Order:
Disambiguations
H. Wegman [5]H. A. J. Wegman [3]
 1.  11
  Boekbesprekingen.P. C. Beentjes, H. A. J. Wegman, P. Fransen, Jos E. Vercruysse, C. G. M. 'T. Mannetje, R. G. W. Huysmans, H. P. M. Goddijn, J. Y. H. Jacobs, B. Vedder, A. A. Derksen & W. G. Tillmans - 1979 - Bijdragen 40 (2):211-228.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Boekbesprekingen.W. Beuken, Tamis Wever, P. C. Beentjes, W. G. Tillmans, Bart J. Koet, M. Parmentier, Silveer De Smet, Wilbert Sentenie, Th Bell, H. P. M. Goddijn, F. J. Theunis, R. G. W. Huysmans, H. Wegman, J. Besemer, Ulrich Hemel, G. van Steendam, A. van de Pavert, Ben Vedder & Johan G. Hahn - 1985 - Bijdragen 46 (2):188-228.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  31
  Boekbesprekingen.Joël Delobel, J. Lust, J. Lambrecht, P. C. Beentjes, Bart J. Koet, Th C. de Kruijf, M. Poorthuis, M. Parmentier, Marc Schneiders, W. G. Tillmans, H. J. Adriaanse, J. Wissink, Jan Kerkhofs, H. Wegman, H. Bleijendaal, Ger Groot, F. J. Theunis, J. W. Hacking, A. A. Derksen, Ulrich Hemel, J. Kerkhofs, G. de Wert, H. P. M. Goddijn & Johan G. Hahn - 1986 - Bijdragen 47 (1):67-112.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  39
  Boekbesprekingen.J. -M. Tison, P. C. Beentjes, Tamis Wever, W. Beuken, Jan C. M. Engelen, P. Fransen, P. Ahsmann, G. Bouwman, J. Wissink, W. G. Tillmans, H. Rikhof, F. J. Verstraelen, C. G. M. 'T. Mannetje, M. De Wachter, R. G. W. Huysmans, A. H. Eysink, H. Wegman, H. P. M. Goddijn, Theo Bell, J. Y. H. Jacobs, J. Plantinga, Jan W. Besemer, M. V. D. Berk, H. W. M. van Grol, H. V. Grol, M. Heijndrikx, Ben Vedder, Henk van Luijk & H. Stroeken - 1979 - Bijdragen 40 (1):76-112.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  „De avond voor pasen spelen wij met vuur”.H. A. J. Wegman - 1970 - Bijdragen 31 (3):261-293.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  De romeinse orde Van dienst voor de kinderdoop.H. Wegman - 1974 - Bijdragen 35 (2):129-147.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  De schriftlezingen Van goede vrijdag in de huidige romeinse liturgie.H. Wegman - 1977 - Bijdragen 38 (1):28-43.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Pleidooi voor een tekst.H. A. J. Wegman - 1979 - Bijdragen 40 (1):15-43.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark