Results for 'Geri Cerchiati'

33 found
Order:
 1.  2
  L'edizione Critica Della Scienza Nuova Del 1730: Filosofi filologia.Geri Cerchiati - 2005 - Rivista di Storia Della Filosofia 4.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  States of Consciousness and Rock/Cave Art.Geri‐Ann Galanti - 1998 - Anthropology of Consciousness 9 (1):1-2.
 3.  4
  Geçmişi Geri Dönüştürmek: İstanbul Adalar Müzesi Örneği Üzerinden Türkiyedeki Kent Müzelerinin Kült.Şeyda Barlas Bozkuş - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):339-339.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Equivalence of Male and Female Performance on a Tactuospatial Maze.Geri R. Alvis, Jeannette P. Ward & Deanna L. Dodson - 1989 - Bulletin of the Psychonomic Society 27 (1):29-30.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Inverse Patterns in Successful Finger-Maze Acquisition Performance by Right-Handed Males and Left-Handed Females.Geri R. Alvis, Jeannette P. Ward, Deanna L. Dodson & Robert L. Pusakulich - 1990 - Bulletin of the Psychonomic Society 28 (5):421-423.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Annamaria Loche (Cur.), Enciclopedia Ed Enciclopedismi Nell'età Moderna E Contemporanea.Geri Cerchiai - 2009 - Rivista di Storia Della Filosofia 64 (4):884.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Alcune riflessioni su Eugenio Colorni.Geri Cerchiai - forthcoming - Rivista di Storia Della Filosofia.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  14
  Due inediti di Giovanni Emanuele Barié su Leibniz.Geri Cerchiai - 1998 - Rivista di Storia Della Filosofia 1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Il cogito di Sosia e la coscienza di Vico: La nozione di conscientia nel De antiquissima Italorum sapientia.Geri Cerchiai - 2008 - Rivista di Storia Della Filosofia 63 (2).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  L'itinerario Filosofico Di Eugenio Colorni.Geri Cerchiai - 2002 - Rivista di Storia Della Filosofia 3.
  Eugenio Colorni, assassinato dai nazifascisti nel 1944, fu tra i primi pensatori italiani ad abbandonare il tracciato della critica neoidealista per dedicarsi a studi di ambito metodologico ed epistemologico. La prematura scomparsa ha impedito a Colorni di elaborare in sistema compiuto le sue intuizioni filosofiche più originali, che restano dunque per la maggior parte affidate alla frammentarietà di alcuni scritti pubblicati dopo la caduta del regime fascista. L’interesse per il pensiero colorniano non consiste però soltanto nell’epistemologia abbozzata durante gli anni (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Razionalità e modernità in vico.Geri Cerchiai - forthcoming - Rivista di Storia Della Filosofia.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sosia's' Cogito'and the Viceroy's Conscience. The Idea of Conscience in De'Antiquissima Italorum Sapientia'.Geri Cerchiai - 2008 - Rivista di Storia Della Filosofia 63 (2):243-265.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Some Reflections on Eugenio Colorni.Geri Cerchiai - 2012 - Rivista di Storia Della Filosofia 67 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Geri L. Smith, The Medieval French Pastourelle Tradition: Poetic Motivations and Generic Transformations. Gainesville, Fla.: University Press of Florida, 2009. Pp. X, 322. $75. [REVIEW]Helen Dell - 2010 - Speculum 85 (4):1027-1028.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Caring for Patients From Different Cultures. Third Edition.Geri‐Ann Galanti - 2004 - Anthropology of Consciousness 15 (2):66-67.
 16.  4
  Editorial: Teaching the Anthropology of Consciousness.Geri-Ann Galanti - 1996 - Anthropology of Consciousness 7 (1):1-3.
 17.  7
  Intoxication: Life in Pursuit of Artificial Paradise.Geri‐Ann Galanti - 1991 - Anthropology of Consciousness 2 (1-2):36-37.
 18.  6
  Intoxication: Life in Pursuit of Artificial Paradise:Intoxication:Life in Pursuit of'Artificial Paradise.Geri-Ann Galanti - 1991 - Anthropology of Consciousness 2 (1-2):36-37.
 19.  10
  Journey to the Spirit Land.Geri‐Ann Galanti - 2000 - Anthropology of Consciousness 11 (3-4):64-65.
 20.  5
  Kathleen Kamm Rawlings (1921‐1997).Geri‐Ann Galanti - 1998 - Anthropology of Consciousness 9 (1):62-62.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  The Straight Path.Geri‐Ann Galanti - 1994 - Anthropology of Consciousness 5 (4):25-26.
 22. Spatial-Frequency Correlates of Perceived Temporal Aliasing in Simulated Real-World Imagery.G. A. Geri, S. C. Akhtar & B. J. Pierce - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 165-165.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Unfolding a Maṇḍala: The Buddhist Cave Temples at ElloraUnfolding a Mandala: The Buddhist Cave Temples at Ellora.James P. McDermott & Geri H. Malandra - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (1):177.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ontology Integration: Experiences with Medical Terminologies.Aldo Gangemi, Domenico Pisanelli & Geri Steve - 1998 - In Nicola Guarino (ed.), Formal Ontology in Information Systems. Ios Press. pp. 46--98.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  16
  Çocuk Ve Gençlik Edebiyatında "Geri Dönüş" Teması.Derya Perk Er - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1317-1317.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Methodologies for Researching Cultural Diversity in Education: International Perspectives. Edited by Geri Smyth and Ninetta Santoro. [REVIEW]Alexandra C. Gunn - 2016 - British Journal of Educational Studies 64 (1):119-122.
 27. Katılım Finans Kurumlarında Repo Alternatifleri.Zeynelabidin Hayat & Eser Aksu - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1189-1236.
  Kısa vadeli likidite sağlama ihtiyacının yanı sıra likidite fazlalığını kısa vadeli değerlendirme ihtiyacı finans kurumlarının ortak problemleridir. Konvansiyonel finans kurumları bu ihtiyaçlarının büyük kısmını repo-ters repo işlemleri ile karşılarken katılım finans kurumları ise faiz şüphesi nedeniyle repo-ters repo katılım bankacılığı ilkelerine uymadığı için bu ihtiyaçları karşılama konusunda problemler yaşamaktadır. Bu durum konvansiyonel finans kurumları ile rekabet halindeki katılım finans kurumları aleyhine işlemektedir. Bu makale repo işlemini ana hatlarıyla açıklayıp fıkhi boyutunu izah ettikten sonra Malezya’daki geri alım vaadi ile satım, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  ‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kel'mî Açıdan Değerlendirilmesi.Murat Akin - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):701-730.
  Rönesans ve ardında Aydınlanma dönemiyle beraber gerçekleşen bilimsel ilerlemeler fazlaca dikkat çekmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda modern bilim, bilginin en güvenilir kaynağı olarak kabul edilerek onun her meseleyi çözebileceği bir zemine oturtturulmuştur. Öyle ki bilim, Tanrı’nın var olup olmadığına dair de bilgi üretebileceği dillendirilmiştir. Bu aşamada ideolojik yaklaşımların ve din adına sergilenen bazı temelsiz akıl dışı argümanların katkısıyla da bilim artık kutsal bir müesseseye dönüştürülmüştür. Kutsala dönüştürülen bilim, bir diğer kutsal olan dinle artık ortak bir zeminde buluşamayacak hale dönüşmüş ve yanlış (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة.‪Ahmad Snobar - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):433-485.
  Bu araştırma hicri birinci asrın ilk yarısında varlık gösteren Basra’nın, fıkhıyla meşhur bazı sahâbîlere ev sahipliği yapmasına rağmen hadis ve fıkıh ilimlerinde, aynı dönemde öne çıkan Kûfe’den geri kalmasının muhtemel sebeplerine odaklanmaktadır. Söz konusu sahâbe arasında öne çıkanlar, Basra’da on iki sene ikamet etmiş olan Ebû Musa el-Eş’arî ve dört sene bulunan İbn Abbas’tır. Mezkûr iki sahâbenin fıkhî müktesabatlarının yanında çok sayıda hadis rivayetine sahip olduğu da bilinmektedir. Ancak buna rağmen her ikisinin de İbn Mes‘ûd’un, Kûfe’de yaptığı etkiyi gösterdikleri (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. مدينة رواية لا مدينة فقه وعمل متوارث: دراسة في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه الحديثي والفقهي في البصرة.‪Ahmad Snobar - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1491-1544.
  Bu çalışma hicrî birinci asrın ikinci yarısında Basra’da hadis ve fıkıh sahasındaki ilmî hareketliliği konu edinir. İlgili dönemde, orada yaşayan sahâbenin en meşhuru ve Hz. Peygamber’le en uzun süre birlikteliğe sahip olması hasebiyle, Enes b. Mâlik’in Basra’daki etkisi özel olarak ele alınır. Bu amaçla Enes b. Mâlik’le ilgili birçok rivayet tahlil edilir ve onun hem Basra’da hem de diğer şehirlerde yaşayan sahâbe ve tâbiûnla arasındaki ilmî ilişkileri üzerinde durulur. Çalışma mezkûr zaman diliminde Basra’da hadis faaliyetlerinin fazla, fıkıh faaliyetlerinin ise az (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Etkileri ve Problemleriyle Hıristiyanlıkta Çifte Manastırlar ve Günümüze Yansımaları.Halil Temi̇ztürk - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1011-1041.
  Çifte manastırlar, genellikle bir başrahibe tarafından yönetilen ve keşiş-lerle rahibelerin ortak kurallara bağlı olarak yaşadıkları dinî mekanlardır. Bu manastırlarda keşiş ve rahibeler evharistiya ve günlük ibadetler gibi ayinlerde bir araya gelmekte, ancak günün geri kalan zamanlarında kendi bölümlerinde yaşamaktadır. Hıristiyanlığın erken dönemlerinde özellikle Mısır’da ortaya çıkan bu manastırlar, 6. ve 9. yüzyıllar arasında İngiltere, İrlanda ve Fransa’da yaygınlaşmıştır. Bu manastırlar erkek ve kadınların bir arada yaşamaları nedeniyle farklı konsillerle yasaklansa da Ortaçağ’ın geç dönemlerine kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Konsil kararları ve (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. `Being Yourself': The Pursuit of Authentic Celebrity.Andrew Tolson - 2001 - Discourse Studies 3 (4):443-457.
  This article examines some dimensions of the construction of contemporary celebrity. It looks at issues of image management, where the concern is to link the performance of celebrity to certain kinds of moral credibility, where the performance might be seen as `authentic'. These issues are examined in relation to the career of Geri Halliwell, in her attempts to reconstruct her celebrity image following her departure from the Spice Girls. Specifically, it examines her performance in the documentary film Geri (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Siyasî Despotizmden Uzak Müsamahak'r Bir Emevî İdarecisi Profili: Ömer B. Abdülazîz.Mücahit Yüksel - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):27-48.
  Muâviye b. Ebû Süfyân’ın yönetimi ele geçirmesiyle başlayan Emevîler dönemi, hilâfetin saltanata dönüştüğü bir dönem olmuştur. Bu dönemde idarecilik yapan kişiler her ne kadar halife ünvanıyla anılsalar da yaptıkları icraatlar göz önüne alındığı zaman saltanat özelliği kendini bâriz şekilde hissettirmiştir. Bununla birlikte sekizinci Emevî Halifesi Ömer b. Abdülaâziz, yaklaşık iki yıl süren idareciliğiyle, Râşit halifelerin beşincisi ünvanını alacak şekilde diğer Emevî idarecilerinden ayrılmıştır. Ömer b. Abdulazîz’i diğer Emevî idarecilerinden ayıran en karakteristik özelliği ise, olaylara yeniden vahiy eksenli bir bakışla Râşit (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark