Results for 'Fu-Lun Tan'

1000+ found
Order:
 1.  4
  Blind Parameter Identification of MAR Model and Mutation Hybrid GWO-SCA Optimized SVM for Fault Diagnosis of Rotating Machinery.Wenlong Fu, Jiawen Tan, Xiaoyuan Zhang, Tie Chen & Kai Wang - 2019 - Complexity 2019:1-17.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Solutions to No-Wait Flow Shop Scheduling Problem Using the Flower Pollination Algorithm Based on the Hormone Modulation Mechanism.Chiwen Qu, Yanming Fu, Zhongjun Yi & Jun Tan - 2018 - Complexity 2018:1-18.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Feasibility of Functional Near-Infrared Spectroscopy to Investigate the Mirror Neuron System: An Experimental Study in a Real-Life Situation.Pei-Pei Sun, Fu-Lun Tan, Zong Zhang, Yi-Han Jiang, Yang Zhao & Chao-Zhe Zhu - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 4.  4
  Corrigendum: Feasibility of Functional Near-Infrared Spectroscopy to Investigate the Mirror Neuron System: An Experimental Study in a Real-Life Situation.Pei-Pei Sun, Fu-Lun Tan, Zong Zhang, Yi-Han Jiang, Yang Zhao & Chao-Zhe Zhu - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 5. Hsi Fang Ssu Hsiang Chia Lun Chung-Kuo.Charles Wei-Hsun Fu & Yang-Shan Chou - 1993
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Lun Yu Zhi Mei.Peirong Fu - 2012 - Hu Nan Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Makesi Zhu Yi Ren Quan Li Lun Yu Zhongguo Shi Jian.Zitang Fu & Xingjian Hu (eds.) - 2012 - Fa Lü Chu Ban She.
 8. Qi Meng, Pi Pan Quan Shi Yu Zong Jiao Lun Li.Yongjun Fu - 2009 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ru Dao Tian Lun Fa Wei.Peirong Fu - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ru Jia Zheng Zhi Li Lun Ji Qi Xian Dai Jia Zhi.Yongju Fu - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ru Jia Zhe Xue Xin Lun.Peirong Fu - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Song Ming Dao Xue Xin Lun: Ben Ti Lun Jian Gou Yu Zhu Ti Xing Zhuan Xiang = Newly Research of Song and Ming Dynasties' Philosophy: Construction of Ontology and Turn of Subjectivity.Xiaofan Fu - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Song Ru Jing Jie Lun.Changzhen Fu - 2008 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zhongguo Gu Dai Si Xiang Yu Xue Shu Shi Lun.Sinian Fu - 2006 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Jing Ji Lun Li Xue: Chao Xian Dai Shi Jiao = Economic Ethnics: A Bevond-Modernism Perspective.Weidong Tan - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
 16. Lun Li Xue Yan Jiu.Zhongcheng Tan - 2006 - Fujian Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Mei Yu de Yi Yi: Zhongguo Xian Dai Mei Yu Si Xiang Fa Zhan Shi Lun.Haozhe Tan & Yanshun Liu (eds.) - 2006 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Mengzi Zhe Xue Xin Lun.Yuquan Tan - 2011 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wen Yi Xue Qian Yan Li Lun Zong Lun.Haozhe Tan & Longqian Ma (eds.) - 2001 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  16
  Iconic Gestures Prime Words.De‐Fu Yap, Wing‐Chee So, Ju‐Min Melvin Yap, Ying‐Quan Tan & Ruo‐Li Serene Teoh - 2011 - Cognitive Science 35 (1):171-183.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  29
  Iconic Gestures Prime Words.De-Fu Yap, Wing-Chee So, Ju-Min Melvin Yap, Ying-Quan Tan & Ruo-Li Serene Teoh - 2011 - Cognitive Science 35 (1):171-183.
  Using a cross-modal semantic priming paradigm, both experiments of the present study investigated the link between the mental representations of iconic gestures and words. Two groups of the participants performed a primed lexical decision task where they had to discriminate between visually presented words and nonwords (e.g., flirp). Word targets (e.g., bird) were preceded by video clips depicting either semantically related (e.g., pair of hands flapping) or semantically unrelated (e.g., drawing a square with both hands) gestures. The duration of gestures (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. The Fu-Tzu a Post-Han Confucian Text.Jordan D. Paper & Xuan Fu - 1987
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Based On The Narration Of Wahb Bın Munabbih, A Mathnawi: Dasıtan-I Erve Hatun.Bünyamin Tan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Fu Peirong Guo Xue de Tian Kong.Peirong Fu - 2009 - Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Ting Fu Peirong Jiang Guo Xue: Chong Su Xian Dai Ren de Xin Ling.Peirong Fu - 2008 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhuangzi de Zhi Hui: Fu Peirong "Zhuangzi" Xin De.Peirong Fu - 2009 - Huang Shan Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The Art of the Han Essay Wang Fu's Ch'ien-Fu Lun.Anne Behnke Kinney & Fu Wang - 1990
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Qian Fu Lun.Fu Wang - 2008 - Henan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  17
  The Ambitions of Curiosity: Understanding the World in Ancient Greece and China. By GER Lloyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Pp. Xvi+ 175. Price Not Given. The Art of the Han Essay: Wang Fu's Ch'ien-Fu Lun. By Anne Behnke Kinney. Tempe: Center for Asian Studies, Arizona State University, 1990. Pp. Xi+ 154. [REVIEW]Thomas L. Kennedy Philadelphia, Cross-Cultural Perspectives By K. Ramakrishna, Constituting Communities, Theravada Buddhism, Jacob N. Kinnard Holt & Jonathan S. Walters Albany - 2004 - Philosophy East and West 54 (1):110-112.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dang Dai Wen Yi Li Lun Tan Xun Lu: Chen Chuancai Zi Xuan Ji.Chuancai Chen - 2008 - Zhong Yang Guang Bo Dian Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Jiao Hua Yu Gong Fu: Gong Fu Lun Shi Yu Zhong de Yangming Xin Xue Xi Tong.Duoxu Chen - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Liang an Si di Zhong Qing Nian Zhe Xue Jia Xue Shu Lun Tan Lun Wen Zhuan Ji.Sicheng Deng (ed.) - 2004 - Aomen Ren Wen Ke Xue Xue Hui.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zheng Fu Lun Li Yan Jiu.Xiaohong Gao - 2008 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Shi Ren Yu Ding Xing: Gong Fu Lun Shi Yu Xia de Cheng Ming Dao Zhe Xue Yan Jiu.Xiaodong Guo - 2006 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Makesi Zhu Yi Yu Zhongguo Wen Ti Yan Jiu: Chongqing Shi Yan Jiu Sheng Makesi Zhu Yi Lun Tan.Rongsheng Huang (ed.) - 2011 - Xi Nan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Wei Wu Shi Guan Qian Yan Wen Ti Yan Jiu: Xian Dai Zhe Xue Shi Yu Xia de Yi Zhong Li Lun Tan Suo.Sanping Kuang & Jinfang Chang (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhongguo Chuan Tong Dao de Lun Tan Wei =.Zhengping Wang - 2004 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Lu Xue Wei Ti Zhu Xue Wei Yong: Cong "Gong Fu" Lun Wu Cheng.Zhirong Wu - 2011 - Wen Shi Zhe Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ru Xue de Qi Lun Yu Gong Fu Lun.Rubin Yang & Pingci Zhu (eds.) - 2008 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Laozi Si Xiang Yu Ren Lei Sheng Cun Zhi Dao: 2010 Luoyang Laozi Wen Hua Guo Ji Lun Tan Wen Ji = Laozi Thought and the Existing Road for Humanity: Treaties Collection of International Forum on Laozi Culture in Luoyang, in 2010.Baoyou Zhao, Xiuchang Gao & Yinan Yang (eds.) - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Laozi Yu Huaxia Wen Ming Chuan Cheng Chuang Xin: 2012, Zhongguo Luyi Guo Ji Laozi Wen Hua Lun Tan Wen Ji = Laozi and the Inheritancing and Innovation of Chinese Civilization: Treatises Collection of International Forum on Laozi Culture in Luyi, in 2012.Baoyou Zhao, Xiuchang Gao & Daming Chen (eds.) - 2013 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ru Jia Si Xiang Zai Shi Jie de Chuan Bo Yu Fa Zhan: Guo Ji Ru Xue Lun Tan, 2004.Liwen Zhang (ed.) - 2005 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Tian Li Yu Ren Yu Zhi Zheng: Qing Ru Yangzhou Xue Pai "Qing Li Lun" Tan Wei.Xiaofen Zhang - 2010 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Wen Hua Fu Xing Lun: Gong Gong Ru Xue de Jin Lu.Xize Deng - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  15
  Fu-Sheng Yin. K'o-Hsüeh-Ching-Yen-Lun It Cheng-Hsing Chi Ch'i P'i-P'ing . Kuo-Li T'aiwan-Ta-Hsüeh Wen-Shih-Che Hsüeh-Pao , No. 2 , Pp. 193–213. [REVIEW]Hao Wang - 1951 - Journal of Symbolic Logic 16 (4):304-304.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  16
  Letter From Four Comrades in the History Department of Fu Tan University.Chao Shao-ch'üan, Ch'en K'uang-Shih, Li Ch'un-yüan & Han Kuo-Ching - 1968 - Chinese Studies in History 2 (1):44-48.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Jin Dai She Hui Bian Ge Zhong de Lun Li Tan Suo: Cong Wu Xu Dao Wu Si.Wen Chen - 2011 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Jing Xue, Zhi du Yu Sheng Huo: "Lun Yu""Fu Zi Xiang Yin" Zhang Shu Zheng.Bisheng Chen - 2010 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhongguo Zhe Xue Yu Wen Hua Fu Xing Quan Lun.Liguang Deng - 2008 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zheng Ming Ping Jia Yuan Li: Jian Ji Dui Min Shi Su Song Fang Fa Lun de Tan Tao = the Theory of Proof Evaluation: With Some Study of the Civil Procedure Methodology.Housheng Duan - 2011 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000