Results for 'G��kmen Arslan'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Emotional Intelligence and Personality Traits Based on Academic Performance.Xin Dong, Olga A. Kalugina, Dinara G. Vasbieva & Arslan Rafi - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The purpose of this study was to examine the role of personality traits on academic performance. Furthermore, this study also aims at exploring the effects of virtual experience and emotional intelligence between personality traits and academic performance of the students. The findings imply that personality traits are the strong predictors of better academic performance. However, several personality traits do not have a positive impact on the academic performance. The study further suggests that students who have emotional abilities and virtual experience (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlığı Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.Yurdal Di̇kmenli̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):353-353.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  38
  Foreword: Professional Ethics in Business and Social Life.Mahmut Arslan & Alejo José G. Sison - 2009 - Journal of Business Ethics 88 (1):1-1.
 4.  6
  Şeyh G'lib’s and Keçeci-Z'de İzzet Molla’s “Gazel”s Between Nazire Connections.Mustafa Arslan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:251-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Physical Properties of the Body-Centred Tetragonal.Ertuǧrul Karaca, E. Arslan, H. M. Tütüncü & G. P. Srivastava - forthcoming - Philosophical Magazine:1-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  31
  Siverek'te Arıcılığın Gelişimi Ve Arıcılık Faaliyetleri.Handan Arslan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):157-157.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Negative Results Are Needed to Show the Specific Value of a Cultural Explanation for G.Ruben C. Arslan, Christoph J. von Borell, Julia Ostner & Lars Penke - 2017 - Behavioral and Brain Sciences 40.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Storia di Milano, II: Dall'invasione dei Barbari al governo vescovile . G. P. Bognetti, E. Besta, E. Arslan, G. RosaAtti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi.Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo.L'età feudale. C. G. MorLa società milanese nell'età precomunale. C. Violante. [REVIEW]Robert S. Lopez - 1955 - Speculum 30 (4):617-625.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Work Values of Turkish and American University Students.Z. Karakitapo─ ƒlu Ayg├╝ N., M. Arslan & S. G.├╝ ney - 2008 - Journal of Business Ethics 80 (2):205.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  5
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Dinden Mücerret Bir Tesellinin İmk'nı Üzerine: İliyya Ebû M'dî’Nin Felsefetu’L-Hayat Kasidesi.Adnan Arslan - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girdiği 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Lübnan, Suriye, Filistin ve Ürdün’den pek çok insan sosyopolitik nedenlerden dolayı Amerika’ya göç etmiştir. Kendilerini bir anda bambaşka bir dünyada bulan bu göçmenler arasında edebi yetkinliğe sahip olan yazarlar bir araya gelmiş ve dernekler kurmuşlardır. İleride “Mehcer Edebiyatı” olarak tanımlanacak bu entelektüel kesimin sundukları edebi ürünler, biçim ve muhtevaya getirdikleri açılımlarıyla edebiyat araştırmalarına konu olmaktadır. Bu çalışmada Mehcer edebiyatının öne çıkan isimlerinden olan İliyya Ebû Mâdî’nin hayata iyimser bakma çağrısında bulunan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Klasik Arap Edebiyatında Övülen ve Yerilen Hasletler.Murat Ataman & Adnan Arslan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1269-1298.
  Toplumların sosyal yapısının harcı yahut temeli mesabesinde olan ahlaki erdem ve faziletler, kuşaklar arasında daha çok edebi eserlerle nakledilmektedir. Zira toplumların milli sermayeleri olan edebiyatçılar, yaşadıkları dönemde kendilerine tevarüs eden ahlaki birikimi söz sanatları ile yeniden cazibeli edebi bir kalıba döküp sunmaktadır. Cahiliye dönemi de dâhil olmak üzere Araplar, sosyal ilişkilerinde güzel buldukları davranışları şiir kaydıyla muhafaza etmeye çalışmışlardır. Aile içi iletişimden güçlü bir kabile reisinin huzurunda takınılacak tavra kadar pek çok görgü kuralı şiirde nazmedilmiş ve bu türden şiirler Arapların (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Semantics Through Reference to the Unknown.Arslan Aran - 2016 - Croatian Journal of Philosophy 16 (3):381-392.
  In this paper, I dwell on a particular distinction introduced by Ilhan Inan—the distinction between ostensible and inostensible use of our language. The distinction applies to singular terms, such as proper names and definite descriptions, or to general terms like concepts and to the ways in which we refer to objects in the world by using such terms. Inan introduces the distinction primarily as an epistemic one but in his earlier writings (1997: 49) he leaves some room for it to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Mütenebbî’Ni̇n (Öl. 354/965) Şi̇i̇rleri̇nde Savaş Unsurlarina Ai̇t Tasvi̇rler.Adnan Arslan - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):127-145.
  Şiir denilen edebi türün can damarı duygulardır ve korku, ümit, neşe, üzüntü gibi pek çok duygunun en yoğun yaşandığı zemin de savaş meydanlarıdır. Bu yüzden yazılı ilk edebi metinler savaş ve kahramanlıkları anlatan destanlar olmuştur. Klasik Arap şiirinin pişdar isimlerinden olan Mütenebbî, pek çok edebi mahareti içerisinde savaşa ait unsurların tasvirlerdeki başarısı ile Arap şiir eleştirmenleri tarafından takdir edilmiştir. Şair çoğu kez övdüğü kimlerin savaşlardaki heybeti, atlarının ihtişamı, kılıç, mızrak ve ok gibi silah araçlarının öldürücülüğü vb. hususlarda tasvirlerde bulunmuştur. Şairin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”.Adnan Arslan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):49-64.
  Varlığa ilk adım attığı andan itibaren hayatı seven insanoğlu, yaşı ilerle-dikçe tanıştığı ve bağlandığı diğer insanların sayısının artmasıyla hayata daha da bağlanmaktadır. Ancak ne var ki anne-baba, evlat-torun, eş-dost yakınlıklarıyla şenlenen hayatın sonunu ve ayrılıkların yakınlaşmakta olduğunu haber veren ihtiyarlık gün içinde ikindiye, yıl içerisinde de sonbahara benzemektedir. Karanlık gece ve soğuk kışların habercisi olan ihtiyarlık dönemi beka arzusuyla coşkun insan tabiatı açısından hüzünlü bir dönemi ifade etmektedir. “Yaşlılık” olgusu, duygusal yoğunluklardan hayatını alan edebiyatın dikkatini çeken temalarından biridir. Hemen her (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması.Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.) - 2006 - İlya.
  Kaynardağ, Arslan, 1923-; intellectual; criticism and interpretation; Turkey; modern philosophy; 20th century.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  40
  Synchronicity: An Acausal Connecting Principle. (From Vol. 8. Of the Collected Works of C. G. Jung).C. G. Jung & Sonu Shamdasani - 2010 - Princeton University Press.
  This book is parapsychological study of the meaningful coincidence of events, extrasensory perception, and similar phenomena.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 18.  17
  Dreams: (From Volumes 4, 8, 12, and 16 of the Collected Works of C. G. Jung).C. G. Jung & Sonu Shamdasani - 2010 - Princeton University Press.
  "From The collected works of C.G. Jung, volumes 4, 8, 12, 16"--P. [i].
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 19.  25
  From Plato to Wittgenstein: Essays by G.E.M. Anscombe.G. E. M. Anscombe - 2011 - Imprint Academic.
  Both books were highly praised. This third volume brings essays on the thought of historical philosophers in which Anscombe engages directly with their ideas and arguments.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. J. G. Fichte in zeitgenössischen Rezensionen.Erich Fuchs, Wilhelm G. Jacobs & Walter Schieche - 1995
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  22
  Four Archetypes: (From Vol. 9, Part 1 of the Collected Works of C. G. Jung) [New in Paper].C. G. Jung & Sonu Shamdasani - 2010 - Princeton University Press.
  Reprint. Originally published: 1959; 1st Princeton/Bollingen pbk. ed. published: 1970.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22. The Science of Knowing: J. G. Fichte's 1804 Lectures on the Wissenschaftslehre.J. G. Fichte & Walter E. Wright (eds.) - 2005 - State University of New York Press.
  The first English translation of Fichte’s second set of 1804 lectures on the Wissenschaftslehre.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 23.  38
  Nonconceptua1 Content and the" Space of Reasons," RICHARD G.Richard G. Heck Jr - 2000 - Philosophical Review 109 (4):483-523.
  In The Varieties of Reference, Gareth Evans argues that the content of perceptual experience is nonconceptual, in a sense I shall explain momentarily. More recently, in his book Mind and World, John McDowell has argued that the reasons Evans gives for this claim are not compelling and, moreover, that Evans’s view is a version of “the Myth of the Given”: More precisely, Evans’s view is alleged to suffer from the same sorts of problems that plague sense-datum theories of perception. In (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   104 citations  
 24. The Biology of Enlightenment: Unpublished Conversations of U.G. Krishnamurti After He Came Into the Natural State.U. G. Krishnamurti - 2010 - Harpercollins Publishers India, a Joint Venture with the India Today Group.
  In this book we meet with the modern sage, U.G. Krishnamurti, and listen to his penetrating voice describing life and reality as it is. What is body and what is mind? Is there a soul? Is there a beyond, a God? What is enlightenment? Is there a life after death? Never before have these questions been tackled with such simplicity, candour and clarity. In these unpublished early conversations with friends, U.G.discusses in detail his search for the truth and how he (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Pareto Argument for Inequality*: G. A. COHEN.G. A. Cohen - 1995 - Social Philosophy and Policy 12 (1):160-185.
  Some ways of defending inequality against the charge that it is unjust require premises that egalitarians find easy to dismiss—statements, for example, about the contrasting deserts and/or entitlements of unequally placed people. But a defense of inequality suggested by John Rawls and elaborated by Brian Barry has often proved irresistible even to people of egalitarian outlook. The persuasive power of this defense of inequality has helped to drive authentic egalitarianism, of an old-fashioned, uncompromising kind, out of contemporary political philosophy. The (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 26. Self-Ownership, World Ownership, and Equality: Part II: G. A. COHEN.G. A. Cohen - 1986 - Social Philosophy and Policy 3 (2):77-96.
  1. The present paper is a continuation of my “Self-Ownership, World Ownership, and Equality,” which began with a description of the political philosophy of Robert Nozick. I contended in that essay that the foundational claim of Nozick's philosophy is the thesis of self-ownership, which says that each person is the morally rightful owner of his own person and powers, and, consequently, that each is free to use those powers as he wishes, provided that he does not deploy them aggressively against (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 27.  44
  Dr G. H. Van senden, het vraagstuk Van de transcendentie in de theologie. Assen, Van gorcum en co., 1936.G. Brillenburg Wurth - 1936 - Philosophia Reformata 1 (2):121.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt. Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-8. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (2):572-573.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  21
  Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri.Yurdal Di̇kmenli̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):911-911.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Das Ethische in der Ökonomie: Festschrift für Hans G.Hans G. Nutzinger, Thomas Beschorner & Thomas Eger (eds.) - 2005 - Metropolis.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Na Doskakh: Publichnye Lekt͡sii Po Filosofii G.P. Shchedrovit͡skogo.G. P. Shchedrovit͡skiĭ - 2004 - Shkola Kulʹturnoĭ Politiki.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Na Doskakh: Publichnye Lekt͡sii Po Filosofii G.G. P. Shchedrovit͡skiĭ - 2004 - Shkola Kulʹturnoĭ Politiki.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Problemy Logiki Nauchnogo Issledovanii͡a I Analiz Struktury Nauki: Lekt͡sii-Doklady Na Strukturno-Sistemnom Seminare (Ii͡unʹ-Ii͡ulʹ 1965 G.).G. P. Shchedrovit͡skiĭ - 2004 - Putʹ.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Problemy Logiki Nauchnogo Issledovanii͡a I Analiz Struktury Nauki: Lekt͡sii-Doklady Na Strukturno-Sistemnom Seminare (Ii͡unʹ-Ii͡ulʹ 1965 G.G. P. Shchedrovit͡skiĭ - 2004 - Putʹ.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Philosophy of Carl G. Hempel: Studies in Science, Explanation, and Rationality.Carl G. Hempel (ed.) - 2001 - Oxford University Press.
  Editor James Fetzer presents an analytical and historical introduction and a comprehensive bibliography together with selections of many of Carl G. Hempel's most important studies to give students and scholars an ideal opportunity to appreciate the enduring contributions of one of the most influential philosophers of science of the 20th century.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36. Essays in Honor of Carl G. Hempel.Carl G. Hempel, Donald Davidson & Nicholas Rescher (eds.) - 1969 - Dordrecht: D. Reidel.
  Reminiscences of Peter, by P. Oppenheim.--Natural kinds, by W. V. Quine.--Inductive independence and the paradoxes of confirmation, by J. Hintikka.--Partial entailment as a basis for inductive logic, by W. C. Salmon.--Are there non-deductive logics?, by W. Sellars.--Statistical explanation vs. statistical inference, by R. C. Jeffre--Newcomb's problem and two principles of choice, by R. Nozick.--The meaning of time, by A. Grünbaum.--Lawfulness as mind-dependent, by N. Rescher.--Events and their descriptions: some considerations, by J. Kim.--The individuation of events, by D. Davidson.--On properties, by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   53 citations  
 37. Comment on Panco, G.'Complete Biochemical Systems and Ultimate Reality and Meaning'.G. Kovacs - 1982 - Ultimate Reality and Meaning 5 (2):176-177.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Das Ethische in der Ökonomie: Festschrift für Hans G. Nutzinger.Hans G. Nutzinger, Thomas Beschorner & Thomas Eger (eds.) - 2005 - Metropolis.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  17
  L. DOĞER, Izmir Arkeoloji Müzesi Örnekleriyle Kazιma Dekorlu Ege-Bizans Seramikleri.Beate Böhlendorf-Arslan - 2003 - Byzantinische Zeitschrift 95 (2):685-687.
  Im Archäologischen Museum in Izmir sind 227 Gefäße inventarisiert, die einen der größten Bestände von Unterwasserfunden byzantinischer Keramik in der Türkei bilden. Aus dieser Sammlung stellt Lale Doğer in dem vorliegenden Band, einem Ausschnitt ihrer Doktorarbeit, 123 dieser Vasen vor. Die Keramiken des Museums Izmir wurden zwischen 1967 und 1974 im Kunsthandel gekauft bzw. als illegales Gut beschlagnahmt. 166 Gefäßen wurden aus anderen türkischen Museen nach Izmir überwiesen und stammen wohl ebenso aus ungeklärten Fundzusammenhängen. Eine genauere Fundortangabe besitzt daher keines (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  85
  G. A. Cohen on Self‐Ownership, Property, and Equality.Tom G. Palmer - 1998 - Critical Review: A Journal of Politics and Society 12 (3):225-251.
  Abstract G.A. Cohen has produced an influential criticism of libertarian?ism that posits joint ownership of everything in the world other than labor, with each joint owner having a veto right over any potential use of the world. According to Cohen, in that world rationality would require that wealth be divided equally, with no differential accorded to talent, ability, or effort. A closer examination shows that Cohen's argument rests on two central errors of reasoning and does not support his egalitarian conclusions, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  22
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt . (Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 124.) Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (02):572-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Peter G. Rowe, Civic Realism.G. Seddon - 1998 - Thesis Eleven 55:123-128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Armellini, G. - Trattato Di Astronomia Siderale. [REVIEW]G. Silva - 1931 - Scientia, Rivista di Scienza 25 (50):251.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  74
  G.K. Chesterton et le curé d’Ars.G. K. Chesterton - 2010 - The Chesterton Review En Français 1 (1):17-22.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  12
  Malatya. Arslan Tepe, fasc. 1. La Porte des Lions . By L. Delaporte. Pp. 74; pl. 39 + 5 text figs. Paris: E. de Boccard, 1940. 300 frs.T. Burton-Brown & L. Delaporte - 1944 - Journal of Hellenic Studies 64:111.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  70
  L. G. Westerink: Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy. Pp. Lii+69. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1962. Cloth, Fl. 15.75. [REVIEW]G. B. Kerferd - 1963 - The Classical Review 13 (3):347-347.
 47.  20
  G. E. Moore: Selected Writings.George Edward Moore - 1993 - Routledge.
  G.E. Moore, more than either Bertrand Russell or Ludwig Wittgenstein, was chiefly responsible for the rise of the analytic method in twentieth-century philosophy. This selection of his writings shows Moore at his very best. The classic essays are crucial to major philosophical debates that still resonate today. Amongst those included are: * A Defense of Common Sense * Certainty * Sense-Data * External and Internal Relations * Hume's Theory Explained * Is Existence a Predicate? * Proof of an External World (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 48.  27
  G.W. Leibniz do B. de Voldera.G. W. Leibniz, B. de Voldera & Andrzej Stefańczyk - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (3):103-111.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. W. G. De Burgh, Towards a Religious Philosophy. [REVIEW]G. H. Langley - 1936 - Hibbert Journal 35:632.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. W. G. De Burgh, The Life of Reason. [REVIEW]G. H. Langley - 1948 - Hibbert Journal 47:405.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000