Results for 'Guan-Hao He'

1000+ found
Order:
 1.  16
  Teacher’s Type D Personality and Chinese Children’s Hyperactive Behaviors: Moderation Effect of Parental Type D Personality and Mediation Effect of Teacher–Student Relationship.Guan-Hao He, Esben Strodl, Li Liu, Zeng-Liang Ruan, Xiao-Na Yin, Guo-Ming Wen, Deng-Li Sun, Dan-Xia Xian, Hui Jiang, Jin Jing, Yu Jin, Chuan-An Wu & Wei-Qing Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  High-Order Observer-Based Sliding Mode Control for the Isolated Microgrid with Cyber Attacks and Physical Uncertainties.Hao Wang, He Jiang, Yan Zhao, Huanxin Guan, Bo Hu & Shunjiang Wang - 2020 - Complexity 2020:1-11.
  System security is essential for the operation of the island microgrid. However, the system security is generally threatened due to the presence of physical uncertainties and cyber attacks. In this article, a novel sliding mode load control strategy is proposed for the microgrid to mitigate cyber attacks and physical uncertainties. Firstly, a high-order disturbance observer is designed to estimate the unmeasurable factors in the microgrid. Secondly, a HODO-based sliding mode control strategy is proposed where the estimated value observed by the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Rong Ru Guan Yu He Xie Wen Hua Yan Jiu.Yangguo Cheng & Shiyou Zhan (eds.) - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhongguo jin dai zhi shi guan nian he zhi shi jie gou de yan jin =.Rongxian Fu - 2016 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Impact of perception reduction of employment opportunities on employment pressure of college students under COVID-19 epidemic–joint moderating effects of employment policy support and job-searching self-efficacy.Shiyuan Yang, Jinxiu Yang, Longhua Yue, Jingfei Xu, Xingyu Liu, Wei Li, Hao Cheng & Guorong He - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Based on the stress interaction theory, this research constructed a model to study the joint moderating effects of the perception reduction of employment opportunities under the COVID-19 epidemic on the employment pressure of college students. With two moderating variables introduced, employment policy support and job-searching self-efficacy, this research studied the mechanism and boundary conditions of perception reduction of employment opportunities on employment pressure of college students from both individual and environmental aspects. The study found that during the epidemic if college (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. You Guan Shen di Cun Zai He Xing Zhi di Dui Hua.Nicolas Malebranche & Lemin Chen - 1998
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Wang Zhaowen Shen Mei Guan Xi Lun de Mei Xue Si Xiang Yan Jiu.Chunyan Hao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  本书从研究王朝闻审美关系思想出发,分析其美学研究形而下的方法论特征及其优势,梳理其从匡正艺术审美关系特征走向构建人生审美关系的学术历程,诠释其审美关系论的基本内容.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sate he Bofuwa: dui xin Zhongguo de guan gan = Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvior.Yue Qin (ed.) - 2014 - Shanghai Shi: Shanghai ci shu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pang Guan Ji.Huaihong He - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Where You Are Is Who You Are? The Geographical Account of Psychological Phenomena.Hao Chen, Kaisheng Lai, Lingnan He & Rongjun Yu - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. He Xin Jia Zhi Mian Mian Guan =.Gang Shi & Lina Li (eds.) - 2009 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  14
  Factorial Invariance of the 10-Item Connor-Davidson Resilience Scale Across Gender Among Chinese Elders.Meng Meng, Jiayue He, Yuzhu Guan, Haofei Zhao, Jinyao Yi, Shuqiao Yao & Lezhi Li - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  5
  He, Yixin 何益鑫, Research on the Historical Narratives of Zhouyi’s Hexagram and Line Statements 《周易》卦爻辭歷史敘事研究. [REVIEW]Sutong Hao - 2022 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 21 (4):639-643.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Tu Shu Guan Yuan Zhi Ye Jing Shen Yu He Xin Neng Li.Qihao Miao (ed.) - 2006 - Shanghai Ke Xue Ji Zhu Wen Xian Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  30
  The Effect of Parental Involvement and Socioeconomic Status on Junior School Students’ Academic Achievement and School Behavior in China.Wenjie Duan, Yuan Guan & He Bu - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. "Mengzi" de jun zi guan yan jiu.Shanmeng He - 2017 - Beijing Shi: Jiu zhou chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Syntax-aware entity representations for neural relation extraction.Zhengqiu He, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Wei Zhang, Hao Shao & Min Zhang - 2019 - Artificial Intelligence 275 (C):602-617.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  19
  Consumer Responses to Corporate Environmental Actions in China: An Environmental Legitimacy Perspective.Jianxin Li, Hao He, Hongshen Liu & Chenting Su - 2017 - Journal of Business Ethics 143 (3):589-602.
  As a result of the increasing public attention to environmental crises, corporate environmental actions and their effects are a current research hotspot. This study examines how two types of corporate environmental actions influence consumers’ perceptions of environmental legitimacy and subsequent purchase intentions. Using experimental method, this study finds that substantial environmental action induces significantly higher perceptions of environmental legitimacy than symbolic environmental action, this effect can be attenuated by corporate environmental reputation, and consumer-based environmental legitimacy has a significantly positive effect (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 19.  1
  How Does Inequality Affect the Residents’ Subjective Well-Being: Inequality of Opportunity and Inequality of Effort.Qizhi He, Hao Tong & Jia-Bao Liu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Based on the Chinese General Social Survey database, this article explores the relationship between income inequality and residents’ subjective well-being from the perspective of inequality of opportunity and inequality of effort. We find that inequality of opportunity has a negative impact on subjective well-being in China, where inequality of effort has a positive impact. Our empirical results are robust for changing the inequality indicators. In the sub-sample studies, consistent conclusions are obtained in rural areas, whereas in urban areas only inequality (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Tian di ren he xie: ru jia de huan jing kong jian lun li yu guan huai.Zhaoyang Pan - 2016 - Taibei Shi: Xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Pheasant Cap Master = He Guan Zi : A Rhetorical Reading.Carine Defoort & Ho-Kuan-Tzu - 1997
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Dang dai Zhongguo de he xin jia zhi guan.Guofeng Deng - 2018 - Beijing: Ren min ri bao chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  16
  A Selective Review of Multimodal Fusion Methods in Schizophrenia.Jing Sui, Qingbao Yu, Hao He, Godfrey D. Pearlson & Vince D. Calhoun - 2012 - Frontiers in Human Neuroscience 6.
 24. She hui zhu yi he xin jia zhi guan yu Zhongguo wen hua guo ji chuan bo =.Zhen Han - 2017 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Wei wu shi guan de xing cheng he fa zhan shi gang yao =.Jingyuan Feng - 2014 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhi Shi He Yi Ke Neng: Cong Jing Ji Xue de Guan Xi Lun Zhuan Xiang Kan.Xiegang Feng - 2007 - Jing Ji Ke Xue Chu Ban She.
  本书是从经济学的角度研究“关系论”的专著,在系统阐述了经济学的关系论转向后,进一步对计量经济学进行了研究,并给出了在关系论框架下使用计量分析工具建构经济学知识的方法框架。主要包括了“修补完全理性:行为 经济学的心理现实化”、“放弃完全理性:行为经济学对正统经济学微观理论基础的解构”、“经济学何以可能”、“主体关系导向的计量经济学:通向关系论经济学的途径”、“知识何以可能”等方面的内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sheng tai hua zong he: yi zhong xin de shi jie guan = Eco-synthesis: a new worldview.Daixing Tang - 2015 - Beijing Shi: Zhong yang bian yi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Do learners with higher readiness feel less anxious when studying online at home?Chao Qin, Hao He, Jiawen Zhu, Jie Hu & Jia Yu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  In response to the COVID-19 outbreak in many parts of the world, online education has become a more viable option. Some studies have assessed undergraduate students’ readiness for online learning, while others examined students’ anxiety about online learning at home. The relationship between readiness and anxiety about online learning is, however, not well explored. This paper has two purposes: to develop a new and valid instrument—the Home-based Online Learning Readiness Questionnaire —to measure students’ readiness to study online at home based (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Wei Jin Ru Xue Xin Lun: Yi Wang Su He "Wang Xue" Wei Tao Lun de Zhong Xin.Hong Hao - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Charles Taylor de Guan Dian: Xian Dai She Hui Yu Gong Gong Xing de Gen Yuan: Ji Yu "di Yi Ren Cheng Ji Jin Fan Si Yu He Li Hua Yan Shuo" de She Hui Xiang Xiang.Chongming Wang - 2008 - Dao Xiang Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Cun zai yu pu zhen: dao jia ren wen guan yan jiu.Guanghui He - 2017 - Hefei Shi: Anhui da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Aberrant Insula-Centered Functional Connectivity in Psychogenic Erectile Dysfunction Patients: A Resting-State fMRI Study.Yue Wang, Minghao Dong, Min Guan, Jia Wu, Zhen He, Zhi Zou, Xin Chen, Dapeng Shi, Jimin Liang & Xiangsheng Zhang - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 33. Ru jia de ru he shi hao.Cheng Zhu - 2016 - Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Jia zhi guan, he xin jia zhi guan, he xin jia zhi ti xi: Zhongguo te se she hui zhu yi he xin jia zhi guan.Yinchuan Yuan (ed.) - 2014 - Wuhan: Wuhan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  12
  Finite Time Synchronization for Fractional Order Sprott C Systems with Hidden Attractors.Cui Yan, He Hongjun, Lu Chenhui & Sun Guan - 2019 - Complexity 2019:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  57
  A Logical Journey: From Gödel to Philosophy.Hao Wang - 1996 - Bradford.
  Hao Wang was one of the few confidants of the great mathematician and logician Kurt Gödel. _A Logical Journey_ is a continuation of Wang's _Reflections on Gödel_ and also elaborates on discussions contained in _From Mathematics to Philosophy_. A decade in preparation, it contains important and unfamiliar insights into Gödel's views on a wide range of issues, from Platonism and the nature of logic, to minds and machines, the existence of God, and positivism and phenomenology. The impact of Gödel's theorem (...)
 37. Pei Yu Dang Dai Ge Ming Jun Ren He Xin Jia Zhi Guan Gai Lun.Fuchun Nian (ed.) - 2009 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. “It is not a something, but not a nothing either!”—McDowell on Wittgenstein.Hao Tang - 2014 - Synthese 191 (3):557-567.
  This paper corrects a mistake in John McDowell’s influential reading of Wittgenstein’s attack on the idea of private sensations. McDowell rightly identifies a primary target of Wittgenstein’s attack to be the Myth of the Given. But he also suggests that Wittgenstein, in the ferocity of his battles with this myth, sometimes goes into overkill, which manifests itself in seemingly behavioristic denials about sensations. But this criticism of Wittgenstein is a mistake. The mistake is made over two important but notoriously difficult (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Fa Lü Jia Zhi de "Lü Se" Zhuan Xiang: Cong Ren Lei Zhong Xin Zhu Yi Fa Lü Guan Dao Tian Ren He Xie Fa Lü Guan.Jinqiu Cao - 2010 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 40. Er Yuan Dui Li Yu Yin Yang: Shi Jie Guan de Chong Tu Yu Tiao He.Jinqing Ji - 2008 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  內容簡介 二元對立與陰陽分別代表了西方和中國文化發展中,極具影響力的思想模式。在本書中,分別追溯了西方二元對立思想與中國陰陽論述的發展過程,並在最後,追問這二種基本思維模式在當代的意義。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ci tang yu jiao tang: Zhong xi chuan tong he xin jia zhi guan bi jiao yan jiu = Ancestral hall and church: a comparative study of the traditional core values between China and the West.Fenglin Jin - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xian dai xin ru jia zhi jue guan kao cha: yi Liang Shuming, Feng Youlan,Xiong Shili, He Lin wei zhong xin.Yongjie Chen - 2015 - Shanghai Shi: Dong fang chu ban zhong xin.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  62
  Beyond Analytic Philosophy: Doing Justice to What We Know.Hao Wang - 1988 - Bradford.
  This cogent and knowledgeable critique of the tradition of modern analytic philosophy focuses on the work of its central figures -- Russell, Carnap, and Quine -- and finds it wanting. In its place, Hao Wang unfolds his own original view of what philosophy could and should be. The base of any serious philosophy, he contends, should take as its point of departure the actual state of human knowledge. He explains the relation of this new tradition to mathematical logic and reveals (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 44. Influence Mechanism of Employee Playfulness Personality on Employee Creative Deviance.Qiang Liu, Zhongwei Zhao, Yiran Liu, Yu Guo, Yao He & Hao Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Based on the antecedent variable and the outcome variable on the individual level, we introduce mediating variables, integrate moderating variables to construct the conceptual model and theoretical framework of the influence mechanism of playfulness personality on creative deviance of employees. Based on the questionnaire survey data of employees in high-tech enterprises, this study adopts the nonparametric percentile Bootstrap method based on deviation correction to empirically discuss the influence mechanism of employee playfulness personality on employee creative deviance. The empirical analysis results (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Zhongguo Gu Dai "Xiang Dui Guan Xi" Si Wei Tan Tao: "Shi" "He" "Quan" "Qu Qu" Gai Nian Su Yuan Fen Xi.Ruirong Lu - 2004 - Shang Ding Wen Hua Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Min zu fu xing de jia zhi zhi cheng: she hui zhu yi he xin jia zhi guan yan jiu.Jianning Guo (ed.) - 2015 - Beijing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. Feng (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  56
  Non-standard models for formal logics.J. Barkley Rosser & Hao Wang - 1950 - Journal of Symbolic Logic 15 (2):113-129.
  In his doctor's thesis [1], Henkin has shown that if a formal logic is consistent, and sufficiently complex, then it must admit a non-standard model. In particular, he showed that there must be a model in which that portion of the model which is supposed to represent the positive integers of the formal logic is not in fact isomorphic to the positive integers; indeed it is not even well ordered by what is supposed to be the relation of ≦.For the (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 49. Xian Dai Zhongguo Si Xiang de He Xin Guan Nian.Jilin Xu & Hong Song (eds.) - 2011 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zhi Rong Ru Shu Xin Feng Cu He Xie: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Dang Zheng Gan Bu Xue Xi du Ben.Chenguang Xu, Jixiong Deng & Guozhen Zeng (eds.) - 2006 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
1 — 50 / 1000