Results for 'Gaoshan Zuo'

42 found
Order:
 1.  54
  Just War and Justice of War: Reflections on Ethics of War. [REVIEW]Gaoshan Zuo - 2007 - Frontiers of Philosophy in China 2 (2):280-290.
  War can be defined as organized political violence among two or more nations. In accordance with the purpose, processes and results of war, the ethics of war generally comprises three aspects: right ethics, action ethics and duty ethics. The most important issue in ethics of war is “justice”. “Justice” and “injustice” as a conceptual pair do not prescribe the objective character of war but rather convey a subjective attitude and ethical position that have the potential to compel a populace to (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  8
  An Exploration of Social Identity: The Geography and Politics of News‐Sharing Communities in Twitter.AmaÇ HerdaĞdelen, Wenyun Zuo, Alexander Gard‐Murray & Yaneer Bar‐Yam - 2014 - Complexity 19 (2):10-20.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 3.  2
  Institutional Forces Affecting Corporate Social Responsibility Behavior of the Chinese Food Industry.Yuju Wu, Mark S. Schwartz & Wei Zuo - 2017 - Business and Society 56 (5):705-737.
  Food safety problems in China, such as deadly tainted milk, have attracted growing attention from a corporate social responsibility perspective. To examine the forces that potentially drive CSR behavior within the Chinese food industry, our study is organized as follows. First, a review is conducted on the unique history of CSR in China as well as some of the major Chinese food scandals that have taken place. The primary drivers of CSR in China that have been suggested in the literature (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  1
  Just War and Justice of War: Refl Ections on Ethics of War.Gaoshan Zuo - 2007 - Frontiers of Philosophy in China 2 (2):280-290.
  War can be defined as organized political violence among two or more nations. In accordance with the purpose, processes and results of war, the ethics of war generally comprises three aspects: right ethics, action ethics and duty ethics. The most important issue in ethics of war is "justice". "Justice" and "injustice" as a conceptual pair do not prescribe the objective character of war but rather convey a subjective attitude and ethical position that have the potential to compel a populace to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Action Video Game Training for Healthy Adults: A Meta-Analytic Study.Ping Wang, Han-Hui Liu, Xing-Ting Zhu, Tian Meng, Hui-Jie Li & Xi-Nian Zuo - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Detecting Robot-Directed Speech by Situated Understanding in Physical Interaction.Xiang Zuo, Naoto Iwahashi, Kotaro Funakoshi, Mikio Nakano, Ryo Taguchi, Shigeki Matsuda, Komei Sugiura & Natsuki Oka - 2010 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 25:670-682.
 7. Tao Xingzhi Su Zhi Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu Yu Sh Jian.Shangzhi Zuo - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  4
  Heidy Greco-Kaufmann, Zuo der Eere Gottes, ufferbuwung dess mentschen und der statt Lucern lob: Theater und szenische Vorgänge in der Stadt Luzern im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, 1: Historischer Abriss; 2 : Quellenedition. Zurich: Chronos, 2009. 1: pp. 669; 217 black-and-white and color figures. 2: pp. xiii, 402 plus CD-ROM. €91.59. [REVIEW]Glenn Ehrstine - 2010 - Speculum 85 (4):964-966.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  2
  “"Who is a Rén 人? The Use of Rén in" Spring and Autumn” Records and Its Interpretation in the Zuǒ, Gōngyang, and Gǔliáng Commentaries.Newell Ann Van Auken - 2011 - Journal of the American Oriental Society 131 (4):555-590.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Aduonuo Mei Xue Lun: Shuang Zhong de Zuo Pin Zheng Zhi.Ruiwen Chen - 2010 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Yuan Zuo Ru Shi Guan.Jiaqi Chen - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Feng Youlan du Shu Yu Zuo Ren.Youlan Feng - 2011 - Guo Ji Wen Hua Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. He Zhong Zheng Zhi ? Shui Zhi Xian Dai Xing ?: Xian Dai Xing Zheng Zhi Xu Shi de Zuo You Ban Ben Ji Zhongguo Yu Jing.Quanxi Gao - 2007 - Xin Xing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Lun Zuo Wei Zhongguo Chuan Tong Hui Hua Mei Xue Gai Nian de "Si".Xiao Guo - 2011 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Bing-Distress in the Zuo Zhuan: The Not-so-Good-Life, the Social Self and Moral Sentiment Among Persons of Rank in Warring States China.Hsu Elisabeth - 2015 - In R. A. H. King (ed.), The Good Life and Conceptions of Life in Early China and Graeco-Roman Antiquity. De Gruyter. pp. 157-180.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Duo Wei de Mei Xue Shi: Dang Dai Zhongguo Chuan Tong Mei Xue Shi Zhu Zuo Yan Jiu.Baiqing Huang - 2008 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Zuo Shou Kongzi You Shou Zhuangzi.Jian Kong - 2009 - Zhongguo Gong Ren Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Wu Shi Dao Jie Ti: Zuo Ren de Gen Ben.Teng-hui Lee - 2004 - Qian Wei Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Jun Shi Si Kao Lu: Dui Wo Jun Zhi Jun Fang Lüe He Zuo Zhan Yi Shu de Hui Gu Yu Tan Tao.Desheng Li - 2007 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Ke Xue Jing Shen Yu Ke Xue Fang Fa: Li Guoding Zao Qi Ke Xue Zhu Zuo (1930-1950).Guoding Li - 2006 - Dong Nan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Yi Ci Kan Dong Si Shu: Kongzi Jiao Ni Zuo Ren Yu Chu Shi.Junzu Liu - 2011 - Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Guo Xue Jiang Zuo.Yunhai Song - 2013 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Zai Tan Zuo Ren Wei Guan =.Shengwu Sui - 2007 - Ren Min Wu Jing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Beijing: Yi Zuo Shi Qu Jian Zhu Zhe Xue de Cheng Shi.Bo Wang - 2009 - Liaoning Ke Xue Ji Shu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Ju Shen Ren Zhi Lun: Xian Xiang Xue Zai Ren Zhi Ke Xue Yan Jiu Fan Shi Zhuan Xing Zhong de Zuo Yong = on Embodied Cognition.Xianjun Xu - 2009 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Fa Lü de Zuo Yong: Bu Tong Li Lun Shi Jiao de Tan Tao = the Role of Law: Alternative Theoretical Approaches.Guanghua Yu - 2011 - Fa Lü Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren.Dechang Yu - 2008 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Ting Jing: Fu Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Peng Yulin, Zeng Guoquan Deng Xiang Huai Zhong Zhen Shou Ji.Guofan Zeng - 2007 - Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Huai Shi Jie Yan Jiu: Zuo Wei di Yi Zhe Xue de Zheng Zhi Zhe Xue = Investigations of the Bad World: Political Philosophy as First Philosophy.Tingyang Zhao - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Riben Hou Xian Dai Yu Zhi Shi Zuo Yi.Jinghua Zhao - 2007 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Zhongguo Mei Xue Shi Shang de Ti Xi Xing Zhu Zuo Yan Jiu.Fa Zhang - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Si Xiang Gong Zuo Gu Gan Fang Fa 100 Li.Yunlai Zhu (ed.) - 2006 - Jie Fang Jun Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Song Yin Xue Pai Zhe Xue Chu Tan Ji Qi Zhu Zuo Yi Zhu.Hailei Zhu - 2009 - Xianggang Guo Ji Xue Shu Wen Hua Zi Xun Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Wang Chuanshan Yan Jiu Zhu Zuo Shu Yao.Diguang Zhu - 2010 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  5
  Doing Business: An Obscure Notion of the Ethics of Public Associations in Ordinary Chinese.Shenbai Liao - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (3):325-340.
  Along with the notion of being a person (zuo ren 做人), the notion of doing business (zuo shi 做事) in ordinary Chinese is basically an over-all notion of the norms in the practical and associative activities, carrying typically obscure meanings on practice and association affairs in some external world. Ordinary Chinese not only distinguishes these two notions but also defines a dictionary order of them, with the affairs of the internal world prior to those of the external. The fact that (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  25
  Tracing the Source of the Idea of Time in Yizhuan.Zheng Wangeng - 2010 - Frontiers of Philosophy in China 5 (1):51-67.
  By examining the propositions “waiting for the proper time to act”, “keeping up with the time”, “accommodating oneself to timeliness”, and “the meaning of a timely mean”, this paper examines the relationship between the idea of time conceived of in Yizhuan 易传 (Commentaries to the Book of Changes ), Zuozhuan 左传 (Annals of Spring and Autumn with Zuo Qiuming’s Commentaries) and Guoyu 国语 (Comments on State Affairs) as well as the related thoughts of Confucianism, Daoism and the Yin-Yang School. It (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  7
  ""A Discussion of" Human Dignity"(1957).Zuo Ai - 2001 - In Stephen C. Angle & Marina Svensson (eds.), Chinese Human Rights Reader. M. E. Sharpe. pp. 222.
 38.  14
  The Flexibility of Gua and Yao —Based on an Interpretation of Yizhuan.Bo Wang - 2010 - Frontiers of Philosophy in China 5 (1):68-93.
  In Yizhuan ’s interpretation of The Book of Changes , the book’s fundamental concepts, xiang 象 (images) and ci 辞 (words), play different roles. Concepts, including yin and yang, firmness and gentleness, sancai 三才 (three fundamentals), and the wuxing 五行 (five active elements), are used to interpret The Book of Changes through the interpretation of images, while the core Confucian values, such as benevolence and righteousness, are used to interpret The Book of Changes because of their connection with words of (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  5
  Definitions in the Upper Part of the Moist Canons.Thierry Lucas - 2012 - Journal of Chinese Philosophy 39 (3):386-403.
  The purpose of this article is to evaluate the Moist Canons from the point of view of logic, as a system of definitions. We concentrate more specifically on the formal organization of the upper part of the Moist Canons. This method leads us to a globally positive evaluation of the system of definitions but also to the less expected conclusion that a few very basic concepts are undefined and form the background of the Moist concrete, realist, and pragmatic philosophical system: (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. The Turning of the "Sound of the Tang at Its Peak": Aesthetic Appreciation Turn.Chang Liu - 1997 - Nankai University (Philosophy and Social Sciences) 1:66-74.
  Literature is a reflection of a certain era of social life, in particular in the creative process of the natural landscape and cultural environment, and through the writer's aesthetic and its profound impact. Sui and Tang dynasties ago, China has experienced 300 years of confrontation between north and south during the regime of political division and military confrontation, the literature in the isolated north and south of the closed state, the two sides to strengthen and develop their aesthetic characteristics of (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Differential Impact of Affective and Cognitive Attributes on Preference Under Deliberation and Distraction.Zuo-Jun Wang, Kai-Qin Chan, Jiao-Jiao Chen, Ai Chen & Fei Wang - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Fu Lei's Aesthetic Preferences and Artistic Ideals as Manifested in His Association with Huang Binhong.L. V. Zuo-Yong - 2012 - Journal of Aesthetic Education 2:008.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography