Order:
 1.  41
  Constrained Monotonicity and the Measurement of Power.Manfred J. Holler, Rie Ono & Frank Steffen - 2001 - Theory and Decision 50 (4):383-395.
  In this paper we will discuss constraints on the number of (non-dummy) players and on the distribution of votes such that local monotonicity is satisfied for the Public Good Index. These results are compared to properties which are related to constraints on the redistribution of votes (such as implied by global monotonicity). The discussion shows that monotonicity is not a straightforward criterion of classification for power measures.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  13
  "Polnische Patrioten?" Einige Anmerkungen zum frühen Polenbild in Westpreußen um 1700.Frank Steffen - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Poniższa praca odnosi się głównie do tezy Huberta Orłowskiego, według której „niemiecka dyskusja o Polsce miała legitymujące, nic do pominięcia znaczenie dla wynalezienia niemieckiego narodu”. Wobec rozmiarów i rozdrobnienia społeczno-wyznaniowego Rzeszy Niemieckiej ok. 1700 r. temat ten ograniczony jest do Prus Zachodnich i głównego problemu debaty o przyczynach funkcjonowania powstałego obrazu Polski. Koncentracja na Prusach Zachodnich wynika z modalnego charakteru, jaki musiał mieć „problem Polski” jako odzwierciedlenie procesów tworzenia się granic na danym obszarze, którego niemiecki rejon kulturalny miał polską przynależność (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Geist, Person, Gemeinschaft: Freiburger Beiträge Zur Aktualität Husserls.Philippe Merz, Andrea Sebastiano Staiti & Frank Steffen (eds.) - 2010 - Ergon.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark