Order:
 1.  58
  Exit Epiphenomenalism: The Demolition of a Refuge.Titus Rivas & Hein van Dongen - 2001 - Revista de filosofía (Chile) 57.
 2.  24
  Wilde Beesten in de Filosofische Woestijn.Hein van Dongen - 2007 - Wijsgerig Perspectief 47 (4):6-18.
  William James was zo'n veelzijdig denker dat hij lezers met de meest uiteenlopende achtergronden wist te bereiken. Een opstel als ‘Is life worth living’ uit The Will to Believe spreekt waarschijnlijk andere lezers aan dan de discussies over het pragmatische waarheidsbegrip uit The meaning of truth. De auteur die fameuze passages leverde over ‘de theorie van de automaat’ is ook de schrijver die probeerde om bezwaren tegen een leven na de dood te pareren, en het is moeilijk om je een (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Wetenschap na Babel. Thomas Kuhn over verandering van taal en taxonomie.Hein van Dongen - 2008 - Wijsgerig Perspectief 48 (3):31.
  Een van de hoekstenen van het idee dat de wetenschap een eenheid is, wordt gevormd door de overtuiging dat er in haar rijk één taal wordt gesproken: de taal van de feiten. Natuurlijk zijn er tussen de wetenschappen ook grote verschillen, maar die betreffen volgens deze overtuiging het gebied van de theorieën. De data waarop deze zich baseren, zouden neutraal geformuleerd kunnen worden. Als dit niet zo zou zijn, wordt ons het angstbeeld van een grote spraakverwarring voorgehouden.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark