13 found
Order:
Disambiguations
Gerard Schuster [7]Gerard T. Schuster [6]
 1.  11
  Opportunities and Pitfalls in Surface-Wave Interpretation.Gerard T. Schuster, Jing Li, Kai Lu, Ahmed Metwally, Abdullah AlTheyab & Sherif Hanafy - 2017 - Interpretation: SEG 5 (1):T131-T141.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  7
  Qualities of a Good Reviewer.Huyen Bui, Dallas Dunlap, Thomas Hearon, Donald Herron, Chaoli Lan, Shu Jiang, Kurt Marfurt, Balazs Nemeth, Osareni Ogiesoba, Gerard Schuster & Hongliu Zeng - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):1A-3A.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  5
  Ray-Map Migration of Transmitted Surface Waves.Jing Li & Gerard T. Schuster - 2016 - Interpretation: SEG 4 (4):SQ33-SQ40.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  24
  Introduction to Special Section: Least-Squares Migration.Aimee Mao, Gerard Schuster, Kurt Marfurt, Yonghe Sun, Chong Zeng, Bin Wang, Bertrand Duquet, Paul Singer, Wei Dai, Gaurav Dutta, Jerry Young, Yu Zhang & Michael Kiehn - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):1-2.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Two Robust Imaging Methodologies for Challenging Environments: Wave-Equation Dispersion Inversion of Surface Waves and Guided Waves and Supervirtual Interferometry + Tomography for Far-Offset Refractions.Jing Li, Kai Lu, Sherif Hanafy & Gerard Schuster - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):SM27-SM37.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Tutorial for Wave Equation Inversion of Skeletonized Data.Kai Lu, Jing Li, Bowen Guo, Lei Fu & Gerard Schuster - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):SO1-SO10.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Specular Interferometric Imaging of Vertical Seismic Profile Data.Yunsong Huang, Ruiqing He, Chaiwoot Boonyasiriwat, Yi Luo & Gerard Schuster - 2015 - Interpretation: SEG 3 (3):SW57-SW62.
 8.  9
  Introduction to Special Section: Geophysical Imaging and Interpretation of Outcrops.Remke L. Van Dam, Joep E. A. Storms, Gerard T. Schuster, Alireza Malehmir, Jeroen A. M. Kenter & Emanuele Forte - 2015 - Interpretation: SEG 3 (3):SYi-SYii.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Introduction to Special Section: Characterizing the Subsurface with Multiples and Surface Waves.Gerard Schuster, Dan Whitmore, John Louie, Yibo Wang, Shuki Ronen, Kazuya Shiraishi, Ge Zhan & Dirk Vershuur - 2016 - Interpretation: SEG 4 (4):SQi-SQi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Tomographic Resolution Limits for Diffraction Imaging.Yunsong Huang, Dongliang Zhang & Gerard T. Schuster - 2015 - Interpretation: SEG 3 (1):SF15-SF20.
 11.  5
  Introduction to Special Section: Recent Advances with Well Whisperers.Gerard Schuster, Julie Shemeta, Bjorn Paulsson, Xiang Xiao, Brian Hornby, Martin Karrenbach, Mike Fehler, Bob Hardage, Lianjie Huang, Grace Yu & Jianhua Yu - 2015 - Interpretation: SEG 3 (3):SWi-SWi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Skeletonized Wave-Equation Inversion in Vertical Symmetry Axis Media Without Too Much Math.Shihang Feng & Gerard T. Schuster - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):SO21-SO30.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Outcrops and Well Logs as a Practicum for Calibrating the Accuracy of Traveltime Tomograms.Sherif M. Hanafy, Ann Mattson, Ronald L. Bruhn, Shengdong Liu & Gerard T. Schuster - 2015 - Interpretation: SEG 3 (3):SY27-SY40.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark