Results for 'Halise Kader Zengi��n'

1000+ found
Order:
 1.  13
  II. Meşrutiyet Döneminde Çocuklar İçin Yazılmış ʻAmelī I҆lmiḥal Ders Kita-bının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi.Halise Kader Zengi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:311-330.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n İslam Düşüncesi̇ndeki̇ Yorum Farkliliklarina İli̇şki̇n Kavramlara Bakişlari.Mahmut Zengi̇n & Yeliz Altuntaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:223-252.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  İngilizce Öğrencilerinin Arka Koltuk TV Sistemleri Ve Altyazılı Filmlere Olan Tutumları.Buğra Zengi̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1561-1561.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Dini Metinlerle İletişimde Anlama Odakli Bir Yöntem: Soru Sorma Ve “Doğru” Sorulara Ulaşma.Betül Zengi̇n - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Malezya Ve Türkiye’de Devlet Üniversitelerinde Yüksek Din Öğretimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.Abdurrahman Hendek, Asyraf İsyraqi Jami̇l, Mahmut Zengi̇n & Mohamad Khairi Bi̇n Othman - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Yüksek din öğretimi kurumları diğer alanlar gibi günümüzde üniversite bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkeler tarihsel, kültürel ve devlet yapıları doğrultusunda kendi kurumlarını kurup geliştirmekle birlikte, dünyadaki benzer diğer kurumların tecrübe ve birikimlerinin öğrenilmesi üniversitelerin gelişimi için önem arzetmektedir. Karşılaştırmalı çalışmaların bu konuda dikkate değer katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmada, Malezya ve Türkiye'deki yüksek din öğretimi tarih, mevcut durum, hedefler, program yapısı, öğrenci kabulü ve mezun istihdam edilebilirliği gibi 6 farklı tema üzerinden karşılaştırılması hedeflenmektedir. Malezya ve Türkiye, nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte, devlet (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  40
  Neural Mechanisms Underlying Time Perception and Reward Anticipation.Nihal Apaydın, Sertaç Üstün, Emre H. Kale, İpek Çelikağ, Halise D. Özgüven, Bora Baskak & Metehan Çiçek - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 7.  28
  An Ethics Committee in Turkey: Physician Sexual Misconduct. [REVIEW]N. Yasemin Oguz, Cem Atbasoglu, Orhan Öztürk & Halise Devrimci Ozguven - 2002 - HEC Forum 14 (3):279-282.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Avrupa'nın Başkalaşma Korkusu: Kimlik Tartışmaları Bağlamında İslamlaşma Ve Amer.Samet Zengi̇noğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):259-259.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Structural Equation Model Analysis of Religious Attitudes and Behaviors in Solving Agricultural Production Problems.Bahset Karsli & Süleyman Karaman - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  In the article, in which religious attitudes and behaviours in rural life and agricultural activities in Antalya have been studied, the religious mentality of the farmers engaged in agricultural activities has been analysed in the context of agricultural perceptions, agricultural production problems and religious attitudes scales. Human being has cultivated the soil to meet his most basic physiological needs, and the stages in these cultivation processes constitute the development stages of human history. In this way, it could be said that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  19
  The Spiritual Writings of Amir ʿAbd Al-KaderThe Spiritual Writings of Amir Abd Al-Kader.Gerald Elmore, Michel Chodkiewicz, Amir ʿAbd al-Kader & Amir Abd al-Kader - 1998 - Journal of the American Oriental Society 118 (2):300.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kjellén's Legacy: A Story of Divergent Interpretations.Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  16
  Simmel as Educator: Øn Individuality and Modern Culture.Donald N. Levine - 1991 - Theory, Culture and Society 8 (3):99-117.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. Aplicación de los principios éticos en las psicologías.Antonio Sánchez Antillón (ed.) - 2021 - Tlaquepaque, Jalisco, México: ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sweden's Borders : Kjellén's Contribution to Social Science by Defining and Applying Geopolitics.Claes G. Alvstam andThomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Chosŏn ch'o, chunggi Pulgyo wa Yugyo ŭi simsŏngnon kwa sangho insik yŏn'gu.Chŏng-wŏn Pak - 2021 - Sŏul-si: Yŏngnak.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Constitución moral del sujeto y deconstrucción ética en Freud.Antonio Sánchez Antillón - 2021 - In Antonio Sánchez Antillón (ed.), Aplicación de los principios éticos en las psicologías. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tuyển tập.Đức Thảo Trần - 2017 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
