Order:
See also
 1. O niektórych funkcjach muzyki według Henryka Enzelberga.Filip Maj - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:251-259.
  W artykule analizowane są uwagi Henryka Elzenberga dotyczące znaczenia i funkcji muzyki dla człowieka. Muzyka ma zdolność antycypowania, wywołania, przekazywania i przekierowywania treści emocjonalnych, ale jaka jest jej rola w poznaniu i myśleniu? Problem jest omawiany w kontekście relacji muzyki z mistyką, z życiem, z niemoralnością, w odwołaniu do Beethovena i Wagnera oraz myśli Wittgensteina o muzyce.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Problem twórczości artystycznej w teorii Henryka Bergsona.Filip Maj - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:191-204.
  Tekst omawia myśl Henryka Bergsona na temat twórczości artystycznej jako efekt „ewolucji twórczej”. Wyłanianiu się dzieła twórczego towarzysza dwa główne procesy, które utrwalaja relacje świata duchowego i materialnego: sympatia i asymilacja. Tworzenie można opisać za pomocą różnych technik, np. skupianie, mentalizacja, wykraczanie poza plan, selekcjonowanie, odwracanie przebiegów fizycznych w stronę przeciwna, obramowanie dzieła itd. Na poziomie analizy metafizycznej Bergson opisuje twórczość nie tyle jako relacje artysta–człowiek, ale jako relacje duszy artysty i świata natury, które wymykają się regułom logicznym.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zarys Filozofii Twórczości Henryka Bergsona.Filip Maj - 2008 - Wydawnictwo Stakroos/Muzaios.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  35
  The Trouble with the Notion of Loneliness.Tadeusz Kobierzycki & Filip Maj - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (8-9):93-107.
  Henryk Elzenberg, a Polish axiologist, existentialist wrote about loneliness in the 30 contexts of the soul, virtues, protection, culturalization and personality, etc. He bases the negative image of loneliness on the identification of deficits, and the positive one on the identification of their transcendence (love, freedom, salvation). My text is an attempt to reconstruct the philosophy of loneliness on the basis of the book Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, 1907–1963 [Trouble with Existence. Aphorisms in the Order of Time].
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Epistemological Issues Concerning Creativity — H. Elzenberg.Filip Maj - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):175-185.
  Henryk Elzenberg (1887–1967)—a Polish philosopher, axiologist and existentialist claimed that creativity concealed the secret of life and death. Creativity connects many extremities and contradictions, it requires sacrifices, asceticism, perfectionism, but also yearning, liberty, sensuality and desire.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Psychoanalityczne i egzystencjalne problemy twórczości.Filip Maj - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:143-153.
  W tekście podjęty zotał problem twórczości i osobowości artysty z perspektywy niektórych XX-wiecznych teorii, m.in. psychoanalizy, psychologii analitycznej i egzystencjalnej. Twórczość może być formą rozwiązania konfliktu i przemiany energii seksualnej, formą obrony psychologicznej i odbudowy swojego,,ja”, czynnością harmonizowania swojego,,cienia” ze sobą i wyrazem archetypu, sposobem przekroczenia swojego typu psychologicznego i rozwoju osobowości, a także mistycznym połączeniem przedmiotu i podmiotu oraz egzystencjalną psychosyntezą.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  O rozumieniu reguł \"dezintegracji\" i \"dekonstrukcji\" (Kazimierz Dąbrowski i Michel Foucault).Filip Maj - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:175-187.
  W artykule analizowane są reguły „dezintegracji” i „dekonstrukcji” w pracach Kazimierza Dąbrowskiego i Michela Foucaulta. Teoria dezintegracji pozytywnej Dąbrowskiego bada niszczące i budujące procesy w osobowości człowieka. Teoria dyskursu Foucaulta wskazuje na różne dekonstrukcje, którym człowiek jest poddawany na skutek procesów kulturowych i psychologicznych. Obie reguły ukazane są na przykładzie opisów „zdrowia” i „choroby”.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark