Search results for 'Henk Bij de Weg' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  2
  Herwi Rikhof (2012). De weg van de theologie bij Piet Schoonenberg. Bijdragen 73 (4):353-370.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Henk Bij de Weg, Reason and the Structure of Davidson's "Desire-Belief Model".
  of “Reason and the structure of Davidson’s ‘Desire-Belief-Model’ ” by Henk bij de Weg In the present discussion in the analytic theory of action, broadly two models for the explanation or justification of actions can be distinguished: the internalist and the externalist model. Against this background, I discuss Davidson’s version of the internalist Desire-Belief Model . First, I show that what Davidson calls “pro attitude” has two distinct meanings. An implication of this is that Davidson’s DBM actually comprises two (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. G. Kelinhans Maarten, J. J. Buskes Chris & W. De Regt Henk (2010). Philosophy of the Natural Sciences: Philosophy of Physics / Richard DeWitt. Philosophy of Chemistry / Joachim Schummer. Philosophy of Biology / Matthew H. Haber ... [Et Al.]. Philosophy of Earth Science. [REVIEW] In Fritz Allhoff (ed.), Philosophies of the Sciences. Wiley-Blackwell.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Henk bij de Weg (1996). De Betekenis van Zin Voor Het Begrijpen van Handelingen.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  16
  Henk Bij de Weg (2016). Collective Intentionality and Individual Action. My Website.
  People often do things together and form groups in order to get things done that they cannot do alone. In short they form a collectivity of some kind or a group, for short. But if we consider a group on the one hand and the persons that constitute the group on the other hand, how does it happen that these persons work together and finish a common task with a common goal? In the philosophy of action this problem is often (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Henk Bij de Weg, Can a Person Break a World Record?
  Most philosophers in the analytical philosophy answer the question what personal identity is in psychological terms. Arguments for substantiating this view are mainly based on thought experiments of brain transfer cases and the like in which persons change brains. However, in these thought experiments the remaining part of the body plays only a passive part. In this paper I argue that the psychological approach of personal identity cannot be maintained, if the whole body is actively involved in the analysis, and (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Henk Bij de Weg, Explaining Consciousness and the Duality of Method.
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Henk Bij de Weg, Dretske and the Causality of Reasons.
  In his work on reasons Dretske argues that reasons are only worthwhile for having them if they are causally relevant for explaining behaviour, which he elaborates in his representational theory of explanation. The author argues against this view by showing that there are reasons that are relevant for explaining behaviour but not causally relevant. He gives a linguistic foundation of his argumentation and shows that Dretske’s representational theory cannot explain human actions because man does not only perceive things that have (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  16
  Weg Henk bij de (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 4 (1):17-30.
  In studying what people do two points of view can be distinguished: We can choose the perspective of the actors themselves (the actor’s perspective), or we can look at what is going on from the outside, from a distance (the researcher’s perspective). Regarding the relation between both points of view three standpoints have been defended.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  38
  Henk Bij de Weg (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 4 (1):17 – 30.
  In this paper I discern two concepts of meaning: meaning O - which is assigned by us on the basis of our commonsense conception in order to constitute our own daily reality - and meaning I, which we assign when we interpret reality scientifically. Authors who contend that the commonsense conception is nothing but a kind of scientific theory, do not see that the two fields of life have their own concept of meaning. Commonsense and science are not separate from (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  40
  Joshua Knobe, Dingmar Van Eck, Susan Blackmore, Henk Bij De Weg, John Barresi, Roblin Meeks, Julian Kiverstein & Drew Rendall (2005). Reviews. [REVIEW] Philosophical Psychology 18 (6):785 – 817.
 12.  9
  R. Bakker (1969). Heideggers interpretatie: Van de logos bij herakleitos. Tijdschrift Voor Filosofie 31 (2):290 - 326.
  Heidegger ist durch seinen eigenwilligen Sprachgebrauch einer der dunkelsten Denker unserer Zeit. Dies ist jedoch kein Zeichen von Willkür oder unbegründeter Sucht nach Ürsprünglichkeit, für ihn hängt die Sprache wesentlich mit seinem Philosophieren zusammen (1). Vor allem ist von Seiten der angloamerikanischen Sprachanalytiker an diesem Sprachgebrauch viel Kritik geübt, u.a. durch Carnap. Ausdrücke wie „das Nichtige nichtet” finden in den empirischen Situationen kein Echo, entziehen sich der Methode der Verifikation, erfüllen keine einzige Wahrheitsvoraussetzung und können keine Protokollsätze sein (2). Dennoch, (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  3
  Henk te Velde (2007). Gezien vanuit Nederland. Opmerkingen over contemporaine geschiedenis bij het verschijnen van De Tuin van Heden. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 85 (3):881-891.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  37
  Henk de bij Weg, Can a Person Break a World Record?
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. P. Blokhuis (1996). Bij de grenzen van verplegingswetenschap. Philosophia Reformata 61 (2):160-174.
  In de eerste hoofdstukken van vakwetenschappelijke handboeken wordt de lezer vaak met de grenzen van de betreffende vakwetenschap geconfronteerd. Het terrein en de aard van de vakwetenschap worden geschetst en daarmee de plaats van het terrein binnen de werkelijkheid en de betekenis van de verworven kennis. Het is de filosofie eigen dat zij zich in tegenstelling tot de vakwetenschap langdurig ophoudt bij dergelijke grenzen en er regelmatig naar terugkeert. Voor de vakwetenschap betekent nadenken over de grenzen gedwongen oponthoud dat niet (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  10
  Door Joelle de Poorte (forthcoming). Juridische bezwaren bij de• nieuwe in bu rgeri ngs plan nen. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  5
  Aloïs Gerlo (1939). Tekstkritische nota's bij « de Pallio » van Q. S. FL. Tertullianus. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 18 (2):393-408.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  3
  Antoine De Smet (1935). De Werken Bij de Reie Tusschen Brugge En Damme in de XIVe Eeuw. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 14 (3):859-863.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  9
  Paul Moyaert (1984). Wijsgerige Bedenkingen Bij de Waelhens' „la Psychose”. Tijdschrift Voor Filosofie 46 (1):19 - 56.
  The fundamental and unevitable risk of schizophrenia and paranoia reveals to us that the ego is not originally given ; the ego, that unifies the psyche and gives it a personal character (my psyche), is not from the very beginning necessarily present in my psyche. The ego has to be constituted; and in some extreme cases (i.e. schizophrenia and paranoia ) this process of constitution may radically fail : the ego might not have come about. This constitution cannot be thought (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  2
  Lieven Boeve (1997). De Weg, De Waarheid En Het Leven. Bijdragen 58 (2):164-188.
  In our postmodern times, the question 'where is truth' and surely 'truth with regard to religion' appears to be answered especially with the reply 'in particular traditions'. The combination 'truth, particular tradition and salvation', however, still leaves a number of avenues open. In the first part, we go over the ideas of Herman De Dijn, Richard Rorty, Peter Koslowski and Jürgen Habermas respectively with regard to truth and particularity. The first two desire to respect fully the particular and contingent character (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  3
  Joris Geldhof (2005). Baader en Schelling over Descartes en Spinoza: Fundamentele, theologisch gemotiveerde vragen bij de grondslagen Van de moderniteit. Bijdragen 66 (3):301-325.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  3
  Kristien Justaert (2008). Onze vader, die in de hersenen zijt…? Godsdienstfilosofische bemerkingen bij de neurotheologie. Bijdragen 69 (1):70-96.
  Neurotheology is a rather young scientific discipline that investigates the common biological basis of religion in our brain. Because neurotheologians do not fear to draw theological conclusions from their scientific research results, the phenomenon of neurotheology can be an interesting focus of the widespread dialogue between science and religion. The first part of this article is dedicated to a detailed presentation of the project of neurotheology. I discuss the research results of Eugene d’Aquili and Andrew Newberg, pioneers of the neurotheological (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  3
  Dirk Luyten (1998). Grote en kleine ondernemers tijdens de repressie van de economische collaboratie: kanttekeningen bij de discriminerende werking van de Galopin-doctrine, de strafwet en de consequenties voor het vervolgingsbeleid. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 76 (2):501-526.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  2
  Piet Lenders (1977). Controversen over de intrestvoet in de achttiende eeuw bij de conversie van de renten in Vlaanderen. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 55 (4):1037-1068.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  1
  J. B. Poukens (2013). Bij de vierde druk Van een handboek der kerkgeschiedenis. Bijdragen 10 (1):97-103.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. H. M. de Jong (1992). Twijfel En Verantwoordelijkheid in Het Recht Rede Uitgesproken Bij de Aanvaarding van Het Ambt van Hoogleraar Algemene Beginselen van Het Recht Aan de Universiteit Twente Te Enschede Op Donderdag 3 December 1992. Universiteit Twente, Faculteit Bestuurskunde.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Patricia De Martelaere (2006). Taoïsme. De weg om niet te volgen. Tijdschrift Voor Filosofie 68 (4):816-817.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. de Redactie (1945). Bij de Wederverschijning Van Philosophia Reformata. Philosophia Reformata 10 (4):1-1.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Jacques Taminiaux (1984). Filosofische En Metafysische Antropologie Bij Marx. Beschouwingen Bij de Duitse Ideologie. de Uil Van Minerva 1.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  34
  Jacob Stegenga (2011). Henk W. De Regt, Sabina Leonelli and Kai Eigner , Scientific Understanding: Philosophical Perspectives. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009. Pp. Ix+352. ISBN 978-0-8229-4378-6. $65.00. [REVIEW] British Journal for the History of Science 44 (4):578-580.
 32. Bram Wauters, Karolien Weekers & Jean-Benoit Pilet (2004). Het gebruik van de voorkeurstem bij de regionale en Europese parlementsverkiezingen van 13 juni 2004. Res Publica 46 (2-3):377-412.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Bart Maddens (2004). Het effect van verkiezingsuitgaven. Een verkennend onderzoek op basis van de aangiften bij de lokale verkiezingen van 8 oktober 2000'. [REVIEW] Res Publica 45:56-79.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  6
  Eric Jorink (2016). Swammerdam, hoveling? Enige kanttekeningen bij de reputatie van een wetenschappelijk onderzoeker. Studium 8 (4):173.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  18
  Benoît Angelet (1973). Noodzakelijke Overwegingen Bij de Functie van de Filosofie in de Verhouding Tussen Theorie En Praxis. Philosophica 11.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. V. M. Bader & Albert Benschop (1990). Principiële beperkingen en paternalisme? een kritische reactie bij de opmerkingen van Tom Korver en Luuk Wijmans bij'Ongelijk-heden'. Krisis: Tijdschrift Voor Filosofie 40:34-38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  4
  Fleur Jongepier (2013). Gregory de Vleeschouwer . Getekend door het lichaam: De rol van het lichaam bij de totstandkoming van persoonsidentiteit. KVAB: Brussel, 267 pp. [REVIEW] Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105 (3):201-204.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  17
  H. J. Rose (1938). Business Partnerships in Ancient Greece P. J. T. Endenburg: Koinoonia en Gemeenschap van Zaken bij de Grieken in den Klassieken Tijd. Pp. xii + 218. Amsterdam: H. J. Paris, 1937. Paper. [REVIEW] The Classical Review 52 (01):30-.
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  38
  Catherine Z. Elgin (2010). Review of Henk W. De Regt, Sabina Leonelli, Kai Eigner (Eds.), Scientific Understanding: Philosophical Perspectives. [REVIEW] Notre Dame Philosophical Reviews 2010 (1).
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Johan Ackaert (1990). Imperiali, d'Hondt en Niemeyer als verdelingstechnieken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Res Publica 32:537-556.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  8
  P. Swiggers (1983). Logica en grammatica bij de stoa. Tijdschrift Voor Filosofie 45 (2):256 - 260.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  10
  Arnold Burms (2000). De plaats Van het dier: Enkele beschouwingen bij de voorafgaande artikelen. Tijdschrift Voor Filosofie 62 (3):549 - 564.
  The current debate about the moral status of animals is strongly determined by a misunderstanding of the role of moral intuitions. It is often assumed that our moral intuitions contain an implicit understanding of something that could ideally always be made explicit in terms of a consistent set of general principles. I have argued that this assumption is certainly wrong with respect to our moral intuitions about how we should behave towards animals. The meaning of these intuitions will always be (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  9
  Thomas Mertens (1986). Habermas En Searle: Kritische Beschouwingen Bij de Theorie Van Het Communicatieve Handelen. Tijdschrift Voor Filosofie 48 (1):66 - 93.
  In this article the author submits as thesis that Habermas's concept of communicative action results from an uncritical appropriation of the concept ‘speech act’. For this purpose, firstly the origin of Habermas's idea of a ‘power-free communication’ in his discussion with Gadamer will be considered. The legitimacy of such a concept of language is — following Habermas — adequately shown most of all by Searle. Secondly therefore, Searle's theory of the speech act will be taken in consideration. Indeed, Searle places (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  1
  D. H. Th Vollenhoven (1965). Methode-perikelen bij de Parmenides-interpretatie. Philosophia Reformata 30:63.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  1
  D. H. Th Vollenhoven (1947). Makro- mikrokosmos bij de Voor-Socratische Subjectivisten. Philosophia Reformata 12:97.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  4
  Annekatrien Depoorter (2005). Correlatie onder vuur? Bedenkingen bij de theologische methode van Paul Tillich en Edward Schillebeeckx. Bijdragen 66 (1):37-64.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  4
  J. Schoffelmeer (1988). De Roeping Tot Sjamaan Bij de Creolen in Suriname. Bijdragen 49 (1):18-40.
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  3
  Jan Tolleneer (1989). De Receptie van de Moderne Sport Bij de Belgische Katholieke Turners (1895-1914). Hermes 20 (4):451-462.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  3
  Paul Schotsmans & Walter Van Reusel (2005). Zorgzaam Omgaan Met Het Dode Lichaam: Kanttekeningen Bij de Ethiek Rondom Transplant Atiegeneeskunde. Bijdragen 66 (2):145-157.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  2
  Lieven Boeve (1997). De Weg, de Waarheid En Het Leven-The Way, the Truth and the Life. Bijdragen 58 (2):164-188.
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000