19 found
Order:
 1. Axiology of the Modern State Under the Rule of Law: Selected Issues.Sławomir Oliwniak & Halina Święczkowska (eds.) - 2009 - University of Białystok.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Semiotyka U naszych przyjaciół.Teresa Rzepa, Krystyna Jarząbek, Halina Święczkowska & Jan Woleński - 1990 - Studia Semiotyczne 16.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. O języku tekstów matematyki.Zinaida Trybulec & Halina Święczkowska - 1998 - Studia Semiotyczne 21:79-90.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Emil L. Post and the Problem of Mechanical Provability: A Survey of Post's Contributions in the Centenary of His Birth.Halina Święczkowska (ed.) - 1998 - Chair of Logic, Informatics and Philisiophy of Science University of Białystok.
 5. Filum Cogitationis. Remarks on Leibnizian Projects of a Universal Language.Halina Święczkowska - 2020 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 62 (1):113-136.
  This essay is an attempt to offer at least a partial answer to the question concerning Leibniz's motivation for the need to create a universal language. It is relevant, among other things, due to Leibniz's claim which contradicts the idea of a universal language, in which he clearly stresses that “every language, even the poorest one, can express everything”, as well as owing to Leibniz's historical contribution to the idea of formalization and to the mechanization of the reasoning processes. This (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Harmonia linguarum. Język i jego funkcje w filozofii Leibniza.Halina Święczkowska - 1999 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. How to Build a State?: Chosen Problems of Political Philosophy.Halina Święczkowska & Katarzyna Doliwa (eds.) - 2011 - University of Białystok.
 8. Idee ogólne i jednostkowe w Gramatyce i Logice z Port-Royal.Halina Święczkowska - 1986 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 1 (1):43-52.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Leibnizjański kontekst teorii trzech światów K.R. Poppera.Halina Święczkowska - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):117-131.
  Popperowskie poglądy na temat języka i jego funkcji, omawiane w książce zatytułowanej Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu, są integralnie powiązane z jego teorią trzech światów. Zamierzam przedstawić podstawowe idee tej teorii, koncentrując się w szczególności na Popperowskiej koncepcji tzw. trzeciego świata i fundamentalnej roli języka w procesie tworzenia tego świata. W wyżej wspomnianej książce Popper opisuje swoją teorię trzech światów z perspektywy historycznej i porównuje tę teorię z koncepcjami Platona, Bolzano i Fregego. Wspominając Leibniza, jako swojego poprzednika, Popper nie (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Logic, Language, Methodology.Halina Święczkowska (ed.) - 2003 - Chair of Logic, Informatics and Philosophy of Science, University of Białystok.
 11. Leibniz o myśleniu symbolicznym i uniwersalach.Halina Święczkowska - 1998 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 10 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Metafizyczny status języka w filozofii Leibniza.Halina Święczkowska - 1997 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 9 (9):65-88.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O pewnych aspektach Leibnizjańskiej filozofii umysłu.Halina Święczkowska - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:127-142.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O pewnych filozoficznych i lingwistycznych wyznacznika koncepcji znaczenia wyrażeń w "Gramatyce z Port-Royal".Halina Święczkowska - 1993 - Studia Semiotyczne 18:77-90.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O zdaniach jednostkowych w języku polskim.Halina Święczkowska - 1998 - Studia Semiotyczne 21:91-99.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Pochodzenie języka według Jana Jakuba Rousseau. Kilka uwag na marginesie przekłądu polskiego.Halina Święczkowska - 2003 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 15 (15).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Philosophical Trends in the 17th Century From the Modern Perspective.Halina Święczkowska (ed.) - 2010 - University of Białystok.
 18. Topics in Logic, Informatics and Philosophy of Science.Halina Święczkowska (ed.) - 1999 - Chair of Logic, Informatics and Philosophy of Science, University of Białystok.
 19. Zinaida Trybulec.Halina Święczkowska & O. Języku Tekstów Matematyki - 1998 - Studia Semiotyczne 21:79.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark