Results for 'Henk Bij de Weg'

1000+ found
Order:
 1.  35
  The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory.Henk bij de Weg - 2001 - Philosophical Explorations 4 (1):17-30.
  In studying what people do two points of view can be distinguished: We can choose the perspective of the actors themselves (the actor’s perspective), or we can look at what is going on from the outside, from a distance (the researcher’s perspective). Regarding the relation between both points of view three standpoints have been defended.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  21
  De weg van de theologie bij Piet Schoonenberg.Herwi Rikhof - 2012 - Bijdragen 73 (4):353-370.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Reason and the Structure of Davidson's "Desire-Belief Model".Henk Bij de Weg - manuscript
  of “Reason and the structure of Davidson’s ‘Desire-Belief-Model’ ” by Henk bij de Weg In the present discussion in the analytic theory of action, broadly two models for the explanation or justification of actions can be distinguished: the internalist and the externalist model. Against this background, I discuss Davidson’s version of the internalist Desire-Belief Model . First, I show that what Davidson calls “pro attitude” has two distinct meanings. An implication of this is that Davidson’s DBM actually comprises two (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Philosophy of the Natural Sciences: Philosophy of Physics / Richard DeWitt. Philosophy of Chemistry / Joachim Schummer. Philosophy of Biology / Matthew H. Haber ... [Et Al.]. Philosophy of Earth Science. [REVIEW]G. Kelinhans Maarten, J. J. Buskes Chris & W. De Regt Henk - 2010 - In Fritz Allhoff (ed.), Philosophies of the Sciences. Wiley-Blackwell.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. De Betekenis van Zin Voor Het Begrijpen van Handelingen.Henk bij de Weg - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Collective Intentionality and Individual Action.Henk Bij de Weg - 2016 - My Website.
  People often do things together and form groups in order to get things done that they cannot do alone. In short they form a collectivity of some kind or a group, for short. But if we consider a group on the one hand and the persons that constitute the group on the other hand, how does it happen that these persons work together and finish a common task with a common goal? In the philosophy of action this problem is often (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Can a Person Break a World Record?Henk Bij de Weg - manuscript
  Most philosophers in the analytical philosophy answer the question what personal identity is in psychological terms. Arguments for substantiating this view are mainly based on thought experiments of brain transfer cases and the like in which persons change brains. However, in these thought experiments the remaining part of the body plays only a passive part. In this paper I argue that the psychological approach of personal identity cannot be maintained, if the whole body is actively involved in the analysis, and (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. What is True. Gettier Cases and the Problem of Truth.Henk bij de Weg - manuscript
  One of the most discussed articles in the theory of knowledge is Edmund Gettier’s article “Is Justified True Belief Knowledge?”, published in 1963. In this article Gettier undermined the view that knowledge is justified true belief. I think that Gettier’s analysis has consequences not only for the question what knowledge is but also for our idea of truth. In this paper I argue that an analysis in the sense of Gettier shows that a statement can be both true and not (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Explaining Consciousness and the Duality of Method.Henk Bij de Weg - manuscript
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dretske and the Causality of Reasons.Henk Bij de Weg - manuscript
  In his work on reasons Dretske argues that reasons are only worthwhile for having them if they are causally relevant for explaining behaviour, which he elaborates in his representational theory of explanation. The author argues against this view by showing that there are reasons that are relevant for explaining behaviour but not causally relevant. He gives a linguistic foundation of his argumentation and shows that Dretske’s representational theory cannot explain human actions because man does not only perceive things that have (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  53
  The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory.Henk Bij de Weg - 2001 - Philosophical Explorations 4 (1):17 – 30.
  In this paper I discern two concepts of meaning: meaning O - which is assigned by us on the basis of our commonsense conception in order to constitute our own daily reality - and meaning I, which we assign when we interpret reality scientifically. Authors who contend that the commonsense conception is nothing but a kind of scientific theory, do not see that the two fields of life have their own concept of meaning. Commonsense and science are not separate from (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  58
  Reviews. [REVIEW]Joshua Knobe, Dingmar Van Eck, Susan Blackmore, Henk Bij De Weg, John Barresi, Roblin Meeks, Julian Kiverstein & Drew Rendall - 2005 - Philosophical Psychology 18 (6):785 – 817.
 13.  28
  Heideggers interpretatie: Van de logos bij herakleitos.R. Bakker - 1969 - Tijdschrift Voor Filosofie 31 (2):290 - 326.
  Heidegger ist durch seinen eigenwilligen Sprachgebrauch einer der dunkelsten Denker unserer Zeit. Dies ist jedoch kein Zeichen von Willkür oder unbegründeter Sucht nach Ürsprünglichkeit, für ihn hängt die Sprache wesentlich mit seinem Philosophieren zusammen (1). Vor allem ist von Seiten der angloamerikanischen Sprachanalytiker an diesem Sprachgebrauch viel Kritik geübt, u.a. durch Carnap. Ausdrücke wie „das Nichtige nichtet” finden in den empirischen Situationen kein Echo, entziehen sich der Methode der Verifikation, erfüllen keine einzige Wahrheitsvoraussetzung und können keine Protokollsätze sein (2). Dennoch, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Gezien vanuit Nederland. Opmerkingen over contemporaine geschiedenis bij het verschijnen van De Tuin van Heden.Henk te Velde - 2007 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 85 (3):881-891.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Can a Person Break a World Record?Henk de bij Weg - manuscript
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Bij de grenzen van verplegingswetenschap.P. Blokhuis - 1996 - Philosophia Reformata 61 (2):160-174.
  In de eerste hoofdstukken van vakwetenschappelijke handboeken wordt de lezer vaak met de grenzen van de betreffende vakwetenschap geconfronteerd. Het terrein en de aard van de vakwetenschap worden geschetst en daarmee de plaats van het terrein binnen de werkelijkheid en de betekenis van de verworven kennis. Het is de filosofie eigen dat zij zich in tegenstelling tot de vakwetenschap langdurig ophoudt bij dergelijke grenzen en er regelmatig naar terugkeert. Voor de vakwetenschap betekent nadenken over de grenzen gedwongen oponthoud dat niet (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Juridische bezwaren bij de• nieuwe in bu rgeri ngs plan nen.Door Joelle de Poorte - forthcoming - Idee.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  De werken bij de Reie tusschen Brugge en Damme in de XIVe eeuw.Antoine De Smet - 1935 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 14 (3):859-863.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Tekstkritische nota's bij « de Pallio » van Q. S. FL. Tertullianus.Aloïs Gerlo - 1939 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 18 (2):393-408.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Understanding, Explanation, and Intelligibility: Henk de Regt: Understanding Scientific Understanding. Oxford: Oxford University Press, 2017, Xii+301pp, £ 47.99HB. [REVIEW]Insa Lawler - 2018 - Metascience (1):57-60.
  Review of Henk de Regt's "Understanding Scientific Understanding".
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Juridische Bakens Bij Informatisering: Inleiding voor de studieconferentie van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte op 8 januari 1994.A. K. Koekkoek - 1994 - Philosophia Reformata 59 (1):1-10.
  inleiding aangekondigd. Ik hoop dat mijn verkenning van het verschijnsel informatisering en van de grenzen die het recht daaraan stelt, voor u even spannend is als voor mij. Informatisering is een verzamelbegrip. Ik zal proberen het nader te omlijnen: Hoe kan het worden omschreven? Valt informatisering nader te kwalificeren door verschillende aspecten eraan te onderscheiden of door haar te plaatsen in een sociale context? Modelleert informatisering onze werkelijkheid? Zo ja, is dat goed of verkeerd? Hoe kan informatisering worden benaderd vanuit (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW]Hilde Eugelink - forthcoming - Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Filosofische En Metafysische Antropologie Bij Marx. Beschouwingen Bij de Duitse Ideologie.Jacques Taminiaux - 1984 - de Uil Van Minerva 1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  De kenbaarheid der katholieke kerk AlS de Ware kerk volgens de Weg der kentekenen.Basilius M. van Leeuwen - 1965 - Bijdragen 26 (2):180-192.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  14
  Wijsgerige Bedenkingen Bij de Waelhens' „la Psychose”.Paul Moyaert - 1984 - Tijdschrift Voor Filosofie 46 (1):19 - 56.
  The fundamental and unevitable risk of schizophrenia and paranoia reveals to us that the ego is not originally given ; the ego, that unifies the psyche and gives it a personal character (my psyche), is not from the very beginning necessarily present in my psyche. The ego has to be constituted; and in some extreme cases (i.e. schizophrenia and paranoia ) this process of constitution may radically fail : the ego might not have come about. This constitution cannot be thought (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Bij de vierde druk Van een handboek der kerkgeschiedenis.J. B. Poukens - 1949 - Bijdragen 10 (1):97-103.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Onze vader, die in de hersenen zijt…? Godsdienstfilosofische bemerkingen bij de neurotheologie.Kristien Justaert - 2008 - Bijdragen 69 (1):70-96.
  Neurotheology is a rather young scientific discipline that investigates the common biological basis of religion in our brain. Because neurotheologians do not fear to draw theological conclusions from their scientific research results, the phenomenon of neurotheology can be an interesting focus of the widespread dialogue between science and religion. The first part of this article is dedicated to a detailed presentation of the project of neurotheology. I discuss the research results of Eugene d’Aquili and Andrew Newberg, pioneers of the neurotheological (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Baader en Schelling over Descartes en Spinoza: Fundamentele, theologisch gemotiveerde vragen bij de grondslagen Van de moderniteit.Joris Geldhof - 2005 - Bijdragen 66 (3):301-325.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Het vaderschap bij de primitieven. [REVIEW]J. J. Fahrenfort - 1934 - Zeitschrift für Sozialforschung 3 (1):111-111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Controversen over de intrestvoet in de achttiende eeuw bij de conversie van de renten in Vlaanderen.Piet Lenders - 1977 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 55 (4):1037-1068.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Grote en kleine ondernemers tijdens de repressie van de economische collaboratie: kanttekeningen bij de discriminerende werking van de Galopin-doctrine, de strafwet en de consequenties voor het vervolgingsbeleid.Dirk Luyten - 1998 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 76 (2):501-526.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Bij de Wederverschijning Van Philosophia Reformata.de Redactie - 1945 - Philosophia Reformata 10 (4):1.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Twijfel En Verantwoordelijkheid in Het Recht Rede Uitgesproken Bij de Aanvaarding van Het Ambt van Hoogleraar Algemene Beginselen van Het Recht Aan de Universiteit Twente Te Enschede Op Donderdag 3 December 1992.H. M. de Jong - 1992 - Universiteit Twente, Faculteit Bestuurskunde.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Taoïsme. De weg om niet te volgen.Patricia De Martelaere - 2006 - Tijdschrift Voor Filosofie 68 (4):816-817.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Henk W. De Regt, Sabina Leonelli and Kai Eigner , Scientific Understanding: Philosophical Perspectives. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009. Pp. Ix+352. ISBN 978-0-8229-4378-6. $65.00. [REVIEW]Jacob Stegenga - 2011 - British Journal for the History of Science 44 (4):578-580.
 36. Het effect van verkiezingsuitgaven. Een verkennend onderzoek op basis van de aangiften bij de lokale verkiezingen van 8 oktober 2000'. [REVIEW]Bart Maddens - 2004 - Res Publica 45:56-79.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Het gebruik van de voorkeurstem bij de regionale en Europese parlementsverkiezingen van 13 juni 2004.Bram Wauters, Karolien Weekers & Jean-Benoit Pilet - 2004 - Res Publica 46 (2-3):377-412.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Imperiali, d'Hondt en Niemeyer als verdelingstechnieken bij de gemeenteraadsverkiezingen.Johan Ackaert - 1990 - Res Publica 32:537-556.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Principiële beperkingen en paternalisme? een kritische reactie bij de opmerkingen van Tom Korver en Luuk Wijmans bij'Ongelijk-heden'.V. M. Bader & Albert Benschop - 1990 - Krisis: Tijdschrift Voor Filosofie 40:34-38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  66
  Review of Henk W. De Regt, Sabina Leonelli, Kai Eigner (Eds.), Scientific Understanding: Philosophical Perspectives[REVIEW]Catherine Z. Elgin - 2010 - Notre Dame Philosophical Reviews 2010 (1).
 41. Great pumpkins, externalisme en religieuze Twijfel: Responsie bij de lezing van G. Glas.Sabine Roeser - 2000 - Philosophia Reformata 65 (2):183-188.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  De verkiezingsuitgaven van de Vlaamse kandidaten bij de verkiezingen van 18 mei 2003 en 13 juni 2004.Bart Maddens, Karolien Weekers & Jo Noppe - 2006 - Res Publica 48 (4):472-492.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  10
  De verhouding tussen liefde en begeerte bij de latere Scheler The Relation between Love and Desire in the Work of the later Scheler.Ben Vedder - 1987 - Bijdragen 48 (2):118-131.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  24
  Noodzakelijke Overwegingen Bij de Functie van de Filosofie in de Verhouding Tussen Theorie En Praxis.Benoît Angelet - 1973 - Philosophica 11.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  9
  De betekenis Van het geloof bij de H. joannes Van het kruis.Amatus A. S. Familia - 1952 - Bijdragen 13 (2):117-139.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  22
  Habermas En Searle: Kritische Beschouwingen Bij de Theorie Van Het Communicatieve Handelen.Thomas Mertens - 1986 - Tijdschrift Voor Filosofie 48 (1):66 - 93.
  In this article the author submits as thesis that Habermas's concept of communicative action results from an uncritical appropriation of the concept ‘speech act’. For this purpose, firstly the origin of Habermas's idea of a ‘power-free communication’ in his discussion with Gadamer will be considered. The legitimacy of such a concept of language is — following Habermas — adequately shown most of all by Searle. Secondly therefore, Searle's theory of the speech act will be taken in consideration. Indeed, Searle places (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  9
  Makro- mikrokosmos bij de Voor-Socratische Subjectivisten.D. H. Th Vollenhoven - 1947 - Philosophia Reformata 12:97.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  15
  Maria's middelaarschap bij de H. grignion de montfort.P. Ploumen - 1948 - Bijdragen 9 (1):89-92.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  18
  De weg, de waarheid en het leven-The Way, the Truth and the Life.Lieven Boeve - 1997 - Bijdragen 58 (2):164-188.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  17
  De plaats Van het dier: Enkele beschouwingen bij de voorafgaande artikelen.Arnold Burms - 2000 - Tijdschrift Voor Filosofie 62 (3):549 - 564.
  The current debate about the moral status of animals is strongly determined by a misunderstanding of the role of moral intuitions. It is often assumed that our moral intuitions contain an implicit understanding of something that could ideally always be made explicit in terms of a consistent set of general principles. I have argued that this assumption is certainly wrong with respect to our moral intuitions about how we should behave towards animals. The meaning of these intuitions will always be (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000