9 found
Order:
 1. Human Error is Doubt or Praise.Frantisek Mihina - 2009 - Filozofia 64 (6):568-576.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Legitimizácia metafyziky alebo peirceov projekt vedeckej filozofie.František Mihina - 2013 - Filozofia 68 (4).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Making Metaphysics Legitimate: Peirce and His Project of Scientific Philosophy.Frantisek Mihina - 2013 - Filozofia 68 (4):285-295.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ontology of Humanism.Frantisek Mihina - 2010 - Filozofia 65 (3):290-302.
 5. Poznámky K stegmullerovej koncepcii vedeckého vysvetľovania.František Mihina - 1977 - Filozofia 32 (1):111.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Pokus O systematizáciu morálnych noriem M. Ossowska, normy morálne mária ossowská nepochybne patrí me-dzi najvýznamnejších poľských marxistic-kých etikov. V jej morálnej teórii je Evi. [REVIEW]František Mihina - 1974 - Filozofia 29 (1):104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Peirce\'owska próba rekonstrukcji filozofii. Naukowa metafizyka jako krytyka dziejów filozofii.Frantisek Mihina - 2001 - Colloquia Communia 71 (4):63-75.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Reason, Faith, and Tradition.Frantisek Mihina - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (8-10):9-18.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  R. Rorty--filozofia pro futuro?František Mihina - 2011 - Filozofia 66 (10).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark