Order:
 1. Međunarodni skup 7. »Lošinjski dani bioetike«.Goran Grgec & Ivana Zagorac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):504-507.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  21
  Filozofski Život.Igor Bezinović, Goran Pavlić, Vanja Brkljač, Ivana Greguric, Bruno Ćurko, Gordana Pelčić, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Snježan Hasnaš, Ruža Kovačević, Ivan Tomljenović, Marko Tokić & Goran Grgec - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):1041-1065.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Pola stoljeća Hrvatskog filozofskog društva kao istraživački izazov.Goran Grgec - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):521-537.
  Nakon pola stoljeća djelovanja Hrvatskog filozofskog društva nameće se potreba za sustavnim istraživanjem povijesti Društva. Takvo istraživanje trebalo bi se odvijati na tri razine: faktografskoj, kontekstualnoj i konceptualnoj. S obzirom na to da se planirano istraživanje nalazi u početnoj fazi, u ovom članku zadržat ćemo se na faktografskoj razini i pokušati na pregledan način podsjetiti na ključne momente u polustoljetnom djelovanju društva. Članak smo strukturirali na sljedeći način:– osnivanje i organizacijsko funkcioniranje HFD-a;– projekt Praxis ;– projekt Filozofska istraživanja;– projekt bioetičke (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Filozofski Život.Iris Vidmar, Martina Žeželj, Aleksandar Dimitriev, Ivana Zagorac, Senka Suman, Emil Kušan, Ljudevit Hanžek, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Goran Grgec, Andrej Ciglar & Dunja Marušić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):477-507.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Filozofski Život.Bruno Ćurko, Ivana Kragić, Elvina Šehić, Ivana Skuhala Karasman, Igor Eterović, Goran Grgec, Tomislav Krznar, Marija Selak & Iris Vidmar - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):891-908.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Filozofski Život.Snježan Hasnaš, Sead Alić, Iris Vidmar, Ivana Zagorac, Marita Brčić, Tonći Kokić, Goran Grgec & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):483-505.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Half a Century of Croatian Philosophical Society as a Research Challenge.Goran Grgec - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):521-537.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark