Results for 'Hayati Yilmaz'

120 found
Order:
 1.  6
  Ca‘fer es-S'dık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi.Zehra Korkmaz & Hayati Yilmaz - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1151-1181.
  Hicrî birinci yüzyılın sonu ile ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış bulunan Ca‘fer-i Sâdık ve Ebû Hanîfe, akran iki âlimdir. Kûfe’de yetişen ve Ehl-i sünnet mezheplerinden birinin imamı olan Ebû Hanîfe’nin, Medine’de yetişen ve İsnâaşeriyye’nin altıncı imamı kabul edilen Ca‘fer ile bir araya geldiği ve onun talebesi olduğu hem sünnî hem Şiî kaynaklarda rivayet edilmektedir. Mukaddem kaynaklarda Ebû Hanîfe’nin Ca‘fer-i Sâdık’ın öğrencisi olduğu yönündeki ifadelerin, muahhar kaynaklarda abartılı bir şekilde yorumlandığı görülmüştür. Bu çalışmada Ebû Hanîfe ile Ca‘fer-i Sâdık arasındaki hoca-talebe ilişkisi netleştirilmeye (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Early Development of Turn-Taking in Vocal Interaction Between Mothers and Infants.Maya Gratier, Emmanuel Devouche, Bahia Guellai, Rubia Infanti, Ebru Yilmaz & Erika Parlato-Oliveira - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 3.  11
  Meta-Ethics and the Mortality: Mortality Salience Leads People to Adopt a Less Subjectivist Morality.Onurcan Yilmaz & Hasan G. Bahçekapili - 2018 - Cognition 179:171-177.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  14
  The Efficacy of Integrating Spirituality Into Undergraduate Nursing Curricula.M. Yilmaz & H. Gurler - 2014 - Nursing Ethics 21 (8):929-945.
 5.  6
  Movement Related Slow Cortical Potentials in Severely Paralyzed Chronic Stroke Patients.Ozge Yilmaz, Niels Birbaumer & Ander Ramos-Murguialday - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 6.  6
  Tecvîd Eğitim-Öğretiminde Manzûm Eser Yazma Geleneğine Bir Örnek: Şeyhî’nin Nazmu’l-Ehemm’i.Oğuz Yilmaz - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1051-1116.
  İslamî ilimlerin eğitim-öğretiminde şiir kullanımının Türk İslam Edebiyatında bir geleneği temsil ettiği söylenebilir. Nitekim ta‘lîm için siyer, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf vb. İslamî ilimlerin konularına dair mensûr olduğu gibi manzûm eserler de telif edilmiştir. Bu durum ise Türk Edebiyatında el-esmâü’l-hüsnâ, siyer, kırk hadîs, akâidnâme gibi bazı manzûm türlerin doğmasını sağlamıştır. Bilinebilen eser sayısı itibariyle Türkçe manzûm tecvîdler de bu türler arasına girmeye aday niteliktedir. Bu bağlamda çalışma; Türkçe manzûm tecvîd müelliflerinden biri olan Şeyhî’nin hayatını ve “Nazmu’l-Ehem fî İlmi’t-Tecvîdi’l-Elzem” adlı eserini (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Reshaping Human Intention in Human-Robot Interactions by Robot Moves.Akif Durdu, Aydan M. Erkmen & Alper Yilmaz - 2019 - Interaction Studiesinteraction Studies. Social Behaviour and Communication in Biological and Artificial Systemsinteraction Studies / Social Behaviour and Communication in Biological and Artificial Systems 20 (3):530-560.
  This paper outlines the methodology and experiments associated with the reshaping of human intentions based on robot movements within Human-Robot Interactions. Although studies on estimating human intentions are well studied in the literature, reshaping intentions through robot-initiated interactions is a new significant branching in the field of HRI. In this paper, we analyze how estimated human intentions can intentionally change through cooperation with mobile robots in real Human-Robot environments. This paper proposes an intention-reshaping system that includes either the Observable Operator (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Intergroup Tolerance Leads to Subjective Morality, Which in Turn is Associated with Reduced Religiosity.Onurcan Yilmaz, Hasan G. Bahçekapili, Mehmet Harma & Barış Sevi - forthcoming - Archive for the Psychology of Religion:008467241988334.
  Although the effect of religious belief on morally relevant behavior is well demonstrated, the reverse influence is less known. In this research, we examined the influence of morality on religious belief. In the first study, we used two samples from Turkey and the United States, and specifically tested the hypothesis that intergroup tolerance predicts a shift in meta-ethical views toward subjective morality, which in turn predicts decreased religious belief. To examine the relationship between intergroup tolerance and religiosity via subjective morality, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Interference of Tonic Muscle Activity on the EEG: A Single Motor Unit Study.Gizem Yilmaz, Pekcan Ungan, OÄŸuz Sebik, Paulius Uginčius & Kemal S. Tã¼Rker - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 10.  57
  Uluslararasi Göç: Çeşitleri, Nedenleri Ve Etkileri.Abdurrahman Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1685-1685.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Postmodernism and its Challenge to the Discipline of History: Implications for History Education.Kaya Yilmaz - 2010 - Educational Philosophy and Theory 42 (7):779-795.
  There is a confusion over and inchoate understanding of how the past is made understandable through postmodernist historical orientation. The purpose of the article is to outline the characteristic features of the postmodernist movement in social sciences, to explain its confrontation with history, to document its critique of the conventional practice of history, and to discuss its implications for history education. The postmodernist challenge to the foundations of the discipline of history is elucidated with an emphasis on its epistemological underpinnings. (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Overcoming Nihilism Through Sufism: An Analysis of Iqbal’s Article on ʿAbd Al-Karīm Al-Jīlī.Feyzullah Yilmaz - 2019 - Journal of Islamic Studies 30 (1):69-96.
  This paper attempts to rethink the philosophy of Muhammad Iqbal and challenge the still prevailing tendency in Iqbal scholarship to view it merely as an outcome of the influence of the ideas of various Western/European philosophers. I present Iqbal’s arguments in their particular historical and intellectual context to show that they developed in response to a specific philosophical problem and that Iqbal looked for a solution to that problem in Islamic tradition. I suggest that Iqbal’s philosophy is best understood in (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic Legal Theory. Aron Zysow. Lockwood Press: Atlanta, 2013. [REVIEW]Ömer Yilmaz - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1427-1431.
  Kitap, Aron Zysow’un Harvard Üniversitesinde 1984 yılında sunmuş olduğu doktora tezinin geliştirilerek yayımlanmış halidir. Sunumunun üzerinden yaklaşık otuz yıl gibi uzunca bir süre geçtikten sonra yayımlanmıştır. Ancak yayımlanmasının bu kadar gecikmiş olması, tezin, fıkıh usûlü ve kelâm alanlarında batıda yapılan akademik çalışmalar üzerindeki katkısını ve etkisini azaltmış değildir. Kitap hakkında alan indekslerinde taranan dergilerde pek çok kitap kritiği yazılmış olması da bu etkinin göstergelerindendir.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Sahabe Şiirlerinde Medine’Ye Hicret.Mehmet Yilmaz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:149-170.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Kl'sik Şerh Geleneğinde Üslûp Kasîde-i Bürde Örneği.Oğuz Yilmaz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1431-1436.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Batılı Münekkitler Ve Dozy’Nin Kur’an-I Kerim, Vahiy Ve Hz. Muhammed’E Yönelik Tenkitlerine Müslümanların Cevabı: Filibeli Ahmed Hilmi Örneği.Yasin Yilmaz - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  The Relationship Between Attachment to God, Prosociality, and Image of God.Yunus Bayramoglu, Mehmet Harma & Onurcan Yilmaz - 2018 - Archive for the Psychology of Religion 40 (2-3):202-224.
  Although religiosity fosters some antisocial behaviors, it is well-known that it also enhances in-group cooperation and prosociality. Supernatural punishment hypothesis suggests that the fear of punishment from an invisible, potent, and powerful supernatural agent can keep everyone in line, and encourage prosociality. We first investigated this relationship in a predominantly Muslim country and then tested a model suggesting that attachment to God can lead people to think God as authoritarian, which in turn leads them to report more prosocial intentions. The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  52
  In Defense of a Constructive, Information-Based Approach to Decision Theory.M. R. Yilmaz - 1997 - Theory and Decision 43 (1):21-44.
  Since the middle of this century, the dominant prescriptive approach to decision theory has been a deductive viewpoint which is concerned with axioms of rational preference and their consequences. After summarizing important problems with the preference primitive, this paper argues for a constructive approach in which information is the foundation for decision-making. This approach poses comparability of uncertain acts as a question rather than an assumption. It is argued that, in general, neither preference nor subjective probability can be assumed given, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  26
  Sanat Akımları Üzerinden Gelişen Disiplinlerarası Sanat.Osman Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):997-997.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Avrupa ve türk aydinlanmasi üzeri̇ne bi̇r değerlendi̇rme.Nurten Kiriş Yilmaz - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:59-70.
  Aydınlanma üzerine konuşmaya niyet eden birinin ilk kabulü, onun Avrupa‘da çıkmış olan bir ―durum‖ olduğu üzerine olacaktır. ―Durum‖ dedik çünkü Aydınlanma, hem ideolojik, hem siyasal, hem toplumsal, hem kültüreldir ve bu nedenle toplum içinde yaşayan bütün pratikleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Yani Aydınlanma, yalnızca bunlardan biri değildir; o, hem düşünsel hem de eylemsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu eylemsel süreç bir şekilde Avrupa‘da başarıya ulaşmıştır. Ancak Türk Aydınlanması Avrupa odaklı hareket ettiği halde, kısmen başarılı olsa da genel olarak Osmanlı Devleti‘nin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  30
  Multiattribute Utility Theory: A Survey.Mustafa R. Yilmaz - 1978 - Theory and Decision 9 (4):317-347.
 22.  23
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı.Fatih Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):1143-1143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Muhammed b. Ahmed el-H'rizmî’nin Mef'tîhu’l-‘Ulûm Adlı Eserinde Felsefe.Sadi Yilmaz & Mehmet Sami Baga - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):975-992.
  Ansiklopedik tarzda kaleme alınan eserler, yazıldıkları dönemindeki ilmi seviyeyi göstermek ve muhataplarının ihtiyaç duydukları pratik bilgileri bir araya getirmek bakımından büyük öneme sahiptir. Zira bu tür eserlerin, hem müellifin çeşitli ilim dallarına vukufiyetini ortaya koyma hem de eserden istifade edecek kesimlerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini tespit etme noktasında kıymetli veri kaynakları oldukları aşikârdır. İslam dünyasında erken dönemde kaleme alınan bu türdeki eserlerden biri de müellifin tek eseri olarak günümüze gelmiş ve şöhreti ile müellifini geride bırakmış olan Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Gender Differences in Polychronicity.André J. Szameitat & Moska Hayati - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  21
  ÇOMÜ TÖMER' de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları Ve Sorunları.Fatih Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1181-1181.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  A Junk From [H.] 1285 Year.Yakup Yilmaz - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:887-925.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  19
  A New Approach to Name Definition.Engin Yilmaz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:742-746.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Social, Economical, Environmental, Ethical and Political Outcomes of Biotechnology and Genetic Engineering.A. Yilmaz - forthcoming - Bioethics Congress.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Hollywood Sinemasında Kolektif Hafızanın Oluşturulması: The Alamo Filminin İncel.Fadime Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1341-1341.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  The Astronomical Orientation of the Historical Grand Mosques in Anatolia.Ibrahim Tiryakioglu & Mustafa Yilmaz - 2018 - Archive for History of Exact Sciences 72 (6):565-590.
  In the ancient civilizations, the sky has been observed in order to understand the motions of the celestial bodies above the horizon. The study of faiths and practices dealing with the sky in the past has been attributed to the sun, the moon, and the prominent stars. The alignment and orientation of constructions to significant celestial objects were a common practice. The orientation was an important component of the religious structure design. Religious buildings often have an intentional orientation to fix (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  17
  Yaşar Kemal'in "İnce Memed" Romanı İle Fransızca Çevirisi Üzerine Dilbilim ve Çeviri İncelemesi.Selim Yilmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):743-743.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  16
  Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersine İlişkin.Fatih Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):841-841.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  16
  Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretiminde Müzenin Önemi Hakkındaki Tecrübe ve.Ali Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1637-1637.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  A Work of Celal Sahir Erozan and Falih Rıfkı Atay That Can Not Found in Resources: Yeni Kitap.Sevinç Yilmaz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1632-1653.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  13
  Confusion of Pronominal /N/ and Intervocalic Euphonic Consonant /Y/: Should It Say “Kırklareli’Ne” or “Kırklare-Li’Ye”.Yakup Yilmaz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2761-2777.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  13
  Nih'l Atsız'ın T'rih Algısı ve Türk T'rihi Hakkındaki Görüşleri.Murat Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):469-469.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı.Oğuzhan Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2497-2497.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  13
  XX. Yüzyılın Başında Nasturiler: Kültürl.Abdurrahman Yilmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):995-1012.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  15
  The Modification of the Characteristics of Nanocrystalline ZnO Thin Films by Variation of Ta Doping Content.Mehmet Yilmaz & Maria Luisa Grilli - 2016 - Philosophical Magazine 96 (20):2125-2142.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  12
  Heroism Age Of Kirghiz.Mehmet Yilmaz - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:984-1000.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  12
  İş Kazaları Ve Kültür: İş Kazalarının Önlenmesinde Kültürel Yaklaşım.Abdurrahman Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):2105-2105.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  12
  Müzik Öğretmeni, Müzik Öğretim Materyali ve Uygulama Açısından Köy Ortaokullarında Müzik Eğitiminin.Kubilay Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):613-613.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  12
  “The Two Head to Food” in Under The Second New and Problem of Meaning in Behçet Necatigil Poetry.Mehmet Yilmaz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:2002-2013.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  12
  An Adaptive Fuzzy Wavelet Network with Gradient Learning for Nonlinear Function Approximation.Sevcan Yilmaz & Yusuf Oysal - 2014 - Journal of Intelligent Systems 23 (2):201-212.
  In this article, a new adaptive fuzzy wavelet neural network model is proposed for nonlinear function approximation problems. The AFWNN model is based on the traditional Takagi-Sugeno-Kang fuzzy system. Specifically, this model replaces the membership functions of fuzzy rules with wavelet basis functions, which are known to have time and frequency localization properties, i.e., they can approximate patterns both in the time and frequency domains. The structure of the AFWNN model is derived from that of the adaptive neuro-fuzzy inference system. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  11
  A Feature On The Poem "Mendilimde Kan Sesleri" By Edip Cansever.Sibel Yilmaz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:3291-3300.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  11
  Determinations On Evaluations Of Epic Character Of Hamdı’s Yusuf And Zuleyha Masnavi.Mehmet Yilmaz - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2444-2461.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  11
  Duygusal Zek' ve Empatik Eğilim: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma.Hilal Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):893-893.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  11
  Sait Faik'in Şehri Unutan Adam Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi.Nusret Yilmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2629-2629.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  The Effects of Ethical Behaviors of the Managers on Organizational Climate an Application in 3rd Organizational Industrial Zone in Konya.Adnan Celik & Rabia Yilmaz - 2016 - Postmodern Openings 7 (2):115-135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  15
  Blood Pressure Control in Patients with Hypertension: A Retrospective Cohort Study.Umit Aydogan, Yusuf C. Doganer, Aslı Atik, James E. Rohrer, Deniz Engin Gok, Ebru Cirpan, Mahmut I. Yilmaz & Kenan Saglam - 2015 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 21 (2):313-319.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 120