Search results for 'Filosofische antropologie' (try it on Scholar)

145 found
Order:
 1. Antoon Braeckman (2004). Moderne individualiteit: De kunst in Schellings filosofische antropologie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 96 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Jacques Taminiaux (1984). Filosofische En Metafysische Antropologie Bij Marx. Beschouwingen Bij de Duitse Ideologie. de Uil Van Minerva 1.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  28
  Christopher Gill (2006). The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought. Oxford University Press.
  Christopher Gill offers a new analysis of what is innovative in Hellenistic--especially Stoic and Epicurean--philosophical thinking about selfhood and personality. His wide-ranging discussion of Stoic and Epicurean ideas is illustrated by a more detailed examination of the Stoic theory of the passions and a new account of the history of this theory. His study also tackles issues about the historical study of selfhood and the relationship between philosophy and literature, especially the presentation of the collapse of character in Plutrarch's Lives, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 4.  3
  Christian Möckel (2005). Das Urphänomen des Lebens: Ernst Cassirers Lebensbegriff. Meiner.
  Diese Konstellation dient Möckel als Anregung für den erstmals geführten Nachweis, daß der Vernunft und Rationalität verpflichtete Ernst Cassirer sein Philosophieren bereits im Frühwerk konsequent auf das »irrationale« Leben bezieht ...
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  18
  Paul Gillaerts (2011). Jean Wagemans: Redelijkheid En Overredingskracht van Argumentatie. Een Historisch-Filosofische Studie Over de Combinatie van Het Dialectische En Het Retorische Perspectief Op Argumentatie in de Pragma-Dialectische Argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory). [REVIEW] Argumentation 25 (1):123-125.
  Jean Wagemans: Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie. Een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory) Content Type Journal Article Pages 123-125 DOI 10.1007/s10503-010-9197-0 Authors Paul Gillaerts, Lessius University College, Antwerp, Belgium Journal Argumentation Online ISSN 1572-8374 Print ISSN 0920-427X Journal Volume Volume 25 Journal Issue (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  4
  Catalin Vasile Bobb (2010). Caiete de antropologie istorica. Oamenii si moartea in societatea romaneasca/ Annals of Historical Anthropology. People and Death in Romanian Society. Journal for the Study of Religions and Ideologies 3 (9):148-149.
  *** Caiete de antropologie istorica. Oamenii si moartea in societatea romaneasca.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  2
  Liviu Pop (2010). Simona Nicoarã, Istorie si imaginar – eseuri de antropologie istoricã/ History and Imaginary - Essays in Historical Anthropology. Journal for the Study of Religions and Ideologies 2 (5):225-226.
  Simona Nicoarã, Istorie si imaginar – eseuri de antropologie istoricã (History and Imaginary - Essays in Historical Anthropology) Editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2000.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  1
  Gilbert Hottois (1992). Symbol en techniek: een inleiding tot de filosofische en ethische aspecten van de technowetenschap. Nexus 23:27-46.
  De technowetenschappen zetten een vraagteken bij vele verworvenheden van de westerse cultuur. ~Ons joods-christelijk tijdsbesef, vele morele en ethische ideeën en filosofische uitgangspunten komen op losse schroeven te staan.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  15
  C. A. Van Peursen (1966). Dna en wijsgerige antropologie. Tijdschrift Voor Filosofie 28 (1):53-71.
  The article points out the implications of the discovery of the structure of desoxyribonuceine-acid for the philosophical study of man. The DNA contains in the chromosomes the genetic information. It contains a code which is being deciphered by the way the „instructions”, contained by the specific order of elements of the DNA, are realised by the whole organisation of the organism. In the course of evolution these instructions are becoming more specific and more complex, resulting in the organisation of the (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  10
  L. De Raeymaeker (1970). Het menselijk gelaat, uitdrukking Van transcendentie, naar de filosofische opvatting Van Emmanuel Levinas. Tijdschrift Voor Filosofie 32 (3):375-454.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  50
  G. Glas (1989). Descartes Over Emoties. Het Spontane En Het Instrumentele Lichaam in de Cartesiaanse Antropologie. Philosophia Reformata 54:4.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  5
  Sylvia Wenmackers (2016). Ballonnen Boven de Filosofische Freesmachine. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 108 (2):245-249.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  14
  Ben Vedder (2007). Naar een filosofische hermeneutiek Van de godsdienst. Tijdschrift Voor Filosofie 69 (4):631 - 652.
  The question of the sense or meaning of religious behavior is something different from praying or religious activity itself. If one wants to understand religious activity (or if someone wants to explain his actions), one speaks from a distanced concern with regard to this activity or behavior. In a certain sense, activity must be postponed in order to produce an interpretation. The thinking way of giving an account is a different activity, another act, than the act (in this case the (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  12
  Hein van Dongen (2007). Wilde Beesten in de Filosofische Woestijn. Wijsgerig Perspectief 47 (4):6-18.
  William James was zo'n veelzijdig denker dat hij lezers met de meest uiteenlopende achtergronden wist te bereiken. Een opstel als ‘Is life worth living’ uit The Will to Believe spreekt waarschijnlijk andere lezers aan dan de discussies over het pragmatische waarheidsbegrip uit The meaning of truth. De auteur die fameuze passages leverde over ‘de theorie van de automaat’ is ook de schrijver die probeerde om bezwaren tegen een leven na de dood te pareren, en het is moeilijk om je een (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  12
  Peter-Paul Verbeek (2009). Technologie voorbij de mens. Naar een antropologie en ethiek van het posthumanisme. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (1):56.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  4
  Vincent Blok & Andries De Smet (2014). Recensies - Renæ© ten Bos & Mollie Painter-Morland . Bedrijfsethiek. Filosofische Perspectieven. Amsterdam: Boom, 236 Pp., 32,50 €. [REVIEW] Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 106 (1):94-97.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  4
  Guido Vanheeswijck (2013). Jeroen Vanheste , De wijsheid van de roman. Literaire antwoorden op filosofische vragen. Budel, Damon, 256 pp., € 24,90. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105 (2):123-128.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  13
  Sjaak van der Geest (1997). De cultuur van'au'over antropologie en pijn. Wijsgerig Perspectief 38 (98):2.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. K. Schaubroeck (2007). Richard Anthone, Eddie Janssens, Steven Vervoort en Jan Knops (red.), Peinzen: 49 filosofische vragen voor kinderen, Leuven, Acco, 2006 [Book Review]. [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 69 (2):369-372.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  15
  Stefaan E. Cuypers (1991). Autonomie en identificatie de analytische antropologie Van Harry Frankfurt. Tijdschrift Voor Filosofie 53 (4):700 - 709.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  8
  F. Buekens (1989). Het Filosofische Project Van Donald Davidson. Tijdschrift Voor Filosofie 51 (2):316 - 329.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  8
  N. Luyten (1963). De betekenis Van het lichaam in een thomistische antropologie. Tijdschrift Voor Filosofie 25 (1):3 - 36.
  La phénoménologie contemporaine a développé une anthropologie dans laquelle la dimension corporelle de l'homme reprend une signification trop oubliée par le rationalisme. Ce renouveau nous invite à une confrontation avec la pensée anthropologique du thomisme. Malgré certaines ressemblances frappantes entre l'„esprit incarné” de la phénoménologie et l'„âme forme du corps” thomiste, de profondes divergences semblent exclure tout rapprochement des deux conceptions. Alors que la première se cantonne dans le phénoménal, la deuxième s'installe de plein pied dans une perspective ontologique. Ce (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  14
  Arthur Kok (2009). Duitslands eerste filosofische bestseller. Wijsgerig Perspectief 49 (1):44.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  14
  Rudolf Bernet (2001). Lust en onlust: Poging tot een filosofische fundering Van de psychoanalytische begrippen. Tijdschrift Voor Filosofie 63 (3):517 - 541.
  A correct understanding of what Freud means by “pleasure” and what he thinks of the possible ways to obtain pleasure requires an examination of his conceptions of the drive and of the libidinal body. Both theories are built on a variety of traditional philosophical views, the examination of which can help to overcome some of their obscurities. The reference to Leibniz and his Aristotelian understanding of the relation between pleasure and the force (vis activa) which animates the substance and maintains (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  12
  Stephan Strasser (1979). De eenheid Van Martin Buber's filosofische geschriften. Tijdschrift Voor Filosofie 41 (2):260 - 278.
  Die im ersten Band der „Werke” Bubers unter dem Titel „Schriften zur Philosophie” herausgegebenen Publikationen behandeln vielfach Probleme der Theologie, der Mystik, der Erziehungswissenschaften, Psychologie, Psychotherapie, Soziologie und Politik. Der Verfasser fragt sich, ob dieser heterogenen Vielfalt eine gedankliche Einheit innewohnt. Wenn man grundsätzlich zwischen Religionsphilosophie und Theologie unterscheidet, wenn man ferner annimmt, dasz die Philosophie sich auf ein Feld nichtphilosophischer Erfahrungen besinnen kann, ohne darum ihren philosophischen Charakter einzubüszen, dann kann diese Frage bejaht werden. Allerdings trägt Bubers philosophische Besinnung (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  11
  R. Vergauwen (1993). Filosofische logica: Een status quaestionis. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (1):141 - 150.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  6
  Griet Galle & Andrea Robiglio (2013). Dante in Zijn Filosofische Context. Tijdschrift Voor Filosofie 75 (2):281-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  10
  Jens De Vleminck (2008). Review: A. Roothaan, Spiritualiteit Begrijpen: Een Filosofische Inleiding (Amsterdam: Boom, 2007). [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 70 (2):411.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  9
  Jens De Vleminck (2012). Review: Ph. Van Haute & T. Geyskens, De kunst van een onmogelijk genot: Klinische antropologie van de hysterie bij Freud en Lacan (Utrecht: IJzer, 2010). [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 74 (2):386-389.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  2
  J. Zwart & M. J. C. M. van der Poel (2005). C.J.H. Jansen, J.M. Smits En L.C. Winkel , 16 Juristen En Hun Filosofische Inspiratie. Nijmegen 2004: Ars Aequi Libri. 232 Pagina's. ISBN 9069165120. [REVIEW] Philosophia Reformata 70 (2):169-173.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Mlchiel Leezenberg (forthcoming). Filosofische En Onfilosofische Blikken Op de Islam. Krisis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  7
  Filip Buekens (2006). Lacan Begrijpen. Over Filosofische Beweringen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 98:197-215.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  1
  J. Stellingwerff (2000). D.H.Th. Vollenhoven, Schematische Kaarten; Filosofische Concepties in Probleemhistorisch Verband; Bewerkt Door K.A. Bril En P.J. Boonstra. Amstelveen 2000, 422 Pp. ISBN 90-805180-2-6. [REVIEW] Philosophia Reformata 65 (2):207-210.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. R. H. A. Corbey (2000). Review of the books Interculturele communicatie en multiculturalisme: Enige filosofische voorbemerkingen, J. van Brakel, 2000, 90232333336;'Culturen bestaan niet': Het onderzoek van interculturaliteit als het openbreken van vanzelfsprekendheden, WJM van Binsbergen, 1999, 905677302x. [REVIEW] Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 92 (1):112-113.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  2
  Rudi Laermans (1986). Het postmodernistisch spook getemd? Habermas' herijking van het moderne filosofische vertoog. Krisis 6 (1):19-38.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Wiebe E. Bijker (1981). Het beeld van de natuurwetenschappen in het onderwijs,(wetenschaps) filosofische argumenten voor een onderwijsvernieuwing. Filosofie En Praktijk 2:97-103.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  2
  Luco J. Van den Brom (2013). Vormt moderne antropologie een probleem voor het Christelijk geloof? Hts Theological Studies 69 (1):01-10.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  1
  M. de Wilde (2008). Het falen van de mensenrechten: een filosofische analyse. Krisis 9 (3):31-42.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  1
  Olivier Perru (2003). Maria Francesca Canonico, Antropologie Filosofiche Del Nostro Tempo a Confronto. Revue Philosophique De Louvain 101 (4):726-731.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  1
  Ben Vedder (1989). Schelers Laatste Antropologie -The Latest Anthropology of Max Scheler. Bijdragen 50 (4):432-442.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  1
  Ben Vedder (1989). Schelers laatste antropologie: Notitie. Bijdragen 50 (4):432-442.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Hans Achterhuis (2003). Een filosofische liefdesaffaire?: de briefwisseling tussen Heidegger en Arendt. Krisis: Tijdschrift Voor Filosofie 4 (3):49-59.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Jan Aler (1991). Martin Heidegger 1889-1976 : Filosofische Weerklank in de Lage Landen.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. J. W. Bakker, Y. Kuiper & Jelle Miedema (1987). Antropologie Tussen Wetenschap En Kunst Essays Over Clifford Geertz.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Vincent Blok (2010). De Andere Anfang van de Filosofie. Kritische Kanttekeningen Bij Heideggers Filosofische Methode. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 102 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Rudolf Boehm (2001). Dwaalsporen. Filosofische en politiek-economische opstellen 1986-1997. Tijdschrift Voor Filosofie 63 (2):442-442.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. M. Boeckhout (2008). Hedendaagse biomacht: empirisch-filosofische bijdragen aan de politiek van de levenswetenschappen. Krisis 2008 (2):57-63.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Abraham P. Bos (2002). Gnostische Spiritualiteit: De Grieks-Filosofische Component. Philosophia Reformata 67 (2):108-127.
  Voor een goede beoordeling van het verschijnsel van de Gnostiek is het nodig rekening te houden met de invloed van Philo van Alexandrië, het geschrift Over de kosmos en de filosofie van Aristoteles. In de moderne discussie zijn die drie factoren vaak verkeerd ingeschat.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Rene ten Bos (2008). Naar Een Amfibische Antropologie. Het Element Water Bij Peter Sloterdijk (Summary: Towards an Amphibious Anthropology: Water and Peter Sloterdijk, P. 26). Tijdschrift Voor Filosofie 70 (1):3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Jan M. Broekman (1982). Mens en mensbeeld van ons recht. Over recht en antropologie. Deel I: Antropologie. Tijdschrift Voor Filosofie 44 (1):179-180.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 145