19 found
Order:
 1. Cztery listy do Mieczysława Wallisa.Henryk Elzenberg - 1990 - Etyka 25:51-59.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dobro (Rozmyślania w Wilnie).Henryk Elzenberg - 1990 - Etyka 25:107-111.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ewentualny odczyt o kulturze.Henryk Elzenberg - 1990 - Etyka 25:47-49.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego. Do druku przygotował Jan Zubelewicz.Henryk Elzenberg - 1989 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 34.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Marek Aureliusz z historii psychologii etyki, Lwów 1922.Henryk Elzenberg - 1922 - Kwartalnik Filozoficzny 1 (2):275-278.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Motywacja etyczna (wartość w religii i kulturze).Henryk Elzenberg - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Monadologia Leibniza.Henryk Elzenberg - 1995 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 13 (1):111-130.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Naród i wojna.Henryk Elzenberg - 1990 - Etyka 25:67-86.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ocena przyjemności i przykrości w etyce perfekcjonistycznej „Ruch Filozoficzny\" 1936-1938 (XIV) 1-4, s. 151.Henryk Elzenberg - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. O tzw. maksymalizacji dobra jako zasadzie obowiązku.Henryk Elzenberg - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. \"Pro domo philosophorum\".Henryk Elzenberg - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Podwójna motywacja czynów (postępowania) jako potrzeba moralna.Henryk Elzenberg - 1990 - Etyka 25:103-106.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Rękopisy etyczne (do druku przygotowali Ulrich Schrade i Bogusław Wolniewicz).Henryk Elzenberg - 1988 - Etyka 24:249-264.
  Henryk Elzenberg is one of the most prominent Polish philosophers of this century. His main publications are: the brilliant Foundations of Leibniz’s Metaphysics of 1917; a philosophical diary published in 1963 as Trouble with Being; and a collection of papers Man and Value. Elzenberg’s principal field of inquiry was axiology, in which he put forward a deep and original conception of his own. That, however, remains still mostly in the form of manuscripts and lecture notes, of which we publish two (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Rzeczywista podstawa etyki.Henryk Elzenberg - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Uwagi do \"Bhagawadgity\".Henryk Elzenberg - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wartość i powinność (Tekst żemosławski).Henryk Elzenberg - 1990 - Etyka 25:17-45.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wartość ostateczna i wartość pochodna.Henryk Elzenberg - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Wartość ujemna.Henryk Elzenberg - 1986 - Studia Filozoficzne 253 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zależność i niezależność etyki od obrazu świata.Henryk Elzenberg - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:199-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark