Order:
See also
 1.  5
  J.M. Bocheńskiego zabobon filozoficzny a myślenie etyczne.Halina Šimo - 2020 - Etyka 58 (2):71-85.
  Celem artykułu jest pokazanie możliwości zastosowania J.M. Bocheńskiego koncepcji zabobonu filozoficznego w analizie etycznych ocen i argumentacji. Dla osiągnięcia tego celu koncepcja Bocheńskiego jest najpierw omówiona, następnie wskazane są cechy myślenia etycznego sprzyjające jego podatności na zabobony filozoficzne oraz podjęty jest problem możliwości rozpoznawania i ograniczania zabobonów w refleksji nad moralnością.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O Sprawiedliwości Koncepcja Inspirowana Wynikami Polskiej Filozofii Analitycznej.Halina Šimo - 2009 - Uniwersytet Śląski.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark