Results for 'Filip Karf��k'

1000+ found
Order:
 1.  75
  K některým extravagantním teoriím významu.Filip Tvrdý - 2013 - In Božena Bednaříková & Pavla Hernandezová (eds.), Od slova k modelu jazyka. Olomouc: pp. 343-349.
  Semantics based on representational theories of mind has met challenges recently. Traditional accounts consider meaning as an entity with semantic properties, i.e. a mental object that denotes or represents a real-world object. The paper discusses ways of constructing meaning without representations, as shown in Rapaport’s syntactic semantics and Rosenberg’s eliminative theory of mind and language.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  12
  Foucault and Lifelong Learning, Governing the Subject – Edited by A. Fejes & K. Nicoll.Filipe D. Santos - 2011 - Educational Philosophy and Theory 43 (8):898-900.
 3.  15
  Believing in “Us”: Exploring Leaders’ Capacity to Enhance Team Confidence and Performance by Building a Sense of Shared Social Identity.Katrien Fransen, S. Alexander Haslam, Niklas K. Steffens, Norbert Vanbeselaere, Bert De Cuyper & Filip Boen - 2015 - Journal of Experimental Psychology: Applied 21 (1):89-100.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4.  34
  Kant, Kafka, Josef K.Joris van Gorkom, Emmanuel Alloa, Filip Buekens, Niels Jørgen CAPPELØRN & Steven Spileers - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (1):41.
 5.  73
  Antiscientismus, konceptuální analýza, naturalismus.Filip Tvrdý - 2018 - Pro-Fil 19 (1):49-61.
  Filozofie ve 20. století ztratila velkou část svých kompetencí a pro svou údajnou neužitečnost se stala terčem kritiky ze strany přírodních vědců. Vztah mezi filozofií a vědou lze řešit pomocí tří stanovisek, kterými jsou antiscientismus, konceptuální analýza a naturalismus. Obsahem článku je charakteristika jednotlivých přístupů a identifikace problémů, s nimiž se musí jejich zastánci potýkat. Autorovi se jako nejslibnější jeví Quinem inspirovaný naturalismus, podle něhož má veškeré poznání povahu syntetických aposteriorních výroků, a filozofie je proto kontinuální s přírodní vědou. Není (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  65
  Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka.Filip Tvrdý - 2011 - In Tomáš Nejeschleba, Václav Němec & Monika Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie II: Od Kanta po současnost. Brno: pp. 33-41.
  In 2009, we celebrated the bicentennial of the birth of Charles Darwin and the sesquicentennial of the publication of his book The Origin of Species. This seems to be a good opportunity to evaluate the importance of Darwin’s work for the social sciences, mainly for philosophical anthropology. The aim of this paper is to discuss the traditional anthropocentric conceptions of man, which consider our biological species to be exceptional – qualitatively higher than other living organisms. Over the course of the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  60
  Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Odvrácená Strana Legendy: Otto Hahn V Kontextu Nacistického Německa.Filip Grygar - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 41 (1):59-110.
  Článek se zabývá demystifikací dodnes panující legendy o ikoně světové vědy, nositeli Nobelovy ceny za objev štěpení těžkých jader, chemiku Otto Hahnovi. Desítky let byl považován za vzor německé slušnosti, zodpovědnosti a příklad antinacistického vědce, který nekolaboroval se zločinným režimem na jeho válečné mašinérii. Teprve od devadesátých let 20. století se dostávají k rukám historiků archivní materiály, jež umožňují získat ucelenou představu o Hahnově působení v době nacistického Německa a o jeho aktivním zapojení ve válečném uranovém výzkumu, jehož výsledkem mělo (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés.Filip Karfik, Lenka Karfikova, Pavel Kouba & Stepan Spinka - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 37:83-124.
  Po disputacích k tématům Filosofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka a Nekonečnost konečnosti podle Ivana Chvatíka uspořádala Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze dne 29. června 2009 v pořadí již třetí pokus o výměnu mezi domácími filosofy. Tentokrát však nebyl východiskem diskusí programový text některého z účastníků, ale Platónův výklad o nejvyšších rodech v dialogu Sofistés. Tomuto textu se zde dostalo trojí velmi odlišné interpretace, kterou bychom snad mohli vzdáleně přirovnat k liternímu, morálnímu a alegorickému neboli naukovému pochopení posvátného textu (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Současné teorie sociálního rozumění na pozadí sporu a antropologickou diferenci.Filip Jaroš - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):3-27.
  Tato studie je inspirována knížkou Petra Urbana Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka a věnuje se současným diskuzím o povaze sociálního rozumění, zejména v případě nelinguálních tvorů. Nejvýraznější pozice zastává na jedné straně skupina srovnávacích psychologů kolem M. Tomasella, která vychází z filosofů kolektivní intencionality, na straně druhé D. Leavens a K. Bardová, kteří mají blízko k interaktivistické interpretaci problému sociálního rozumění. Bude ukázáno, že rozdíly ve výsledcích empirických výzkumů mají základ v ontologických (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Cosmology and Psychology in the Timaeus.Thomas Johansen - 2005 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 2:271-278.
  A Critical Notice of Filip Karfík, Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologiein Platons Phaidon und Timaios, K. G. Saur Verlag, München/Leipzig 2004.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. A Positive Theory of Social Entrepreneurship.Filipe M. Santos - 2012 - Journal of Business Ethics 111 (3):335-351.
  I propose a theory aimed at advancing scholarly research in social entrepreneurship. By highlighting the key trade-off between value creation and value capture and explaining when situations of simultaneous market and government failure may arise, I suggest that social entrepreneurship is the pursuit of sustainable solutions to neglected problems with positive externalities. I further discuss the situations in which problems with externalities are likely to be neglected and derive the central goal and logic of action of social entrepreneurs, in contrast (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 14. K, T, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 16. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), Pp. 544+Xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Vice Epistemology of Believers in Pseudoscience.Filip Tvrdý - 2021 - Filozofia 76 (10):735-751.
  The demarcation of pseudoscience has been one of the most important philosophical tasks since the 1960s. During the 1980s, an atmosphere of defeatism started to spread among philosophers of science, some of them claimed the failure of the demarcation project. I defend that the more auspicious approach to the problem might be through the intellectual character of epistemic agents, i.e., from the point of view of vice epistemology. Unfortunately, common lists of undesirable character features are usually based on a priori (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  36
  K. I. Kalliphatides: (1) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων. (2) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων, I. Pp. 48, 12. Thessaloniki: Privately Printed, 1965. Paper.R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; Map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 Fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. K. J. WU "Discovering Formal Logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 22. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  15
  Prof. K. Borinski on W. B. Smith's Biblical Criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Kıbrısta BM Tarafından Gerçekleştirilen.Soyalp Tamçeli̇k - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):733-778.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  W. K. C. Guthrie's "A History of Greek Philosophy". Volume IV: "Plato: The Man and His Dialogues: Earlier Period". [REVIEW]K. W. Harrington - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (3):431.
 27.  39
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra . Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  16
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  16
  Can Interpersonal Behavior Influence the Persistence and Adherence to Physical Exercise Practice in Adults? A Systematic Review.Filipe Rodrigues, Teresa Bento, Luís Cid, Henrique Pereira Neiva, Diogo Teixeira, João Moutão, Daniel Almeida Marinho & Diogo Monteiro - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 30. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 31. K Probleme Filosofii I͡azyka.K. Kh Khanazarov - 2007 - Uzbekistan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Simpson, SG, Tanaka, K. And Yamazaki, T., Some Conserva.K. Tanaka - 2002 - Annals of Pure and Applied Logic 118:249.
 33.  14
  Jungmann, K. René Descartes.K. Jungmann - 1908 - Kant Studien 13 (1-3).
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  9
  Reduced Autobiographical Memory Specificity and Affect Regulation.Filip Raes, Dirk Hermans, J. Mark G. Williams & Paul Eelen - 2006 - Cognition and Emotion 20 (3-4):402-429.
 35.  47
  Chryselephantine Statues K. D. S. Lapatin: Chryselephantine Statuary in the Ancient Mediterranean World . Pp. XVI + 242, Ills, 3 Colour Pls. Oxford: Oxford University Press, 2001. Cased, £75. Isbn: 0-19-815311-. [REVIEW]K. W. Arafat - 2002 - The Classical Review 52 (02):339-.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  14
  K'aokuhsue Yu Kechishih . Hsia Nai.K. C. Chang - 1981 - Isis 72 (2):317-318.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  59
  The Sense of Touch: From Tactility to Tactual Probing.Filip Mattens - 2017 - Australasian Journal of Philosophy 95 (4):688-701.
  Because philosophical reflections on touch usually start from our ability to perceive properties of objects, they tend to overlook features of touch that are crucial to correct understanding of tactual perception. This paper brings out these features and uses them to develop a general reconception of the sense of touch. I start by taking a fresh look at our ability to feel, in order to reveal its vital role. This sheds a different light on the skin's perceptual potential. While it (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 38.  54
  Biologie zbavená břemene teleologie.Filip Tvrdý - 2021 - Aithér 13 (1):50-68.
  The use of teleological language in biology is burdened with many difficulties. Speakers in everyday and scientific discourse confuse functions with purposes and misunderstand functionality, finality, and intentionality. The paper is structured into three sections. In the first part the difference between Platonic supranatural and Aristotelian quasi-natural account of teleology will be explained, with examples from the history of philosophy of biology. The second part will present the Darwinian approach to etiology that constitutes a more sound alternative to the teleological (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  44
  Unconscious Task Application.Filip Van Opstal, Wim Gevers, Magda Osman & Tom Verguts - 2010 - Consciousness and Cognition 19 (4):999-1006.
  The nature of unconscious information processing is a heavily debated issue in cognitive science, and neuroscience. Traditionally, it has been thought that unconscious cognitive processing is restricted to knowledge that is strongly prepared by conscious processes. In three experiments, we show that the task that is performed consciously can also be applied unconsciously to items outside the current task set. We found that a same–different judgment of two target stimuli was also performed on two subliminally presented prime stimuli. This was (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 40.  29
  Ethically Questionable Negotiating: The Interactive Effects of Trust, Competitiveness, and Situation Favorability on Ethical Decision Making. [REVIEW]Filipe Sobral & Gazi Islam - 2013 - Journal of Business Ethics 117 (2):281-296.
  This study explores the direct and interactive effects of individual differences in interpersonal trust and negotiation style on ethical decision-making processes across commonly faced negotiation situations. Individual differences influence basic ideas about legitimate negotiating behaviors, affect behavioral intentions directly, and interact with the favorability of negotiating situations, resulting in direct, indirect, and interactive effects on ethical decision-making processes. Using a sample of 298 participants in executive education workshops, the study analyzes the relationship between interpersonal trust, competitiveness, moral judgment, and behavioral (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41. Eenpartijstaten in Zwart Afrika : Evolutie, Recente Ontwikkelingen, Perspectieven.Filip Reyntjens - 1984 - Res Publica 26 (2):143-179.
  Together with the emergence of strong executive presidencies and the frequency of coups d'Etat, the single party is one of the striking features of the political development in Africa South of the Sahara since 1960.More than half the countries of the continent are presently under one-party rule. This article attempts to analyse the origins, recent developments, and perspectives in the field of African single-party states. Sameelements favourable to the emergence of this phenomenon were the colonial heritage, the precolonial tradition, and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Juridische Mechanismen van Conflictbeheersing in België : Het Onderwijsprobleem.Filip Reyntjens - 1986 - Res Publica 28 (4):591-614.
  Political and sociological research indicates that the use of consociational techniques has been a major means of ensuring peace and stability in a divided society like Belgium. This paper attempts to cast a first look at another component: what are the legal mechanisms of confiictmanagement in Belgium? This question is studied on the basis of the case of the school-confiict, which is one aspect of the ideological dividing line ; this was indeed the first to be institutionalised in Belgium. The (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  29
  Re-Enchanting the World: The Role of Imagination in Perception: K. Lennon.K. Lennon - 2010 - Philosophy 85 (3):375-389.
  This paper defends what the philosopher Merleau Ponty coins ‘the imaginary texture of the real’. It is suggested that the imagination is at work in the everyday world which we perceive, the world as it is for us. In defending this view a concept of the imagination is invoked which has both similarities with and differences from, our everyday notion. The everyday notion contrasts the imaginary and the real. The imaginary is tied to the fictional or the illusory. Here it (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 44.  38
  K.-J. Hölkeskamp Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik im 4. Jh. v. Chr. 2., erweiterte Auflage. Pp. xxxiv + 344, map. Stuttgart: Franz Steiner, 2011 . Paper, €47. ISBN: 978-3-515-09883-0. [REVIEW]Marleen K. Termeer - 2013 - The Classical Review 63 (1):298-299.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  7
  Is the Problem of Conflicting Intentions a Genuine Problem? Some Remarks on Gómez-Torrente´s “Roads to Reference”.Filipe Martone - 2020 - Manuscrito 43 (4):49-58.
  In this brief discussion piece I try to offer some considerations in favor of the so-called Simple Intention Theory of demonstratives, which is rejected by Gómez-Torrente. I try to show that the main argument offered against the Simple Intention Theory appears to be based on false data.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  20
  I. K. R Aubitschek : Isthmia: Excavations by the University of Chicago Under the Auspices of the American School of Classical Studies at Athens: Vol. VII. The Metal Objects (1952–1989) . Pp. Xxxv + 200, 8plans, 96 Pls. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens, 1998. Cased, $150. ISBN: 0-87661-937-. [REVIEW]John K. Papadopoulos - 1999 - The Classical Review 49 (02):615-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. What Is Money? An Alternative To Searle's Institutional Facts.J. P. Smit, Filip Buekens & Stan du Plessis - 2011 - Economics and Philosophy 27 (1):1-22.
  In The Construction of Social Reality, John Searle develops a theory of institutional facts and objects, of which money, borders and property are presented as prime examples. These objects are the result of us collectively intending certain natural objects to have a certain status, i.e. to ‘count as’ being certain social objects. This view renders such objects irreducible to natural objects. In this paper we propose a radically different approach that is more compatible with standard economic theory. We claim that (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 48. Zum eigenen Vortrag (K. Dürr, Aussagenlogik im Mittelalter).K. Dürr - 1937 - Erkenntnis 7 (1):356-356.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zum vortrag von K. Grelling und P. Oppenheim (Der gestaltbegriff im lichte der neuen logik).K. Dürr - 1937 - Erkenntnis 7 (1):357-357.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Yuri K. Melvil's "Charles Peirce and Pragmatism". [REVIEW]Paul K. Crdsser - 1971 - Philosophy and Phenomenological Research 32 (2):271.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000