Results for 'Gülay Özkan'

59 found
Order:
See also
 1.  4
  Aristoteles'te Ahlaki Bir Eylem Olarak Yönetim Ve Politika.Devrim Özkan - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):135-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Ağız Alanından Yazı Diline Geçiş: Gagavuz Türkçesi Örneği.Nevzat Özkan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):85-85.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  24
  Televizyon Dizilerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Niğde Üniversites.Recep Özkan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1017-1017.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Osman b. Maz‘ûn’un Vefat Tarihi ve Bakî‘ Mezarlığı’na Defnedilen İlk Kişi Olup Olmadığı ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi.Gülay Özkan & Levent Öztürk - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):389-409.
  Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra henüz bir yıl geçmeden Mescid-i Nebevî inşa edilmiş ve bu esnada Bakī’ Mezarlığı da teessüs etmiştir. Bakīu’l-Garkad, Cennetü’l-Bakī’ gibi adlarla da anılan Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişinin kim olduğu mevzuunda birbirinden farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu hususta, ilk defnedilen sahâbînin Ensar’dan Es’ad b. Zürâre veya Muhacirlerden Osman b. Maz’ûn olduğu şeklindeki rivayetler ön plâna çıkmaktadır. Bu makalede, Osman b. Maz’ûn’un vefat tarihi ile ilgili rivayetler bağlamında onun Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişi olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Crito: Upon the Duty, Citizenship and, Justice.Devrim Özkan - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):89-101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Viking Ve Hint Mitolojilerinde Yılan İmgesi.Mehmet Masatoğlu & Selahattin Özkan - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Türkiye Merkezli Akademik Yazım Ve Kaynak Gösterme Sistemi: İSNAD.Abdullah Demir & Abdussamet Özkan - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1791-1813.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  28
  Patients' Transcultural Needs and Carers' Ethical Responses.Hanzade Dogan, Verena Tschudin, İnci Hot & İbrahim Özkan - 2009 - Nursing Ethics 16 (6):683-696.
  Many Turkish people migrated to Germany between 1955 and 1975. This study was carried out in Göttingen, Germany. Fifty Turkish people (described as patients) were asked about the care they had received from German health care personnel, and 50 German nurses and 50 German physiotherapists were questioned about care they had given to Turkish patients. Significant findings were the needs of the Turkish patients for good communication, physical contact and understanding of their culture-based expressions of illness. The German nurses and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Duns Scotus'ta Tanrı Ve Ahl'k Yasası.Fatih Özkan - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:1):181-210.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  KPSS Alan Bilgisi Testinin Türkçe Öğretmenliği Programı Ve Özel Alan Yeterlikleri Kapsamında İncelen.Saliha Özkan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1231-1231.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  35
  The Ethics Examiner and Media Councils: Improving Ombudsmanship and News Councils for True Citizen Journalism.Rick Kenney & Kerem Ozkan - 2011 - Journal of Mass Media Ethics 26 (1):38-55.
  The debate over news ombudsmen remains at a seemingly irreconcilable impasse, and less relevant as journalism shifts away from print and traditional newsroom structures in the new-media age. There are fewer than 30 ombudsmen at U.S. media outlets today, according to the Organization of News Ombudsmen (Ombudsmen, 2010). We argue that the greatest failure of ombudsmanship is that it does not go far enough in giving voice and visibility to the ombudsman's work, including interacting with community. Media news outlets can (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Benimsedikleri Temel İnsani Değerler.Recep Özkan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1253-1253.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  Realist Romandan Postmodern Romana: Roman Kahramanının Zaman Ve Mek'ndaki Konumu.Devrim Özkan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1027-1027.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutum.Bülent Özkan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):509-509.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: İzmir Ve Gaziantep Örneği.Gülbin Özkan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1333-1333.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Paul F. knitter’i̇n di̇nler Arasi di̇yalog anlayişi.Mehmet Şükrü Özkan - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (34):51-51.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Humanrights and Freedom in Albania Under Enver Hoxha Period.Ali Özkan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2055-2077.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Manyaslı Mahmud'un Manzum Gülistan Tercümesi Ve Yeni Bir Nüshası.Mustafa Özkan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1-1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Temperature Derivatives of the Bulk Modulus of ZrB2calculated by Using the Pressure Derivative of the Bulk Modulus.H. Özkan - 2014 - Philosophical Magazine 94 (1):73-77.
 20.  9
  Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygısı Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.Erdost Özkan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1747-1747.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  9
  Reiteration in Turkish Proverbs.İbrahim Özkan - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1649-1656.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Universals in Classical Period of Islamic Philosophy by H. Akkanat.Fatih Özkan - 2018 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 (2):127-132.
