Order:
 1.  19
  Filozofski Život.Igor Bezinović, Goran Pavlić, Vanja Brkljač, Ivana Greguric, Bruno Ćurko, Gordana Pelčić, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Snježan Hasnaš, Ruža Kovačević, Ivan Tomljenović, Marko Tokić & Goran Grgec - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):1041-1065.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Pola stoljeća Hrvatskog filozofskog društva kao istraživački izazov.Goran Grgec - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):521-537.
  Nakon pola stoljeća djelovanja Hrvatskog filozofskog društva nameće se potreba za sustavnim istraživanjem povijesti Društva. Takvo istraživanje trebalo bi se odvijati na tri razine: faktografskoj, kontekstualnoj i konceptualnoj. S obzirom na to da se planirano istraživanje nalazi u početnoj fazi, u ovom članku zadržat ćemo se na faktografskoj razini i pokušati na pregledan način podsjetiti na ključne momente u polustoljetnom djelovanju društva. Članak smo strukturirali na sljedeći način:– osnivanje i organizacijsko funkcioniranje HFD-a;– projekt Praxis ;– projekt Filozofska istraživanja;– projekt bioetičke (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Filozofski Život.Iris Vidmar, Martina Žeželj, Aleksandar Dimitriev, Ivana Zagorac, Senka Suman, Emil Kušan, Ljudevit Hanžek, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Goran Grgec, Andrej Ciglar & Dunja Marušić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):477-507.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Filozofski Život.Bruno Ćurko, Ivana Kragić, Elvina Šehić, Ivana Skuhala Karasman, Igor Eterović, Goran Grgec, Tomislav Krznar, Marija Selak & Iris Vidmar - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):891-908.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Filozofski Život.Snježan Hasnaš, Sead Alić, Iris Vidmar, Ivana Zagorac, Marita Brčić, Tonći Kokić, Goran Grgec & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):483-505.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Half a Century of Croatian Philosophical Society as a Research Challenge.Goran Grgec - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):521-537.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Međunarodni skup 7. »Lošinjski dani bioetike«.Goran Grgec & Ivana Zagorac - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):504-507.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark