Results for 'Hai-yan Wang'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Visual Object Tracking in RGB-D Data Via Genetic Feature Learning.Ming-xin Jiang, Xian-Xian Luo, Tao Hai, Hai-yan Wang, Song Yang & Ahmed N. Abdalla - 2019 - Complexity 2019:1-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  The Neural Mechanism Underlying Cognitive and Emotional Processes in Creativity.Simeng Gu, Mengdan Gao, Yaoyao Yan, Fushun Wang, Yi-Yuan Tang & Jason H. Huang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  13
  Characterization of Gas Hydrate Distribution Using Conventional 3D Seismic Data in the Pearl River Mouth Basin, South China Sea.Xiujuan Wang, Jin Qian, Timothy S. Collett, Hesheng Shi, Shengxiong Yang, Chengzhi Yan, Yuanping Li, Zhenzhen Wang & Duanxin Chen - 2016 - Interpretation: SEG 4 (1):SA25-SA37.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  12
  Positive Classification Advantage: Tracing the Time Course Based on Brain Oscillation.Tianyi Yan, Xiaonan Dong, Nan Mu, Tiantian Liu, Duanduan Chen, Li Deng, Changming Wang & Lun Zhao - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 5.  7
  Mapping Interpreting Studies: The State of the Field Based on a Database of Nine Major Translation and Interpreting Journals.Jackie Xiu Yan, Jun Pan, Hui Wu & Ying Wang - 2013 - Perspectives 21 (3):446-473.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6.  8
  Efficacy and Safety of Recombinant Human Interleukin‐11 in the Treatment of Acute Leukaemia Patients with Chemotherapy‐Induced Thrombocytopenia: A Systematic Review and Meta‐Analysis.ZhiRong Liu, Yaxuan Wang, Jingxin Yan, Junhong Liu, Bing Chen, LuShun Zhang & Li Cheng - forthcoming - Journal of Evaluation in Clinical Practice.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  The Role of Subjective Task Value in Service-Learning Engagement Among Chinese College Students.Yulan Li, Fangfang Guo, Meilin Yao, Cong Wang & Wenfan Yan - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  8
  Investigation of the Elemental Partitioning Behaviour and Site Preference in Ternary Model Nickel-Based Superalloys by Atom Probe Tomography and First-Principles Calculations.S. H. Liu, C. P. Liu, W. Q. Liu, X. N. Zhang, P. Yan & C. Y. Wang - 2016 - Philosophical Magazine 96 (21):2204-2218.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  6
  The Incentive Model in Supply Chain with Trade Credit and Default Risk.Hong Cheng, Yingsheng Su, Jinjiang Yan, Xianyu Wang & Mingyang Li - 2019 - Complexity 2019:1-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Powering Sustainable Consumption: The Roles of Green Consumption Values and Power Distance Belief.Li Yan, Hean Tat Keh & Xiaoyu Wang - forthcoming - Journal of Business Ethics:1-18.
