37 found
Order:
 1.  12
  Historical consciousness and existential awareness in Karl Barth’s hermeneutics.G. M. M. Pelser & Andries G. Van Aarde - 2007 - HTS Theological Studies 63 (4).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  5
  Die Bybel aan die universiteit en in die kerk.G. M. M. Pelser - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  5
  Die kanon in die kanon as hermeneuties-teologiese probleem.G. M. M. Pelser - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  10
  Paulus over Paulus: Exegetische studie van Romeinen 7.G. M. M. Pelser - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  14
  Temaprediking uit die Nuwe Testament.G. M. M. Pelser - 1987 - HTS Theological Studies 43 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  13
  Boekbespreking.J. A. Loader, G. M. M. Pelser, C. J. Viljoen, D. J. Booysen & P. S. Dreyer - 1971 - HTS Theological Studies 27 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Boekbespreking.G. M. M. Pelser - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Die Apostelkonvent - Lukas en Paulus. 'n Vergelykende studie.G. M. M. Pelser - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Dualistiese antropologie by Paulus?G. M. M. Pelser - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Die aktante-model van AJ Greimas.G. M. M. Pelser - 1982 - HTS Theological Studies 38 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Die betekenis van téleios en sy derivate in die hebreërbrief.G. M. M. Pelser - 1968 - HTS Theological Studies 24 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Die Christen en die owerheid volgens Romeine 13:1–7.G. M. M. Pelser - 1986 - HTS Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Die kerk in die Nuwe Testament.G. M. M. Pelser - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  7
  Die nagmaal by Paulus – geestelike voedsel en drank.G. M. M. Pelser - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Die nagmaal by Markus en Paulus. 'n Vergelykende studie.G. M. M. Pelser - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Die ontmitologiseringsprogram van Rudolf Bultmann.G. M. M. Pelser - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):162-191.
  Rudolf Bultmann's program of demythologizingAs the heading above indicates, the main purpose of this essay is an endeavour to give an exposition of Bultmann's program of demythologizing. Attention is consecutively given to Bultmann's definition of myth; the problem, according to Bultmann, created for modem man by the mythic worldview of the New Testament and the mythological depiction of the salvation event therein; the impossibility of upholding this view in modem times; the necessity for demythologizing; demythologizing through existential interpretation; results, such (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  9
  Die reformatoriese grondbeskouing oor die Christen as simul iustus et peccator in die lig van Rom 7:14–25.G. M. M. Pelser - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Die verhouding Bybelse teologie en dogmatiese teologie.G. M. M. Pelser - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Die verhouding Heilige Gees en geloof by Paulus.G. M. M. Pelser - 1978 - HTS Theological Studies 34 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Die verhouding kerk en wereld/kultuur in die lig van die Pauliniese 'asof nie'.G. M. M. Pelser - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  6
  Die verhouding liggaam en hoof by Paulus.G. M. M. Pelser - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  11
  Die vraag na die noodsaaklikheid van 'n eietydse belydenis: Nuwe Testamenties en hermeneuties beoordeel.G. M. M. Pelser - 1999 - HTS Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  12
  Die verhouding tradisie-redaksie in gelykenisinterpretasie.G. M. M. Pelser - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Die verhouding verkondiging en belydenis by Paulus.G. M. M. Pelser - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Enkele opmerkings oor die wese van die kerk.G. M. M. Pelser - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Geloofsgroei by Paulus?G. M. M. Pelser - 1985 - HTS Theological Studies 41 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  John the Baptist and Jesus: A Report of the Jesus Seminar.G. M. M. Pelser - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  9
  Kerkvorming en -ontwikkeling in die Nuwe-Testamentiese tydvak.G. M. M. Pelser - 2002 - HTS Theological Studies 58 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  Navorsingsverslag.G. M. M. Pelser & A. G. Van Aarde - 1988 - HTS Theological Studies 44 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Q Parallels: Synopsis, critical notes & concordance.G. M. M. Pelser - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  8
  Rudolf Bultmann oor die opstanding van Jesus.G. M. M. Pelser - 1997 - HTS Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  4
  Rudolf Bultmann se ontmitologisering van die Nuwe-Testamentiese eskatologie.G. M. M. Pelser - 1989 - HTS Theological Studies 45 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  12
  The historical-hermeneutical prelude to the legacy of Karl Barth.G. M. M. Pelser & Andries G. Van Aarde - 2007 - HTS Theological Studies 63 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  14
  The relation between church and world/culture in view of the Pauline “as if not” [foreign font omitted].G. M. M. Pelser - 2005 - HTS Theological Studies 61 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  7
  Verbond en sakrament/doop in die intertestamentêre literatuur.G. M. M. Pelser - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  27
  Boekbespreking.D. J. Smith, P. S. Dreyer, A. D. Pont, T. F. J. Dreyer, G. M. M. Pelser, E. Brown, G. C. V., A. C. Barnard, J. J. Steenkamp, C. J. Wethmar, B. J. Van der Walt & J. C. Krüger - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Verslag van die drie en veertigste algemene jaarkonferensie van die Studiorum Novi Testamenti Societas gehou by Robinson College, Universiteit van Cambridge, 8-12 Augustus 1988. [REVIEW]G. M. M. Pelser - 1989 - HTS Theological Studies 45 (1):129-145.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark