Results for 'Hai-Song Shi'

1000+ found
Order:
 1.  39
  Effects of working memory load on uncertain decision-making: evidence from the Iowa Gambling Task.Ji-Fang Cui, Ya Wang, Hai-Song Shi, Lu-Lu Liu, Xing-Jie Chen & Ying-He Chen - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
 2. Cong "Fang Niu Wa" Dao Song Shi Jia Zu de Dian Ji Ren: Song Yaoru Xian Dai Jiao Yu Li Nian Yan Jiu.Guoliang Yang - 2012 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Xue hai shi bei you shi nian =.Dawen Feng - 2020 - Guangzhou Shi: Zhongshan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  23
  Study on the Magnitude of Reservoir-Triggered Earthquake Based on Support Vector Machines.Hai Wei, Mingming Wang, Bingyue Song, Xin Wang & Danlei Chen - 2018 - Complexity 2018:1-10.
  An effective approach is introduced to predict the magnitude of reservoir-triggered earthquake, based on support vector machines and fuzzy support vector machines methods. The main influence factors on RTE, including lithology, rock mass integrity, fault features, tectonic stress state, and seismic activity background in reservoir area, are categorized into 11 parameters and quantified by using analytical hierarchy process. Dataset on 100 reservoirs in China, including the 48 well-documented cases of RTE, are collected and used to train and validate the prediction (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  3
  Influence of Ambidextrous Learning on Eco-Innovation Performance of Startups: Moderating Effect of Top Management’s Environmental Awareness.Shi-Zheng Huang, Jian-Ying Lu, Ka Yin Chau & Hai-Liang Zeng - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Ecological innovation is an inevitable trend for firms to enhance competitiveness and sustainably operate in the context of green economy. The previous literature has rarely discussed the influence of ambidextrous learning on the eco-innovation performance of startups and ignored the moderating effect of top management’s environmental awareness from the perspective of microscopic psychology. We have conducted a questionnaire survey on 212 firms established within 4 years in the Pearl River Delta of China, using the structure mode and the PROCESS by (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Shi Hai Tan Zhen: Wei Zhongguo Zhe Ren Shen Bian = Wei Zhongguo Zheren Shenbin.Jicheng Zhou - 2012 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Xue hai tang yu Han Song xue zhi Zhe Yue di shan =.Meifang Yu - 2016 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Min Shi Su Song Zheng Ming Fang Ai Yan Jiu =.Yuqian Bi - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Artificial Intelligence-Assisted Fresco Restoration with Multiscale Line Drawing Generation.Guanghui Song & Hai Wang - 2021 - Complexity 2021:1-12.
  In this article, we study the mural restoration work based on artificial intelligence-assisted multiscale trace generation. Firstly, we convert the fresco images to colour space to obtain the luminance and chromaticity component images; then we process each component image to enhance the edges of the exfoliated region using high and low hat operations; then we construct a multistructure morphological filter to smooth the noise of the image. Finally, the fused mask image is fused with the original mural to obtain the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Song Yuan xue shu si xiang shi lun ji.Jingxian Dai - 2018 - Xianggang: Zhong wen da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Shi tong yu xue tong de diao shi: Song Yuan liang Zhe Zhuzi xue yan jiu = Research on the school of Zhu Xi in Liangzhe during the Song and Yuan dynasties.Yu Wang - 2019 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  本書將由啟發學者明道的經典系統構成的“學統”,將由親相授受的師徒傳授系統構成的“師統”。朱熹深鑒於二程門人不能準確全面傳承二程思想的歷史教訓,認識到“師統”與“學統”二者不可偏廢,既重視面對面的講學授 徒,更重視學術著作的文本建設。但在他去世後出現了極端崇拜“師統傳道”的現象,以及“學統傳道”論者針對此種極端崇拜的反擊,“師統”與“學統”的互動和張力,貫穿于宋元朱子學升沉消長的始終,勾畫了生機勃勃、 千峰競秀的學術思想圖景。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Min Shi Su Song Zheng Ju Zhi du Yan Jiu.Wenju Wu - 2012 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Song Dai Mei Xue Shi.Gongzheng Wu - 2007 - Jiangsu Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Song Dai Xin Ru Xue de Jing Shen Shi Jie: Yi Zhuzi Xue Wei Zhong Xin.Zhen Wu (ed.) - 2009 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  "这是一本关于朱子学国际研讨会的论文集. 本书把 "朱子学" 放在宋代新儒学的精神世界中, 从各方面加以多方位的考察和探究.".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Min Shi Su Song Zheng Ju Yuan Li Yan Jiu.Yongquan Zhang - 2005 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  本书探索了民事证据的有关问题。全书介绍了证据适格及证据排除原理、证据裁判主义原理、证据方法原理、证明责任原理、证据规则原理、司法认知原理及民事自认原理等内容。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Bo Hai shi ye: zong jiao yu wen hua zhan lüe.Xinping Zhuo, Xiaochao Wang & Lun An (eds.) - 2014 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Shi hai tan wei.Fengxia Yang - 2013 - Haerbing Shi: Heilongjiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Yongshang Song Ming Xin Xue Shi =.Qizao Pan - 2010 - Ningbo Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Nan Song Si Xiang Shi.Jun He - 2008 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Min shi su song zheng ming quan yan jiu.Han Xiao - 2013 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Song dai "Zhou li" xue shi =.Wei Xia - 2018 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Nan Song li xue yi dai zong shi: Yang Shi si xiang yan jiu.Weisheng Yang - 2018 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Song Ming li xue shi wu jiang.Lihua Yang - 2017 - Xianggang: Xianggang zhong he chu ban you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. volume 6]. Song Yuan juan.Song Wei & Dong Huifang zhu - 2017 - In Zhirong Zhu (ed.), Zhongguo shen mei yi shi tong shi =. Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Guanzi shi wu.Song Xiangfeng Zhuan - unknown - In Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.), Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong. Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Song dai jing xue quan shi yu si xiang yan jin.Haijun Jiang - 2018 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Song dai Yi xue si xiang shi yan jiu.Haijun Jiang - 2021 - Beijing: Ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Min shi su song zhong de zhen shi: lu jing yu xian du.Gefei Ji - 2013 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Song Yuan Ming Qing Si Xiang Shi Gang.Pimo Tan - 2010 - Shanghai Shu Dian Chu Ban She.
 31. Song Ming ru xue zhong de "shen ti" yu "quan shi" zhi wei.Lisheng Chen - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Multiple Roles of Grit in the Relationship Between Interpersonal Stress and Psychological Security of College Freshmen.Qingsong Yang, Mengxi Shi, Dandan Tang, Hai Zhu & Ke Xiong - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Grit, as an important positive psychological quality, has rarely been studied for its role involved in the mechanism between stress and psychological security. This article explores the moderating and mediating role of grit in the relationship between interpersonal stress and psychological security of freshmen through two studies. In study 1, freshmen from several Chinese universities were recruited to complete a battery of questionnaire, including assessments about interpersonal stress, grit, and psychological security. The moderating effect analysis showed that grit moderated the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  4
  The Relationship Between College Teachers’ Frustration Tolerance and Academic Performance.Song Shi, Zizai Zhang, Ying Wang, Huilan Yue, Zede Wang & Songling Qian - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  The purpose of this study was twofold: to validate the College Teachers’ Academic Frustration Tolerance Questionnaire and the College Teachers’ Academic Performance Questionnaire and to explore the relationship between frustration tolerance and academic performance among college teachers. A total of 25 experts were recruited to modify and validate both questionnaires, and the results showed that the questionnaires had good content validity. Exploratory factor analysis provided further evidence supporting the reliability of the CTAFT and the CTAP, suggesting that the instruments are (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  6
  Influence of Awe on Green Consumption: The Mediating Effect of Psychological Ownership.Liying Wang, Guangling Zhang, Pengfei Shi, Xingming Lu & Fengsen Song - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Quan Shi Yu Gong Fu: Song Ming Li Xue de Chao Yue Qi Xiang Yu Nei Zai Bian Zheng.Yuehui Lin - 2008 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
 36. Song Dai Xing Er Yuan Lun Yan Jiu: Jian Lun Li Yi Fen Shu de Ti Yong Lun Shi Zhongguo Zhe Xue de He Xin Si Wei Fang Shi.Xiaochun Li - 2006 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Song dai tian ren xiang fen si xiang yan jiu: yi zhe xue yu ke xue de guan xi wei shi jiao = Songdai tianren xiangfen sixiang yanjiu.Bianting Lü - 2017 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  19
  Hu Shi and Song Ziwen.Chen Liwen - 2008 - Chinese Studies in History 42 (1):68-97.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Da guan Song chao: feng ya mei xue de shi ge ce mian.Xiaonan Deng - 2020 - Xianggang: Xianggang zhong he chu ban you xian gong si.
  本書從十個方面介紹了宋朝文化藝術的高度成就。第一章總體概述了宋朝社會形態和文化風氣,後九章,分別對理學、書法、宋畫、宋詞、宋瓷、名物、茶事、雅集、以及《清明上河圖》這九個代表性的宋朝文化藝術現象進行具 體論述,包括源流、發展、特色、代表人物、代表作品、後世影響等各個方面,從士大夫的雅文化到市井小民的俗文化,無不透露出宋人活躍的思想與豐富的精神世界。每一章的主講人都是在該領域造詣頗深的專家學者,通俗流 暢的語言,配以大量書畫器物圖片,幫助讀者理解和感受宋朝人文藝術的風雅魅力。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Nan Song Jin Yuan Shi Qi de Dao Jiao Wen Yi Mei Xue Si Xiang.Xiping Shen - 2007 - Zhonghua Shu Ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Corrigendum: The Relationship Between College Teachers' Frustration Tolerance and Academic Performance.Song Shi, Zizai Zhang, Ying Wang, Huilan Yue, Zede Wang & Songling Qian - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Song.Suzume Shi - 2007 - Feminist Studies 33 (2):297-298.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Is Distant Extension Always Upset? Neural Evidence of Empathy and Brand Association Affect Distant Extension Evaluation.Zhijie Song, Chang Liu, Rui Shi & Kunpeng Jing - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Distant brand extension as an essential strategy of obtaining benefits was highly focused on the normal marketing practice and academic research. In the current study, we aim to recognize that how individuals with different levels of empathy respond to distant extensions under corporate social responsibility and corporate competence associations to explore the corresponding neural mechanisms using event-related potentials. We divided subjects into two groups involving a high empathy group and a low empathy group according to an empathy measure questionnaire. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Li shi xu wu zhu yi de po chan =.Yuehong Song (ed.) - 2017 - Beijing: Dang dai Zhongguo chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Xing Shi Qiang Zhi Chu Fen Quan de Fen Pei Yu Zhi Heng = Xingshiqiangzhichufenquandefenpeiyuzhieng.Yuansheng Song - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  20
  The "Feng," "Ya," and "Song" in Pre-Qin Poetry (Shi) Studies.Xing Wen - 2008 - Contemporary Chinese Thought 39 (4):61-69.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhongguo mei xue shi xue shu dang an.Song Li (ed.) - 2017 - [Wuhan]: Wuhan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. "Guanzi" Yan Jiu Shi: Zhan Guo Zhi Song Dai.Zhendong Geng - 2011 - Xue Yuan Chu Ban She.
  本书在略论管仲与《管子》的基础上, 对宋以前的管子研究进行了梳理和探讨, 勾画出在这一时期, 管子研究的历史轨迹. 内容包括先秦管仲思想评说, "管子"研究在汉代的勃兴, "管子"研究在三国两晋南北朝的发展与沉寂, "管子"研究在唐代的再兴, "管子"研究在宋代的繁荣等.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Xiang guo zhi shi yu tian xia zhi shi: Song mo Yuan chu Jiangxi Fuzhou Ru shi yan jiu.Xin Zhou - 2014 - Tianjin Shi: Tianjin gu ji chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. How empowering leadership influences medical workers' work–family conflict in the post-pandemic era: A moderated mediation model of leadership “black box”.Haiming Zhou, Xinping Song, Laitan Fang, Kan Shi & Ronghui Liu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  After experiencing the COVID-19 pandemic, the status and mechanisms of leadership, and the challenges for medical workers in terms of family–work conflicts, have caused widespread concern. In the post-pandemic era, based on role theory and the stressor-detachment model, this paper seeks to break the “black box” of negative effects that can be caused by leadership, research the mechanism and boundary conditions of those negative effects, and explore factors to reduce those negative effects. We recruited 1,010 Chinese medical workers fighting COVID-19 (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000