12 found
Order:
 1. The Threefold Emergence of Time Unravels Physics'Reality.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2013 - Pensée 75 (12):136-142.
  Time as the key to a theory of everything became recently a renewed topic in scientific literature. Social constructivism applied to physics abandons the inevitable essentials of nature. It adopts uncertainty in the scope of the existential activity of scientific research. We have enlightened the deep role of social constructivism of the predetermined Newtonian time and space notions in natural sciences. Despite its incompatibility with determinism governing the Newtonian mechanics, randomness and entropy are inevitable when negative localized energy is transformed (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. From Particular Times and Spaces to Metaphysics of Leopold´s Ethics of the Land.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2014 - Asian Journal of Humanities and Social Studies (No 1).
  Modern rationalism transformed the modern homeland to a discursive space and time by means of institutes governing the modern society in all its walks. Based on the Newtonian and Kantian conception of space and time the discursive field is just a scene wherein any human individual adopts stewardship to create progress by reducing landscape and non-human life to auxiliary items for human’s benefit. In contrast, Aldo Leopold considered humans, non human life and the landscape as mutually influencing participants and enlarged (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  97
  Eco-Refuges as Anarchist’s Promised Land or the End of Dialectical Anarchism.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2014 - Asian Journal of Humanities and Social Studies 2 (6):781-788.
  Since the early Medieval Time people contested theological legitimation and rational discursive discours on authority as well as retreated to refuges to escape from any secular or ecclesiastical authority. Modern attempts formulated rational legitimation of authority in several ways: pragmatic authority by Monteigne, Bodin and Hobbes, or the contract authority of Locke and Rousseou. However, Enlightened Anarchism, first formulated in 1793 by the English philosopher William Godwin fulminated against all rational restrictions of human freedom and self-determination. However, we do not (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. The Triad Nature of Time: Leibniz and Newton Reconciled.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - manuscript
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  68
  Sociaal constructivisme, Leibniziaanse ruimte en eco-communautarisme: ‘één en al natuur’ versus ‘c’est ma nature’? Een alternatief voor de multiculturele dialoog.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2005 - Repub.Eur.Nl/Pub/7087.
  Niettegenstaande de tendens van het failliet van het multiculturalisme is multiculturele dialoog niet weg te denken in een zich globaliserende wereld. Taylor, Gadamer, Honneth en Kymlicka hebben een bijdrage geleverd op het vlak van de erkenning van identiteit, respect en waardering van verschil. Wij voeren het argument aan dat bovenstaande auteurs niet ontsnappen aan het postmodernistisch dilemma van zelfautonomie en slachtofferschap. Dit komt doordat zij in hun rationale vertrekken van het afzonderlijke subject en deze situeren in een ruimte-tijd waarin de (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  21
  The Worldwide Financial Collapse or the Eve of End of Modern Nations.Guido J. M. Verstraeten - unknown
  Our planet contains 194 independent states and much more nations. They share membership of the United Nations and in consequence they subscribed the Universal Declaration of Rights. These are rooted in the modern universal conception of states and human rights formulated by philosophers of the Enlighten Age like Locke, Kant., Montesquieu, Voltaire and Rousseau. Concepts like democracy are mirrored to the organization of the political life as it was developed in North America and Europe at the end of the 18th (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Denken. Geloven Filosofische reflectie over niet-cyclische tijd en zingeving.Guido J. M. Verstraeten - 1994 - Acco.
  Met dit boek schreef de auteur een thematische benadering van het wijsgerig denken. Hij onderzoekt cyclische en niet-cyclische opvattingen over tijd zoals ze zich manifesteren in de verschillende onderzoeksdomeinen van de filosofie, met name de natuurwetenschappen, de theologie, de ethiek en de metafysica. De waarheidsproblematiek die filosofen al 2000 jaar bezig houdt, komt uitgebreid aan bod in een bespreking van het werk van Heidegger, Wittgenstein, Derrida. Een kritische levensbeschouwing alléén, zonder een daaraan gekoppelde levenshouding leidt uiteindelijk echter tot een deconstructie (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Gerechtigheid als paradigma.Guido J. M. Verstraeten - 1995 - Acco.
  Het hyperrealistische denken waaraan natuurkundigen zich vaak schuldig maken als zij deterministische wetten extrapoleren naar de menswetenschappen, houdt volgens de auteur geen rekening met het metafysische dat niet enkel onze maatschappij maar ook het natuurwetenschappelijke denken zélf beheerst. In dit boek onderzoekt hij hoe dit natuurwetenschappelijke denken, en dan vooral de technologie die het begeleidt, als paradigma fungeert voor ons denken over de maatschappij en onze persoonlijke levenshouding. De zoektocht van de auteur naar een ethische houding die wél rekening houdt (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Grenzen van dialoog: het Eco-communautarisme als alternatief voor het postmodernisme.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2005 - Damon.
  Grenzen van dialoog -/- De universalismegedachte van de Verlichting heeft een -postmodernistische maatschappij van slachtoffers geschapen. Het geloofsverlies in de grote verhalen en de universalisering van het individu zorgen ervoor, dat zijn schreeuw naar verontwaardiging geen toehoorders meer vindt. Zijn roep in de woestijn gaat verloren in het chaotisch geschreeuw van de anderen. Tegenover dit koude, steriele postmodernisme stellen wij het eco-communautarisme. Vanuit de vaststelling dat het individu denkt, spreekt en handelt in de context van zijn taal en cultuur, dus (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Land Ethics, Multilinguistic and Multicultural Communities of the 21 Century.Guido J. M. Verstraeten - 2013 - Session 2: Multicultural Citizenship in the 21st Century 2nd Global Conference.
  Land Ethics, Multilinguistic and Multicultural Communities of the 21 Century Guido Verstraeten Satakunta University of Applied Sciences, Suomi, Finland -/- The modern society is challenged by recent migration coming all over the world. Due to the basic rational principles of the modern nation the Western countries are faced with a disentangle of the societal coherence. The Newtonian conception of space-time, the secularization of the civil society, the extraterritorial cosmopolitism and the unilinear and homogeneous conception of progress seem incompatible with the (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Mijn Thuisplek: Landethiek over geborgenheid en dreiging van ruimte-tijd en diversiteit.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten (eds.) - 2010 - Damon.
  Iedereen zoekt geborgenheid in een eigenhuis, een plek onder de zon. Het vinden van een thuisplek is nochtans niet zo idyllisch als René Froger bezingt. Vooral in een multiculturele samenleving is de drang naar een thuisplek hevig. Op die plek exclusieve rechten uitoefenen wars van elke vorm van diversiteit, is een nieuw adagio. Wat voor de ene gemeenschap geborgenheid betekent, vormt voor een andere een regelrechte bedreiging. Hiertegen formuleren de auteurs een alternatieve landethiek in het spoor van Aldo Leopold. Deze (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Thermodynamical Reduction of the Anisotropy of Time by Introducing Irreversibility on Microscopical Scale.Guido J. M. Verstraeten - 1987 - In Y. S. Kim and W. W. Zachary (ed.), The Physics of Phase Space Nonlinear Dynamics and Chaos Geometric Quantization, and Wigner Function Lecture Notes in Physics Volume 278, 1987,. Springer Verlag. pp. 438-440.
   
  Export citation  
   
  My bibliography