haidege, Gaodamei, da Sheng Fo Xue Yu Song Ming Li Xue: Xi Fang Quan Shi Xue Yu Han Yue Zhe Xue (Yi).Jingzhong Lu (ed.) - 2009 - Taiwan Jidu Jiao Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Xin, Shi Shuo: Hou Xian Dai de Xin Sheng Huo Fang Shi.Keng Lu - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ying Yong Lun Li Xue: Xian Dai Sheng Huo Fang Shi de Zhe Xue Fan Si = Applied Ethics.Feng Lu - 2004 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  The Neural Correlate Difference Between Positive and Negative Awe.Fang Guan, Sasa Zhao, Shaona Chen, Shi Lu, Jun Chen & Yanhui Xiang - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 7.  2
  A Game Mechanism of Individual Value Decision-Making Based on SVO Differences.Xu Shi, Lu-yun Qiu, Zhi-Geng Fang, Xia-Qing Liu & Yang-Yang du - 2020 - Complexity 2020:1-11.
  As the externalized carrier of intrinsic value, value decision-making is an important factor affecting the social value system. As an old Chinese saying goes, “A friend in need is a friend indeed,” crisis environment provides the background for the conflicts of multiple values, while individual social value orientation determines the ranking of the value states. This paper defined the SVO types by means of Slider Measure method on the basis of environment description, constructed a decision-making game model in accordance with (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Intonation Processing Deficits of Emotional Words Among Mandarin Chinese Speakers with Congenital Amusia: An ERP Study.Xuejing Lu, Hao Tam Ho, Fang Liu, Daxing Wu & William F. Thompson - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  11
  The Background Structure of Entrepreneurial Team and Strategic Investment Decisions: A Collective Psychological Capital Perspective.Li Xin Guo, Kun-Hwa Lu, Ya-Fang Cheng & Chi-Fang Liu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  49
  The Drive Laser System for Dc-Sc Injector.Xiangyang Lu, Lin Lin, Fang Wang, Shengwen Quan & Kui Zhao - 2005 - In Alan F. Blackwell & David MacKay (eds.), Power. Cambridge University Press. pp. 266.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  17
  Catechol-O-Methyltransferase Gene Modulates Private Self-Consciousness and Self-Flexibility.Bei Wang, Wenzhao Ru, Xing Yang, Lu Yang, Pengpeng Fang, Xu Zhu, Guomin Shen, Xiaocai Gao & Pingyuan Gong - 2016 - Consciousness and Cognition 44:186-192.
 12.  11
  Hybrid Network-on-Chip: An Application-Aware Framework for Big Data.Juan Fang, Sitong Liu, Shijian Liu, Yanjin Cheng & Lu Yu - 2018 - Complexity 2018:1-11.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  20
  How Does Adult Attachment Affect Human Recognition of Love-Related and Sex-Related Stimuli: An ERP Study.Juan Hou, Xin Chen, Jinqun Liu, Fangshu Yao, Jiani Huang, Yamikani Ndasauka, Ru Ma, Yuting Zhang, Jing Lan, Lu Liu & Xiaoyi Fang - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Intonation Processing Deficits Among Mandarin Chinese Speakers with Congenital Amusia: An ERP Study.Lu Xuejing, Wu Daxing, Liu Fang & Thompson William Forde - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 15. Dao de de Xin Ling Zhi Gen: Ru Jia "Cheng" Lun Yan Jiu.Fang Lu - 2004 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  28
  Crustal-Scale Structure and Deformation of Lu-Zong Ore District: Joint Interpretation From Integrated Geophysical Data.Qingtian Lü, Zhendong Liu, Jiayong Yan, Jingtian Tang, Mingan Wu & Xiao Xiao - 2015 - Interpretation: SEG 3 (2):SL39-SL61.
  We have studied five intersecting integrated geophysical profiles for the 3D crustal structure of the Lu -Zong ore district to obtain a better understanding of the metallogenesis and provide in-depth information for deep mineral targeting. The profiles, totaling more than 300 km, have reflection seismics and magnetotelluric sounding. Regional gravity surveys were also integrated into this study. New discoveries were obtained regarding the upper crustal structure and deformation based on the integrated analysis of these data. The Lu-Zong ore district consists (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. "Zhou Yi" de Zhe Xue Jing Shen: Lü Shaogang Yi Xue Wen Xuan.Shaogang Lü - 2005 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Reflections on Things at Hand the Neo-Confucian Anthology, Compiled by Chu Hsi and Lü Tsu-Ch'ien. Translated, with Notes by Wing-Tsit Chan. --.Hsi Chu, Tsu-ch'ien Lü & Wing-Tsit Chan - 1967 - Columbia University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Dong Fang Shi Zhe Fang Dongmei Lun Zhu Ji Yao.Dongmei Fang - 2009 - Nanjing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Fang Keli Wen Ji =.Keli Fang - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Lu Zhongfeng Wen Ji =.Zhongfeng Lu - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ren Wen Tong Shi Jiang Yan Lu.Ting Lu & Hong Xu (eds.) - 2007 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  39
  Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince: Huang Tsung-Hsi's Ming-I Tai-Fang Lu.On-cho Ng, Wm Theodore de Bary & Huang Tsung-hsi - 1996 - Philosophy East and West 46 (3):412.
 24. He Yi San Dai Yi Xia You Luan Wu Zhi: Ming Yi Dai Fang Lu = Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince.Fansen Wang - 2011 - Da Kuai Wen Hua Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dong Xi Fang Zhi Jian de Fa Lü Zhe Xue: Wu Jingxiong Zao Qi Fa Lü Zhe Xue Si Xiang Zhi Bi Jiao Yan Jiu.Matthias Christian - 2004 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Fa Zhi de Dong Fang Jing Yan: Zhongguo Fa Lü Wen Hua Dao Lun = Einführung in Die Chinesische Rechtskultur.Robert Heuser - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Fa Lü Lun Zheng: Si Wei Yu Fang Fa = Legal Argumentation: Legal Thinking and Method.Baoqian Jiao - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu.Xianlin Ji - 2004 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Jun Shi Si Kao Lu: Dui Wo Jun Zhi Jun Fang Lüe He Zuo Zhan Yi Shu de Hui Gu Yu Tan Tao.Desheng Li - 2007 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu.Silong Li (ed.) - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wen Xue Yu Shen Ming: Rao Zongyi Fang Tan Lu.Zongyi Rao - 2010 - San Lian Shu Dian (Xianggang) You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wen Xue Yu Shen Ming: Rao Zongyi Fang Tan Lu.Yidui Shi - 2011 - Sheng Huo du Shu Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zi Ran Fa Si Xiang Dui Xi Fang Fa Lü Wen Ming de Ying Xiang.Tongbiao Shi - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Fa Lü Shi Zheng Yan Jiu Fang Fa =.Yinghui Song, Wuliang Wang & Yunzhong Guo (eds.) - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Hei an Zhi Lü: Xi Fang Fa Lü Qian Shi = Journey to Darkness.Lijie Wang - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Fang Yan Lu: Zhongguo Ren de Zhe Xue Zhi Hui.Yongguang Xuan - 2009 - Xian Zhuang Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi.Zhangrun Xu - 2004 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping.Keping Yu - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Fa Shi Yi Zhong Shi Jian Zhi Hui: Fa Zhe Xue He Fa Lü Fang Fa Lun Wen Xuan = Law is a Kind of Phronesis.Yongliu Zheng - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  23
  Justice and Reconciliation in World Politics.Catherine Lu - 2017 - Cambridge University Press.
  Calls for justice and reconciliation in response to political catastrophes are widespread in contemporary world politics. What implications do these normative strivings have in relation to colonial injustice? Examining cases of colonial war, genocide, forced sexual labor, forcible incorporation, and dispossession, Lu demonstrates that international practices of justice and reconciliation have historically suffered from, and continue to reflect, colonial, statist and other structural biases. The continued reproduction of structural injustice and alienation in modern domestic, international and transnational orders generates contemporary (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 41. Developing Business Ethics in China.Xiaohe Lu & Georges Enderle (eds.) - 2006 - Palgrave-Macmillan.
  Xiaohe Lu is Professor at the Institute of Philosophy and Executive Director of the Centre for Business Ethics, Shanghai Academy of Social Sciences. Georges Enderle is Arthur and Mary O’Neil Professor of International Business Ethics at the Mendoza College of Business, Univer­sity of Notre Dame.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  50
  Liberal Culturalism and the National Minority/Immigrant Dichotomy.Catherine Lu - 2015 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 10 (2):169-173.
  Catherine Lu | : Is the discrepancy between the cultural and linguistic rights of immigrants on the one hand and national groups on the other justified, with the latter group typically enjoying a fuller set of such rights than the former category? Patten presents a case for accepting some modest departures from neutrality in the treatment of immigrants’ cultural rights and that of majority and minority national groups. I challenge his thesis by asking whether such departures are justified with respect (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  33
  Book Symposium on Alan Patten’s Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights : Introduction.Catherine Lu - 2015 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 10 (2):139-140.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  29
  A Natural Scientist Views the Reforms.Lz Fang - 1988 - Chinese Studies in Philosophy 19 (4):75-79.
  Fang Lizhi, member the Academic Committee of the Chinese Academy of Sciences and vice-president of the University of Science and Technology of China , on an invitation from the Chinese Press Association, gave a talk to the Beijing press corps entitled "Starting from Cosmology…." He also responded to questions from reporters about his views on reforms of the political structure.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Mei-Kuo Hsüeh Che Lun Chung-Kuo Fa Lü Ch Uan T Ung.Wei-Fang Ho, Hung-chün Kao & Karen Turner - 1994
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. A Gender- and Sexual Orientation-Dependent Spatial Attentional Effect of Invisible Images.Yi Jiang, Patricia Costello, Fang Fang, Miner Huang & Sheng He - 2006 - Pnas 103 (45):17048 -17052.
 47.  57
  Moral Philosophy, Materialism, and Consumer Ethics: An Exploratory Study in Indonesia. [REVIEW]Long-Chuan Lu & Chia-Ju Lu - 2010 - Journal of Business Ethics 94 (2):193 - 210.
  Although the ethical judgment of consumers in the United States and other industrialized countries has received considerable attention, consumer ethics in Asian-market settings have seldom been explored. The purchase and making of counterfeit products are considered common, but disreputable, attributes of Southeast Asian consumers. According to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), Indonesia ranks third among the leading countries of counterfeit items in Asia. Retail revenue losses attributed to counterfeiting amounted to US $183 million in 2004. Therefore, elucidating the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 48. Societal-Level Versus Individual-Level Predictions of Ethical Behavior: A 48-Society Study of Collectivism and Individualism.David A. Ralston, Carolyn P. Egri, Olivier Furrer, Min-Hsun Kuo, Yongjuan Li, Florian Wangenheim, Marina Dabic, Irina Naoumova, Katsuhiko Shimizu, María Teresa Garza Carranza, Ping Ping Fu, Vojko V. Potocan, Andre Pekerti, Tomasz Lenartowicz, Narasimhan Srinivasan, Tania Casado, Ana Maria Rossi, Erna Szabo, Arif Butt, Ian Palmer, Prem Ramburuth, David M. Brock, Jane Terpstra-Tong, Ilya Grison, Emmanuelle Reynaud, Malika Richards, Philip Hallinger, Francisco B. Castro, Jaime Ruiz-Gutiérrez, Laurie Milton, Mahfooz Ansari, Arunas Starkus, Audra Mockaitis, Tevfik Dalgic, Fidel León-Darder, Hung Vu Thanh, Yong-lin Moon, Mario Molteni, Yongqing Fang, Jose Pla-Barber, Ruth Alas, Isabelle Maignan, Jorge C. Jesuino, Chay-Hoon Lee, Joel D. Nicholson, Ho-Beng Chia, Wade Danis, Ajantha S. Dharmasiri & Mark Weber - 2014 - Journal of Business Ethics 122 (2):283–306.
  Is the societal-level of analysis sufficient today to understand the values of those in the global workforce? Or are individual-level analyses more appropriate for assessing the influence of values on ethical behaviors across country workforces? Using multi-level analyses for a 48-society sample, we test the utility of both the societal-level and individual-level dimensions of collectivism and individualism values for predicting ethical behaviors of business professionals. Our values-based behavioral analysis indicates that values at the individual-level make a more significant contribution to (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 49.  81
  The Effects of Cultural Dimensions on Ethical Decision Making in Marketing: An Exploratory Study. [REVIEW]Long-Chuan Lu, Gregory M. Rose & Jeffrey G. Blodgett - 1999 - Journal of Business Ethics 18 (1):91 - 105.
  As more and more firms operate globally, an understanding of the effects of cultural differences on ethical decision making becomes increasingly important for avoiding potential business pitfalls and for designing effective international marketing management programs. Although several articles have addressed this area in general, differences along specific, cultural dimensions have not been directly examined. Hence, the purpose of this study was to examine differences in ethical decision making within Hofstede's cultural framework. The results confirm the utility of Hofstede's cultural dimensions (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 50.  41
  The Effects of Ethical Leadership and Ethical Climate on Employee Ethical Behavior in the International Port Context.Chin-Shan Lu & Chi-Chang Lin - 2014 - Journal of Business Ethics 124 (2):209-223.
  This study empirically examined the effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context using survey data collected from 128 respondents who worked in Taiwan International Ports Corporation in Taiwan. Research hypotheses were formulated from the previous literature and tested using structural equation modeling. Results indicated that ethical leadership had a significant impact on ethical climate and the ethical behavior of TIPC employees. Ethical climate was found to be positively associated with employee ethical (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
1 — 50 / 1000