Results for 'Fatih Kandemi̇r'

119 found
Order:
 1.  3
  Ekolojik Kuram Bağlamında Dinî Gelişim Psikolojisi.Fatih Kandemir - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1433-1456.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Attitudes to Euthanasia in Icus and Other Hospital Departments.Tepehan Selma, Г–Zkara Erdem & Yavuz M. Fatih - 2009 - Nursing Ethics 16 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Muhammet Fatih Kılıç. Ebherî'de Tanrı-Âlem İlişkisi: İlliyet, İsb't-ı V'cip, Sudûr, Hudûs-Kıdem. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2019, 176 s. [REVIEW]Mehmet Demi̇r - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:255-260.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Spaces of Encounter. From the Desert to the City and Back: Nomads and the Spaces of Goethe's West-Östlicher Divan [West-Eastern Divan, 1819/1827] / Kamaal Haque ; Not All Who Wander Are Lost: Alfred Döblin's Reise in Polen [Journey to Poland, 1925] / June J. Hwang ; The Feminine Topography of Zion: Mapping Gertrud Kolmar's Poetic Imagination / Carola Daffner ; Jewish Colonia as Heimat in the Pampas: Robert Schopflocher's Explorations of Thirdspace in Argentina / Will Lehman ; Rewriting Home and Migration: Spatiality in the Narratives of Emine Sevgi Özdamar / Silke Schade ; Transcultural Space and Music: Fatih Akin's Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul (2005). [REVIEW]Barbara Kosta - 2010 - In Jaimey Fisher & Barbara Caroline Mennel (eds.), Spatial Turns: Space, Place, and Mobility in German Literary and Visual Culture. Rodopi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  21
  Türk Ressam Feyhaman Duran İmzalı Fatih Sultan Mehmet Portesinin Pigment Ve Bağlayıcı Analizi (Ressa.Gülder Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):429-429.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Fatih Projesi'ne İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi.Hanifi Şekerci̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1427-1427.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Fatih- Harbiye Romanı ve Bin Hüzünlü Haz Anlatısının Geleneksel- Modern- Postmodern Anlatı Düzlemind.Gülşah Durmuş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):949-949.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Fatih Erdoğan'ın Kitaplarında Mizah Öğesinin Bilişsel Ve Duyuşsal İşlev Açısında.Fatma Karaman - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):709-718.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Credibilidad e identidad. En torno a la Teología de la Fe en Santo Tomás de Aquino.Piotr Roszak - 2014 - Pamplona: Eunsa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  4
  Principal Leadership and Teacher Professional Learning in Turkish Schools: Examining the Mediating Effects of Collective Teacher Efficacy and Teacher Trust.Mehmet Fatih Karacabey, Mehmet Şükrü Bellibaş & Donnie Adams - forthcoming - Educational Studies:1-20.
  The present study sought to contribute to the growing international knowledge base regarding the influence of school leadership on teacher learning by examining the relationship between principals’...
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  10
  Characterizing Conversion Points and Complex Infrastructure Systems: Creating a System Representation for Agent-Based Modeling.Liz Varga, Tonci Grubic, Philip Greening, Stephen Varga, Fatih Camci & Tom Dolan - 2014 - Complexity 19 (6):30-43.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12.  16
  Language Dominance Affects Bilingual Performance and Processing Outcomes in Adulthood.Eloi Puig-Mayenco, Ian Cunnings, Fatih Bayram, David Miller, Susagna Tubau & Jason Rothman - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  4
  Kısa Sûreler Arasındaki Mün'sebet Üzerine Bir İnceleme: Tedrîcî Nüzûl Tevhîdî Mana.Fatih Tok & Enayatullah Azi̇mi̇ - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):171-200.
  Kur’an, yirmi üç yıllık bir zaman diliminde, tevhid inancına sahip bireylerin oluşturduğu bir toplum inşa etmek üzere nazil olmuştur. Bu süreçte peyderpey gelen her bir vahyin, söz konusu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rolü olmuştur. Bu sebeple farklı zaman ve mekânlarda nazil olan, farklı konularda farklı kitleleri muhatap alan her bir vahiy pasajı ya da her bir sure bir diğeri ile birçok yündKur’ân, yirmi üç yıllık bir zaman diliminde, tevhid inancına sahip birey-lerin oluşturduğu bir toplum inşa etmek üzere nazil olmuştur. Bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  Attitudes to Euthanasia in Icus and Other Hospital Departments.Selma Tepehan, Erdem Özkara & M. Fatih Yavuz - 2009 - Nursing Ethics 16 (3):319-327.
  The aim of this study was to reveal doctors' and nurses' attitudes to euthanasia in intensive care units and surgical, internal medicine and paediatric units in Turkey. A total of 205 doctors and 206 nurses working in several hospitals in Istanbul participated. Data were collected by questionnaire and analysed using SPSS v. 12.0. Significantly higher percentages of doctors (35.3%) and nurses (26.6%) working in intensive care units encountered euthanasia requests than those working in other units. Doctors and nurses caring for (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  3
  Kur’'n’da Geceye Dair Kavramlar ve Eylemler.Fatih Tok - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:141-165.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society.M. Fatih Yalçin - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29):255-255.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  3
  Felsefe Dili Olarak Türkçe.Eyüp Can Yüksel & Mustafa Mercan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:128-129.