  Works of Tran Duc Thao, a Vietnamese philosopher.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Burhān-i vujūdī bar mabnā-yi ḥikmat-i mutaʻālīyah va ʻirfān.Murtaz̤á Pūyān - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Chosŏn Ŭi Yuhakcha, Cho Sik: Nammyŏng Cho Sik Ŭi Saengae Wa Hangmun.Kwŏn-su Hŏ - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation Reviewed By.N. J. H. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7 (4):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation. [REVIEW]N. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7:171-172.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. 'Kyŏnghagwŏn chapchi' ŭi chuyo kangsŏl.Ŭn-jin Pyŏn (ed.) - 2021 - Sŏul-si: Sŏnin.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  14
  Harold N. Lee 1899-1990.Louise N. Roberts & Andrew J. Reck - 1991 - Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 64 (5):68 - 69.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. BANDYOPADHYAYA, N. C. -Development of Hindu Polity and Political Theories. [REVIEW]S. N. Dasgupta - 1929 - Mind 38:119.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. La Invención Del Fundamento : La Recepción Heideggeriana de Platón.Ángel Xolocotzi Yáñez - 2020 - In Claudio César Calabrese & Federico Nassim Bravo (eds.), La recepción de Platón en el siglo XX: una poíesis de la percepción. Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. JAYATILLEKE, K. N. - "Early Buddhist Theory of Knowledge". [REVIEW]N. Smart - 1966 - Mind 75:453.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Imago. (Vol. II, 1913, N Os 1-4).N. Kostyleff - 1914 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 77:108 - 111.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Insān-i istāndārd: shakhṣīyat-i ijtimāʻī, va mudīrīyat-i zindagī-i bashar dar qarn-i jadīd... khulāṣah.Dāryūsh Qāsimiyān Dastjirdī - 2020 - Tihrān: Dāryūsh Qāsimiyān Dastjirdī.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. N. RESCHER and R. BRANDOM "The Logic of Inconsistency". [REVIEW]N. C. A. Da Costa - 1982 - History and Philosophy of Logic 3 (2):225.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. La resurrección eterna de la novela.Lina Meruane [Y.] Jorge Carrión - 2020 - In Manuel Arias-Maldonado (ed.), En busca del presente: veinte años de ensayo y pensamiento contemporáneo en la revista Letras Libres. Gris Tormenta.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  10
  La Proyección Del Periodismo En El Cine: Treinta Películas Indispensables.José Santillán Arruz - 2018 - Cultura 32:77-97.
 35.  1
  Filosofii͡a N.N. Strakhova: Opyt Intellektualʹnoĭ Biografii: Monografii͡a.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Filosofii͡a N.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  44
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Sāṅkhyakārikā. Īśvarakr̥ṣṇa - 1905 - New Delhi: Gyan Publishing House.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Liberación, sabiduría popular y gratuidad: una introducción a Juan Carlos Scannone.Iván Ariel Fresia - 2021 - Béccar, Buenos Aires, Argentina: Poliedro, Editorial de la Universidad de San Isidro.
 40. LOSSKIJ, N. O. -Handbuch der Logik. [REVIEW]J. N. Wright - 1927 - Mind 36:500.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. M. N. Roy: Quest for Freedom.B. N. Dasgupta - 1970 - Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay.
 43. Hanju hakp'a chaejŏn chejadŭl kwa Yŏngnam yuhyŏndŭl ŭi hwaltong kwa sasang: Ilche kangjŏmgi ŭi 'Nakchunghak'.Wŏn-sik Hong (ed.) - 2021 - Taegu Kwangyŏksi: Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Conclusion. Kjellén's Life and Work: Tensions Between Opposites.Ragnar Björk & Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Geopolitics, Political Geography and the Political Science Irredenta: Kjellén ́s the State as a Form of Life.Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sŏul p'yŏnji konghwaguk: pik teit'ŏ ro ara pon Chosŏn chisigin, yesulga net'ŭwŏk'ŭ = The republic of letters, Seoul.Kyŏng-il Chŏn - 2021 - Sŏul-si: Tabinch'i Puksŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. La recepción de José Ortega y Gasset en España.Fernando González Galán - 2021 - La Poveda (Arganda del Rey) Madrid: Editorial Verbum.
  La restauración borbónica en España se extendió entre el 29 de diciembre de 1874 (pronunciamiento de Martínez Campos) y el 14 de abril de 1931 (proclamación de la Segunda República española). José Ortega y Gasset nació en 1883 y vivió casi medio siglo, 48 años, en este periodo. Durante el mismo desarrolló parte de su trabajo. Sin embargo, la fragilidad del sistema político, social y económico que desembocó en la II República y más tarde en la Guerra Civil española motivó (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ashāʻirah va āzādī-i insān: barʹrasī va taḥlīl-i naẓarīyah-i kasb va taṭavvur-i ān.ʻAlī Qadrdān Qarāmalikī - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
  Asharites and human freedom with a study on occasionalism; religious aspects of Islam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Chosŏn hugi 'sinsŏndo' ŭi chŏn'gae yangsang kwa Togyojŏk saengmyŏnggwan.Kim Chŏng-ŭn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Development of Emergent Literacy Skills of a Child with Hearing Loss: A Longitudinal Case Study.Halise Pelin Karasu - 2020 - Educational Studies 46 (5):513-531.
  This longitudinal case study aimed to investigate the development of emergent literacy skills of a child with hearing loss was carried out in a research and application centre which provides full-t...
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000