Results for 'Guszt��v Kov��cs'

1000+ found
Order:
 1.  21
  Hierarchy Theory: A Vision, Vocabulary, and Epistemology by Valerie Ahl and T.F.H. Allen.V. Cs�nyi - 1999 - Complexity 4 (6):29-30.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Mahābhārata: The Third, or Forest, BookMahabharata: The Third, or Forest, Book.E. G., Ja V. Vasil'kov & S. L. Neveleva - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (1):215.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Ñ50vág sig'EÓ (; Fiv 1 '1uïv E «3 1< Poctíomg SÏVOLI, Mi 101 '); 9npíoov Éponocg OÏOVTOCI Mpíoug Eïvoct Uócp'tvpocg U&7tA0v Ñ'coí) G Rc63v Év Uoúon Cpúooócpcp Usuowtenuévwv ÉKÓLÜ'EO'CS. [REVIEW]Del Placer En El la Dialectica, Filebo de Platón & María Teresa Padilla Longoria - 2007 - In Jorge Martínez Contreras, Aura Ponce de León & Luis Villoro (eds.), El Saber Filosófico. Asociación Filosófica de México. pp. 328.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sbornik Prací Filosofické Fakulty 1976, Str. 187 Pokračujúc V Tradícii Minulých Ro-Kov, Prináša Aj Táto Ročenka (Vyšla V Júli 1977) Obsiahly Súbor Štúdií a Re. [REVIEW]Ladislav Ktczko - 1979 - Filozofia 34:119.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  The Effect of Novel Environments on CS Extinction in a Conditioned Suppression Paradigm.Peter V. Hanford & Dallas E. Mulvaney - 1980 - Bulletin of the Psychonomic Society 16 (5):341-344.
 6. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu [Identity in Liberal Political Theory and the Cosmopolitan Dilemma].Sylvie Bláhová & Pavel Dufek - 2018 - Filosoficky Casopis 66 (3, 4):383–399, 505–517.
  In this article we address the question of individual identity and its place – or rather omission – in contemporary discussions about the cosmopolitan extension of liberalism as the dominant political theory. The article is divided into two parts. In the first part we show that if we consistently emphasise the complementarity of the “inner” and “outer” identity of a person, which is essential to liberalism from its very beginnings, then a fundamental flaw in the liberal cosmopolitan project becomes apparent. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Paternalism in Public Health Care.Thomas R. V. Nys - 2008 - Public Health Ethics 1 (1):64-72.
  University of Utrecht, Department of Philosophy, Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht, The Netherlands. Tel.: +31 30 253 28 74, Email: Thomas.Nys{at}phil.uu.nl ' + u + '@' + d + ' '//-->Measures in public health care seem vulnerable to charges of paternalism: their aim is to protect, restore, or promote people's health, but the public character of these measures seems to leave insufficient room for respect for individual autonomy. This paper wants to explore three challenges to these charges: Measures in PHC (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 8. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie II: Od Kanta po současnost.Tomáš Nejeschleba, Václav Němec & Monika Recinová (eds.) - 2011
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.Tomas Hribek - 2017 - Praha, Česko: Filosofia.
  [What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World] Summary: The book is both a survey of the contemporary debate and a defense of a distinctive position. Most philosophers nowadays assume that the focus of the philosophy of consciousness, its shared explanandum, is a certain property of experience variously called “phenomenal character,” “qualitative character,” “qualia” or “phenomenology,” understood in terms of what it is like to undergo the experience in question. Consciousness as defined in (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Teleologie v Theofrastově Metafyzice.Jakub Jirsa - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 35:55-75.
  Ve svém textu bych rád zodpověděl jednu z otázek týkajících se Theofrastova spisu Metafyzika. Tento spis se nám dochoval v několika rukopisech, a všechny jej připisují Theofrastovi. Původně se předpokládalo, že se jedná o pouhý zlomek větší knihy, avšak vzhledem ke kompaktnosti celého spisu a připojené poznámce, která o něm hovoří jako o „knize“ , se většina současných interpretů přiklání k tezi, že se jedná o krátký, ale kompletní spis. Moje otázka zní: jakou roli v tomto textu hraje pasáž z (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  28
  On Husserl's Theory of the Constitution of Objectifying Meaning [Translated title].V. Zatka - 1990 - Filosoficky Casopis (3):333-345.
  This study offers a critical analysis of Husserl's theory of meaning. The author commences by delineating the position and function of Husserl's meaning theory in the sum total of his phenomenological philosophy. He goes on to demonstrate that this theory was conceived as an integral component of Husserl's theory of knowledge. (edited).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  No Support for Dual Process Accounts of Human Affective Learning in Simple Pavlovian Conditioning.Ottmar V. Lipp & Helena M. Purkis - 2005 - Cognition and Emotion 19 (2):269-282.
  Dual process accounts of affective learning state that the learning of likes and dislikes reflects a learning mechanism that is distinct from the one reflected in expectancy learning, the learning of signal relationships, and has different empirical characteristics. Affective learning, for example, is said not to be affected by: (a) extinction training; (b) occasion setting; (c) cue competition; and (d) awareness of the CS-US contingencies. These predictions were tested in a series of experiments that employed simple Pavlovian conditioning procedures. Neutral (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14. Parmenidés v kontextu archaické orální kultury.Pavel Hobza Jr - 2002 - Filosoficky Casopis 50:905-931.
  [Parmenides in the context of the oral culture of antiquity].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Humanismus v období renesance a reformace.Martin PaleČek - 1999 - Filosoficky Casopis 47:999-1001.
  [Humanism in the Period of Renaissance and Reform].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Pojednání v Humově reflexi.Hynek Janousek - 2010 - Reflexe: Filosoficky Casopis 38:91-97.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Republikanismus v podání Quentina Skinnera.Quentin Skinner - 2005 - Filosoficky Casopis 53:465-470.
  [Republicanism as understood by Quentin Skinner].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  27
  Cassantes v historické a systematické reflexi: A Journal of Analytic Scholasticism.Miroslav Hanke - 2008 - Studia Neoaristotelica 5 (2):132-164.
  The article deals with the analysis of one medieval solution of semantic paradoxes, namely with the position of the so-called “cassantes”. The solution is based upon designating problematical sentences to be agrammatical and thus “saying nothing”: paradoxes are solved by means of deyning apparent truth-apts. Theoretically fundamental supposition of this step is drawing the distinction between grammatical and logical structure of a sentence, or the distinction between a sentence and a statement. Remarkable analogies can also be shown between this distinction (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  24
  Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století.Tomáš Nejeschleba - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):195-199.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  16
  Organon V. S Podtitulem ? Kolik Práce Za Nás Mohou Udělat Počítače ? Pořádaný 28.–31. Srpna 2006 V Olomouci.Ludmila Dostálová - 2006 - Studia Neoaristotelica 3 (1):113-113.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  'Denaturalized'mimesis.V. Zuska - 2006 - Estetika: The Central European Journal of Aestetics; Until 2008: Estetika (Aesthetics) 42 (1-3).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kontinuum v zrcadle analytické filosofie.Vojtěch Kolman - 2008 - Filosoficky Casopis 56:5-28.
  [The continuum in the mirror of analytical philosophy].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Náboženství v mezích čistého rozumu.Immanuel Kant - 2012 - Studia Philosophica 59 (1):87-110.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. K Fregově údajnému pragmatismu [On Frege’s alleged pragmatism].V. Kolman - 2003 - Filosoficky Casopis 51 (6):937-957.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  41
  Funkce Rozumu v estetickém prožitku.Vlastimil Zuska - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (2):227-234.
  Studie zkoumá Whiteheadovo pojetí rozumu jako regulativního faktoru v každém estetickém prožitku, spolu s Whiteheadovým názorem na základní estetickou povahu každého prožitku, každé zkušenosti. Tyto myšlenky jsou srovnávány se současnými nálezy neuroestetiky a recepční estetiky s cílem doložit stimulující povahu Whiteheadovy fi losofie i pro současnou estetiku.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Některé poznámky k článku V. Kolmana „K Fregově údajnému holismu“.Pavel Materna - 2002 - Filosoficky Casopis 50:1001-1004.
  [Some notes on V. Kolman's article “On Frege's alleged holism”].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi.Martin Ritter - 2006 - Reflexe: Filosoficky Casopis 31:45-60.
  Studie se snaží určit, co přesně v Platónově Timaiovi znamená ”vznik z nutnosti”, z jakého důvodu je k popisu nutnosti nezbytné postulovat existenci chóry, jak máme tuto entitu chápat, a konečně v jakém smyslu je matematická konstituce stoicheiai živlů dílem nutnosti, resp. rozumu. Výklad bere v potaz některé textové nesrovnalosti a nejprve ukazuje, že z nutnosti vznikají parciální tělesa, tento materiál vjemového světa, a zákonitosti jejich střetů, které jsou alogon. Tyto fenomény jsou sice jistým, jim přiměřeným způsobem logizovány, a to (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés.Filip Karfik, Lenka Karfikova, Pavel Kouba & Stepan Spinka - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 37:83-124.
  Po disputacích k tématům Filosofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka a Nekonečnost konečnosti podle Ivana Chvatíka uspořádala Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze dne 29. června 2009 v pořadí již třetí pokus o výměnu mezi domácími filosofy. Tentokrát však nebyl východiskem diskusí programový text některého z účastníků, ale Platónův výklad o nejvyšších rodech v dialogu Sofistés. Tomuto textu se zde dostalo trojí velmi odlišné interpretace, kterou bychom snad mohli vzdáleně přirovnat k liternímu, morálnímu a alegorickému neboli naukovému pochopení posvátného textu (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. O expertech a lidech: spasitelské lhaní v časech pandemie [Of Experts and Men: White Lies in the Times of a Pandemic].Petr Špecián & Marek Hudík - 2021 - In Dedičstvo koronakrízy: Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu. Bratislava, Slovensko: pp. 53-74.
  Krize spojená s příchodem pandemie koronaviru ukázala, že užitečné expertní vědění sice podle všeho existuje, ale ne každému, kdo se představí jako expert, bychom měli věřit. Slovy doktora House: „Všichni lžou.“ Lžou i odborníci. Kapitola se zaměřuje na situace, kdy odborník lže takříkajíc „s dobrým úmyslem,“ neboť se domnívá, že pravda by veřejnost vedla k chování, které není společensky žádoucí. V takovém případě se jedná o lhaní paternalistické, protože má ochránit veřejnost před ní samotnou. Ukážeme příklady, kdy k němu dochází, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Centrum a periferie v historiografii filosofie: Petr Olivi a středověká nauka o duši.Lukáš Lička - 2016 - In Marek Otisk & Adam Olech (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. Ostravská univerzita. pp. 104-119.
  Centre and Periphery in the Historiography of Philosophy: Peter Olivi and Medieval Psychology The paper inquiries into the (historiographical) question what does it mean to be a “marginal thinker” in the context of the medieval philosophy. The question is investigated on the example of Franciscan philosopher and theologian Peter Olivi (1248/49–1298) and his philosophical psychology. First, a preliminary option is introduced: for a thinker, being “marginal” depends on his relation to who is considered to be canonical. Since the most famous (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. M. Zouhar, Význam v kontexte (recenzia). [REVIEW]J. Mácha - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (4):548-557.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Barevné knihy v češtině.Ludwig Wittgenstein - 2007 - Filosoficky Casopis 55:125-132.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Masaryk and the Austrian philosophical tradition: Bolzano and Brentano.Zdenek V. David - 2008 - Filosoficky Casopis 56 (3):345-361.
 34. Co znamená v Descartově druhé meditaci “myslet” ?James Hill - 2003 - Filosoficky Casopis 51:787-799.
  [What does ”to think” mean in Descartes' Second. Meditation? ].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Metoda pochybnosti v Descartově „První meditaci: komentář k interpretaci Josefa Mourala“.James Hill - 2005 - Filosoficky Casopis 53:291-297.
  [The method of doubt in Descartes’ “First Meditation”: Comments on the interpretation of Josef Moural].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Pojetí Země v Anaximandrově kosmologii.Pavel Hobza - 2006 - Filosoficky Casopis 54:381-392.
  [The conception of the earth in Anaximander’s cosmology].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Etika a Psychologie V Podnikání.Karel Riegel - 2005 - Univerzita Karlova, Nakl. Karolinum.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  32
  Significatio a Appellatio v sémantice Anselma z Canterbury: A Journal of Analytic Scholasticism.Marek Otisk - 2006 - Studia Neoaristotelica 3 (2):160-179.
  This paper is consecrated to the problems of the semantics in the Anselm’s philosophy of language – one of the most important parts of his philosophical inquiry. The main care is focused to the analysis of terms veritas and rectitudo, mainly because of significatio and the semantics – e.g. significatio with respect to names. Special passage refers to denominative names, because in their case Anselm of Canterbury makes differences between significatio and appellatio in his semantic analysis.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  39
  „Res illa quae cognoscitur“ v Suárezových Metafyzických disputacích Odpověď na kritickou poznámku Daniela Heidera „K objektivnímu bytí u Suáreze“.Jan Palkoska - 2012 - Studia Neoaristotelica 9 (3):93-105.
 40.  29
  Tomášovo pojetí esence v De ente et essentia a jeho zdroje: A Journal of Analytic Scholasticism.Václav Němec - 2011 - Studia Neoaristotelica 8 (1):38-71.
  The present paper deals with the notion of essence in Thomas Aquinas. Part 1 focuses on the main points of Aquinas’s doctrine of essence set out in his De ente et essentia, and especially on the concept of essence as the “form of the whole” and the concept of the “nature considered absolutely”. The comparison with the teaching of Aristotle and Aquinas’s Arabic predecessors in Part 2 shows that Thomas’s notion of essence is an innovative re-interpretation, which he largely owes (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. K Roli Prvního Principu V Descartově Filosofii.Petr GlombÍČek - 2003 - Filosoficky Casopis 51:725-738.
  [On the role of the first principle in Descartes' philosophy].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  22
  Verbal Instructions Targeting Valence Alter Negative Conditional Stimulus Evaluations.Camilla C. Luck & Ottmar V. Lipp - 2018 - Cognition and Emotion 32 (1):61-80.
  Negative conditional stimulus valence acquired during fear conditioning may enhance fear relapse and is difficult to remove as it extinguishes slowly and does not respond to the instruction that unconditional stimulus presentations will cease. We examined whether instructions targeting CS valence would be more effective. In Experiment 1, an image of one person was paired with an aversive US, while another was presented alone. After acquisition, participants were given positive information about the CS+ poser and negative information about the CS− (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Renesance pragmatismu v USA. [REVIEW]Jaroslav Peregrin - 2004 - Filosoficky Casopis 52:255-256.
  [The renaissance of pragmatism in the USA].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  36
  Kritika metaetiky v díle P. Footové a dalších „deskriptivistů“.Kamila Pacovská - 2006 - Studia Neoaristotelica 3 (1):62-74.
  Doctrinae metaethicae censura, quam P. Foot ceterique “descriptivistae” feceruntDissertationis huius scopus est, efficacissimam impugnationum doctrinae, quae “metaethica” dicitur, ante oculos lectorum ponere, eam scilicet, quam Philippa Foot fecit et ab qua restauratio “ethicae substantivae” in Britannia decennio saeculi XX. sexto ad finem vergente initium duxit. Philippa Foot principium fundamentale metaethicae doctrinae, significationem nempe “aestimativam” termini a significatione mere “descriptiva” logice non dependere, redarguit. Principium istud falsum esse a Foot praesertim in exemplo significationis nominis “bonum” ostenditur. Argumenta, quibus utitur, auctor praesentis (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Analytická filosofie v USA na sklonku 20. století.Karel Berka - 1999 - Filosoficky Casopis 47:152-156.
  [Analytical Philosophy in the USA at the end of the 20th Century.].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Co znamená orientovat se v myšlení?Immanuel Kant - 2002 - Filosoficky Casopis 50:157-173.
  [What does it mean to orient oneself in thought?;. ].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Francouzská revoluce v dějepisectví.Peter Burke - 2006 - Filosoficky Casopis 54:771-774.
  [The French revolution in historiography].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  26
  Opusculum insolubilium v kontextu scholastické logiky Analýza traktátu a pracovní edice.Miroslav Hanke - 2012 - Studia Neoaristotelica 9 (3):63-92.
  Opusculum insolubilium is an anonymous sixteenth-century British logical treatise dealing with the so-called “insolubles”, i.e. self-reflexive paradoxical propositions. It summarises the fundamental principles of the approach proposed by Roger Swyneshed in the fourteenth century, which became popular in the British academic circles during the fifteenth century. The present paper has two basic aims: to contrive a modern edition of this treatise which could be used fora further research in post-mediaeval scholastic logic, and to provide elementary information about its content and (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  34
  Transcendentálie a kategorie v díle Tomáše Akvinského: A Journal of Analytic Scholasticism.David Svoboda - 2008 - Studia Neoaristotelica 5 (2):165-184.
  The paper deals with the conception of transcendental and categorial concepts in the work of Thomas Aquinas. As a starting point of the exposition the discussion of this matter in De veritate 1, 1 has been chosen, where Aquinas, drawing on Aristotle and Avicenna, determines which are the first concepts of intellect. The absolutly first concept, the terminus of conceptual analysis, is the concept of being. All other concepts, both categorial and transcendental, result from conceptual addition to being. Aquinas’s conception (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  8
  Ó hovado: osobní argumentace v Descartových Meditacích.Marek Picha - 2010 - Studia Philosophica 57 (2):71-81.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000