Results for 'Fatih Öztürk'

98 found
Order:
 1. Attitudes to Euthanasia in Icus and Other Hospital Departments.Tepehan Selma, Г–Zkara Erdem & Yavuz M. Fatih - 2009 - Nursing Ethics 16 (3).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Spaces of Encounter. From the Desert to the City and Back: Nomads and the Spaces of Goethe's West-Östlicher Divan [West-Eastern Divan, 1819/1827] / Kamaal Haque ; Not All Who Wander Are Lost: Alfred Döblin's Reise in Polen [Journey to Poland, 1925] / June J. Hwang ; The Feminine Topography of Zion: Mapping Gertrud Kolmar's Poetic Imagination / Carola Daffner ; Jewish Colonia as Heimat in the Pampas: Robert Schopflocher's Explorations of Thirdspace in Argentina / Will Lehman ; Rewriting Home and Migration: Spatiality in the Narratives of Emine Sevgi Özdamar / Silke Schade ; Transcultural Space and Music: Fatih Akin's Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (2005). [REVIEW]Barbara Kosta - 2010 - In Jaimey Fisher & Barbara Caroline Mennel (eds.), Spatial Turns: Space, Place, and Mobility in German Literary and Visual Culture. Rodopi.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  4
  Türk Ressam Feyhaman Duran İmzalı Fatih Sultan Mehmet Portesinin Pigment Ve Bağlayıcı Analizi (Ressa.Gülder Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):429-429.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  2
  Fatih- Harbiye Romanı ve Bin Hüzünlü Haz Anlatısının Geleneksel- Modern- Postmodern Anlatı Düzlemind.Gülşah Durmuş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):949-949.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Fatih Projesi'ne İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi.Hanifi Şekerci̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1427-1427.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Fatih Erdoğan'ın Kitaplarında Mizah Öğesinin Bilişsel Ve Duyuşsal İşlev Açısında.Fatma Karaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):709-718.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  1
  Characterizing Conversion Points and Complex Infrastructure Systems: Creating a System Representation for Agent-Based Modeling.Liz Varga, Tonci Grubic, Philip Greening, Stephen Varga, Fatih Camci & Tom Dolan - 2014 - Complexity 19 (6):30-43.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 8.  2
  Attitudes to Euthanasia in Icus and Other Hospital Departments.Selma Tepehan, Erdem Özkara & M. Fatih Yavuz - 2009 - Nursing Ethics 16 (3):319-327.
  The aim of this study was to reveal doctors' and nurses' attitudes to euthanasia in intensive care units and surgical, internal medicine and paediatric units in Turkey. A total of 205 doctors and 206 nurses working in several hospitals in Istanbul participated. Data were collected by questionnaire and analysed using SPSS v. 12.0. Significantly higher percentages of doctors (35.3%) and nurses (26.6%) working in intensive care units encountered euthanasia requests than those working in other units. Doctors and nurses caring for (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 9.  13
  Prozodik Okumanın Aracılık Etkisi: Lise Düzeyinde Okuduğunu Anlama Ve Akıcı Okum.Fatih Çetin Çeti̇nkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):809-809.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  7
  Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersine İlişkin.Fatih Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):841-841.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  1
  The Emergence of the Distinction Between Complete and Incomplete Causes From Avicenna to Al-Abharı.M. Fatih Kılıç - 2017 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (1):63-85.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  5
  Yeni Okuryazarlıklar: Tanımı, Kapsamı ve Teorik ilkeleri.Fatih Destebasi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):895-895.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  16
  Management of the Dizzy Patient at King Fahd Hospital of the University: An Internal Audit.Mohamed El-Fatih Baraka - 1993 - Thought: A Journal of Philosophy 15:2.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  4
  Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Ve Yurtseverlik Tutumları.Fatih Yazici - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):947-947.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  4
  Sultan II. Selim'in Banilik Faaliyetleri.Fatih Müderri̇soğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):749-749.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  4
  Romantikten Postmoderne Bir İnsan Olarak Roman Kahramanının Ölümü.Fatih Yalçin - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):937-937.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  4
  İşsizlik - Petrol Fiyatları İlişkisi: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği.Fatih Yardimcioğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2197-2197.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  4
  ÇOMÜ TÖMER' de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları Ve Sorunları.Fatih Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1181-1181.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  4
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı.Fatih Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):1143-1143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  3
  Examination of Secondary School Students’ Motivations in Geography Lessons.Fatih Aydin - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:814-834.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  2
  Sınıf Öğretmenlerinin Küresel Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Görüşlerinin İncele.Fatih Çermi̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):775-775.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  2
  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Satış Personeli Açısından Farklı Bir Bakış.Murat Fatih Tuna - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1251-1251.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  2
  XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Bağdatta Osmanlı-Safevi Mücadelesine Dair Bir Eser.Mehmet Fatih GÖKÇEK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):31-31.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  2
  Adsorption of Alkali and Alkaline Earth Metal Atoms and Dimers on Monolayer Germanium Carbide.Aytaç Gürhan Gökçe & Fatih Ersan - forthcoming - Philosophical Magazine:1-13.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  7
  Nurse-Focused Ethical Solutions to Problems in Organ Transplantation.Hakan Ertin, Arzu Kader Harmanci, Fatih Selami Mahmutoglu & Ibrahim Basagaoglu - 2010 - Nursing Ethics 17 (6):705-714.
  Technological developments in recent years have brought about a rapid increase in the number and variety of organ transplants, leading to problems in finding enough organs to meet the need. Organ transplantation has also become a particularly significant issue in medical ethics, especially regarding the question of how and from whom organs are procured. Many methods have been tried in order to solve these problems and discussed from an ethical perspective. This study investigates the Spanish, Belgian and Iranian approaches to (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  2
  Adıyaman Yöresi Atasözleri Ve Deyimlerinde Gelin-Kaynana İlişkisi Ve Evlilik Konusu.Muhammet Fatih Alkayiş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):579-579.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  2
  Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi: Bi.Mehmet Fatih Ayaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):139-139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  2
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):917-917.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  2
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Başarı Algılarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma.Mehmet Fatih Kaya - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):563-563.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  2
  The Translatıng Problems Of Contemporary Turkısh Dıalects.Muhammet Fatih Alkayiş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:60-70.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  2
  Mehmet Fennî Ve Tuhfetü'l-İhv'n İsimli Şükûfe-N'mesi.Fatih Sona - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):923-923.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  2
  An Essay Of Bibliography About The Studies On A Specific Genre Of Poem Named ‘Şehrengiz’ In The Classical Ottoman Poetry.TIĞLI Fatih - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:763-770.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  2
  The Misinterpretations Of Nesimi’s Poems.Fatih Usluer - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1040-1059.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  2
  Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ön Ses /y-/ Türemesi.Fatih Özek - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):843-843.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  1
  Effect of a Buffer Layer Between the Shell and Ligand on the Optical Properties of an Exciton and Biexciton in Type-II Quantum Dot Nanocrystals.Fatih Koç, Koray Koksal & Mehmet Sahin - forthcoming - Philosophical Magazine:1-11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  1
  Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society.M. Fatih Yalçin - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29):255-255.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  1
  Basıri’s Joke Named “Benginame”.Fatih Başpinar - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:567-576.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  1
  Reading Mistakes In The Text In Verses In The Diıctionary Named “Tasavvuf Sözlüğğ ”.Fatih Başpinar - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:229-246.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  1
  The Term "Ghost Word" and Meanings of Some Ghost Words in Chagatay Dictionary.Fatih Erbay - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1175-1186.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  1
  A Back Of The Book Dıctıonary Translatıon: Kutadgu Bilig.Muhammet Fatih Alkayiş - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:711-738.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  1
  Bahrî Memlükler Döneminde Taht Değişikliğinde Saltanat N'ibinin Rolü.M. Fatih Yalçin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):389-389.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  1
  Coğrafya Öğretmen Adaylarının Stres Kaynakları.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):235-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  1
  Utopia in the Poems of Tevfik Fikret and Ahmet Haşim.M. Fatih Kanter - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:963-972.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  1
  Kül Tigin Abidesinin Güney-Doğu Yüzünde.Fatih Kaya - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):951-956.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  1
  Resmî Tarih Tezine Farklı Çığırlar, Kurumlar ve Bir Tarih Alimi Zeki Velidi Togan.Fatih Mehmet Dervi̇şoğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):343-343.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  1
  A Sample Of Segir-Name.Fatih Ramazan SÜER - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:287-304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  1
  Cultural Transmission Through Teaching Turkish As a Foreign Language Course Books.Fatih Yilmaz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2751-2759.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  1
  T-ZrS Nanoribbons: Structure and Electronic Properties.Fatih Ersan, Yelda Kadioglu, Gökhan Gökoğlu, Olcay Üzengi Aktürk & Ethem Aktürk - 2016 - Philosophical Magazine 96 (20):2074-2087.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Popüler Roman ve Gençler Üzerindeki Etki.Fatih Acer - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Kentsel Gelişme İle Ulaşım İlişkisi: Adana Örneği.Fatih Adigüzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):27-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 98