  Dil, duygu ve düşüncelerimizi ortaya çıkarmak için kullanılan iletişim aracıdır. Yalnız dil sadece iletişim aracı değil aynı zamanda medeniyet, bilim ve felsefe alanlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Felsefe tarihine baktığımızda dil, felsefe problemlerin gölgesinde kalmaktadır. Modern dönemde Wittgenstein ile başlayan dil çalışmaları ve önemi günümüzde de devam etmektedir. Dil, felsefe, bilim, mantık ve medeniyetler için önemli bir konuma gelmektedir. Dil ile kavramlar oluşturulur, mantığa ulaşılır, argümanlar oluşturulur, bununla ortaya medeniyet, felsefe ve bilim dili çıkmaktadır. Mehmet Fatih Doğrucan kitabında bu bağlamda (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  The Effects of Distributed Leadership on Teacher Professional Learning: Mediating Roles of Teacher Trust in Principal and Teacher Motivation.Fatih Bektaş, Ali Çağatay Kılınç & Sedat Gümüş - forthcoming - Educational Studies:1-23.
  The current study investigates a mediated-effects model of distributed leadership and teacher professional learning. The model proposes that teacher trust in school principal and teacher work motiv...
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  Effects of Electronic Medical Records on Patient Safety Culture: The Perspective of Nurses.Özlem Özer & Fatih Şantaş - forthcoming - Journal of Evaluation in Clinical Practice.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Tasnif ve Tahrîc Usulü Olarak Etr'flar.Fatih Mehmet Yilmaz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:345-366.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  30
  Prozodik Okumanın Aracılık Etkisi: Lise Düzeyinde Okuduğunu Anlama Ve Akıcı Okum.Fatih Çetin Çeti̇nkaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):809-809.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  14
  Kur’an’da ‘İhtilaf’ Kavramı ve Türkçeye Çeviri Sorunu.Zekeriya Pak & Fatih Tiyek - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):1273-1295.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  26
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı.Fatih Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):1143-1143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  24
  Yeni Okuryazarlıklar: Tanımı, Kapsamı ve Teorik ilkeleri.Fatih Destebasi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):895-895.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  23
  Sınıf Öğretmenlerinin Küresel Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Görüşlerinin İncele.Fatih Çermi̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):775-775.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  22
  ÇOMÜ TÖMER' de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları Ve Sorunları.Fatih Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1181-1181.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  19
  Kentsel Gelişme İle Ulaşım İlişkisi: Adana Örneği.Fatih Adigüzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):27-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  İşsizlik - Petrol Fiyatları İlişkisi: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği.Fatih Yardimcioğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2197-2197.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  18
  Sultan II. Selim'in Banilik Faaliyetleri.Fatih Müderri̇soğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):749-749.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  18
  Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersine İlişkin.Fatih Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):841-841.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  30
  Nurse-Focused Ethical Solutions to Problems in Organ Transplantation.Hakan Ertin, Arzu Kader Harmanci, Fatih Selami Mahmutoglu & Ibrahim Basagaoglu - 2010 - Nursing Ethics 17 (6):705-714.
  Technological developments in recent years have brought about a rapid increase in the number and variety of organ transplants, leading to problems in finding enough organs to meet the need. Organ transplantation has also become a particularly significant issue in medical ethics, especially regarding the question of how and from whom organs are procured. Many methods have been tried in order to solve these problems and discussed from an ethical perspective. This study investigates the Spanish, Belgian and Iranian approaches to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  6
  David Lewis' Best System Analysis and CP Laws.Ömer Fatih Tekin - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):01-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Duns Scotus'ta Tanrı Ve Ahl'k Yasası.Fatih Özkan - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):181-210.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  14
  The Translatıng Problems Of Contemporary Turkısh Dıalects.Muhammet Fatih Alkayiş - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:60-70.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  14
  İsmail Hikmetî and His Divan.Fatih Sona - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2287-2298.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  14
  Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.Fatih Veyi̇s - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1609-1609.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Umut Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.Fatih Kandemi̇r - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1389-1404.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi: Bi.Mehmet Fatih Ayaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):139-139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  13
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):917-917.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  13
  Tarih Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Ve Yurtseverlik Tutumları.Fatih Yazici - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):947-947.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  The Emergence of the Distinction Between Complete and Incomplete Causes From Avicenna to Al-Abharı.M. Fatih Kılıç - 2017 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (1):63-85.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  13
  Adsorption of Alkali and Alkaline Earth Metal Atoms and Dimers on Monolayer Germanium Carbide.Aytaç Gürhan Gökçe & Fatih Ersan - forthcoming - Philosophical Magazine:1-13.
 44.  12
  XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Bağdatta Osmanlı-Safevi Mücadelesine Dair Bir Eser.Mehmet Fatih GÖKÇEK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):31-31.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  12
  Hüseyin bin Muhammed'in İlm-i Tıbb Adlı Eseri.Fatih Kaya - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):517-517.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  An Essay Of Bibliography About The Studies On A Specific Genre Of Poem Named ‘Şehrengiz’ In The Classical Ottoman Poetry.TIĞLI Fatih - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:763-770.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  12
  Romantikten Postmoderne Bir İnsan Olarak Roman Kahramanının Ölümü.Fatih Yalçin - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):937-937.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  11
  Coğrafya Öğretmen Adaylarının Stres Kaynakları.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):235-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Başarı Algılarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma.Mehmet Fatih Kaya - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):563-563.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Under Osman’s Tree: The Ottoman Empire, Egypt, and Environmental History.M. Fatih Çalışır - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):164-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 119