Results for 'Fatma Nese Sahin'

291 found
Order:
 1.  12
  The Effect of an Enriched Sport Program on Children’s Executive Functions: The ESA Program.Ambra Gentile, Stefano Boca, Fatma Neşe Şahin, Özkan Güler, Simona Pajaujiene, Vinga Indriuniene, Yolanda Demetriou, David Sturm, Manuel Gómez-López, Antonino Bianco & Marianna Alesi - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  1
  The Influence of an Enriched Sport Program on Children’s Sport Motivation in the School Context: The Esa Program.Ambra Gentile, Stefano Boca, Yolanda Demetriou, David Sturm, Simona Pajaujiene, Ilona Judita Zuoziene, Fatma Nese Sahin, Özkan Güler, Manuel Gómez-López, Carla Chicau Borrego, Doris Matosic, Antonino Bianco & Marianna Alesi - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Cemile İffet ŞAHİN.Cemile İffet ŞAHİN ŞAHİN - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (32):213-213.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Dark Side of the Shroom: Erasing Indigenous and Counterculture Wisdoms with Psychedelic Capitalism, and the Open Source Alternative.Neşe Devenot, Trey Conner & Richard Doyle - forthcoming - Anthropology of Consciousness.
  Anthropology of Consciousness, EarlyView.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Fransa Katolik Kilisesi’nde Gallikanizm.Osman ŞAHİN & İskender Oymak - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):239-259.
  Gallicanism is specifically related to the Catholic Church of France, and it is a set of ecclesiastical and political doctrines and practices which tried to limit the powers of the Papacy in France in general. In particular, it characterized the situation of the Catholic Church in France at certain periods. The emergence of Gallicanism as a specific idea came about in the 14th century and was first used as a term in 1810. Almost everything expressed by Gallicanism is a distinctive (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sahin Aksoy R.I.P.Frank Leavitt - 2012 - Eubios Journal of Asian and International Bioethics 22 (4):134-134.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  21
  Çocukların Boşanmaya Caydırıcı Etkisi.Şahin DOĞAN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):321-321.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Düşünmenin Alfabesi: Bir Eleştirel Düşünme Kitabı. Yasin Ramazan. İstanbul: Babil Kitap, 2020, 144 sayfa.Meryem ŞAHİN - 2021 - Atebe 5:157-163.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Erken Dönemin Ahl'k Tasavvuru Doğrultusunda Tasavvufun Din Bilimleri Arasına Girmesi.Fatma Gülseroğlu - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Beyond the Three Monkeys of Workforce Diversity: Who Hears, Sees, and Speaks Up?Fatma Kusku, Ozlem Araci, Veysi Tanriverdi & Mustafa F. Ozbilgin - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The purpose of this study was to explain differences between employees who feel a sense of belonging and those who feel a sense of otherness in terms of their opinions about diversity works in their organizations. We conducted an empirical study to examine the perceptual differences between two independent groups of the study “who feel a sense of belonging” and “who feel a sense of otherness.” We collected data from 792 employees working for organizations in different sizes, industries, and capital (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  Muhammed ferîd vecdî’ni̇n makâmeleri̇nde ahlâkî ve sosyal konular.Fatma Hayrünnisa ÇİL - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):143-143.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  İbn Kemmûne’nin Cisim Anlayışı.Fatma Zehra Pattabanoğlu - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):69-91.
  İslâm felsefenin klasik dönem çalışmalarının ardından, on ikinci yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanmanın resmini görmek ve sonraki süreci anlamak bakımından İbn Kemmûne dikkat çeken isimlerdendir. Bu makale onun daha önce akademik camiada tartışılmamış cisim teorisiyle ilgilidir. Bundan dolayı konu, mümkün bir mahiyet olarak cismin nasıl varlık kazandığı ve bu süreci yönlendiren ilkelerin tabiat alanına nasıl yansıdığı, cismin ne olduğu, kurucu unsurları, çeşitleri, nitelikleri ve eklentileri çerçevesinde tabiat felsefesi ve metafizikle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylece İbn Kemmûne’ye göre ilk cismin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  91
  Paper: Brain Death Revisited: It is Not ‘Complete Death’ According to Islamic Sources.Ahmet Bedir & Şahin Aksoy - 2011 - Journal of Medical Ethics 37 (5):290-294.
  Concepts, such as death, life and spirit cannot be known in their quintessential nature, but can be defined in accordance with their effects. In fact, those who think within the mode of pragmatism and Cartesian logic have ignored the metaphysical aspects of these terms. According to Islam, the entity that moves the body is named the soul. And the aliment of the soul is air. Cessation of breathing means leaving of the soul from the body. Those who agree on the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 14.  11
  Visual Rhetoric Based on Triadic Approach: Intellectual Knowledge, Visual Representation and Aesthetics as Modality.Fatma Nazlı Köksal & Ümit İnatçı - 2020 - Semiotica 2020 (233):35-53.
  The aim of the present study is to evaluate Sonja Foss’s Rhetorical Schema for the Evaluation of Visual Imagery as well as reflect upon several points for further consideration; and finally suggest a renewed triadic approach as a method for analyzing art-relevant visual imagery. The triadic approach to be discussed assumes three correlative layers: the intellectual knowledge, function of the artistic content as the visual representational component, and aesthetics as modality. This study will include the analysis of a print advertisement (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  7
  Bedreddin Aynî'nin İkdü’L-Cüm'n'ına Göre Memlükler Döneminde Hadis.Fatma Betül Altintaş - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Kronik tarzında yazılmış umumî tarih çalışmaları, yalnızca yazılış amacı muvacehesinde kullanılmakla kalmaz. Kronik çalışmalar, aynı zamanda yazıldığı dönemdeki ulemanın konumunun ve müellifin o günkü ilim dünyasına bakışının yansımalarını içerebilir. Bu çalışma, tanınmış Hanefî fakîh ve muhaddis Bedreddin Aynî’nin umumî bir tarih kitabı olarak kaleme aldığı İkdü’l-cümân adlı kitabı üzerinedir. Bu makalede, İkdü’l-cümân adlı eserden yola çıkılarak 648-707 yılları arasında Memlükler’de hadis ilminin ve âlimlerinin durumu ile müellif Aynî’nin bunlara yaklaşımları okunmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda İkdü’l-cümân’da atıfta bulunulan hadis tarihi öğeleri, ilim (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Oghuz Elements In Kumuk Turkish.Neşe Erenoğlu - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:416-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Ottoman Bureaucracy Innovation: Regulation Of Tobacco.H. Neşe ERİM - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  17
  Children’s Difficulty with True Belief Tasks: Competence Deficit or Performance Problem?Nese Oktay-Gür & Hannes Rakoczy - 2017 - Cognition 166:28-41.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 19.  6
  İnsan Hakları, Ahlak Ve Kültür Açısından “Onur” Kavramına Yaklaşımın Kavramın Tanımlanmasına Etkileri.Fatma Betül Parmaksizoğlu - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Göçmen Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlar: Eskişe.Neşe BÖRÜ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):123-123.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  25
  Validity and Reliability of a Turkish Version of the Modified Moral Sensitivity Questionnaire for Student Nurses.Sibel Yilmaz Sahin, Emine Iyigun & Cengizhan Acikel - 2015 - Ethics and Behavior 25 (4):351-359.
  This study examined the validity and reliability of a Turkish version of the Modified Moral Sensitivity Questionnaire for Student Nurses. After obtaining permission to adapt the MMSQSN into Turkish, the translation/back-translation method was used with expert opinions to determine content validity. Factor analysis was conducted to examine the construct validity and test–retest was performed on the questionnaire to determine reliability. Cronbach’s alpha coefficients were calculated to assess for internal consistency. Participants included 272 baccalaureate degree student nurses who took ethics lessons (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22.  3
  Etik Lider Olarak Okul Yöneticilerinin Özelliklerine Ve Davranışlarına İlişkin O.Neşe BÖRÜ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):161-161.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg: Unter besonderer Berücksichtigung der Siemens AG.Fatma Uzun - 2018 - In Johannes Heinrich (ed.), Individualität, Subjektivität Und Selbstsorge Bei Nietzsche: Eine Analyse Im Gespräch Mit Foucault. De Gruyter. pp. 59-74.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  28
  Fatma Aliye Hanımın Çerçevesinden Kadın Haklarının Sınırları.Hilal Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1059-1059.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Process of Independence.Fatma Mansur - 1962 - New York: Humanities Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  The 2007 Assassination of Hrant Dink Through the Lenses of History, Memory and Emotions.Fatma Müge Göçek - 2018 - Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 70 (2):149-163.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael de Nogales Méndez.Hüseyin Güngör ŞAHİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):563-563.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Children Exhibit Different Performance Patterns in Explicit and Implicit Theory of Mind Tasks.Nese Oktay-Gür, Alexandra Schulz & Hannes Rakoczy - 2018 - Cognition 173:60-74.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29.  7
  Life Narratives Are More Other-Centered, More Negative, and Less Coherent in Turkey Than in Germany: Comparing Provincial-Turkish, Metropolitan-Turkish, Turkish-German, and Native German Educated Young Adults.Neşe Hatiboğlu Altunnar & Tilmann Habermas - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  9
  Evaluation of the Attitudes of the Elementary School Students to Turkish Course In Terms Of Success-Gender-Education Level of Their Families.Fatma Bölükbaş - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:905-918.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Digital Learning, Life Satisfaction, and Perceived Stress Due to COVID-19 Emergency: Case Study Among Female Saudi University Students.Fatma Mabrouk, Mohamed Mehdi Mekni & Aishah Aldawish - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The paper explores the impact of the corona virus disease-19 pandemic on the Saudi higher education system. The research focuses on the relationship between digital learning in COVID-19 time, life satisfaction, and stress among female students. The study discusses measures, practices, defense mechanisms, and coping strategies to face challenges. Using an online survey based on psychological effects and its role in defense mechanisms and coping strategies, findings show that digital learning provides flexibility in terms of time and offers resources at (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  30
  Ralamb'ın Kıyafet Albümü'ndeki 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu Giysi Özelliklerinin İncelenmesi.Fatma KOÇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):371-371.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  63
  Corporate Environmental Citizenship Variation in Developing Countries: An Institutional Framework.Şükrü Özen & Fatma Küskü - 2009 - Journal of Business Ethics 89 (2):297-313.
  This study focuses on why some companies in developing countries go beyond environmental regulations when implementing their corporate environmental social responsibilities or citizenship behavior. Drawing mainly upon the new institutional theory, this study develops a conceptual framework to explain three institutional factors: companies’ market orientations, industrial characteristics, and corporate identities. Accordingly, we suggest that companies from developing countries that are oriented to markets in developed countries, operate in highly concentrated industries, and have missionary identities adopt corporate environmental citizenship behavior by (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 34.  5
  Peygamberlik-Tıp İlişkisi Ve Tıbbın Kaynağı Sorunu.Şahin Efil - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):747-770.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  The Function of Texts in Transferring of Culture in Teaching Turkish as a Foreign Language.Bölükbaş Fatma - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:221-235.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Halk Eğitim Kurslarının, Kadın Katılımcıların Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerine Ka.Fatma Ünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):905-905.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  37
  Religious Orientation and Its Relation to Locus of Control and Depression.Fatma Gül Cirhinlioğlu & Gözde Özdikmenli-Demir - 2012 - Archive for the Psychology of Religion 34 (3):341-362.
  This study examines the relationships among intrinsic and extrinsic religious orientations, locus of control and depression levels of 430 Turkish Muslim university students. The results show that some locus of control dimensions are related to participants’ religious orientations, but depression has no significant impact on intrinsic or extrinsic religiousness. Hierarchical Regression Analyses were conducted for predicting the intrinsic and extrinsic religious orientations of different gender. Belief in chance and belief in fate contribute to male and female participants’ intrinsic religious orientations. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  An Evaluation of Arab Students’ Turkish Writing Skills.Bölükbaş Fatma - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1357-1367.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  Wrongful Death: Oklahoma Supreme Court Replaces Viability Standard with "Live Birth" Standard.Fatma Marouf - 2000 - Journal of Law, Medicine and Ethics 28 (1):88-90.
  On December 7,1999, a divided Oklahoma Supreme Court held in Nealis v. Baird that a claim may be brought under Oklahoma's wrongful death statute on behalf of a nonviable fetus born alive. The decision represents a departure from the traditional notion that “viability”—the ability of a fetus to sustain life outside the womb with or without medical assistance—is the standard for wrongful death recovery. In replacing the “viability” standard with a “live birth” standard, the majority maintained that live birth is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Di̇nî gruplarin kadin mensuplari üzeri̇ndeki̇ di̇nî, manevî ve ahlakî etki̇leri̇.Fatma Baynal - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  Influence of Manganese Concentration and Annealing Temperatures on the Physical Properties of CdO Films Grown by the SILAR Method.B. Sahin, F. Bayansal & M. Yüksel - 2014 - Philosophical Magazine 94 (9):956-963.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  18
  Fatma Aliye Hanım'ın Romanlarında Din Algısı.Mehmet Özdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1013-1013.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  10
  Anadolu Halk Hekimliği Uygulamalarında Demir Unsurunun Kullanımı.Fatma Ateş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):69-69.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Kızılderili Mitolojisinde Mitik Hayvanlar.Fatma Ateş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):13-13.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  Wrongful Death: Oklahoma Supreme Court Replaces Viability Standard with “Live Birth” Standard.Fatma Marouf - 2000 - Journal of Law, Medicine and Ethics 28 (1):88-90.
  On December 7,1999, a divided Oklahoma Supreme Court held in Nealis v. Baird that a claim may be brought under Oklahoma's wrongful death statute on behalf of a nonviable fetus born alive. The decision represents a departure from the traditional notion that “viability”—the ability of a fetus to sustain life outside the womb with or without medical assistance—is the standard for wrongful death recovery. In replacing the “viability” standard with a “live birth” standard, the majority maintained that live birth is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnternet.Ünal Fatma - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):741-752.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  Ahl'kta Tutarlılık ve Denge Modeli: Aşırılık ve Eksiklik Ortasında, Objektif ve Bütüncül Bir Yaklaşım.Fatma YÜCE - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1257-1277.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  16
  Açıksaray “Open Palace”: A Byzantine Rock-Cut Settlement in Cappadocia.Fatma Gül Öztürk - 2014 - Byzantinische Zeitschrift 107 (2):785-810.
  Name der Zeitschrift: Byzantinische Zeitschrift Jahrgang: 107 Heft: 2 Seiten: 785-810.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Türkiye.Mehmet Arif ŞAHİNLİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2323-2323.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  The Turkish Demand for Food.Mehmet Arif ŞAHİNLİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2111-2111.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 291