  Hasan Akkanat, Universals in Classical Period of Islamic Philosophy [Klasik Dönem İslam Felsefesinde Tümeller], 498 pp.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Modern Sosyal Hayatta Kadının Toplumsal Cinsiyetinin Ve Rollerinin Dönüşümü: Geleneğe Karşı Modernit.Devrim Özkan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1239-1239.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  Proverbs and Idioms in the Context of Gender in Turkish.Bülent Özkan - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1133-1147.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  An Investıgatıon On Corpus-Checkıng Of Lexems Defıned As ‘Adverb’ In Güncel Türkçe Sözlük.Bülent Özkan - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1764-1782.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  A Motif That Frequently Dealt With In Sufistic Mesnevis: Travel/Journey.Ömer Özkan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1755-1778.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Double Redublication In Turkey Turkish.Bülent Özkan - 2008 - Journal of Turkish Studies 6:1625-1648.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  The Case-Ending Complements of Some Verbs in the Old Anatolian Turkish and Variants Seen in Time This Complements.Abdurrahman Özkan - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:521-532.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Lexical, Syntactic and Textual Aspects Of ‘Double Reduplication’ In Turkey Turkish.Bülent Özkan - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:564-582.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  The Historical Development Process Of Turkish Literary Language In Iraq.Nevzat Özkan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:89-107.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  The Regions Of The Spread Of Crıiean Tatar Turkish.Nevzat Özkan - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:524-554.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  The Three Symbols of Albania.Ali Özkan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:217-237.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  A Glance to Become Gagauz Turkish Language of Writing and Education Works.Nevzat Özkan - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:77-89.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Sanat Ve Klasik.Halit Özkan (ed.) - 2006 - Klasik.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Contemporary Music From Turkey: Turkish Composer Özkan Manav's Approaches to the Local Materials In.Zeynep Gülçin ÖZKİŞİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2069-2069.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  42
  Examining the Effects of Moral Development Level, Self-Concept, and Self-Monitoring on Consumers' Ethical Attitudes.Bahtışen Kavak, Eda Gürel, Canan Eryiğit & Öznur Özkan Tektaş - 2009 - Journal of Business Ethics 88 (1):115 - 135.
  This study investigates the possible effects of self-concept, self-monitoring, and moral development level on dimensions of consumers' ethical attitudes. "Actively benefiting from illegal activities," "actively benefiting from deceptive practices," and "no harm/no foul 1—2" are defined by factor analysis as four dimensions of Turkish consumers' ethical attitudes. Logistic regression analysis is applied to data collected from 516 Turkish households. Results indicate that self-monitoring and moral development level predicted consumer ethics in relation to "actively benefiting from questionable practices" and "no harm/no (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37.  7
  The Effect of an Enriched Sport Program on Children’s Executive Functions: The ESA Program.Ambra Gentile, Stefano Boca, Fatma Neşe Şahin, Özkan Güler, Simona Pajaujiene, Vinga Indriuniene, Yolanda Demetriou, David Sturm, Manuel Gómez-López, Antonino Bianco & Marianna Alesi - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  22
  Examining the Effects of Moral Development Level, Self-Concept, and Self-Monitoring on Consumers’ Ethical Attitudes.Bahtışen Kavak, Eda Gürel, Canan Eryiğit & Öznur Özkan Tektaş - 2009 - Journal of Business Ethics 88 (1):115-135.
  This study investigates the possible effects of self-concept, self-monitoring, and moral development level on dimensions of consumers' ethical attitudes. "Actively benefiting from illegal activities," "actively benefiting from deceptive practices," and "no harm/no foul 1—2" are defined by factor analysis as four dimensions of Turkish consumers' ethical attitudes. Logistic regression analysis is applied to data collected from 516 Turkish households. Results indicate that self-monitoring and moral development level predicted consumer ethics in relation to "actively benefiting from questionable practices" and "no harm/no (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  8
  Vignettes to Identify the Ethical Domain of an Emerging Country's Banking Sector: The Experience of Turkey.Ayfer Hortacsu & E. Nur Ozkan Gunay - 2008 - Business Ethics: A European Review 17 (2):121-137.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  15
  Vignettes to Identify the Ethical Domain of an Emerging Country's Banking Sector: The Experience of Turkey.Ayfer Hortacsu & E. Nur Ozkan Gunay - 2008 - Business Ethics 17 (2):121–137.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  4
  Nass ile Tayin Fikrine Mu‘tezilî Bir Eleştiri: Ebû T'hir Rüknüddin et-Tureysisî Örneği.Özkan ŞİMŞEK - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1117-1150.
  Bu çalışmada İslam düşünce tarihinde çokça ele alınan yönetime gelmede “nass ile tayin” anlayışına yönelik genelde Mu‘tezile’nin özelde ise bir Mu‘tezilî âlim Ebû Tâhir Rüknüddin et-Tureysisî’nin eleştirileri konu edinilmektedir. “Nass ile tayin” anlayışı Kur’ân âyetleri ve hadisler üzerinden temellendirilmeye çalışılan bir husustur. Şii çevrelerle özdeşleşen bu anlayış bazı Sünnî ekollerde de dillendirilmiştir. Genelde dördüncü halife Ali’nin imâmeti çerçevesinde konu tartışılsa da bazı çevrelerde birinci halife Ebû Bekir’in imâmeti için de nass ile tayin iddia edilmiştir. Mu‘tezile temelde Şîa’nın imâmet anlayışına birçok (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  20
  19.yy Osmanlı Mimarisi'ndeki Oryantalizm'in İber Kaynağı ve Sirkeci Garının Analizi.Meltem Özkan Altinöz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):837-837.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  17
  Ontolojik Analiz Yöntemiyle Necati Bey'in Bir Gazelini Şerh Denemesi.Özkan Uz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1129-1129.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine Yönelik Algıları.Özkan ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):229-229.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Final Phonem Consonants In Dialects Of Turkey Turkish.Özkan Aydoğdu - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:576-597.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  14
  Yeniden-Yazılmış Bir Yusuf İle Züleyha Hik'yesi Üzerinde Metinlerarası Bir Okuma.Özkan Daşdemi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1009-1009.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alan Hedeflerin Değerler Açısından İncelen.Özkan Sapsağlam - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):683-683.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  11
  Yunus Emre Ve H'ce Muhammed Lutfî'nin İki Şiiri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme.Özkan Daşdemi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):729-729.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  Davutoğlu Süleyman Hik'yesinde Tevrat Kaynaklı Dönüştürmeler.Özkan Daşdemi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):11-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Bostanzade Yahya and His Gül-I Sad-Berg.Ferudun Hakan Özkan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2079-2104.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 59