  As human consumption is one of the key contributors to environmental problems, it is increasingly urgent to promote sustainable consumption. Drawing on the agentic-communal model of power, this research explores how the psychological feeling of power influences consumers’ preference for green products. We show that low power increases consumers’ preference for green products compared to high power. Importantly, we identify two factors moderating the main effect of power on green consumption. Specifically, we find that the effect of power on green (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  20
  The Trait Anger Affects Conflict Inhibition: A Go/Nogo ERP Study.Yong Liu, Xianghong Zhan, Wei Li, Heyun Han, Huixia Wang, Junlin Hou, Guoli Yan & Youjie Wang - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 12.  3
  Correlation Among Behavior, Personality, and Electroencephalography Revealed by a Simulated Driving Experiment.Lirong Yan, Yi Wang, Changhao Ding, Mutian Liu, Fuwu Yan & Konghui Guo - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Behavior Evaluation Based on Electroencephalograph and Personality in a Simulated Driving Experiment.Changhao Ding, Mutian Liu, Yi Wang, Fuwu Yan & Lirong Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Parafoveal Processing of Phonology and Semantics During the Reading of Korean Sentences.Ming Yan, Aiping Wang, Hosu Song & Reinhold Kliegl - 2019 - Cognition 193:104009.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  Instrumental Variable-Based OMP Identification Algorithm for Hammerstein Systems.Shuo Zhang, Dongqing Wang & Yaru Yan - 2018 - Complexity 2018:1-10.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Analysis on the Time-Varying Fragility of Offshore Concrete Bridge.Yan Liang, Jia-lei Yan, Jun-lei Wang, Peng Zhang & Bao-jie He - 2019 - Complexity 2019:1-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  A Novel MOEA/D for Multiobjective Scheduling of Flexible Manufacturing Systems.Xinnian Wang, Keyi Xing, Chao-Bo Yan & Mengchu Zhou - 2019 - Complexity 2019:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Driving Style Recognition Based on Electroencephalography Data From a Simulated Driving Experiment.Fuwu Yan, Mutian Liu, Changhao Ding, Yi Wang & Lirong Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Differentiation of Transformed Bipolar Disorder From Unipolar Depression by Resting-State Functional Connectivity Within Reward Circuit.Jiabo Shi, Jiting Geng, Rui Yan, Xiaoxue Liu, Yu Chen, Rongxin Zhu, Xinyi Wang, Junneng Shao, Kun Bi, Ming Xiao, Zhijian Yao & Qing Lu - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  15
  Own-Group Face Recognition Bias: The Effects of Location and Reputation.Linlin Yan, Zhe Wang, Jianling Huang, Yu-Hao P. Sun, Rebecca A. Judges, Naiqi G. Xiao & Kang Lee - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  SDTRLS: Predicting Drug-Target Interactions for Complex Diseases Based on Chemical Substructures.Cheng Yan, Jianxin Wang, Wei Lan, Fang-Xiang Wu & Yi Pan - 2017 - Complexity:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  33
  Abortion as a Backup Method for Contraceptive Failure in China.Duolao Wang, Hong Yan & Zhonghui Feng - 2004 - Journal of Biosocial Science 36 (3):279-287.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Constraint-Free Natural Image Reconstruction From fMRI Signals Based on Convolutional Neural Network.Chi Zhang, Kai Qiao, Linyuan Wang, Li Tong, Ying Zeng & Bin Yan - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 24.  11
  Investigation of Geochemical Characteristics of Hydrocarbon Gas and its Implications for Late Miocene Transpressional Strength — A Study in the Fangzheng Basin, Northeast China.Bo Liu, Dongqi Yan, Xiaofei Fu, Yanfang Lü, Lei Gong & Shihui Wang - 2018 - Interpretation: SEG 6 (1):T83-T96.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Cortical Areas Associated With Mismatch Negativity: A Connectivity Study Using Propofol Anesthesia.Yun Zhang, Fei Yan, Liu Wang, Yubo Wang, Chunshu Wang, Qiang Wang & Liyu Huang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 26.  10
  Brain Functional Plasticity Driven by Career Experience: A Resting-State fMRI Study of the Seafarer.Nizhuan Wang, Weiming Zeng, Yuhu Shi & Hongjie Yan - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  Neural Responses to Central and Peripheral Objects in the Lateral Occipital Cortex.Bin Wang, Jiayue Guo, Tianyi Yan, Seiichiro Ohno, Susumu Kanazawa, Qiang Huang & Jinglong Wu - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 28.  3
  Doctors’ Job Satisfaction and Its Relationships With Doctor-Patient Relationship and Work-Family Conflict in China: A Structural Equation Modeling.Shumin Deng, Ningxi Yang, Shiyue Li, Wei Wang, Hong Yan & Hao Li - 2018 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 55:004695801879083.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  14
  Kerr Non-Linearity and Four-Wave Mixing in a Double-Cascade Type Four-Level System of Multiple Quantum Wells.Wei Yan, Tao Wang, Xiaoming Li & Chunchao Yu - 2013 - Philosophical Magazine 93 (19):2514-2526.
 30.  11
  Structure of Type I and Type II Modifications of Al–Co–Ni Decagonal Quasicrystals Studied by HAADF-STEM Technique.S. Song, R. Wang, J. Gui, J. Wang & Y. Yan - 2006 - Philosophical Magazine 86 (3-5):529-541.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Emotion Regulation of Hippocampus Using Real-Time fMRI Neurofeedback in Healthy Human.Yashuo Zhu, Hui Gao, Li Tong, ZhongLin Li, Linyuan Wang, Chi Zhang, Qiang Yang & Bin Yan - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 32.  24
  Daoist Philosophy: Modern Interpretations-Based on Yan Fu, Zhang Taiyan, Liang Qichao, Wang Guowei, and Hu Shi.Z. J. Wang - 1998 - Contemporary Chinese Thought 30 (1):7-34.
  A fundamental way in which human thought has developed has been constantly to explain the earliest "classics" that are the source of that thought. All in all, the number of such classics is not very high, their explanations are past counting. Moreover, they are constantly increasing, giving rise to an explanatory chain deriving from the classics. In the development of Chinese philosophy, this aspect is particularly noticeable, so that one can describe Chinese philosophy as a continual explanation of the classics. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Xinsheng Wang (ed.) - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zai Zhe Zhi Bin: Wang Yuanxiang Jiao Shou Qi Shi Shou Qing Ji Zhejiang da Xue Wen Yi Xue Yan Jiu Suo Cheng Li Wu Zhou Nian Ji Nian Wen Ji.Yuanxiang Wang - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhong Wai Zheng Zhi Zhe Xue Yan Jiu.Yan Wang (ed.) - 2004 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
 36. Xian Qin Ru Jia Xiao Dao Yan Jiu.Changkun Wang - 2007 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Zhe Xue Shi Jiang Yan Lu.Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lin He & Taiqing Wang - 1978
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Fa Lü Shi Zheng Yan Jiu Fang Fa =.Yinghui Song, Wuliang Wang & Yunzhong Guo (eds.) - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Cong Pu Shi Xing Dao di Fang Xing: Makesi Zhu Yi Fa Xue Zhongguo Hua Yan Jiu.Yongjie Wang - 2011 - Dong Fang Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Charles Taylor de Guan Dian: Xian Dai She Hui Yu Gong Gong Xing de Gen Yuan: Ji Yu "di Yi Ren Cheng Ji Jin Fan Si Yu He Li Hua Yan Shuo" de She Hui Xiang Xiang.Chongming Wang - 2008 - Dao Xiang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Chong Tu Yu He Xie: Li Zhi Si Xiang Yan Jiu.Junjiang Wang - 2007 - Hua Zhong Ke Ji da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Chang Zhi Jiu An: Li Nian, Zhi du Ji Qi Tui Jin: Yan Fu Zheng Zhi Zhe Xue Yan Jiu = Yan Fu's Political Philosophy.Jianlong Wang - 2010 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Dang Dai Zhongguo She Hui Zhu Yi Zheng Yi Guan Yan Jiu.Qiongzhi Wang - 2010 - Zhongguo Wen Shi Chu Ban She.
 44. Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Lun: Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Shan Bian Ji Jing Ji Lun Li Jian She Yan Jiu = Dangdai Zhongguo Jingji Lunlilun.Rongyou Wang - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
 45. Dong Xi Fang Wu Shen Lun Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Zhen Wang - 2010 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Guo Ji Xing Fa Xue Yan Jiu Shu Ping: 1978-2008 = Guoji Xingfaxue Yanjiu Shuping.Xiumei Wang (ed.) - 2009 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Han Feizi Yan Jiu Xin Tan.Zhaolin Wang - 2010 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Huan Jing Zhe Xue: Huan Jing Lun Li de Kua Xue Ke Yan Jiu.Zhengping Wang - 2004 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. He Lin Wen Hua Li Lun Yan Jiu.Zhijie Wang - 2007 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Jun Shi Si Xiang Yu Xian Dai Zhan Yi Yan Jiu =.Houqing Wang - 2004 - Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000