Order:
Disambiguations
Fei Yang [3]Feifei Yang [1]
 1.  21
  Alteration of Basal Ganglia and Right Frontoparietal Network in Early Drug-Naïve Parkinson’s Disease During Heat Pain Stimuli and Resting State.Ying Tan, Juan Tan, Jiayan Deng, Wenjuan Cui, Hui He, Fei Yang, Hongjie Deng, Ruhui Xiao, Zhengkuan Huang, Xingxing Zhang, Rui Tan, Xiaotao Shen, Tao Liu, Xiaoming Wang, Dezhong Yao & Cheng Luo - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 2.  8
  Mutual Information-Based Brain Network Analysis in Post-Stroke Patients With Different Levels of Depression.Changcheng Sun, Fei Yang, Chunfang Wang, Zhonghan Wang, Ying Zhang, Dong Ming & Jingang Du - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 3.  8
  Geochemical Sedimentary Evidence From Core 973-2 for Methane Activity Near the Jiulong Methane Reef in the Northern South China Sea. [REVIEW]Mengdi Pan, Daidai Wu, Fei Yang, Tiantian Sun, Nengyou Wu & Lihua Liu - 2018 - Interpretation: SEG 6 (1):T163-T174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Complexity Analysis of a Mixed Memristive Chaotic Circuit.Xiaolin Ye, Jun Mou, Chunfeng Luo, Feifei Yang & Yinghong Cao - 2018 - Complexity 2018:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark